Документ v0342603-09, поточна редакція — Редакція від 20.02.2013, підстава - v0036603-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2009 N 342

Про забезпечення оперативного реагування
на звернення, що надходять на урядову
телефонну "гарячу лінію"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету телебачення і радіомовлення
N 36 ( v0036603-13 ) від 20.02.2013 }

З метою належного виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 2009 року N 898 ( 898-2009-п ) "Про
взаємодію органів виконавчої влади та державної установи
"Соціальний контактний центр" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок взаємодії Державного комітету
телебачення та радіомовлення України та державної установи
"Соціальний контактний центр" із забезпечення оперативного
реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну "гарячу
лінію" (далі - Порядок), що додається.
2. Визначити:
першого заступника Голови Держкомтелерадіо України
Мураховського А.Л. відповідальним за забезпечення оперативного
розгляду звернень, що надходять від Державної установи "Урядовий
контактний центр" (далі - Центр);
начальника загального відділу адміністративно-господарського
управління Синельник Г.М. та завідувача сектору контролю та
перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України Кравець О.М.
відповідальними за організацію розгляду звернень, що надходять від
Центру, в апараті Держкомтелерадіо України;
головного спеціаліста загального відділу
адміністративно-господарського управління Жовнер Н.М. та головного
спеціаліста сектору контролю та перевірки виконання актів і
доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України Віннік О.І. відповідальними за безпосереднє
опрацювання звернень, які надійшли з бази даних Центру;
головного спеціаліста відділу матеріально-технічного
забезпечення, охорони праці та пожежної безпеки
адміністративно-господарського управління Тихоненка О.А.
відповідальним за зв'язок з ресурсом Центру - "Архів документів".
{ Пункт 2 в редакції Наказу Державного комітету телебачення і
радіомовлення N 36 ( v0036603-13 ) від 20.02.2013 }
3. Адміністративно-господарському управлінню (Шапкін С.Б.) та
сектору контролю та перевірки виконання актів і доручень
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України (Кравець О.М.) забезпечити визначене Порядком опрацювання
звернень та їх своєчасний розгляд. { Пункт 3 в редакції Наказу Державного комітету телебачення і
радіомовлення N 36 ( v0036603-13 ) від 20.02.2013 }
4. Заступникам Голови Комітету відповідно до розподілу
обов'язків, керівникам структурних підрозділів згідно з
компетенцією особисто контролювати хід розгляду звернень, що
надходять на урядову телефонну "гарячу лінію", якість
відпрацювання порушених у них питань, своєчасність реагування.
5. Керівникам структурних підрозділів забезпечити вивчення
працівниками очолюваних підрозділів даного Порядку та забезпечити
безумовне дотримання його вимог.
6. Наказ довести до заступників Голови Комітету, керівників
структурних підрозділів.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Мураховського А.Л.
В.о. Голови Комітету О.Наливайко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держкомтелерадіо
13.10.2009 N 342

ПОРЯДОК
взаємодії Державного комітету телебачення
і радіомовлення України та державної установи
"Соціальний контактний центр" із забезпечення
оперативного реагування на звернення,
що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію"
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету телебачення і радіомовлення N 36 ( v0036603-13 ) від
20.02.2013 }
{ У тексті Порядку слово "Комітет" замінено словами
"Держкомтелерадіо України" згідно з Наказом Державного
комітету телебачення і радіомовлення N 36 ( v0036603-13 )
від 20.02.2013 }

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії Державного
комітету телебачення і радіомовлення України (далі -
Держкомтелерадіо України) та державної установи "Соціальний
контактний центр" (далі - Центр) при розгляді звернень громадян,
підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької
діяльності, органів місцевого самоврядування (далі - звернення),
що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію".
1.2. Державна установа "Соціальний контактний центр"
(далі - Центр) утворена відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів від 27 травня 2009 року N 579-р ( 579-2009-р ) з метою
забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на
звернення громадян, що надходять на урядову телефонну "гарячу
лінію", з використанням новітніх інформаційних технологій.
1.3. Під час роботи із зверненнями Держкомтелерадіо України
керується Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ),
постановами Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року N 348
( 348-97-п ), від 12 серпня 2009 року N 898 ( 898-2009-п ),
наказом Держкомтелерадіо України від 27 квітня 2004 року N 131 та
цим Порядком, враховує письмові і усні рекомендації Міністерства
праці та соціальної політики і Центру.
2. Приймання звернень
2.1. Приймання звернень громадян, що надходять на урядову
телефонну "гарячу лінію", та моніторинг за їх розглядом органами
виконавчої влади здійснює Центр. З цією метою у Центрі створюється
і діє електронна база даних звернень.
2.2. На кожне звернення в базі даних Центром заводиться
електронна реєстраційна картка, в якій зазначається прізвище,
ім'я, по батькові заявника (найменування підприємства, установи,
організації, суб'єкта підприємницької діяльності органу місцевого
самоврядування), контактний телефон, адреса, викладається суть
порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання чи вимоги.
Кожному зверненню надається індивідуальний номер.
2.3. Доступ до бази даних органами виконавчої влади
здійснюється стандартними браузерами (програмами перегляду
веб-сайтів) за вказаними Центром адресою бази даних в мережі
Інтернет та паролем. Робота з документами бази даних здійснюється
за допомогою програмного модуля "Архів документів", який створений
Центром та завантажується на робочу станцію при вході до бази
даних в мережі Інтернет.
2.4. Звернення, які направляються на розгляд органу
виконавчої влади, висвічуються на екрані монітора сірим кольором,
які вже ним зареєстровані - синім, розглянуті - зеленим.
3. Реєстрація звернень
3.1. Реєстрацію звернень здійснює загальний відділ шляхом
перегляду із спеціально визначеного комп'ютера браузером
(Internet Explorer, Mozilla, Opera тощо) електронної бази звернень
та завантаження на екран монітора модуля "Архів документів".
Модуль шляхом "кліку" активізується і на екрані монітора
висвічуються звернення з бази даних, які внесені Центром та
направлені на розгляд Держкомтелерадіо України.
3.2. Працівник загального відділу послідовно переглядає в
режимі "Переглянути" звернення, які виділені сірим кольором, та
виконує наступні дії: у разі належності питань, порушених у зверненні, до
компетенції Держкомтелерадіо України, воно реєструється в режимі
"Прийняти на розгляд", роздруковується та невідкладно передається
контактній особі для попереднього опрацювання, після чого
доповідається заступнику Голови Держкомтелерадіо України,
відповідальному за забезпечення оперативного розгляду звернень, що
надходять на урядову телефонну "гарячу лінію" (далі - керівництво
Держкомтелерадіо України). Кожному зверненню надається
індивідуальний номер з грифом "УГЛ" (внутрішній номер для обліку в
Держкомтелерадіо України); у разі, коли питання, порушені у зверненні, не належать до
компетенції Держкомтелерадіо України, не пізніше наступного дня
воно переадресовується за належністю іншому органу виконавчої
влади. Орган виконавчої влади визначається у режимі "Вибрати", а
звернення йому переадресовується в режимі "Перенаправити"; у разі, коли неможливо встановити авторство звернення, воно
визнається анонімним та розгляду не підлягає. У цьому випадку в
режимі "Відмовити у прийнятті" у блоці "Коментар" вказується, що
відповідно до статті 8 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) звернення анонімне і розгляду не підлягає.
3.3. Якщо звернення не містить достатніх даних, необхідних
для прийняття обґрунтованого рішення щодо його реєстрації та
розгляду, контактна особа вживає термінових заходів для отримання
додаткової інформації.
3.4. Перегляд та реєстрація звернень здійснюється щоденно.
4. Розгляд звернень
4.1 Розглянуті керівництвом Держкомтелерадіо України
звернення відповідно до резолюції оперативно передаються загальним
відділом до структурного підрозділу для опрацювання відповідно до
компетенції.
4.2. Про результати розгляду звернень структурний підрозділ
повідомляє заявників у встановленому порядку та електронну версію
повідомлення надає у загальний відділ на електронну
адресу office3@comin.gov.ua.
4.3. Звернення, які не потребують додаткового вивчення,
розглядаються структурним підрозділом протягом п'яти днів, а ті,
що потребують додаткового вивчення, - протягом 15 днів після їх
надходження.
4.4. У разі прийняття керівництвом Держкомтелерадіо України
рішення щодо продовження строку розгляду звернення, про це в
установленому порядку інформується заявник та загальним відділом
вноситься відповідна інформація до бази даних. При цьому загальний
строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може
перевищувати 30 днів.
4.5. Якщо заявник повідомив про незадоволення результатами
розгляду порушеного ним питання, Центр реєструє повторно звернення
в базі даних з грифом "Повторно". Контактна особа доповідає по
цьому зверненню відповідальному за забезпечення оперативного
розгляду звернень для вжиття заходів щодо додаткового вивчення
порушених у ньому питань та надання обґрунтованої відповіді
заявнику.
4.6. Інформація про результати розгляду звернення разом з
електронною версією повідомлення, яким поінформовано заявника,
вноситься загальним відділом до блоку "Коментар" в режимі
"Виконано".
5. Прикінцеві положення
5.1. Визначені звіти та інформація про роботу із зверненнями,
що подаються керівництву Держкомтелерадіо України та розглядаються
на апаратних нарадах і колегіях, готуються та узгоджуються у
встановленому порядку та доповідаються окремим розділом.
Директор
адміністративно-господарського
департаменту С.Б.Шапкін
Директор департаменту
інформаційної політики Б.О.Черваквгору