Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи Правила влаштування і безпеки роботи в [...]
Державна санепідем.служба, МОЗ України; Правила, Норми від 28.01.20021
Документ v0001588-02, поточна редакція — Прийняття від 28.01.2002
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Головного
державного санітарного
лікаря України
28.01.2002 N 1

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ,
ГІГІЄНІЧНІ НОРМАТИВИ
Правила влаштування і безпеки роботи
в лабораторіях (відділах, відділеннях)
мікробіологічного профілю
ДСП 9.9.5.-080-02

9. Епідеміологія
9.5. Стан здоров'я населення у зв'язку
з впливом мікробіологічного фактора

1. Галузь застосування
1.1. Вимоги правил обов'язкові для виконання усіма
організаціями/установами (лабораторіями) на території України,
незалежно від відомчої належності та форм власності, що проводять
роботу: з БПА I-II груп патогенності згідно вимог
ДСП N 9.9.5.035-99 "Безпека роботи з мікроорганізмами I-II груп
небезпеки"; з БПА III-IV груп патогенності: - діагностичні, експериментальні та виробничі роботи; - ПЛР-діагностику; - діагностичні дослідження на холеру та ботулінічний токсин,
що виконуються з метою профілактики цих інфекцій; - імунологічні (серологічні) дослідження з метою визначення в
крові людини антигенів мікроорганізмів II групи патогенності (без
накопичення збудника) та/або антитіл до них; - експериментальні та виробничі роботи з вакцинними штамами
збудників I-II груп патогенності.
IV групи патогенності: - діагностичні та експериментальні дослідження; - імунологічні (серологічні) дослідження з БПА III групи
патогенності без накопичення збудника; - дослідження з контролю якості продукції на наявність
санітарно-показових мікроорганізмів.
1.2. Мета Правил - створення безпечних умов праці,
забезпечення індивідуальної та загальної безпеки, запобігання
винесенню інфекцій за межі лабораторій, попередження нещасних
випадків та професійних захворювань.
1.3. Правила не звільняють адміністрацію установ від
впровадження необхідних додаткових заходів безпеки, у випадках, не
передбачених правилами, у відповідності з правилами безпеки,
діючими в інших галузях народного господарства, при впровадженні
нових технологій, прийомів робіт, матеріалів, обладнання та ін.
2. Нормативні посилання
------------------------------------------------------------------ | N | Позначення | Назва |Ким, коли затверджено,| |з/п| нормативного акта | | реєстрація в Мінюсті | |---+-------------------+-----------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |1. |Закон України |Основи |Постанова Верховної | | | |законодавства |Ради України 19.11.92 | | | |України про |( 2802-12 ) | | | |охорону здоров'я | | | | |( 2801-12 ) | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |2. |Закон України |Про забезпечення |Постанова Верховної | | | |санітарного та |Ради України 24.02.94 | | | |епідемічного |( 4005-12 ) | | | |благополуччя | | | | |населення | | | | |( 4004-12 ) | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |3. |Закон України |Про охорону праці|Закон УРСР N 322-VIII | | | |( 322-08 ) |( 322а-08 ) від | | | | |10.12.71 | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |4. |Закон України |Водний кодекс |Постанова Верховної | | | |України |Ради України 06.06.95 | | | |( 213/95-ВР ) |( 214/95-ВР ) | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |5. |Постанова |Положення про |Постанова Кабінету | | | |державний |Міністрів України | | | |санітарно- |22.06.99 N 1109 | | | |епідеміологічний |( 1109-99-п ) | | | |нагляд в Україні | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |6. |Постанова |Перелік і |Постанова Кабінету | | | |нормативи |Міністрів України від | | | |застосування |18.12.98 N 2026 | | | |засобів |( 2026-98-п ) | | | |індивідуального | | | | |захисту | | | | |працівників | | | | |закладів охорони | | | | |здоров'я, що | | | | |проводять | | | | |діагностичні | | | | |дослідження на | | | | |ВІЛ-інфекцію, | | | | |надають медичну | | | | |допомогу | | | | |ВІЛ-інфікованим і| | | | |хворим на СНІД, а| | | | |також контактують| | | | |з кров'ю та | | | | |іншими | | | | |біологічними | | | | |матеріалами від | | | | |ВІЛ-інфікованих | | | | |осіб | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |7. |Постанова |Порядок та умови |Постанова Кабінету | | | |обов'язкового |Міністрів України від | | | |страхування |16.10.98 N 1642 | | | |медичних |( 1642-98-п ) | | | |працівників та | | | | |інших осіб на | | | | |випадок | | | | |інфікування | | | | |вірусом | | | | |імунодефіциту | | | | |людини під час | | | | |виконання ними | | | | |професійних | | | | |обов'язків, а | | | | |також на випадок | | | | |настання у | | | | |зв'язку з цим | | | | |інвалідності або | | | | |смерті від | | | | |захворювань, | | | | |зумовлених | | | | |розвитком | | | | |ВІЛ-інфекції | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |8. |Постанова |Положення про |Постанова Кабінету | | | |порядок |Міністрів України від | | | |розслідування та |21.08.2001 N 1094 | | | |ведення обліку |( 1094-2001-п ) | | | |нещасних | | | | |випадків, | | | | |професійних | | | | |захворювань і | | | | |аварій на | | | | |виробництві | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |9. |Постанова |Про затвердження |Постанова Кабінету | | | |Положення про |Міністрів України від | | | |контроль за |15.01.96 N 73 | | | |відповідністю |( 73-96-п ). | | | |імунобіологічних |Зміни: постанова КМ | | | |препаратів, що |від 21.06.2001 N 678 | | | |застосовуються в |( 678-2001-п ) | | | |медичній | | | | |практиці, вимогам| | | | |державних та | | | | |міжнародних | | | | |стандартів | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |10.|Наказ |Про режим роботи |МОЗ України 14.12.92 | | | |з патогенними |N 183 ( v0183282-92 ) | | | |мікроорганізмами | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |11.|Наказ |Про затвердження |МОЗ України від | | | |Положення про |24.04.99 N 97 | | | |порядок |( z0266-99 ), | | | |спеціалізованої |зареєстровано в | | | |оцінки |Мінюсті 28.04.99 | | | |(експертизи) та |N 266/3559 | | | |обліку | | | | |дезінфекційних | | | | |засобів в Україні| | | | |( z0266-99 ) | | | | |та Положення про | | | | |обліковий перелік| | | | |дезінфекційних | | | | |засобів в Україні| | | | |( z0267-99 ) | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |12.|Наказ |Про заходи по |МОЗ СРСР 10.04.81 | | | |удосконаленню |N 387 ( v0387400-81 ) | | | |медико-санітарної| | | | |допомоги | | | | |підліткам | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |13.|Наказ |Про удосконалення|МОЗ СРСР 29.09.89 | | | |системи медичних |N 555 ( v0555400-89 ) | | | |оглядів | | | | |працівників і | | | | |водіїв | | | | |індивідуальних | | | | |транспортних | | | | |засобів | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |14.|ДСП N 9.9.5.035-99 |Безпека роботи з |Постанова Головного | | | |мікроорганізмами |державного санітарного| | | |I-II груп |лікаря України від | | | |небезпеки |01.07.99 N 35 | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |15.|ДСП |Порядок видачі |Постанова Головного | | |N 9.9.5-064-2000 |дозволів на |державного санітарного| | | |роботу з |лікаря України від | | | |мікроорганізмами |27.12.2000 N 64 | | | |I-IV груп | | | | |патогенності та | | | | |рекомбінантними | | | | |молекулами ДНК | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |16.|Положення |Положение о |Заместитель Министра | | | |порядке учета, |здравоохранения, | | | |хранения, |Главный | | | |обращения, |государственный | | | |отпуска и |санитарный врач СССР | | | |пересилки культур|18.05.79 | | | |бактерий, | | | | |вирусов, | | | | |риккетсий, | | | | |грибов, | | | | |простейших, | | | | |микоплазм, | | | | |бактерийных | | | | |токсинов, ядов | | | | |биологического | | | | |происхождения | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |17.|СанПіН |Вода питна. |Наказ МОЗ України від | | | |Гігієнічні вимоги|23.12.96 N 383 | | | |до якості води |( z0136-97 ). | | | |централізованого |Зареєстровано Мінюстом| | | |господарсько- |136/1940 15.04.97 | | | |питного | | | | |водопостачання | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |18.|СанПиН |Санитарные |Главный госсанврач | | |42-128-4690-88 |правила |СССР 05.08.88 | | | |содержания |N 4690-88 | | | |территории |( v4690400-88 ) | | | |населенных мест | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |19.|СанПиН 5179-90 |Санитарные |Главный госсанврач | | | |правила |СССР 29.06.90 | | | |устройства, | | | | |оборудования и | | | | |эксплуатации | | | | |больниц, | | | | |родильних домов и| | | | |других лечебных | | | | |стационаров | | | | |( n0003400-90 ) | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |20.|Санітарні правила |Санитарные |МЗ СССР 06.04.73 | | | |правила по |N 1045-73 | | | |устройству, |( v1045400-73 ) | | | |оборудованию | | | | |експериментально-| | | | |биологических | | | | |клиник (вивариев)| | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |21.|ДСН 3.3.6.039-99 |Державні |Постанова Головного | | | |санітарні норми |державного санітарного| | | |виробничої та |лікаря України від | | | |локальної |01.12.99 N 39 | | | |вібрації |( va039282-99 ) | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |22.|ДСН 3.3.6.037-99 |Санітарні норми |Постанова Головного | | | |виробничого |державного санітарного| | | |ультразвуку та |лікаря України від | | | |інфразвуку |01.12.99 N 37 | | | | |( va037282-99 ) | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |23.|ДСН 3.3.6.042-99 |Санітарні норми |Постанова Головного | | | |мікроклімату |державного санітарного| | | |виробничих |лікаря України від | | | |приміщень |01.12.99 N 42 | | | | |( va042282-99 ) | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |24.|СН 535-81 |Инструкция по |Приказ Госгражданстроя| | | |проектированию |от 20.07.81 N 216 | | | |санитарно- | | | | |эпидемиологиче- | | | | |ских станций | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |25.|ДНАОП 0.00-1.07-94 |Правила будови і |Наказ | | | |безпечної |Держнаглядохоронпраці | | | |експлуатації |18.10.94 N 104, Наказ | | | |посудин, що |Держнаглядохоронпраці | | | |працюють під |11.07.97 N 183 | | | |тиском. Зміни: | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |26.|ДНАОП 0.03-3.28-93 |Граничні норми |Наказ МОЗ України | | | |підіймання і |10.12.93 N 241 | | | |переміщення |( z0194-93 ) | | | |важких речей | | | | |жінками | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |27.|ДНАОП 0.03-4.02-94 |Положення про |Наказ МОЗ України | | | |медичній огляд |31.03.94 N 45 | | | |працівників |( z0136-94 ). | | | |певних категорій |Зареєстровано Мінюстом| | | | |21.06.94 N 136/345 | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |28.|ДНАОП 0.00-1.21-98 |Правила безпечної|Наказ | | | |експлуатації |Держнаглядохоронпраці | | | |електроустановок |09.01.98 N 4 | | | |споживачів |( z0093-98 ). | | | | |Зареєстровано Мінюстом| | | | |10.02.98 N 93/2533 | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |29.|ДНАОП 0.00-4-15-98 |Типове положення |Наказ | | | |про навчання з |Держнаглядохоронпраці | | | |питань охорони |17.02.99 N 27 | | | |праці |( z0248-99 ). | | | | |Зареєстровано Мінюстом| | | | |21.04.99 N 248/3541 | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |30 |ДНАОП 0.03-8.08-93 |Перелік важких |Наказ МОЗ України | | | |робіт і робіт з |31.03.94 N 46 | | | |шкідливими і |( z0176-94 ), | | | |небезпечними |зареєстровано Мінюстом| | | |умовами праці, на|28.07.94 N 176/385 | | | |яких | | | | |забороняється | | | | |застосування | | | | |праці жінок | | | | |( z0051-94 ) | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |31.|ДНАОП 0.00-1.20-98 |Правила безпечної|Наказ | | | |експлуатації |Держнаглядохоронпраці | | | |електроустановок |01.10.97 N 254 | | | |споживачів |( z0318-98 ) | | | |( z0093-98 ) | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |32.|ДНАОП 0.00-4.26-96 |Положення про |Наказ | | | |порядок |Держнаглядохоронпраці | | | |забезпечення |29.10.96 N 170 | | | |працівників |( z0667-96 ). | | | |спеціальним |Зареєстровано Мінюстом| | | |одягом, |18.11.96 N 667/1692 | | | |спеціальним | | | | |взуттям та іншими| | | | |засобами | | | | |індивідуального | | | | |захисту | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |33.|ГОСТ 12.1-008-76 |ССБТ |Постановление ГК | | | |Биологическая |стандартов Совета | | | |безопасность. |Министров СССР | | | |Общие требования |10.03.76 N 578 | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |34.|ГОСТ 12.1.004-76 |ССБТ Пожарная |Постановление ГК | | | |безопасность. |стандартов Совета | | | |Общие требования |Министров СССР | | | | |12.02.76 N 384 | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |35.|ГОСТ 12.3.002-75 |ССБТ Процеси |1980, 1991 рр. | | | |виробничі. | | | | |Загальні вимоги | | | | |безпеки. Зміни | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |36.|ГОСТ 2874-82 |Вода питьевая. |Постановление ГК СССР | | | |Гигиенические |по стандартам от | | | |требования и |18.10.82 N 3989 | | | |контроль качества| | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |37.|ДБН 360-92 |Містобудування. |Накази від 22.01.93 | | | |Планування і |N 8, | | | |забудова міських |від 17.12.93 N 231 | | | |і сільських | | | | |поселень. Зміни і| | | | |доповнення: | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |38.|СНиП 2.04.05-91 |Отопление, |Мінінвестбуд 17.04.92 | | | |вентиляция и |N 44, Наказ | | | |кондиционирова- |Держкоммістобудування | | | |ние. |України від 27.06.96 | | | |Доповнення N 1 |N 117 | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |39.|СНиП 2.04.01-85 |Внутренний |Постанова від 28.11.91| | | |водопроводи |N 20, Наказ | | | |канализация |Держкоммістобудування | | | |зданий Зміни і |України від 29.12.94 | | | |доповнення: |N 106 | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |40.|СНиП П-4-79 |Естественное и |Постановление | | | |искусственное |Госкомстроя СССР | | | |освещение. Нормы |27.06.79 N 100 | | | |проектирования | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |41.|ПУЕ |Правила |Міненерго СРСР. | | | |устройства |Видання IV, | | | |электроустановок |перероблене і | | | | |доповнене | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |42.|Правила |Правила охорони |Наказ | | | |праці при |Держнаглядохоронпраці | | | |експлуатації |10.02.99 N 21 | | | |електронно- |( z0382-99 ). | | | |обчислювальних |Зареєстровано Мінюстом| | | |машин |17.06.99 N 382/3675 | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |43.|ПТЕ |Правила |Головдерженергонагляд | | | |технический |СРСР 21.12.84 | | | |эксплуатации | | | | |электроустановок | | | | |потребителей | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |44.|Інструкція |Інструкція про |МОЗ України 22.10.93 | | | |збір, |N 223 | | | |знезараження, | | | | |зберігання і | | | | |здачу | | | | |використаних | | | | |медичних виробів | | | | |одноразового | | | | |застосування із | | | | |пластичних мас | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |45.|Методичні вказівки |Методические |МОЗ СРСР 10.03.73 | | | |указания по |N 2684-73 | | | |организации | | | | |хранения, учета и| | | | |использования | | | | |реактивов в | | | | |лабораториях | | | | |санэпидстанций | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |46.|Методичні вказівки |Методические |МЗ СССР 28.02.91 | | | |указания по |N 15/6-5 | | | |контролю работы | | | | |паровых и | | | | |воздушных | | | | |стерилизаторов | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |47.|Методичні вказівки |Методические |МОЗ СРСР 28.07.83 | | | |указания по |N 2816-83 | | | |планированию | | | | |потребности, | | | | |учету, хранению и| | | | |расходованию | | | | |бактерийных и | | | | |вирусных | | | | |препаратов в | | | | |санэпидстанциях | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |48.|Інструкція |Інструкція з |МОЗ України 22.04.94 | | | |організації | | | | |роботи | | | | |лабораторій | | | | |діагностики | | | | |ВІЛ-інфекції | | |---+-------------------+-----------------+----------------------| |49.|Керівництво |Практическое |ВОЗ, Женева, 1994 | | | |руководство по | | | | |биологической | | | | |безопасности в | | | | |лабораторных | | | | |условиях (второе | | | | |издание) | | ------------------------------------------------------------------
3. Визначення термінів
Аварія - позаштатна ситуація, при якій виникає реальна або
потенційна можливість виділення патогенного агента в повітря
виробничої зони, довкілля або зараження персоналу.
Бокс біологічної безпеки - конструкція, що використовується
для фізичної ізоляції (утримання та видалення, під контролем, з
робочої зони) мікроорганізмів з метою попередження можливості
зараження персоналу і контамінації повітря робочої зони та
довкілля.
Боксоване приміщення (бокс) - ізольоване приміщення з
тамбуром (передбоксником).
Виробнича лабораторія - лабораторія, що виконує відомчий
лабораторний контроль продукції, що випускається, на відповідність
нормативній документації по санітарно-показових мікроорганізмах.
Виробничий штам - штам мікроорганізму, який використовується
в якості продуцента імунобіологічного препарату.
Дезінфекція - процес знищення збудника інфекційної хвороби у
довкіллі фізичними або хімічними методами.
Дослідження діагностичні - дослідження об'єктів біотичної та
абіотичної природи, що проводяться з метою виявлення та
ідентифікації збудника, його антигену чи антитіл до нього.
Дослідження експериментальні - всі види робіт з використанням
мікроорганізмів, гельмінтів, токсинів та отрут біологічного
походження.
"Заразна" зона - приміщення або група приміщень лабораторії,
де виконують маніпуляції з патогенними біологічними агентами та їх
зберігання. Діагностичні імунобіологічні препарати (ІБП) -
препарати, призначені для використання в медичній практиці для
діагностики інфекційних, паразитарних захворювань, проведення
лабораторного контролю об'єктів довкілля з метою виявлення
збудників інфекційних, паразитарних хвороб та санітарно-показових
мікроорганізмів.
Лабораторія - організація або її структурний підрозділ, що
виконує експериментальні, діагностичні або виробничі роботи з
патогенними біологічними агентами.
Протиепідемічний режим - система медико-біологічних,
організаційних та інженерно-технічних заходів і засобів,
направлених на захист персоналу, що працює, населення та довкілля
від дії патогенних біологічних агентів БІТА - "Біологічні
патогенні агенти" - патогенні для людини мікроорганізми (бактерії,
віруси, хламідії, рикетсії, простіші, гриби, мікоплазми),
генно-інженерно-модифіковані мікроорганізми, отрути біологічного
походження (токсини), гельмінти, які можуть викликати
захворювання, інтоксикацію, або загибель людини або тварині, а
також матеріал (враховуючи кров, інші біологічні рідини та
екскрети організму), підозрілий на вміст перерахованих агентів.
Токсин - будь-які сполуки, що мають походження з будь-якого
організму, включаючи мікроорганізми або тварин, яким би не був
метод їх виробництва, природні, модифіковані або хімічно
синтезовані, що можуть спричинити хворобу, загибель або іншу шкоду
людині або тваринам.
Типовий штам - представник виду мікроорганізмів, визначений
як такий систематичним довідником.
"Чиста" зона - приміщення або група приміщень лабораторії, де
не проводяться маніпуляції з БПА.
Штам - генетичне однорідна популяція мікроорганізмів з
певними стабільними специфічними морфологічними, культуральними і
біологічними властивостями.
4. Правила влаштування і безпеки
роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях)
мікробіологічного профілю
4.1. Загальні положення 4.1.1. Безпека робіт в лабораторіях мікробіологічного профілю
(далі - лабораторії) повинна забезпечуватись відповідно до вимог
ГОСТ 12.3.00275, 12.1.008-76. ДСП N 9.9.5.035.99, цих правил та
інших чинних нормативних актів. 4.1.2. При виконанні робіт в лабораторії на працюючих можуть
впливати небезпечні та шкідливі виробничі фактори: - біологічні (мікроорганізми: бактерії, віруси, рикетсії,
спірохети, хламідії, гриби; гельмінти, найпростіші та ін., а також
продукти їх життєдіяльності; макроорганізми: тварини, людина і
продукти їх життєдіяльності; культури клітин і тканин, генетичні
фрагменти, діагностичні препарати тощо); - хімічні (реактиви, дезінфекційні засоби, канцерогенні,
подразнюючі, сенсибілізуючі, мутагенні, алергенні та інші
речовини); - механічні: виробниче обладнання (обладнання, що працює під
тиском, центрифуги, лабораторне скло, ріжучий, колючий
інструментарій, гострі краї, задирки та ін.); - фізичні (електричний струм, ультрафіолетове,
електромагнітне випромінювання, недостатня освітленість,
відхилення вологості і температури робочої зони від встановлених
норм, підвищена (занижена) рухомість повітря, підвищений вміст
шкідливих речовин у повітрі робочої зони, підвищений шум, гаряча
вода та пара); - людські (нервово-психічні, фізичні (перевантаження
персоналу), акти вандалізму та ін.); - пожежонебезпека. 4.1.3. Рівні концентрацій шкідливих виробничих факторів
повинні відповідати чинним санітарним нормам. 4.1.4. Проекти будівництва та реконструкції лабораторій
повинні бути узгоджені з установами державного
санітарно-епідеміологічного нагляду, затверджені керівником
установи і відповідати вимогам цих правил. 4.1.5. Лабораторія повинна бути забезпечена водопроводом,
каналізацією, електрикою, засобами зв'язку, вентиляцією,
опаленням, газифікована. 4.1.6. При відсутності в населеному пункті водопроводу і
каналізації, будують локальні водопровід, каналізацію та очисні
споруди з установками для знезараження. 4.1.7. Водопровідна вода повинна відповідати вимогам
ГОСТ 2874-82 і ДСанПІНу N 136/140 від 15.04.97. 4.1.8. Умови очищення і скидання стічних вод повинні
відповідати вимогам Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) та інших
чинних нормативних актів. 4.1.9. Електропроводи, електрообладнання та їх експлуатація
повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок
(ПУЕ), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
(ПТЕ) і ДНАОП 0.00-1.21-98 ( z0093-98 ), а газове господарство
ДНАОП 0.00-1.20-98 ( z0318-98 ). 4.1.10. Експлуатація обладнання, що працює під тиском,
повинна відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.07-94. 4.1.11. Експлуатація електронно-обчислювального обладнання
повинна відповідати вимогами Правил, затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці від 10.02.99 N 21 ( z0382-99 ). 4.1.12. Протипожежні правила безпеки в лабораторіях
(установі) необхідно складати з урахуванням ГОСТ 12.1.004-76 та
вимог даних правил. 4.1.13. Імунобіологічні препарати повинні бути зареєстровані,
дозволені для використання в Україні, мати документи, що
засвідчують їх якість, і зберігатися згідно з НД про застосування. 4.1.14. Дезінфекційні засоби повинні бути гарантованої
ефективності та безпечності, внесені до Облікового переліку
Засобів в Україні, мати інструкцію (методичні вказівки) щодо
застосування, затверджену Головним державним санітарним лікарем
України або його заступником і посвідчення про можливість
застосування в Україні. 4.1.15. Реактиви, що використовуються в лабораторіях, повинні
бути кваліфікації ЧДА, якщо в НД немає інших вказівок, зберігатися
і використовуватися згідно вимог чинної НД. 4.1.16. Роботу із БПА I-IV небезпеки дозволяють лабораторіям,
які мають дозвіл на роботу. 4.1.17. Порядок видачі та анулювання дозволу на роботу з БПА
(далі - дозвіл) регламентовано наказом МОЗ України від 14.12.92
N 183 ( v0183282-92 ) та ДСП 9.9.5-064-2000. 4.1.18. Дозвіл видається на термін в залежності від виду
роботи, але не більше ніж на 5 років. 4.1.19. При роботі з культурами мікроорганізмів та в усіх
інших випадках, пов'язаних з їх зберіганням і рухом в межах та
поза межами лабораторії, працівники повинні керуватися "Положением
о порядке учета, хранения, обращения, отпуска и пересылки культур
бактерий, вирусов, риккетсий, грибов, простейших, микоплазм,
бактерийных токсинов, ядов биологического происхождения". 4.1.20. Відповідальність за організацію та додержання
біологічної безпеки по установі несе керівник, а в підрозділах -
їх завідувачі (керівники). Контроль за виконанням вимог даних
правил покладається на заступника керівника установи. 4.1.21. Приміщення мікробіологічних лабораторій, в яких
проводять роботу з БПА III-IV груп небезпеки, за ступенем
небезпеки для персоналу діляться на дві зони: "заразну" та
"чисту". Набір приміщень, їх взаєморозташування, розміщення
обладнання повинні забезпечувати поточність руху матеріалу, що
досліджується, і виконання вимог цих правил. 4.1.22. Перенесення обладнання, лабораторного та
господарського посуду, реактивів, інструментів і т. п. в межах
установи проводять за узгодженням керівників зацікавлених
підрозділів. 4.1.23. Всі ремонтні роботи здійснюються в присутності
робітника структурного підрозділу після закінчення роботи з
об'єктами досліджень і проведення дезінфекції. 4.1.24. Забороняється проведення в одному і тому ж приміщенні
діагностичних і експериментальних досліджень, а також одночасна
робота з діагностичним матеріалом і живими вакцинами, або
музейними культурами, якщо це не передбачено методикою. 4.1.25. Дозволяється проведення одночасної роботи з різними
видами збудників в одній бактеріологічній кімнаті, якщо це
викликано виробничою необхідністю, при цьому біологічна безпека
забезпечується виконанням вимог, що пред'являються до роботи з
найбільш небезпечним видом. 4.1.26. На ємкостях з культурами (посівами), повинні бути
чітко написані назва культури (матеріалу), реєстраційний номер,
дата посіву або пересіву. 4.1.27. Після закінчення роботи з БПА, об'єкти з посівами
переносять у сховища (сейфи, холодильники, термостати, шафи і
т. п.) і опечатують їх. Двері кімнат запираються на замок. Вимоги
до зберігання об'єктів з культурами та посівами БПА I-II груп
патогенності викладені у ДСП 9.9.5.03599, ст. 3.42. Проводять
дезінфекцію робочих поверхонь в приміщенні, обробляють руки
70 град. етиловим спиртом. Проводять вологе прибирання і вмикають
на 60 хвилин бактерицидні лампи. 4.1.28. Забороняється залишати після закінчення роботи на
відкритих місцях або в неопечатаних сховищах незафіксовані мазки,
об'єкти з посівами та інші об'єкти, які вміщують біологічний
матеріал. 4.1.29. Дозволяється залишати на столах і в боксах безпеки
посуд надписаний, але не засіяний, зробивши відповідну відмітку. 4.1.30. Всі заражені матеріали, зразки та культури повинні
бути знезаражені перед видаленням з лабораторії. 4.1.31. Перед виходом з приміщення працівники перевіряють
вимкнення газу, освітлення, води, непотрібних приладів тощо.
Приміщення лабораторії зачиняють на замок і опечатують. Відкриття
і зняття печаток, зачинення і опечатування лабораторії проводять
працівники, які мають відповідні дозволи керівника установи
(лабораторії). 4.1.32. Ключі від сховищ і печатки знаходяться у призначених
працівників або завідуючого підрозділом (лабораторією). 4.1.33. При виявленні пошкодження печатки відповідальний
повинен повідомити керівника або його заступника, в їх присутності
проводять огляд приміщень, шаф (холодильників, термостатів) і
складають акт. 4.1.34. В лабораторіях установ (інститутів), що працюють з
БПА відповідних груп небезпеки, дозволяється утримувати колекції
(музей) типових, авторських і депонованих штамів для проведення
наукових досліджень і діагностичних цілей. 4.1.34.1. У підприємствах по виробництву вакцин,
обслуговуванню водопроводів, харчових, а також тих, що виробляють
продукцію медичного призначення (антибіотики, лікарські,
косметичні засоби й інші комерційні препарати), забороняється мати
набори і колекції збудників інфекційних захворювань людини,
токсини, отрути тваринного походження, віднесені до I-IV груп і
проводити мікробіологічні бактеріологічні, вірусологічні,
мікологічні і ін. дослідження, пов'язані з вивченням первинно
виділених культур, підозрілих на збудники I-IV груп. 4.1.34.2. Підрозділам підприємств (лабораторіям), що
займаються контролем готової продукції з використанням визначених
штамів мікроорганізмів за вимогами НД, дозволяється мати тільки ці
типові штами, за умови, що лабораторні підрозділи розміщені за
межами виробничої зони. 4.1.35. У кожній лабораторії наказом керівника установи
призначається особа, відповідальна за облік, зберігання та
знезараження культур мікроорганізмів. 4.1.36. Об'єкти з культурами збудників зберігають за окремими
групами в металевих водостійких ємкостях зі щільно закритими
кришками, які поміщають в холодильники або залізні шафи (сейфи).
Ємкості та сховища повинні бути опечатані. Приміщення як у
п. 4.1.27. 4.1.37. Написи на об'єктах з культурами і посівами повинні
відповідати вимогам п. 4.1.26. 4.1.38. Вакцинні штами зберігають окремо від патогенних.
Забороняється зберігати в одному холодильнику живі культури
мікроорганізмів і діагностичні, лікувальні препарати або реактиви. 4.1.39. Облік БПА в лабораторії ведуть в журналах за
затвердженими формами. Журнали повинні бути пронумеровані,
прошнуровані, скріплені печаткою і зберігатися у фахівця, який
відповідає за їх ведення. 4.1.40. Роботу з ліофілізації культур збудників інфекційних
захворювань відповідних груп небезпеки проводять згідно чинної НД. 4.1.41. Робочі кімнати (бокси), де проводиться робота із БПА
III-IV груп патогенності контролюються на наявність патогенних
мікроорганізмів 1 раз на місяць до початку роботи методом змивів.
В лабораторіях, що працюють з БПА I-II груп патогенності
контроль проводять відповідно до ДСП 9.9.5.035-99, п. 3.1.57. 4.1.42. В кожній лабораторії повинні бути складені власні
Правила техніки безпеки і протиепідемічного режиму, які враховують
специфічні умови роботи, характерні для даної лабораторії,
затверджені керівником установи і профспілковим комітетом і
вивішені на помітному місці в лабораторії. З ними повинні бути
ознайомлені усі працівники лабораторії. 4.1.43. Весь персонал лабораторії повинен бути навчений
надавати першу допомогу працівникам при аварії або нещасному
випадку.
5. Документація
5.1. Лабораторія повинна мати: 5.1.1. Документацію щодо лабораторії: - Положення про лабораторію, затверджене керівником установи; - Паспорт лабораторії, затверджений керівником установи; - Дозвіл на роботу зі збудниками відповідних груп небезпеки; - Свідоцтво(а) про акредитацію. 5.1.2. Організаційно-розпорядчу документацію - накази,
інструкції та інші документи, що регламентують діяльність
лабораторії. 5.1.3. Нормативну документацію, що регламентує вимоги до
об'єктів досліджень та методи досліджень. 5.1.4. Документацію на систему забезпечення якості
досліджень: - Настанова з якості; - Інструкція з внутрішнього та зовнішнього контролю якості
досліджень; - Інструкції з протиепідемічного режиму, охорони праці та
техніки безпеки. 5.1.5. Документи на обладнання та засоби вимірювальної
техніки: - реєстраційні документи на обладнання (журнал, картки та
ін); - паспорт на кожну одиницю обладнання та засобів
вимірювальної техніки; - графіки та посвідчення повірок засобів вимірювальної
техніки (можуть знаходитись у метролога). 5.1.6. Документацію щодо персоналу лабораторії: - Посадові інструкції; - документи з питань підвищення кваліфікації та атестації
персоналу (свідоцтва, атестати та ін.); - дані щодо імунізації працівників; - Журнали реєстрації інструктажів з питань біологічної
безпеки (протиепідемічного режиму), безпеки праці та пожежної
безпеки. - Журнал реєстрації аварій. 5.1.7. Первинну облікову та звітну документацію.
6. Вимоги до території
6.1. При розміщенні лабораторії в окремій будівлі, для неї
повинна бути відведена ділянка з урахуванням розташування на ній
необхідних виробничих і допоміжних приміщень та будівель. Вибір
ділянки проводиться відповідно до вимог ДБН-3 60-92, СанПіН
42-128-4690-88 ( v4690400-88 ); СанПіН 5179-90 ( n0003400-90 ),
СН 535-81. Розташування на території віварію, складу
дезінфекційних засобів, інших допоміжних приміщень проектують з
урахуванням відповідних умов безпеки.
6.2. Проїзди, пішохідні проходи і під'їзди до виробничих
будівель та інших об'єктів на території повинні мати тверде
покриття та стоки.
6.3. Територія повинна бути огороджена парканом, утримуватися
у відповідному санітарному та протипожежному стані, в нічний час
освітлюватися та охоронятися.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »