Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Критерії від 21.03.2018200