Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" [...]
Голов.державн.санітарний лікар; Постанова, Перелік, Критерії [...] від 31.12.201136
Документ v0036488-11, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.03.2018, підстава 1022-2017-р
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.12.2011  № 36

{Постанову скасовано на підставі Розпорядження КМ № 1022-р від 18.12.2017}

Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

{Дія Постанови не розповсюджується на алкогольні напої міцніше 20 градусів чеського виробництва на період дії Постанови Державної санітарно-епідеміологічної служби
№ 28 від 24.09.2012}

Керуючись статтею 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та з метою виконання вимог статей 6, 44 та 46 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити рекомендовані Національною Комісією України з Кодексу Аліментаріус та погоджені Головним державним ветеринарним інспектором України:

1.1. Перелік харчових продуктів, які звичайно представляють високий та низький ризик для здоров'я людей (додається);

1.2. Критерії для складання програми вибіркового санітарного контролю харчових продуктів (додається);

2. Затвердити рекомендовані Національною Комісією України з Кодексу Аліментаріус:

2.1. Спеціально визначений відсоток вантажів, що представляють ризик для здоров'я людей і які підлягають обов'язковому розширеному санітарному контролю згідно з програмою вибіркового санітарного контролю за харчовими продуктами, підконтрольними державній санітарно-епідеміологічній службі, що імпортуються (додається);

2.2. Програму стандартного та вибіркового розширеного санітарного контролю харчових продуктів, підконтрольних державній санітарно-епідеміологічній службі, які зазвичай представляють високий та низький ризик для здоров'я людей (додається);

3. Головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи:

3.1. Забезпечити проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю за харчовими продуктами відповідно до законодавства та цієї постанови.

3.2. Подати для узагальнення та аналізу до Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в строки до 05.07.2012 року та до 05.01.2013 року:

3.2.1. Звіт за програмою стандартного санітарного контролю усіх вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються в Україну та було здійснено в зоні митного контролю на митній території України, за схемою (додається);

3.2.2. Звіт за програмою стандартного санітарного контролю харчових продуктів, що виробляються та знаходяться в обігу в Україні, що здійснюється під час державного санітарно-епідеміологічного нагляду, за схемою (додається);

3.2.3. Звіт за програмою вибіркового розширеного санітарного контролю харчових продуктів, за схемою (додається).

4. Головному лікарю ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" забезпечити узагальнення та аналіз Звітів за програмами стандартного та вибіркового розширеного санітарного контролю харчових продуктів і подати її до Державної санітарно-епідеміологічної служби України в терміни до 15.07.2012 року та до 15.01.2013 року.

5. Державній санітарно-епідеміологічній службі України дану постанову довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку.

6. Постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

7. Контроль за виконанням постанови покладаю на першого заступника Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Кравчука О.П.

Головний державний
санітарний лікар України


А.М. Пономаренко
Додаток
до пункту 1.1 постанови
Головного державного
санітарного лікаря України
31.12.2011 № 36

ПЕРЕЛІК
харчових продуктів, які звичайно представляють високий та низький ризик для здоров'я людей

1. Перелік харчових продуктів, які звичайно представляють високий ризик для здоров'я людей

Молоко та молочні продукти

М'ясо та м'ясні продукти

Яйця та продукція, вироблена з яєць

Риба, рибні продукти та інші продукти моря

Кулінарні вироби

Кондитерські вироби з кремом

Пресерви

Продукти дитячого харчування

Продукція дитячих молочних кухонь

2. Перелік харчових продуктів, які звичайно представляють низький ризик для здоров'я людей

Хліб та хлібобулочні вироби

Борошно-круп'яні вироби

Цукор та кондитерські вироби, за виключенням кондитерських виробів з кремом

Овочі, баштанні, плоди, ягоди, фрукти

Дикорослі харчові продукти

Жирові рослинні продукти

Напої (вода, соки, нектари, безалкогольні напої, слабоалкогольні напої, алкогольні напої)

Мед та продукти бджільництва

Консерви

Харчові продукти для спеціального дієтичного харчування (крім продуктів дитячого харчування)

Інші харчові продукти

Перший заступник Голови
Державної
санітарно-епідеміологічної
служби України
О.П. Кравчук
Додаток
до пункту 1.2 постанови
Головного державного
санітарного лікаря України
31.12.2011 № 36

КРИТЕРІЇ
для складання програми вибіркового санітарного контролю харчових продуктів

1. Захворюваність населення на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння, що пов'язані з певним видом харчового продукту;

2. Спалахи гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, що пов'язані з певними видами харчових продуктів.

3. Загроза для здоров'я населення, що становить харчовий продукт або його упаковка;

4. Вірогідність недотримання санітарних заходів;

5. Ступінь та характер переробки харчового продукту;

6. Наявність системи контролю та підтвердження безпеки харчового продукту, в тому числі в країні-імпортері;

7. Наявність угод про еквівалентність та взаємне визнання;

8. Наявність торговельних угод між країнами;

9. Дотримання санітарних заходів в минулому виробниками, продавцями та постачальниками;

10. Епізоотична ситуація;

11. Результати моніторингу безпечності харчових продуктів та кормів;

12. Результати соціально-гігієнічного моніторингу;

13. Виявлення очевидних порушень санітарних заходів при здійсненні стандартного прикордонного контролю вантажів із харчовими продуктами;

14. Виявлення фактів неправильно маркованих вантажів з харчовими продуктами;

15. Дані поточного державного нагляду на потужностях з виробництва та обігу харчових продуктів;

16. Обсяги виробництва та поставок харчових продуктів;

17. Рівні споживання харчових продуктів;

18. Цільова категорія споживачів;

19. Повідомлення за Системою термінового попередження по харчових продуктах та кормах (повідомлення RASFF).

20. Повідомлення щодо епідемічних ускладнень, пов'язаних з певними видами харчових продуктів, які містять патогени та токсини, що надходять по системі міжнародного термінового сповіщення.

Перший заступник Голови
Державної
санітарно-епідеміологічної
служби України
О.П. Кравчук
Додаток
до пункту 2.1 постанови
Головного державного
санітарного лікаря України
31.12.2011 № 36

СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИЙ ВІДСОТОК
вантажів, що представляють ризик для здоров'я людей і які підлягають обов'язковому розширеному санітарному контролю згідно з програмою вибіркового санітарного контролю за харчовими продуктами, підконтрольними державній санітарно-епідеміологічній службі, що імпортуються

№ з/п

Назва продукції

Відсоток підконтрольних вантажів не повинен перевищувати

1.

Перелік харчових продуктів, які звичайно представляють високий ризик для здоров'я людей

Молочні продукти, масло, сметана

20

М'ясні продукти

20

Продукція, вироблена з яєць

20

Рибні продукти та інші продукти моря

20

Кулінарні вироби

20

Кондитерські вироби з кремом

20

Пресерви

20

Продукти дитячого харчування

20

Продукція дитячих молочних кухонь, в т. ч. продукція дитячих молочних кухонь

20

2.

Перелік харчових продуктів, які звичайно представляють низький ризик для здоров'я людей

Хліб та хлібобулочні вироби

5

Борошно-круп'яні вироби

5

Цукор та кондитерські вироби, за виключенням кондитерських виробів з кремом

5

Овочі, баштанні, плоди, ягоди, фрукти

5

Дикорослі харчові продукти

5

Жирові рослинні продукти

5

Напої (вода, соки, нектари, безалкогольні напої, слабоалкогольні напої, алкогольні напої)

5

Мед та продукти бджільництва

5

Консерви

5

Харчові продукти для спеціального дієтичного харчування (крім продуктів дитячого харчування)

5

Інші харчові продукти

5

Перший заступник Голови
Державної
санітарно-епідеміологічної
служби України
О.П. Кравчук
Додаток
до пункту 3.2.1 постанови
Головного державного
санітарного лікаря України
31.12.2011 № 36

ЗВІТ
за програмою стандартного санітарного контролю усіх вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються в Україну та було здійснено в зоні митного контролю на митній території України

1. Кількість перевірених вантажів з харчовими продуктами

1.1. Обсяг перевірених (у т)

2. Кількість порушень (всього)

2.1. Відсутні документи

2.2. Наявність неправильно маркованих

2.3. Дефекти та/або забруднення упаковок

Харчові продукти високого ступеня ризику

Молочні продукти

М'ясні продукти

Яйця* та продукція, вироблена з яєць

Рибні продукти та інші продукти моря

Кулінарні вироби

Кондитерські вироби з кремом

Пресерви

Продукти дитячого харчування

Харчові продукти низького ступеня ризику

Хліб та хлібобулочні вироби

Борошно-круп'яні вироби

Цукор та кондитерські вироби, за викл. кондитерських виробів з кремом

Овочі, баштанні, плоди, ягоди, фрукти

Дикорослі харчові продукти

Жирові рослинні продукти

Напої (вода, соки, нектари, безалкогольні напої, слабоалкогольні напої, алкогольні напої)

Мед та продукти бджільництва

Консерви

Харчові продукти для спеціального дієтичного харчування (крім продуктів дитячого харчування)

Інші харчові продукти

Перший заступник Голови
Державної
санітарно-епідеміологічної
служби України
О.П. Кравчук
Додаток
до пункту 3.2.2 постанови
Головного державного санітарного
лікаря України
31.12.2011 № 36

ЗВІТ
за програмою стандартного санітарного контролю харчових продуктів, що виробляються та знаходяться в обігу в Україні, що здійснюється під час державного санітарно-епідеміологічного нагляду

1. Кількість перевірок харчових продуктів

1.1. Обсяг перевірених (у т)

2. Кількість порушень (всього)

2.1. Відсутні документи

2.2. Неправильно марковані

2.3. Дефекти та/або забруднення упаковок

Харчові продукти високого ступеня ризику

Молочні продукти

М'ясні продукти

Яйця* та продукція, вироблена з яєць

Рибні продукти та інші продукти моря

Кулінарні вироби

Кондитерські вироби з кремом

Пресерви

Продукти дитячого харчування

Харчові продукти низького ступеня ризику

Хліб та хлібобулочні вироби

Борошно-круп'яні вироби

Цукор та кондитерські вироби, за викл. кондитерських виробів з кремом

Овочі, баштанні, плоди, ягоди, фрукти

Дикорослі харчові продукти

Жирові рослинні продукти

Напої (вода, соки, нектари, безалкогольні напої, слабоалкогольні напої, алкогольні напої)

Мед та продукти бджільництва

Консерви

Харчові продукти для спеціального дієтичного харчування (крім продуктів дитячого харчування)

Інші харчові продукти

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »