Документ v05_4330-09, поточна редакція — Редакція від 12.09.2011, підстава v0658330-11, v0659330-11

           ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії
ВАК України
14.10.2009 N 1-05/4

ПЕРЕЛІК
наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищої
атестаційної комісії
N 1-05/5 ( v1-05330-09 ) від 18.11.2009
N 9-08/5-з ( v08_5330-09 ) від 18.11.2009
N 1-05/6 ( v05_6330-09 ) від 16.12.2009
N 7-08/6-з ( v08_6330-09 ) від 16.12.2009
N 1-05/1 ( v1-05330-10 ) від 10.02.2010
N 13-08/1-з ( v13-0330-10 ) від 10.02.2010
N 1-05/2 ( v05_2330-10 ) від 10.03.2010
N 1-05/3 ( v05_3330-10 ) від 14.04.2010
N 12-08/3-з ( v12-0330-10 ) від 14.04.2010
N 1-05/4 ( v05_4330-10 ) від 26.05.2010
N 5-08/4-з ( v08_4330-10 ) від 26.05.2010
N 1-05/5 ( vb5_5330-10 ) від 01.07.2010
N 8-08/5-3 ( v08_5330-10 ) від 01.07.2010
N 1-05/6 ( v05_6330-10 ) від 06.10.2010
N 3-05/6 ( vb05_330-10 ) від 06.10.2010
N 1-05/7 ( v05_7330-10 ) від 10.11.2010
N 2-05/7 ( vd05_330-10 ) від 10.11.2010
N 1-05/8 ( v05_8330-10 ) від 22.12.2010
N 1-05/1 ( v1-05330-11 ) від 26.01.2011
N 14-08/2-з ( v14-0330-11 ) від 23.02.2011
N 1-05/2 ( v05_2330-11 ) від 23.02.2011
N 1-05/3 ( v05_3330-11 ) від 30.03.2011
N 1-05/4 ( v05_4330-11 ) від 22.04.2011
N 12-08/4-з ( v08_4330-11 ) від 22.04.2011
N 1-05/5 ( v05_5330-11 ) від 31.05.2011
Наказами Вищої атестаційної комісії
N 658 ( v0658330-11 ) від 12.09.2011
N 659 ( v0659330-11 ) від 12.09.2011 }

---------------------------------------------------------------------- | N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | | (співзасновники) | | |--------------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |--------------------------------------------------------------------| | 1 |Автомобільний |Харківський | технічні | | |транспорт. |національний | | | |Автомобильный |автомобільно- | | | |транспорт. |дорожній | | | |Automobile Transport |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Агрохімія |Українська академія| біологічні, | | |і ґрунтознавство |аграрних наук. |сільськогосподарські | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Актуальні проблеми |Харківський | державне управління | | |державного управління |регіональний | | | | |інститут державного| | | | |управління | | | | |Національної | | | | |академії державного| | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Бюлетень Міжнародного |ТОВ | | | |Нобелівського |Дніпропетровський | економічні | | |економічного форуму |університет | | | | |економіки та права | | | | |ім. Альфреда Нобеля| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Викладання мов у вищих|Харківський | педагогічні | | |навчальних закладах |національний | | | |освіти на сучасному |університет | | | |етапі. Міжпредметні |імені В.Н.Каразіна | | | |зв'язки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Виноградарство |Інститут |сільськогосподарські | | |і виноробство |виноградарства | | | | |і виноробства | | | | |ім. В.Є.Таїрова | | | | |Української | | | | |академії аграрних | | | | |наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Вісник економіки |Українська державна| економічні | | |транспорту |академія | | | |і промисловості. |залізничного | | | |Вестник экономики |транспорту | | | |транспорта | | | | |и промышленности | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Вісник Інституту |Львівський | історичні | | |археології |національний | | | | |університет | | | | |імені Івана Франка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Вісник Запорізького |ДВНЗ Запорізький | фізико-математичні | | |національного |національний | | | |університету. Серія |університет | | | |"Фізико-математичні |МОН України | | | |науки". | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Вісник Київського |Київський | юридичні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |імені Тараса Шевченка |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Вісник Львівського |Львівський | фізико-математичні | | |університету. Серія |національний | | | |механіко-математична |університет | | | | |імені Івана Франка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Вісник Львівського |Львівський | юридичні | | |університету. Серія |національний | | | |юридична |університет | | | | |імені Івана Франка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Вісник Луганського |Луганський | історичні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | | |Історичні науки |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |14 |Вісник Луганського |Луганський | педагогічні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | | |Педагогічні науки |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |15 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |технічного |технічний | | | |університету України |університет України| | | |"Київський |"Київський | | | |політехнічний |політехнічний | | | |інститут", серія |інститут" | | | |"Хімічна інженерія, | | | | |екологія та | | | | |ресурсозбереження". | | | | |Вестник Национального | | | | |технического | | | | |университета Украины | | | | |"Киевский | | | | |политехнический | | | | |институт", Серия | | | | |"Химическая инженерия,| | | | |экология и | | | | |ресурсосбережение" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |16 |Вісник Національного |Національний | соціологічні, | | |технічного |технічний | політичні | | |університету України |університет України| | | |"Київський |"Київський | | | |політехнічний |політехнічний | | | |інститут". |інститут" | | | |Політологія. | | | | |Соціологія. Право | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |17 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Автоматика, | | | | |вимірювання | | | | |та керування" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |18 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Архітектура" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |19 |Вісник Національного |Національний | історичні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Держава та армія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |20 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Динаміка, міцність | | | | |та проектування машин | | | | |і приладів" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |21 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Електроенергетичні | | | | |та електромеханічні | | | | |системи" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |22 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Інформаційні системи | | | | |та мережі" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |23 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Комп'ютерні науки | | | | |та інформаційні | | | | |технології" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |24 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Комп'ютерні системи | | | | |та мережі" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |25 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Комп'ютерні системи | | | | |проектування. Теорія | | | | |і практика" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |26 |Вісник Національного |Національний | економічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Логістика" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |27 |Вісник Національного |Національний | економічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Менеджмент | | | | |та підприємництво | | | | |в Україні: етапи | | | | |становлення і проблеми| | | | |розвитку" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |28 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Оптимізація | | | | |виробничих процесів | | | | |і технічний контроль | | | | |у машинобудуванні | | | | |та приладобудуванні" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |29 |Вісник Національного |Національний | економічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Проблеми | | | | |економіки | | | | |та управління" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |30 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Теорія | | | | |і практика | | | | |будівництва" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |31 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Теплоенергетика. | | | | |Інженерія довкілля. | | | | |Автоматизація" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |32 |Вісник Національного |Національний | філософські | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Філософські науки" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |33 |Вісник Національного |Національний | хімічні, технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Хімія, |політехніка" | | | |технологія речовин | | | | |та їх застосування | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |34 |Вісник Харківського |Харківський | технічні | | |національного |національний | | | |автомобільно- |автомобільно- | | | |дорожнього |дорожній | | | |університету. |університет | | | |Вестник Харьковского | | | | |национального | | | | |автомобильно-дорожного| | | | |университета. | | | | |Bulletin of Kharkov | | | | |National Automobile | | | | |and Highway University| | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |35 |Вісник Харківського |Харківський | економічні | | |національного |національний | | | |аграрного університету|аграрний | | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | | |Серія: Економічні |ім. В.В.Докучаєва. | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |36 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | | |національного |національний | | | |аграрного університету|аграрний | | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | | |Серія: Рослинництво, |ім. В.В.Докучаєва. | | | |селекція | | | | |і насінництво, | | | | |плодоовочівництво | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |37 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | | |національного |національний | | | |аграрного університету|аграрний | | | |ім. В.В.Докучаєва. |університет | | | |Серія: Ґрунтознавство,|ім. В.В.Докучаєва. | | | |агрохімія, | | | | |землеробство, лісове | | | | |господарство, екологія| | | | |ґрунтів | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |38 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | | |національного |національний | | | |аграрного університету|аграрний | | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | | |Серія: Фітопатологія |ім. В.В.Докучаєва. | | | |та ентомологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |39 |Вісник Харківського |Харківський | психологічні | | |національного |національний | | | |педагогічного |педагогічний | | | |університету. |університет | | | |Психологія |імені Г.С.Сковороди| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |40 |Вісник Харківського |Харківський | економічні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |Серія: економічна |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |41 |Вісник Харківського |Харківський | історичні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |Серія "Історія" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |42 |Вісник Харківського |Харківський | фізико-математичні | | |національного |національний | | | |університету Серія |університет | | | |"Математика, прикладна|імені В.Н.Каразіна | | | |математика і механіка"| | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |43 |Вісник Харківського |Харківський | фізико-математичні, | | |національного |національний | технічні | | |університету |університет | | | |Серія "Математичне |імені В.Н.Каразіна | | | |моделювання. | | | | |Інформаційні | | | | |технології. | | | | |Автоматизовані | | | | |системи управління" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |44 |Вісник Харківського |Харківський | медичні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |Серія "Медицина" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |45 |Вісник Харківського |Харківський | хімічні | | |національного |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія "Хімія" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |46 |Вісник Харківського |Харківський | політичні | | |національного |національний | | | |університету. Серія |університет | | | |"Питання політології" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |47 |Вісник Харківського |Харківський | психологічні | | |національного |національний | | | |університету Серія |університет | | | |"Психологія" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |48 |Вісник Харківського |Харківський | соціологічні | | |національного |національний | | | |університету Серія |університет | | | |"Соціологічні |імені В.Н.Каразіна | | | |дослідження сучасного | | | | |суспільства: | | | | |методологія, теорія, | | | | |методи" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |49 |Вісник Харківського |Харківський | філософські | | |національного |національний | | | |університету Серія |університет | | | |"Теорія культури |імені В.Н.Каразіна | | | |і філософія науки" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |50 |Вісник Харківського |Харківський | юридичні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |Серія "Право" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |51 |Вісник Центру |Інститут |сільськогосподарські | | |наукового забезпечення|рослинництва | | | |агропромислового |ім. В.Я.Юр'єва | | | |виробництва |Української | | | |Харківської області |академії аграрних | | | | |наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |52 |Вісті автомобільно- |Автомобільно- | технічні | | |дорожнього інституту |дорожній інститут | | | | |Донецького | | | | |національного | | | | |технічного | | | | |університету | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |53 |Гуманітарний часопис |Національний | філософські | | | |аерокосмічний | | | | |університет | | | | |ім. М.Є.Жуковського| | | | |"Харківський | | | | |авіаційний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |54 |Державне управління та|Дніпропетровський | державне управління | | |місцеве самоврядування|регіональний | | | | |інститут державного| | | | |управління | | | | |Національної | | | | |академії державного| | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |55 |Дидактика математики: |Донецький | педагогічні | | |проблеми і дослідження|національний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |56 |Економіка |Білоцерківський | економічні | | |та управління АПК |національний | | | | |аграрний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |57 |Економіка та |Національний | економічні | | |управління |аерокосмічний | | | |підприємствами |університет | | | |машинобудівної галузі:|ім. М.Є.Жуковського| | | |проблеми теорії |"Харківський | | | |та практики |авіаційний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |58 |Економіко-математичне |Міжнародний | економічні | | |моделювання соціально-|науково-навчальний | | | |економічних систем |центр інформаційних| | | | |технологій та | | | | |систем Національної| | | | |Академії наук | | | | |України та | | | | |Міністерства освіти| | | | |і науки України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |59 |Економічна стратегія |Харківський | економічні | | |і перспективи розвитку|державний | | | |сфери торгівлі та |університет | | | |послуг |харчування | | | | |та торгівлі | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |60 |Економічний аналіз |Тернопільський | економічні | | | |національний | | | | |економічний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |61 |Економічний простір |ДВНЗ | економічні | | | |"Придністровська | | | | |державна академія | | | | |будівництва і | | | | |архітектури" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |62 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | | |Серія: Економіка |технічний | | | |та менеджмент |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |63 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | | |Серія: Економічна |технічний | | | |теорія |університет | | | |та економічна історія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |64 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | | |Серія: Облік і фінанси|технічний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |65 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | | |Серія: Регіональна |технічний | | | |економіка |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |66 |Збірник наукових праць|Відкрите акціонерне| технічні | | |ВАТ "УкрНДІВогнетривів|товариство | | | |імені А.С.Бережного" |"Український | | | |Collection of |науково-дослідний | | | |scientific proceedings|інститут | | | |of the OJSC "The |вогнетривів імені | | | |Ukrainian research |А.С.Бережного" | | | |institute of | | | | |refractories named | | | | |after A.S.Berezhnoy" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |67 |Збірник наукових |Полтавський | технічні | | |праць, серія: Галузеве|національний | | | |машинобудування, |технічний | | | |будівництво |університет | | | | |імені Юрія | | | | |Кондратюка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |68 |Збірник наукових праць|Донецький інститут | технічні | | |Донецького інституту |залізничного | | | |залізничного |транспорту | | | |транспорту. |Української | | | |Сборник научных трудов|державної академії | | | |Донецкого института |залізничного | | | |железнодорожного |транспорту | | | |транспорта. | | | | |Collection of | | | | |Scientific Works of | | | | |Donetsk Railway | | | | |Transport Institute | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |69 |Збірник наукових праць|НАН України, | технічні | | |Інституту проблем |Інститут проблем | | | |моделювання в |моделювання в | | | |енергетиці |енергетиці | | | |ім. Г.Є.Пухова |Національної | | | |НАН України |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |70 |Збірник наукових праць|Кіровоградський | технічні | | |Кіровоградського |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету. Техніка | | | | |в | | | | |сільськогосподарському| | | | |виробництві, галузеве | | | | |машинобудування, | | | | |автоматизація | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |71 |Збірник наукових праць|Харківський | технічні, військові | | |Харківського |університет | | | |університету |Повітряних Сил | | | |Повітряних Сил |імені Івана | | | | |Кожедуба | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |72 |Збірник наукових праць|Уманський державний|сільськогосподарські | | |Уманського державного |аграрний | | | |аграрного університету|університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Центральний |технічні | | |Центрального науково- |науково-дослідний | | | |дослідного інституту |інститут озброєння | | | |озброєння та військо- |та військової | | | |вої техніки Збройних |техніки Збройних | | | |Сил України |Сил України | | | |Міністерства оборони |Міністерства | | | |України |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Науково-дослідний |технічні | | |Науково-дослідного |інститут Головного | | | |інституту Головного |управління розвідки| | | |управління розвідки |Міністерства оборо-| | | |Міністерства оборони |ни України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Національна |педагогічні, | | |Національної академії |академія |психологічні, | | |Служби безпеки України|Служби безпеки |технічні та юридичні | | | |України |науки | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Військовий інститут|технічні, географічні| | |Військового інституту |Київського націона-|та педагогічні науки | | |Київського національ- |льного університету| | | |ного університету |імені Тараса Шев- | | | |імені Тараса Шевченка |ченка Міністерства | | | |Міністерства оборони |оборони України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Центральний науко- |військові та технічні| | |Центрального науково- |во-дослідний |науки | | |дослідного інституту |інститут Збройних | | | |Збройних Сил України |Сил України | | | |Міністерства оборони |Міністерства оборо-| | | |України |ни України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науковий збірник |Головне управління |технічні, військові, | | |Головного управління |розвідки |політичні та | | |розвідки Міністерства |Міністерства |педагогічні науки | | |оборони України |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Севастопольський |технічні та | | |Севастопольського |національний уні- |фізико-математичні | | |національного універ- |верситет ядерної |науки | | |ситету ядерної енергії|енергії | | | |та промисловості |та промисловості | | | |Міністерства палива |Міністерства палива| | | |та енергетики України |та енергетики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Національна акаде- |військові, технічні | | |"Труди університету" |мія оборони України|та історичні науки | | |Національної академії |Міністерства | | | |оборони України |оборони України | | | |Міністерства оборони | | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Українська військо-|медичні та | | |Української військово-|во-медичної |фармацевтичні науки | | |медичної академії |академії Мініс- | | | |Міністерства оборони |терства оборони | | | |України "Проблеми |України "Проблеми | | | |військової охорони |військової охорони | | | |здоров'я |здоров'я | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Інститут спеціаль- |технічні науки | | |Інституту спеціального|ного зв'язку та | | | |зв'язку та захисту |захисту інформації | | | |інформації Національ- |Національного | | | |ного технічного |технічного | | | |університету України |університету Украї-| | | |"Київський політехніч-|ни "Київський | | | |ний інститут" Держав- |політехнічний | | | |ної служби спеціально-|інститут" Держав- | | | |го зв'язку та захисту |ної служби спеціа- | | | |інформації України |льного зв'язку та | | | | |захисту | | | | |інформації України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Національна акаде- |юридичні, | | |Національної академії |мія наук України та|психологічні, | | |наук України та Служби|Служба безпеки |політичні, | | |безпеки України |України |економічні, | | |"Державна безпека | |історичні і технічні | | |України" | |науки | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |73 |Інтелект. Особистість.|Донецький | філософські | | |Цивілізація. |національний | | | |Интеллект. Личность. |університет | | | |Цивилизация |економіки і | | | | |торгівлі | | | | |імені Михайла | | | | |Туган-Барановського| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |74 |Інформаційні системи, |Національний | технічні | | |механіка та керування |технічний | | | | |університет України| | | | |"Київський | | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |75 |Історичні записки: |Східноукраїнський | історичні | | |збірник наукових праць|національний | | | | |університет імені | | | | |Володимира Даля | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |76 |Кам'яна доба України |Інститут археології| історичні | | | |Національної | | | | |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |77 |Київське |Національна музична| мистецтвознавство | | |музикознавство |академія України | | | | |імені | | | | |П.І.Чайковського, | | | | |Київський інститут | | | | |музики | | | | |ім. Р.М.Глієра | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |78 |Кібернетика та |НАН України, | медико-біологічні | | |обчислювальна техніка.|Міжнародний | | | |Кибернетика и |науково-навчальний | | | |вычислительная |центр інформаційних| | | |техника. |технологій та | | | |Cybernetics and |систем НАН та МОН | | | |computer engineering |України, Інститут | | | | |кібернетики | | | | |імені В.М.Глушкова | | | | |НАН України. | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |79 |Кримський юридичний |Кримський юридичний| юридичні | | |вісник |інститут Одеського | | | | |державного | | | | |університету | | | | |внутрішніх справ | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |80 |Комп'ютерні засоби, |НАН України, | технічні | | |мережі та системи. |Інститут | | | |Компьютерные средства,|кібернетики | | | |сети и системы |імені В.М.Глушкова | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |81 |Магістеріум. |Національний | історичні | | |Археологічні студії |університет "Києво-| | | | |Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |82 |Магістеріум. Політичні|Національний | політичні | | |студії |університет "Києво-| | | | |Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |83 |Математичне та |Кам'янець- | фізико-математичні | | |комп'ютерне |Подільський | | | |моделювання. Серія: |національний | | | |Фізико-математичні |університет, | | | |науки |Інститут | | | | |кібернетики | | | | |імені В.М.Глушкова | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |84 |Міжвідомчий науково- |Національний | технічні | | |технічний збірник |університет | | | |"Геодезія, картографія|"Львівська | | | |і аерофотознімання" |політехніка" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |85 |Міжвідомчий науково- |Національний | технічні | | |технічний збірник |університет | | | |"Вимірювальна техніка |"Львівська | | | |та метрологія" |політехніка" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |86 |Мінералогічний збірник|Львівський | геологічні | | | |національний | | | | |університет | | | | |імені Івана Франка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |87 |Моделювання та |НАН України, | технічні | | |інформаційні |Інститут проблем | | | |технології |моделювання в | | | | |енергетиці | | | | |Національної | | | | |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |88 |Мультиверсум. |Інститут філософії | філософські | | |Філософський |імені Г.С.Сковороди| | | |альманах |Національної | | | | |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |89 |Наука молода |Тернопільський | економічні | | | |національний | | | | |економічний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |90 |Науковий вісник |Академія | державне управління | | |Академії |муніципального | | | |муніципального |управління | | | |управління, серія | | | | |"Управління" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |91 |Науковий вісник |Білоцерківський |сільськогосподарські,| | |ветеринарної медицини |національний | ветеринарні | | | |аграрний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |92 |Науковий вісник |Львівський | психологічні | | |Львівського державного|державний | | | |університету |університет | | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | |(серія психологічна) | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |93 |Науковий вісник |Львівський | юридичні | | |Львівського державного|державний | | | |університету |університет | | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | |(серія юридична) | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |94 |Науковий вісник |Миколаївський | педагогічні | | |Миколаївського |державний | | | |державного |університет | | | |університету |імені | | | |імені |В.О.Сухомлинського | | | |В.О.Сухомлинського. | | | | |Научный вестник | | | | |Николаевского | | | | |государственного | | | | |университета | | | | |имени | | | | |В.А.Сухомлинского. | | | | |Wissenschaftsblatt der| | | | |W.O.Suchomlinskij | | | | |Staatsuniversitflt | | | | |Mykolaiv, Scientific | | | | |Bulletin of | | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | | |Mykolaiv State | | | | |University | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |95 |Науковий вісник |Національна музична| мистецтвознавство | | |Національної музичної |академія України | | | |академії України |імені | | | |імені П.І.Чайковського|П.І.Чайковського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |96 |Науковий вісник |Ужгородський | хімічні | | |Ужгородського |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія "Хімія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |97 |Науковий вісник |Ужгородський | фізико-математичні | | |Ужгородського |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія "Математика | | | | |і інформатика" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |98 |Науковий вісник |Ужгородський | історичні | | |Ужгородського |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія "Історія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науковий вісник |Національна |педагогічні, | | |Національної академії |академія |психологічні | | |Служби безпеки України|Служби безпеки |та юридичні науки | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |99 |Науковий часопис НПУ |Національний | фізичне виховання і | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | спорт | | |Серія Науково- |університет | | | |педагогічні проблеми |імені | | | |фізичної культури |М.П.Драгоманова | | | |(фізична культура і | | | | |спорт) | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |100|Наукові записки |Національний | соціологічні | | |НАУКМА. Соціологічні |університет "Києво-| | | |науки |Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |101|Наукові записки |Національний | філософські | | |НАУКМА. Філософія та |університет "Києво-| | | |релігієзнавство |Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |102|Наукові записки |Національний | юридичні | | |НАУКМА. Юридичні науки|університет "Києво-| | | | |Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |103|Наукові праці |Донецький | економічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету. | | | | |Серія економічна | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |104|Наукові праці |Донецький | технічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету. | | | | |Серія "Інформатика, | | | | |кібернетика та | | | | |обчислювальна техніка"| | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |105|Наукові праці |Інститут цукрових |сільськогосподарські | | |Інституту цукрових |буряків УААН | | | |буряків | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |106|Наукові праці НДФІ |Науково-дослідний | економічні | | | |фінансовий інститут| | | | |при Міністерстві | | | | |фінансів України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |107|Обладнання та |Донецький | технічні | | |технології харчових |національний | | | |виробництв. |університет | | | |Оборудование и |економіки | | | |технологии пищевых |і торгівлі імені | | | |производств |Михайла Туган- | | | | |Барановського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |108|Палеонтологічний |Львівський | геологічні | | |збірник |національний | | | | |університет | | | | |імені Івана Франка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |109|Педагогічна освіта: |Інститут проблем | педагогічні | | |теорія |виховання Академії | | | |і практика. |педагогічних наук | | | |Психологія. |України, Київський | | | |Педагогіка. |міський | | | | |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені Б.Д.Грінченка| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |110|Педагогічний процес: |Інститут | психологічні, | | |теорія і практика |педагогічної освіти| педагогічні | | | |і освіти дорослих | | | | |АПН України, | | | | |Благодійний фонд | | | | |імені Антона | | | | |Макаренка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |111|Перспективні напрямки |ВАТ "Український |архітектура, технічні| | |проектування житлових |зональний науково- | | | |та громадських |дослідний | | | |будівель |і проектний | | | | |інститут | | | | |по цивільному | | | | |будівництву" - ВАТ | | | | |"КиївЗНДІЕП" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |112|Питання прикладної |Дніпропетровський | фізико-математичні | | |математики і |національний | | | |математичного |університет | | | |моделювання. |ім. Олеся Гончара | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |113|Праці Інституту |Інститут | технічні | | |електродинаміки |електродинаміки | | | |Національної академії |Національної | | | |наук України |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |114|Приватне право і |Науково-дослідний | юридичні | | |підприємництво. |інститут приватного| | | |Частное право |права | | | |и предпринимательство.|і підприємництва | | | |Privat Law and | | | | |Business | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |115|Проблеми екологічної |Луганський | медико-біологічні, | | |та медичної генетики |державний медичний | фармацевтичні | | |і клінічної |університет | | | |імунології. | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |116|Проблеми |Національна музична| мистецтвознавство | | |етномузикології |академія України | | | | |імені | | | | |П.І.Чайковського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |117|Проблеми |Національний | технічні | | |інформатизації та |авіаційний | | | |управління |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |118|Проблеми створення, |Житомирський | технічні | | |випробування, |військовий інститут| | | |застосування та |імені С.П.Корольова| | | |експлуатації складних |Національного | | | |інформаційних систем. |авіаційного | | | | |університету | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |119|Проблеми сучасної |Республіканський | психологічні | | |педагогічної освіти. |вищий навчальний | педагогічні | | |Серія: педагогіка і |заклад "Кримський | | | |психологія. |гуманітарний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |120|Проблеми теорії та |Житомирський | економічні | | |методології |державний | | | |бухгалтерського |технологічний | | | |обліку, контролю і |університет | | | |аналізу | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |121|Прогресивні техніка та|Харківський | технічні | | |технології харчових |державний | | | |виробництв |університет | | | |ресторанного |харчування та | | | |господарства і |торгівлі | | | |торгівлі | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |122|Сборник научных трудов|Донбаський | технічні | | |Донбасского |державний технічний| | | |государственного |університет | | | |технического | | | | |университета | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |123|Селекція і насінництво|Інститут |сільськогосподарські | | | |рослинництва | | | | |ім. В.Я.Юр'єва УААН| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |124|Системи обробки |Харківський | технічні | | |інформації |університет | | | | |Повітряних Сил | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |125|Соціальні технології: |Класичний приватний| соціологічні | | |актуальні проблеми |університет | | | |теорії | | | | |та практики | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |126|Соціологічні |Східноукраїнський | соціологічні | | |дослідження |національний | | | | |університет | | | | |імені Володимира | | | | |Даля | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |127|Строительство, |Придніпровська | технічні | | |материаловедение, |державна академія | | | |машиностроение |будівництва | | | | |та архітектури | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |128|Теорія і практика |Харківський |державне управління, | | |державного управління |регіональний | економічні | | | |інститут державного| | | | |управління | | | | |Національної | | | | |академії державного| | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |129|Теорія оптимальних |НАН України, | фізико-математичні | | |рішень. |Інститут | | | |Теория оптимальных |кібернетики | | | |решений |ім. В.М.Глушкова | | | | |Національної | | | | |Академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |130|Торгівля і ринок |Донецький | економічні | | |України. |національний | | | |Торговля и рынок |університет | | | |Украины |економіки і | | | | |торгівлі імені | | | | |Михайла Туган- | | | | |Барановського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |131|Українська культура: |Рівненський | мистецтвознавство | | |минуле, сучасне, шляхи|державний | | | |розвитку: наукові |гуманітарний | | | |записки Рівненського |університет | | | |державного | | | | |гуманітарного | | | | |університету | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |132|Українське |Національна музична| мистецтвознавство | | |музикознавство |академія України | | | | |імені | | | | |П.І.Чайковського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |133|Український |Національний | технічні | | |міжвідомчий науково- |університет | | | |технічний збірник |"Львівська | | | |"Автоматизація |політехніка" | | | |виробничих процесів у | | | | |машинобудуванні та | | | | |приладобудуванні" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |134|Філософські |Східноукраїнський | філософські | | |дослідження |національний | | | | |університет | | | | |імені Володимира | | | | |Даля | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |135|Філософські проблеми |Київський | філософські | | |гуманітарних наук |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |136|Финансы, учет, банки |Донецький | економічні | | | |національний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |137|Формування ринкових |ДП "Науково- | економічні | | |відносин в Україні |дослідний | | | | |економічний | | | | |інститут | | | | |Міністерства | | | | |економіки України" | | |--------------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |--------------------------------------------------------------------| | 1 |Algebra and discrete |Луганський | фізико-математичні | | |mathematics |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Авіаційно-космічна |Національний | технічні | | |техніка і технологія. |аерокосмічний | | | |Авиационно-космическая|університет | | | |техника и технология. |ім. М.Є.Жуковського| | | |Aerospace technic and |"Харківський | | | |technology |авіаційний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Актуальні проблеми |Національна | економічні | | |економіки. |академія управління| | | |Актуальные проблемы | | | | |экономики | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Актуальні проблеми |ДП Український | медико-біологічні | | |транспортної медицини |науково-дослідний | | | | |інститут медицини | | | | |транспорту | | | | |Міністерства | | | | |охорони здоров'я | | | | |України, Фізико- | | | | |хімічний інститут | | | | |ім. О.В.Богатського| | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Буковинський медичний |Буковинський | медичні | | |вісник |державний медичний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Biomedical and |Міжнародна академія| медико-біологічні | | |biosocial anthropology|Інтегративної | | | | |Антропології, | | | | |Вінницький | | | | |національний | | | | |медичний | | | | |університет | | | | |ім. М.І.Пирогова | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Вісник Бердянського |ТОВ "Бердянський | економічні | | |університету |університет | | | |менеджменту і бізнесу |менеджменту і | | | | |бізнесу" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Вісник Вінницького |Вінницький |педагогічні, технічні| | |політехнічного |національний | | | |інституту |технічний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Вісник Вінницького |Вінницький | медичні | | |національного |національний | | | |медичного університету|медичний | | | | |університет | | | | |ім. М.І.Пирогова | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Вісник ДІТБ. |ПВНЗ Донецький | економічні | | |Вестник ДИТБ. |інститут | | | |DITB's Bulletin |туристичного | | | | |бізнесу | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Вісник |Дніпропетровський | фізико-математичні | | |Дніпропетровського |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія: математика | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Вісник |Дніпропетровський | фізико-математичні | | |Дніпропетровського |національний | | | |університету. Серія |університет | | | |механіка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Вісник Донецького |Донецький | філософські | | |національного |національний | | | |університету економіки|університет | | | |і торгівлі |економіки і | | | |імені Михайла Туган- |торгівлі імені | | | |Барановського. |Михайла Туган- | | | |Вестник Донецкого |Барановського | | | |национального | | | | |университета экономики| | | | |и торговли | | | | |имени Михаила Туган- | | | | |Барановского. | | | | |Філософські науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------|


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору