Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та [...]
МОНмолодьспорт України; Наказ, Склад колегіального органу, Перелік від 27.03.2012369
Документ v0369736-12, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2012
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2012  № 369

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2011/2012 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі - Конкурс) згідно з Положенням про його проведення, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 202 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13.03.2012 за № 389/20702.

2. Затвердити:

2.1. Склад Організаційного комітету з проведення Конкурсу згідно з додатком 1.

2.2. Перелік галузей наук (спеціальностей), базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу (за їх згодою) згідно з додатком 2.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом.

4. Керівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації:

4.1. Відрядити студентів, запрошених галузевими конкурсними комісіями базових вищих навчальних закладів, для участі у підсумкових науково-практичних конференціях.

4.2. Оплату відряджень учасників Конкурсу здійснити за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони навчаються.

5. Керівникам базових вищих навчальних закладів:

5.1. Забезпечити організацію II туру Конкурсу відповідно до Положення про його проведення.

5.2. Передбачити компенсацію науково-педагогічним працівникам робочого часу, витраченого на науково-методичне забезпечення та рецензування наукових робіт учасників II туру Конкурсу, на умовах погодинної оплати за фактично витрачений час відповідно до встановлених норм.

5.3. Подати звіти про підсумки проведення II туру Конкурсу до 20 квітня 2012 року на адресу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.).

6. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) підвести підсумки Конкурсу та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

Є.М. Суліма
Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
27.03.2012 № 369

СКЛАД
Організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році

1.

Суліма
Євген Миколайович

-

перший заступник Міністра освіти і науки України, молоді та спорту України, голова оргкомітету;

2.

Болюбаш
Ярослав Якович

-

директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, заступник голови оргкомітету;

3.

Левківський
Казимир Михайлович

-

заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступник голови оргкомітету;

4.

Михайлик
Катерина Іванівна

-

методист вищої категорії відділу організації наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, відповідальний секретар оргкомітету;

5.

Вітенко
Іван Семенович

-

директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я (за згодою);

6.

Іщенко
Тетяна Дем'янівна

-

директор Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України (за згодою);

7.

Тимошенко
Ілона Борисівна

-

головний спеціаліст Відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів Міністерства культури України (за згодою);

8.

Юдіна
Світлана Павлівна

-

начальник відділу організації наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Заступник директора
Інституту інноваційних
технологій та змісту освітиК.М. Левківський
Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від
27.03.2012 № 369

ГАЛУЗІ НАУК,
голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011 - 2014 н. р.

№ п/п

Назва галузей наук (груп спеціальностей, спеціальностей), з яких проводиться Конкурс

Базові вищі навчальні заклади Конкурсу (назва та адреса)

Голова галузевої конкурсної комісії, телефон для довідок

1

2

3

4

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

1.

Біологічні науки

ДВНЗ "Запорізький національний університет"
вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600

Проректор Грищак В.З. (061) 289 12 06, 289 12 52

2.

Географічні науки

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012

Проректор Ушенко О.Г. (0372) 52 22 66, 52 61 42

3.

Екологія та екологічна безпека

Донецький національний технічний університет
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000

Проректор Башков Є.О. (062) 305 35 67, 91 08 29

4.

Хімічні науки

Донецький національний університет
вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001

Проректор
Безпалова С.В.
(062) 305 16 51, 305 22 00

5.

Математичні науки

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018

Проректор
Миронюк І.Ф.
(0342) 59 60 29, 50 60 50, 50 60 47

6.

Фізика

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002

Проректор
Сбруєва А.А.
(0542) 68 59 10

7.

Інформатика та кібернетика

Вінницький національний технічний університет
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021

Проректор Павлов С.В.
(0432) 59 82 43

8.

Ветеринарна медицина

Сумський національний аграрний університет
вул. Кірова, 160, м. Суми, 40021

Проректор Фотіна Т.І.
(0542) 62 78 58

9.

Зоотехнія

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041

Проректор
Мазуркевич А.Й.
(044) 527 84 30

10.

Агрономія

Вінницький національний аграрний університет
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21100

Проректор
Правдюк Н.Л.
(0432) 57 43 22, 43 72 30

11.

Клінічна медицина

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, 01601

Ректор
Москаленко В.Ф.
(044) 234 60 63, 234 40 62

12.

Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англійською мовою)

Луганський державний медичний університет
кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1, м. Луганськ, 91045

Проректор
Пустовий Ю.Г.
(0642) 63 02 55

13.

Профілактична медицина

Медичний інститут Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Директор інституту Маркевич В.Е.
(0542) 64 00 33, 68 77 59

14.

Теоретична медицина

Івано-Франківський державний медичний університет
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018

Ректор Рожко М.М.
(03422) 2 42 95, (0342) 53 79 84

15.

Фармацевтичні науки

Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001

Ректор Ковальчук Л.Я.
(0352) 52 45 54

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

16.

Хімічні технології

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

Проректор Гірін О.Б.
(0562) 46 13 21, 47 33 06

17.

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Кіровоградський національний технічний університет
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006

Проректор
Кропівний В.М.
(0522) 55 93 59

18.

Зварювання

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001

Ректор Ясній П.В.
(0352) 52 41 81, 25 35 09

19.

Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні

Хмельницький національний університет
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

Проректор Параска Г.Б.
(03822) 2 51 08

20.

Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002

Проректор
Марченко А.П.
(057) 700 40 34

21.

Двигуни та енергетичні установки

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002

Проректор
Марченко А.П.
(057) 700 40 34

22.

Машинознавство

Чернігівський державний технологічний університет
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027

Проректор
Казимир В.В.
(0462) 95 20 88, 23 72 89

23.

Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
вул. Артема, 44, м. Харків, 61002

Проректор Войтов В.А.
(057) 700 38 98

24.

Приладобудування

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Проректор
Чорноус А.М.
(0542) 33 41 08, 68 77 59

25.

Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Аеронавігація

Національний авіаційний університет
вул. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03680

Проректор
Харченко В.П.
(044) 406 76 03

26.

Електротехніка та електромеханіка

Дніпродзержинський державний технічний університет
вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, 51918

Проректор
Садовой О.В.
(0569) 55 12 87, 55 20 05

27.

Електричні машини та апарати

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600

Проректор
Луговой А.В.
(0536) 74 32 45

28.

Енергетика

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87500

Ректор Волошин В.С.
(0629) 44 66 67, 44 63 57

29.

Радіотехніка

Харківський національний університет радіоелектроніки
пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166

Проректор
Сліпченко М.І.
(057) 702 13 97, 702 10 20

30.

Телекомунікаційні системи та мережі

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029

Проректор
Нечипорук О.Л.
(048) 73173 35

31.

Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

Севастопольський національний технічний університет
вул. Університетська, 33, м. Севастополь, 99053

Проректор
Фалалєєв А.П.
(0692) 43 53 76

32.

Електроніка

Херсонський національний технічний університет
Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008

Проректор
Сарібеков Г.С.
(0552) 32 69 04, 32 69 44

33.

Гірництво

Криворізький технічний університет
вул. XXII партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50027

Проректор
Сидоренко В.Д.
(056) 409 61 08, 409 06 29

34.

Нафтова та газова промисловість

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Проректор
Карпаш О.М.
(03422) 4 24 30

35.

Розробка корисних копалин

Донбаський державний технічний університет
пр. Леніна, 16, м. Алчевськ Луганської області, 94204

Проректор
Заблодський М.М.
(06442) 2 25 72, 2 30 73

36.

Металургія

Національна металургійна академія України
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49005

Проректор
Пройдак Ю.С.
(0562) 47 44 42

37.

Транспорт (Транспортні системи; Автомобілі та трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та зв'язків)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002

Заступник ректора
Богомолов В.О.
(057) 700 38 63

38.

Транспортні технології (за видами транспорту)

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600

Проректор
Луговой А.В.
(05366) 3 71 51

39.

Залізничний транспорт та спеціальна техніка

Українська державна академія залізничного транспорту
майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61050

Проректор
Ломотько Д.В.
(057) 730 10 05, 771 46 83

40.

Суднобудування та водний транспорт

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
пр. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54025

Проректор Блінцов В.С.
(0512) 70 91 05

41.

Будівництво та архітектура

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002

Проректор
Гончаренко Д.Ф.
(057) 700 02 40, 700 06 51

42.

Водопостачання та водовідведення

Київський національний університет будівництва та архітектури
Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, 03037

Проректор
Лізунов П.П.
(044) 248 30 31, 241 55 48

43.

Геодезія

Донецький національний технічний університет
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000

Проректор Башков Є.О.
(062) 305 35 67, 91 08 29

44.

Легка промисловість

Київський національний університет технологій та дизайну
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011

Проректор
Злотенко Б.М.
(044) 280-16-03

45.

Готельно-ресторанна справа

Львівський інститут економіки і туризму
вул. Менцинського, 8, м. Львів, 79007

Ректор Бочан І.О.
(032) 294 95 78

46.

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601

Проректор
Ковбаса В.М.
(044) 287 94 95

47.

Військові науки

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
вул. Гвардійська, 32, м. Львів, 79012

Начальник Ткачук П.П.
(032) 238 65 34

48.

Цивільна оборона та пожежна безпека

Національний університет цивільного захисту України
вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023

Проректор
Андронов В.А.
(057) 707 34 90, 707 34 72

49.

Інформаційна безпека

Національний університет "Львівська політехніка"
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013

Проректор Піх З.Г.
(032) 258 20 25, 235 77 49

50.

Безпека життєдіяльності

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002

Проректор
Богомолов В.О.
(057) 700 38 63, 738 77 88

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

51.

Історичні науки

Національний університет "Острозька академія"
вул. Семінарська, 2, м. Острог Рівненської області, 35800

Проректор
Кралюк П.М.
(03654) 30 8 32, 22 9 49

52.

Українська мова та література (у т. ч. методика їх викладання)

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, 32300

Проректор Кеба О.В.
(03849) 3 33 61, 3 12 13

53.

Російська мова та література

Донецький національний університет
вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001

Проректор
Безпалова С.В.
(062) 305 16 51, 305 22 00

54.

Романо-германські мови і літератури

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
вул. Крапив'янського, 2, м. Ніжин, 16600

Проректор
Мельничук О.В.
(04631) 7 19 56, 7 19 82

55.

Новогрецька мова та література

Маріупольський державний гуманітарний університет
пр. Будівельників, 129-а, м. Маріуполь, 87500

Ректор Балабанов К.В.
(0629) 53 22 70, 34 45 74

56.

Соціолінгвістика

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000

Проректор Котур Б.Я.
(032) 239 47 56

57.

Педагогічні науки

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів Сумської області, 41400

Ректор Курок О.І.
(0544) 2 33 06, 2 34 27

58.

Теорія і методика професійної освіти

Українська інженерно-педагогічна академія
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003

Проректор
Лазарєв М.І.
(057) 733 78 57, 733 78 42

59.

Педагогічна та вікова психологія

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401

Ректор Коцур В.П.
(04567) 5 63 89, 5 46 44

60.

Корекційна та соціальна педагогіка

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401

Ректор Коцур В.П.
(04567) 5 63 89, 5 46 44

61.

Актуальні проблеми інклюзивної освіти

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
вул. Хорива, 1-г, м. Київ, 04071

Проректор Олефір В.І.
(044) 425 29 38

62.

Філософські науки

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082

Проректор Іваниця В.О.
(048) 726 35 13, 758 47 67

63.

Переклад

Херсонський державний університет
вул. 40 років Жовтня, м. Херсон, 73000

Проректор
Федяєва В.Л.
(0552) 32 67 03, 32 67 08

64.

Мистецтвознавство (дизайн, образотворче мистецтво, збереження художніх цінностей та пам'яток архітектури тощо)

Луганський державний інститут культури і мистецтв
вул. Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055

Проректор Цой І.М.
(0642) 59 02 62

65.

Видавнича справа та редагування

Українська академія друкарства
вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020

Ректор Дурняк Б.В.
(032) 242 23 40

66.

Інтелектуальна власність

Донецький державний університет управління
вул. Челюскінців, 163-а, м. Донецьк, 83015

Проректор
Пілюшенко В.Л.
(062) 335 41 94, 337 66 09

67.

Юридичні науки

Волинський національний університет імені Лесі Українки
пр. Волі, 13, м. Луцьк, 43025

Проректор Цьось А.В.
(0332) 72 0125, 24 04 11

68.

Соціологічні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Декан Горбачик А.П.
(044) 239 3135

69.

Політичні науки

Миколаївський національний університет імені
В.О. Сухомлинського
вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030

Ректор Будак В.Д.
(0512) 37 88 38

70.

Фізичне виховання та спорт

Національний університет фізичного виховання і спорту України
вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03680

Проректор
Капіуба В.О.
(044) 287 54 34

71.

Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010

Проректор Дронь М.М.
(056) 374 98 07

72.

Гендерні дослідження

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011

Проректор
Клімочкіна О.М.
(0642) 53 3127, 53 35 49

73.

Туризм

Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156

Ректор Мазаракі А.А.
(044) 53147 18

74.

Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Декан економічного факультету
Базилевич В.Д.
(044) 259 71 82

75.

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Національний університет Державної податкової служби України
вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь Київської області

Проректор
Тарангул Л.Л.
(04597) 60 987, 53 111

76.

Банківська справа

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
пр. Перемоги, 55, м. Харків, 61174

Ректор
Смовженко Т.С.
(057) 338 59 01

77.

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Проректор
Садєков А.А.
(062) 305 34 31, 342 95 60

78.

Економіка підприємства та управління виробництвом

Одеський державний економічний університет
вул. Преображенська, 8, м. Одеса, 65082

Проректор
Ковальов А.І.
(048) 723 64 89, 723 05 89

79.

Економіка сільського господарства та АГЖ

Уманський національний університет садівництва
вул. Інститутська, 1, м. Умань, 20305

Проректор Манзій В.В.
(04744) 46 9 67, 38 7 89

80.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Декан економічного факультету
Базилевич В.Д.
(044) 259 71 82

81.

Маркетинг, управління персоналом і економіка праці

Полтавський університет економіки і торгівлі
вул. Коваля,3, м. Полтава, 36014

Ректор Нестуля О.О.
(0532) 50 91 70

82.

Менеджмент

Харківський національний економічний університет
вул. Леніна, 9-а, м. Харків, 61001

Ректор
Пономаренко В.С.
(057) 702 03 04

83.

Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600

Проректор
Луговой А.В.
(05366) 24 290

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »