Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації [...]
Державіаслужба України; Наказ, Правила, Вимоги [...] від 06.11.2017849
Документ z1574-17, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 06.11.2017
( Увага Остання подія — Набрання чинності відбудеться 01.09.2018 )
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2017  № 849


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2017 р.
за № 1574/31442

Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів»

Відповідно до частин першої та п’ятої статті 11, частини першої статті 65 Повітряного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою впровадження Регламенту Комісії (ЄС) № 139/2014 від 12 лютого 2014 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів» (далі - Авіаційні правила), що додаються.

2. Сертифікати аеродромів, що видані відповідно до Правил сертифікації цивільних аеродромів України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25 жовтня 2005 року  № 796, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2005 року за № 1357/11637 (із змінами), залишаються чинними протягом встановленого в них строку дії.

3. Внести до Правил сертифікації цивільних аеродромів України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25 жовтня 2005 року № 796, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2005 року за № 1357/11637 (із змінами), таку зміну:

пункт 1.1 глави 1 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Ці Правила не застосовуються до аеродромів, сертифікованих відповідно до Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 листопада 2017 року № 849, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2017 року за № 1574/31442.».

4. Управлінню аеродромів та аеропортів Департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (Голодняк Г.Г.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2018 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. першого заступника Голови Коршука С.М.

Голова Державіаслужби

О.В. БільчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної авіаційної
служби України
06.11.2017 № 849


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2017 р.
за № 1574/31442

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
"Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів"

І. Загальні положення

1. Дія цих Авіаційних правил поширюється на аеродроми, експлуатантів аеродромів та провайдерів, що надають послуги з управління на пероні, які відповідають таким умовам:

аеродроми, включаючи розташоване обладнання, відкриті для громадського користування та обслуговують комерційні повітряні перевезення і на них проводяться зльоти та посадки за приладами та:

мають злітно-посадкову смугу з твердим покриттям завдовжки 800 метрів або більше або

обслуговують лише гелікоптери, а також:

обслуговують більше ніж 10 000 пасажирів на рік та більше ніж 850 перельотів, пов’язаних із вантажними операціями.

2. Ці Авіаційні правила застосовуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації (далі - уповноважений орган) для здійснення нагляду за аеродромами, експлуатантами аеродромів та провайдерами, що надають послуги з управління на пероні.

3. Експлуатант аеродрому може провадити діяльність з наземного обслуговування за умови проходження процедури сертифікації та отримання сертифіката відповідності за окремими Авіаційними правилами.

4. Для реалізації цих Авіаційних правил уповноважений орган застосовує прийнятні методи визначення відповідності (АМС) та інструктивні матеріали (GM), сертифікаційні специфікації (CS), розроблені Європейським агентством з безпеки авіації (EASA), враховуючи останні ревізії.

5. Ці Авіаційні правила містять такі додатки:

1) додаток І «Терміни, що застосовуються у Додатках ІІ-IV»;

2) додаток ІІ «Вимоги до уповноваженого органу - Аеродроми» (Part-ADR.AR);

3) додаток ІІІ «Організаційні вимоги - Експлуатанти аеродромів» (Part-ADR.OR)»;

4) додаток IV «Експлуатаційні вимоги - Аеродроми» (Part-ADR.OPS).

6. Ці Авіаційні правила встановлюють вимоги щодо:

1) встановлення та повідомлення заявнику сертифікаційного базису, що застосовується до аеродрому, зазначеного у Додатках ІІ та ІІІ до цих Авіаційних правил;

2) видачі, зберігання, внесення змін, обмеження, призупинення або анулювання сертифікатів аеродрому, а також сертифікатів організацій, що здійснюють діяльність на аеродромі, включаючи експлуатаційні обмеження, пов’язані з особливостями аеродрому, зазначені у Додатках ІІ та ІІІ до цих Авіаційних правил;

3) експлуатації аеродрому відповідно до сертифікаційних специфікацій та вимог, зазначених у Додатку ІV до цих Авіаційних правил.

4) обов’язків власників сертифікатів аеродромів, зазначених у Додатку ІІІ до цих Авіаційних правил;

5) підстав для прийняття рішення щодо незастосування вимог до аеродромів, на яких обслуговується не більше ніж 10 000 пасажирів на рік та не більше ніж 850 перельотів, пов’язаних із вантажними операціями, інформування аеродромів, до яких застосовуються дані вимоги, та процедури перегляду уповноваженим органом наданих звільнень аеродромам;

6) підстав, за яких необхідно заборонити, обмежити або встановити певні вимоги для забезпечення безпеки польотів, що зазначені у Додатку ІІІ до цих Авіаційних правил;

7) певних умов та процедур для визначення і нагляду за провайдерами, що надають послуги з управління на пероні, згідно з Додатками ІІ та ІІІ до цих Авіаційних правил.

7. Уповноважений орган, який проводить сертифікацію аеродромів і здійснює нагляд за аеродромами, експлуатантами аеродромів та провайдерами, що надають послуги з управління на пероні, повинен виконувати вимоги, викладені у Додатку ІІ до цих Авіаційних правил.

8. Експлуатанти аеродромів та провайдери, що надають послуги з управління на пероні, повинні виконувати вимоги, викладені у Додатку ІІІ до цих Авіаційних правил.

9. Експлуатанти аеродромів повинні виконувати вимоги, викладені у Додатку IV до цих Авіаційних правил.

ІІ. Визначення термінів

1. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких визначеннях:

аудит (audit) - систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів та їх об'єктивної оцінки для визначення ступеня дотримання вимог;

діючий документ щодо прийнятих відхилень (Deviation Acceptance and Action Document - DAAD) - документ, визначений уповноваженим органом, з метою надання доказів для обґрунтування відхилень від сертифікаційних специфікацій;

експлуатант аеродрому - юридична особа, що здійснює експлуатацію або що має намір забезпечувати експлуатацію одного або більше аеродромів і має сертифікат, виданий уповноваженим органом;

захисна поверхня перешкод (obstacle protection surface) - поверхня, встановлена для індикатора глісади візуального заходу на посадку, вище якого об'єкти або збільшення розмірів існуючих об'єктів не допускається, крім випадків, коли новий об'єкт або збільшений у розмірах буде затінений існуючим нерухомим  об'єктом;

інспекція (inspection) - незалежне оцінювання шляхом обстежень і суджень, що супроводжуються відповідними вимірюваннями, тестуваннями з метою перевірки дотримання відповідних вимог;

літак (aeroplane) - моторне повітряне судно із жорстким крилом, важче за повітря, політ якого забезпечується динамічною взаємодією повітря з його крилом;

перешкода (obstacle) - усі фіксовані (тимчасові чи постійні) та рухомі об'єкти або їх частини, що:

розташовані на площі, призначеній для наземного руху повітряного судна, або

перевищують певну поверхню, призначену для захисту повітряного судна в польоті, або

розташовані поза межами цих поверхонь та які були оцінені як небезпека для аеронавігації;

перон (apron) - визначена територія, призначена для розміщення повітряних суден з метою посадки чи висадки пасажирів, завантаження пошти або вантажів, заправки паливом, стоянки або технічного обслуговування;

поверхня обмеження перешкод (obstacle limitation surface) - поверхня, яка визначає межі, до яких об’єкти можуть виступати в повітряному просторі;

повітряне судно (aircraft) - апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;

послуги з управління на пероні (apron management service) - надання послуг з управління діяльністю та рухом повітряних суден і транспортних засобів на пероні;

постійний нагляд (continuing oversight) - заходи, які проводяться для реалізації програми з нагляду в будь-який час уповноваженим органом для перевірки того, що умови, за яких сертифікат було видано, постійно виконуються;

рух (movement) - зліт або посадка повітряних суден;

сертифікаційні специфікації (certification specifications) - технічні стандарти із зазначенням засобів, щоб показати відповідність цим Авіаційним правилам і які можуть бути використані для сертифікації;

уповноважений орган (Competent Authority) - центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації.

2. Інші терміни, які використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

ІІІ. Нагляд за аеродромами

1. Уповноваженим органом визначено центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації.

2. Уповноважений орган не повинен залежати від експлуатантів аеродромів та провайдерів, що надають послуги з управління на пероні. Ця вимога досягається шляхом відокремлення функціональних обов’язків уповноваженого органу, експлуатантів аеродромів і провайдерів, що надають послуги з управління на пероні. Уповноважений орган повинен здійснювати свої повноваження неупереджено і прозоро.

3. Уповноважений орган повинен мати необхідні можливості та ресурси для виконання вимог цих Авіаційних правил.

4. Персонал уповноваженого органу не повинен виконувати наглядові функції у разі виникнення конфлікту інтересів.

5. Персонал, призначений уповноваженим органом для проведення сертифікації та/або нагляду, повинен мати повноваження для виконання наступного:

1) вивчати документи, дані, процедури і будь-які інші матеріали, що відносяться до сертифікації та/або нагляду;

2) мати копії або виписки з таких документів, даних, процедур та інших матеріалів;

3) вимагати усних пояснень на місці;

4) мати допуск до перевірки аеродромів, відповідних приміщень, робочих місць або інших відповідних областей та транспортних засобів;

5) проводити аудит, дослідження, тести, вправи, оцінки та перевірки;

6) накладати або ініціювати примусові заходи залежно від обставин.

6. Виконання вимог пункту 5 цього розділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

ІV. Винятки з правил

1. Уповноважений орган щороку аналізує трафік пасажирських і вантажних перевезень через аеродроми України. Якщо протягом останніх трьох років поспіль показники трафіку по аеродромах склали більше ніж 10 000 перевезень пасажирів на рік та більше ніж 850 перельотів, пов’язаних із вантажними операціями, уповноважений орган приймає рішення щодо необхідності сертифікації таких аеродромів відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

V. Відхилення від сертифікаційних специфікацій

1. Уповноважений орган може приймати заявки на отримання сертифіката, включаючи відхилення від сертифікаційних специфікацій, якщо виконуються такі умови:

1) відхилення не кваліфікуються як еквівалентний рівень безпеки згідно з ADR.AR.C.020, не кваліфікується як спеціальні умови згідно з ADR.AR.C.025 Додатку II до цих Авіаційних правил;

2) відхилення існували до набрання чинності цими Авіаційними правилами;

3) вимоги цих Авіаційних правил стосуються наявних відхилень, доповнених пом'якшувальними заходами та введеними коригувальними діями;

4) виконано додаткову оцінку ризику для кожного відхилення.

2. Уповноважений орган повинен узагальнювати дані, що підтверджують виконання умов, зазначених у діючому документі щодо прийнятих відхилень (DAAD). DAAD повинен додаватися до сертифікату. Уповноважений орган повинен визначити термін дії DAAD.

3. Експлуатант аеродрому та уповноважений орган повинні встановити, що умови, зазначені в пункті 1 цього розділу,  продовжують виконуватися. Якщо така умова не виконується, DAAD повинні бути змінені, призупинені або відкликані.

VI. Захист приаеродромної території

1. Уповноважений орган повинен впевнитися, що проводяться консультації щодо впливу на рівень безпеки польотів об’єктів, які заплановано побудувати та які розташовані у межах поверхонь обмеження перешкод аеродрому, захисних поверхонь та інших пов’язаних з аеродромом поверхонь.

2. Уповноважений орган повинен впевнитися, що проводяться консультації щодо впливу на рівень безпеки польотів об’єктів, які заплановано побудувати та які розташовані поза межами поверхонь обмеження перешкод аеродрому, захисних поверхонь та інших пов’язаних з аеродромом поверхонь, і які перевищують висоту, встановлену уповноваженим органом.

3. Уповноважений орган повинен забезпечити координацію з іншими державними органами щодо захисту приаеродромної території аеродромів, розташованих поблизу національних кордонів.

VIІ. Моніторинг приаеродромної території

1. Уповноважений орган повинен гарантувати, що здійснюється моніторинг діяльності на приаеродромній території та землекористування, такій як:

1) будь-який розвиток чи зміни у землекористуванні (відомчої належності) аеродрому;

2) будь-який розвиток, який може створити перешкоду у вигляді турбулентності, що може становити небезпеку для польотів повітряних суден;

3) використання вогнів, що можуть дезінформувати пілотів повітряних суден;

4) використання віддзеркалювальних поверхонь, які можуть осліпити;

5) діяльність, яка сприяє скупченню птахів та тварин, що створює небезпеку для польотів повітряних суден;

6) джерела без видимого випромінювання або рухомі, або нерухомі об'єкти, які можуть перешкоджати чи вплинути на дію авіаційного зв'язку, навігації та спостереження.

VIІІ. Управління небезпеками, що створюються представниками  дикої природи

1. Повинно бути  забезпечено оцінювання небезпеки від дикої природи за допомогою:

1) створення процедури реєстрації та звітування про зіткнення представників дикої природи з повітряними суднами;

2) збору інформації від експлуатантів повітряних суден, персоналу аеродрому та інших джерел про наявність тваринного світу, що становить потенційну небезпеку для польотів повітряних суден;

3) поточної оцінки небезпеки, що створюється представниками дикої природи, компетентним персоналом.

2. Звіти про зіткнення з представниками дикої природи повинні збиратися і надсилатися до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) для включення до бази даних Інформаційної системи зіткнень з птахами (IBIS).

Заступник начальника
управління аеродромів
та аеропортівГ.Д. ІдрісоваДодаток І
до Авіаційних правил України
«Технічні вимоги та адміністративні
процедури для сертифікації аеродромів»
(підпункт 1 пункту 5 розділу І)

ТЕРМІНИ,
що застосовуються у Додатках ІІ - IV

1. Наведені у Додатках ІІ-IV терміни вживаються в таких значеннях:

аварійне обслуговування (alerting service) - обслуговування, яке забезпечується сповіщенням відповідних організацій про повітряні судна, яким потрібна пошуково-рятувальна допомога, та сприяння таким організаціям за їх запитом;

аеродромне обладнання (aerodrome equipment) - будь-яке обладнання, прилади, додаткові пристрої, програмне забезпечення або аксесуар, що використовуються або призначені для використання з метою сприяння експлуатації повітряних суден на аеродромі;

аеронавігаційне обслуговування (air navigation services) - обслуговування, яке здійснюється провайдерами аеронавігаційного обслуговування на всіх етапах польоту повітряних суден, що включає організацію повітряного руху, зв'язок, навігацію, спостереження (радіотехнічне забезпечення), пошук і рятування, метеорологічне обслуговування та надання аеронавігаційної інформації;

аеронавігаційні дані (aeronautical data) - представлення аеронавігаційних фактичних даних, концепції або інструкції у формалізованому порядку, придатному для зв'язку, інтерпретації або оброблення;

альтернативні методи визначення відповідності (alternative means of compliance) - ті методи, які пропонують альтернативу існуючим прийнятним методам визначення відповідності (АМС), або ті, які пропонують нові засоби для встановлення відповідності з цими Авіаційними правилами, що відрізняються від прийнятних методів визначення відповідності (АМС);

візуальні засоби (visual aids) - індикатори та сигнальні пристрої, маркування, вогні, знаки та маркери або їх комбінації;

дальність видимості на злітно-посадковій смузі (runway visual range - RVR) - відстань, у межах якої пілот повітряного судна, що знаходиться на осьовій лінії злітно-посадкової смуги (далі - ЗПС), може бачити маркування ЗПС або вогні, що обмежують ЗПС або позначення осьової лінії;

диспетчерське обслуговування аеродрому (aerodrome control service) - диспетчерське обслуговування аеродромного повітряного руху;

диспетчерське обслуговування повітряного руху (air traffic control - ATC) - обслуговування, що здійснюється з метою:

1) запобігання зіткнень

між повітряними суднами;

повітряних суден з перешкодами в зоні маневрування; або

2) прискорення та підтримки впорядкованого потоку повітряного руху;

захід на посадку нижче за стандартну категорію I (lower than Standard Category I operation) - інструментальний (точний) захід на посадку за категорією І з використанням відносної висоти прийняття рішення (DH) та за умови дальності видимості на ЗПС (RVR) не нижче ніж 400 м;

захід на посадку інший, ніж стандартна категорія ІІ (other than Standard Category II operation) - захід на посадку з використанням системи посадки за приладами (ILS) або мікрохвильової системи посадки (MLS), де деякі або всі елементи точного заходу на посадку за категорією II світлової системи недоступні, а також:

висота прийняття рішення нижче 60 м (200 футів), але не нижче ніж 30 м (100 футів);

дальність видимості на ЗПС не менше 350 м;

заявлені дистанції (declared distances):

наявна дистанція розбігу (take-off run available - TORA);

наявна дистанція зльоту (take-off distance available - TODA);

наявна дистанція перерваного зльоту (accelerate-stop distance available - ASDA);

наявна посадкова дистанція (landing distance available - LDA);

злітно-посадкова смуга (runway) - визначена прямокутна ділянка сухопутного аеродрому, підготовлена для посадки та зльоту повітряних суден;

злітно-посадкова смуга обладнана (instrument runway) - один із наступних типів злітно-посадкових смуг, призначених для виконання польотів повітряних суден з використанням схем заходу на посадку за приладами:

1) ЗПС обладнана для неточного заходу на посадку - ЗПС, яка обладнана візуальними та будь-якими невізуальними засобами, що призначені для посадки після виконання етапу заходу на посадку за приладами типу А при видимості не менше ніж 1000 м;

2) ЗПС обладнана для точного заходу на посадку по I категорії - ЗПС, яка обладнана візуальними та не візуальними засобами, що призначені для посадки після виконання заходу на посадку за приладами типу В з відносною висотою прийняття рішення (DH) не менше ніж 60 м (200 футів) та/або при видимості не менше ніж 800 м, або при дальності видимості на ЗПС не менше ніж 550 м;

3) ЗПС обладнана для точного заходу на посадку по II категорії - ЗПС, яка обладнана візуальними та невізуальними засобами, що призначені для посадки після виконання заходу на посадку за приладами типу В з відносною висотою прийняття рішення (DH) менше 60 м (200 футів), але не менше ніж 30 м (100 футів) та при дальності видимості на ЗПС не менше ніж 300 м;

4) ЗПС обладнана для точного заходу на посадку по III категорії - ЗПС, яка обладнана діючими до/та вздовж всієї поверхні ЗПС візуальними та не візуальними засобами, призначеними для посадки після виконання заходу на посадку за приладами типу В, та:

А - для заходу на посадку та посадки з відносною висотою прийняття рішення (DH) менше 30 м (100 футів) або без обмеження за висотою прийняття рішення та при дальності видимості на ЗПС не менше ніж 175 м;

В - для заходу на посадку та посадки з відносною висотою прийняття рішення (DH) менше 15 м (50 футів) або без обмеження за висотою прийняття рішення та при дальності видимості на ЗПС менше 175 м, але не менше ніж 50 м;

С - для заходу на посадку та посадки без обмежень за відносною висотою прийняття рішення та дальністю видимості на ЗПС.

Візуальні засоби не обов’язково повинні відповідати за перерахунком наявним невізуальним засобам. Критерієм вибору візуальних засобів є умови, в яких (як очікується) виконуватимуть польоти;

кінцева смуга гальмування (stopway) - спеціально підготовлена прямокутна ділянка, що розташовується наприкінці дистанції розбігу, призначена для припинення руху повітряного судна у разі перерваного зльоту;

маркер (marker) - об’єкт, встановлений над рівнем землі для позначення перешкод або кордону;

маркування (marking) - символ або група символів, що розміщені на поверхні робочої площі аеродрому для передачі аеронавігаційної інформації;

метеорологічне обслуговування (meteorological services) - обслуговування, що включає послуги із забезпечення метеорологічними прогнозами, консультаціями та спостереженнями, а також іншою метеорологічною інформацією та послугами, що надаються для суб’єктів авіаційної діяльності;

місце стоянки повітряного судна (aircraft stand) (далі - МС) - визначена ділянка на пероні, призначена для стоянки повітряного судна;

можливості людини (human performance) - здібності людини та межі можливостей, що впливають на безпеку й ефективність авіаційної діяльності;

навігаційні послуги (navigation services) - засоби і послуги, які забезпечують повітряне судно інформацією щодо позиціонування і синхронізації;

наявна дистанція зльоту (take-off distance available - TODA) - сума наявної довжини розбігу і довжини вільної зони, якщо вона передбачена;

наявна дистанція перерваного зльоту (accelerate-stop distance available - ASDA) - доступна довжина розбігу плюс довжина кінцевої смуги гальмування, якщо це передбачено;

наявна дистанція розбігу (take-off run available - TORA) - довжина ЗПС, яка є наявною та придатною для розбігу літака, що виконує зліт;

наявна посадкова дистанція (landing distance available) - довжина ЗПС, яка є наявною та придатною для пробігу літака після посадки;

небезпечні вантажі (dangerous goods) - вироби або речовини, що можуть створювати загрозу для здоров’я, безпеки, майна або навколишнього природного середовища і зазначені в переліку Технічних інструкцій, або які класифіковані відповідно до Технічних інструкцій;

необладнана злітно-посадкова смуга (non-instrument runway) - ЗПС, призначена для повітряних суден, що виконують візуальний захід на посадку або захід на посадку за приладами до точки, після якої заходження на посадку може продовжуватися у візуальних метеорологічних умовах;

низька видимість зльоту (low visibility take-off - LVTO) - зліт при дальності видимості на ЗПС нижче ніж 400 м, але не менше ніж 75 м;

обслуговування повітряного руху (air traffic services) - у відповідних випадках польотно-інформаційне забезпечення, аварійне обслуговування, консультативне обслуговування, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу та аеродромне диспетчерське обслуговування);

перонна руліжна доріжка (apron taxiway) - частина системи руліжних доріжок, розташована на пероні та призначена для забезпечення маршруту руління через перон;

площа маневрування (manoeuvring area) - частина аеродрому, призначена для зльоту, посадки та руління повітряних суден, за виключенням перону;

польотне інформаційне обслуговування (flight information service) - обслуговування, метою якого є надання консультацій та інформації для забезпечення безпечного і ефективного виконання польотів;

прийнятні методи визначення відповідності (Acceptable Means of Compliance - АМС) - необов'язкові стандарти для відповідності вимогам цих Авіаційних правил;

принципи людського фактора (human factors principles) - принципи, які застосовуються до авіаційного проектування, сертифікації, підготовки, експлуатації та технічного обслуговування і для безпечної взаємодії між людиною й іншими компонентами системи шляхом належного врахування можливостей людини;

процедури низької видимості (low visibility procedures) - процедури, що застосовуються на аеродромі з метою забезпечення безпечної роботи при видимості нижче стандартної категорії I, іншої ніж стандартна категорія II, категорії II і III заходження на посадку та низької видимості при зльотах;

робоча площа (movement area) - частина аеродрому, призначена для зльоту, посадки та руління повітряних суден, що складається з площі маневрування та перону (перонів);

руліжна доріжка (taxiway) (далі - РД) - визначений шлях на сухопутному аеродромі, встановлений для руління повітряних суден та призначений для з’єднання однієї частини аеродрому з іншою, у тому числі:

смуга руління повітряного судна на стоянці;

перонна руліжна доріжка;

швидкісна руліжна доріжка;

сертифікаційні умови (terms of the certificate) включають:

покажчик розташування ICAO;

умови роботи аеродрому (VFR/IFR, день/ніч);

злітно-посадкові смуги - наявні дистанції;

тип злітно-посадкової смуги (смуг) та умови заходу на посадку;

встановлений код аеродрому;

можливість використання аеродрому для повітряних суден з більшою кодовою літерою;

надання послуг з управління на пероні (так/ні);

рівень необхідного пожежного захисту;

система управління безпекою польотів (safety management system) - системний підхід до управління безпекою польотів, що включає необхідну організаційну структуру, розподіл обов’язків, керівні принципи та процедури;

служба аеронавігаційної інформації (aeronautical information service) - служба, створена в конкретно встановленій зоні дії, яка відповідає за надання аеронавігаційної інформації/даних, необхідних для забезпечення безпеки, регулярності та ефективності повітряної навігації;

смуга, вільна від перешкод (clearway) - визначена прямокутна ділянка суші або водної поверхні, обрана або підготовлена як придатна площа, над якою літак може здійснювати частину свого первинного набору висоти до встановленої висоти;

смуга руління повітряного судна на стоянці (aircraft stand taxilane) - частина перону, визначена як руліжна доріжка та призначена для забезпечення підходу тільки до місць стоянки повітряних суден;

Технічні інструкції (Technical Instructions) - остання чинна редакція Технічних інструкцій з безпечного перевезення небезпечних вантажів по повітрю (Doc 9284-AN/905) з урахуванням будь-яких доповнень, затверджених та опублікованих Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO);

тип злітно-посадкової смуги (runway type) - обладнана або необладнана ЗПС;

цикл періодичного нагляду (oversight planning cycle) - період часу, протягом якого перевіряється дотримання вимог цих Авіаційних правил;

цілісність (integrity) - певна гарантія того, що аеронавігаційні дані та їх значення не втрачені або не змінювалися з моменту підготовки даних або санкціонованого внесення поправок;

швидкісна руліжна доріжка (rapid exit taxiway) - руліжна доріжка, що примикає під гострим кутом до ЗПС та призначена для забезпечення сходу з неї на підвищеній швидкості літака, що приземлився, з метою скорочення часу перебування на ЗПС;

якість даних (data quality) - ступінь або рівень імовірності того, що надані дані відповідають вимогам користувача даних щодо точності, роздільної здатності та цілісності.

Заступник начальника
управління аеродромів
та аеропортівГ.Д. ІдрісоваДодаток II
до Авіаційних правил України
«Технічні вимоги та адміністративні
процедури для сертифікації аеродромів»
(підпункт 2 пункту 5 розділу І)

ВИМОГИ
до уповноваженого органу - Аеродроми (Part-ADR.AR)

Підрозділ А - Загальні вимоги (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Сфера застосування

Цей Додаток встановлює вимоги до уповноваженого органу, який здійснює сертифікацію та нагляд за аеродромами, експлуатантами аеродромів і провайдерами, що надають послуги з управління на пероні.

ADR.AR.A.005 Уповноважений орган

Уповноважений орган здійснює:

(a) сертифікацію і нагляд за аеродромами та експлуатантами аеродромів;

(b) нагляд за провайдерами, що надають послуги з управління на пероні.

ADR.AR.A.010 Документація з нагляду

(а) Уповноважений орган повинен надати відповідні законодавчі акти, стандарти, правила, технічні публікації та пов'язані з ними документи своєму персоналу для виконання завдань і обов'язків.

(b) Уповноважений орган повинен представити законодавчі акти, стандарти, правила, технічні публікації та пов'язані з ними документи для експлуатантів аеродромів та інших зацікавлених сторін з метою сприяння дотриманню встановлених вимог.

ADR.AR.A.015 Методи визначення відповідності

(а) Для встановлення відповідності з цими Авіаційними правилами можуть бути використані прийнятні методи визначення відповідності (AMC), розроблені уповноваженим органом. У разі дотримання прийнятних методів визначення відповідності (AMC) вимоги цих Авіаційних правил будуть виконані.

(b) Можуть бути використані альтернативні методи визначення відповідності для встановлення відповідності з цими Авіаційними правилами.

(с) Уповноважений орган повинен створити систему, щоб послідовно оцінити, як альтернативні методи визначення відповідності, які використовуються експлуатантами аеродромів чи провайдерами, що надають послуги з управління на пероні, забезпечуються на відповідність цим Авіаційним правилам.

(d) Уповноважений орган оцінює альтернативні методи визначення відповідності, надані експлуатантом аеродрому або провайдерами, що надають послуги з управління на пероні, відповідно до ADR.OR.A.015, аналізуючи документацію, що додається, і за потреби проводить інспекцію аеродрому, експлуатанта аеродрому чи провайдера, що надає послуги з управління на пероні.

Коли уповноважений орган вважає, що альтернативні методи визначення відповідності, надані експлуатантом аеродрому або провайдером, що надає послуги з управління на пероні, відповідають цим Авіаційним правилам, він невідкладно:

(1) повідомляє заявника про те, що альтернативні методи визначення  відповідності можуть бути реалізовані і в разі необхідності змінює сертифікат;

(2) не застосовується;

(3) не застосовується;

(4) інформує у разі потреби інші сертифіковані аеродроми, що розташовані на території  України.

(е) У разі якщо уповноважений орган використовує альтернативні методи визначення відповідності для відповідності цим Авіаційним правилам, він повинен:

(1) зробити їх доступними для експлуатантів аеродрому та провайдерів, що надають послуги з управління на пероні;

(2) не застосовується.

ADR.AR.A.025 Інформування Європейського агентства з безпеки авіації (EASA)

Не застосовується.

ADR.AR.A.030 Негайне реагування на проблеми з безпеки польотів

(а) Уповноважений орган впроваджує систему, щоб відповідним чином збирати, аналізувати й поширювати інформацію про безпеку.

(b) Система повинна бути впроваджена з метою аналізу будь-якої відповідної інформації про безпеку польотів, отриману без затримки, та надання будь-якої інформації, у тому числі рекомендацій або коригувальних дій, які необхідно вжити для вчасного реагування на проблеми безпеки за участю аеродромів, експлуатанта аеродрому та провайдера, що надає послуги з управління на пероні, визначені цими Авіаційними правилами.

(с) Після отримання інформації, зазначеної в пунктах (а) і (b) цієї частини, уповноважений орган вживає заходів щодо вирішення проблеми з безпеки польотів, включаючи видачу директив з безпеки відповідно до ADR.AR.A.040.

(d) Заходи, вжиті відповідно до пункту (с) цієї частини, повинні бути негайно доведені до відома експлуатанта аеродрому та провайдера, що надає послуги з управління на пероні, які повинні дотримуватися їх у рамках цих Авіаційних правил.

ADR.AR.A.040 Директиви з безпеки

(а) Уповноважений орган повинен видати директиву з безпеки, якщо встановлено небезпечний стан, що вимагає негайної дії, включаючи підтвердження відповідності з будь-якими поправками або додатковими сертифікаційними специфікаціями, які уповноважений орган вважає необхідними.

(b) Директиви з безпеки повинні бути спрямовані на експлуатанта аеродрому та провайдера, що надає послуги з управління на пероні, та у разі потреби мають містити щонайменше таку інформацію:

(1) ідентифікація небезпечних умов;

(2) визначення пошкодженої конструкції, обладнання або процедури;

(3) необхідні дії та їх обґрунтування, в тому числі поправки або додаткові сертифікаційні специфікації, яких необхідно дотримуватись;

(4) строк для дотримання необхідних дій;

(5) дата набрання чинності.

(с) Не застосовується.

(d) Уповноважений орган перевіряє відповідність експлуатанта аеродрому та провайдера, що надає послуги з управління на пероні, діючим директивам з безпеки.

Підрозділ В - Управління (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Система управління

(а) Уповноважений орган повинен встановити і підтримувати систему управління, в тому числі щонайменше:

(1) задокументовані політику та процедури, щоб описати свою організацію, засоби і методи для забезпечення дотримання вимог цих Авіаційних правил. Ці процедури повинні постійно оновлюватися і використовуватися як основні робочі документи, які використовує уповноважений орган для виконання покладених завдань;

(2) достатню кількість персоналу, у тому числі інспекторів, задіяних у перевірках аеродромів, для виконання покладених завдань та обов'язків. Такий персонал повинен бути кваліфікований для виконання покладених завдань і мати необхідні знання, досвід, регулярну перепідготовку для постійного забезпечення компетентності. Система повинна забезпечувати планування достатньої кількості персоналу для виконання всіх пов'язаних завдань;

(3) забезпечувати належними засобами та службовими приміщеннями для виконання покладених завдань;

(4) уніфікований процес контролю за дотриманням вимог системи менеджменту з відповідними вимогами та процедурами, в тому числі створення процесу внутрішнього аудиту та процесу управління ризиками.

(b) Уповноважений орган для кожного напряму діяльності, включеної до системи управління, призначає одну або кількох відповідальних осіб за управління відповідним завданням(и).

(с) Уповноважений орган має встановити процедури для участі у взаємному обміні всією необхідною інформацією з іншими організаціями.

ADR.AR.B.010 Розподіл завдань для кваліфікованих осіб

(а) Завдання, пов'язані з первинною сертифікацією або постійним наглядом за особами або організаціями, що підпадають під дію цих Авіаційних правил, повинні виконувати тільки кваліфіковані особи. При розподілі завдань уповноважений орган повинен забезпечити:

(1) систему на місці для початкової і постійної оцінки кваліфікованих осіб відповідно до цих Авіаційних правил;

ця система та результати оцінок мають бути документально оформлені;

(2) укладену угоду із суб’єктами господарювання, затверджену обома сторонами, з прийнятним рівнем управління, в якій, зокрема, зазначаються:

(i) завдання, що мають бути виконані;

(ii) декларації, звіти і записи, які повинні надаватися;

(iii) технічні умови, які мають бути забезпечені під час виконання таких завдань;

(iv) сфера відповідальності;

(v) захист інформації, отриманої під час проведення таких завдань.

(b) Уповноважений орган повинен гарантувати, що процес внутрішнього аудиту та процес управління ризиками, як вимагає ADR.AR.B.005 (а) (4), охоплює увесь процес сертифікації або поточні завдання з нагляду, що ним виконуються.

ADR.AR.B.015 Зміни в системі управління

(а) Уповноважений орган повинен мати діючу систему для визначення змін, які впливають на його здатність виконувати свої завдання і обов'язки, як зазначено в цих Авіаційних правилах. Ця система повинна давати змогу для вжиття заходів (у разі потреби), щоб гарантувати, що система управління залишається адекватною й ефективною.

(b) Уповноважений орган повинен своєчасно оновлювати свою систему управління, щоб відображати будь-які зміни в цих Авіаційних правилах.

(с) Не застосовується.

ADR.AR.B.020 Облік

(а) Уповноважений орган повинен забезпечити систему обліку, збереження, доступності та надійного відстеження:

(1) задокументованої політики та процедур у системі управління;

(2) навчання, кваліфікації та визначення повноважень її персоналу;

(3) розподілу завдань для кваліфікованих осіб, які включають елементи, що вимагає ADR.AR.B.010, а також детальну інформацію про виділені завдання;

(4) процесу сертифікації і поточного нагляду за аеродромами та експлуатантами аеродромів;

(5) процесу подання декларації та поточного нагляду за провайдерами, що надають послуги з управління на пероні;

(6) документації, що стосується випадків еквівалентного рівня забезпечення безпеки і спеціальних умов у сертифікаційному базисі, а також будь-якого діючого документа щодо прийняття відхилення (DAAD);

(7) не застосовується;

(8) невідповідності, коригувальних дій та дати закінчення дій, і спостережень;

(9) примусово вжитих заходів;

(10) інформацію про безпеку та подальші заходи;

(11) використання положень про гнучкість.

(b) Уповноважений орган повинен вести список усіх виданих сертифікатів і отриманих декларацій.

(c) Звіти, пов'язані із сертифікацією аеродрому та експлуатантом аеродрому, або з декларацією провайдерів, що надають послуги з управління на пероні, повинні зберігатися протягом усього терміну дії сертифіката чи декларації.

(d) Записи, що стосуються пунктів з (а) (1) по (а) (3) і пунктів від (а) (7) по (а) (11) цієї частини мають зберігатися протягом щонайменше п'яти років.

Підрозділ С - Нагляд, сертифікація та правозастосування (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Нагляд

(а) Уповноважений орган перевіряє:

(1) дотримання сертифікаційного базису і всіх вимог, що пред'являються до аеродромів і експлуатантів аеродромів до видачі сертифіката;

(2) постійне дотримання сертифікаційного базису та відповідних вимог до аеродромів та експлуатантів аеродромів чи провайдерів, що надають послуги з управління на пероні, відповідно до задекларованих зобов'язань;

(3) вжиття необхідних заходів з безпеки, визначених в ADR.AR.A.030 (с) і (d) цих Авіаційних правил.

(b) Для цієї перевірки необхідно:

(1) забезпечити персонал, відповідальний за безпеку польотів, необхідною документацією для виконання своїх функцій;

(2) забезпечити експлуатантів аеродромів чи провайдерів, що надають послуги з управління на пероні, даними про забезпечення безпеки польотів;

(3) ґрунтуватися на результатах аудитів та перевірок, у тому числі позапланових перевірок (за потреби);

(4) забезпечити уповноважений орган даними, необхідними для подальших дій (за потреби), в тому числі заходами, передбаченими ADR.AR.C.055 цих Авіаційних правил.

(с) Нагляд виконується з урахуванням результатів минулих перевірок та встановлених пріоритетів з безпеки.

(d) Уповноважений орган здійснює збір і оброблення інформації, яка буде використовуватися для нагляду, в тому числі (за потреби) для позапланових перевірок.

(е) У межах своїх повноважень з нагляду уповноважений орган приймає рішення щодо попереднього погодження будь-яких перешкод, робіт та іншої діяльності в районах, контрольованих експлуатантом аеродрому, відповідно до ADR.OPS.B.075 цих Авіаційних правил, які можуть створити загрозу безпеці і негативно впливати на роботу аеродрому.

ADR.AR.C.010 Програма з нагляду

(а) Для кожного експлуатанта аеродрому та провайдерів, що надають послуги з управління на пероні, які декларують свою діяльність, Уповноважений орган повинен:

(1) створити і підтримувати програму з нагляду, що охоплює заходи, які  вимагаються ADR.AR.C.005 цих Авіаційних правил;

(2) застосовувати відповідний цикл періодичного нагляду, не більше ніж 48 місяців.

(b) Програма з нагляду повинна включати в кожному циклі нагляду аудити та перевірки, у тому числі (за потреби) позапланові перевірки.

(с) Програма з нагляду та періодичний цикл повинні відображати показники безпеки експлуатанта аеродрому та ступінь ризику на аеродромі. 

(d) Програма з нагляду повинна включати дані про терміни, коли аудити та перевірки очікуються і коли вони були проведені.

ADR.AR.C.015 Ініціювання процесу сертифікації

(а) Під час отримання заявки для первинної видачі сертифіката уповноважений орган повинен оцінити заявку та перевірити дотримання вимог цих Авіаційних правил.

(b) Якщо це стосується діючого аеродрому, уповноважений орган встановлює умови, за яких експлуатант аеродрому може працювати в період сертифікації, якщо не визначено, що виконання польотів та інша діяльність на аеродромі повинні бути призупинені. Уповноважений орган повинен інформувати експлуатанта аеродрому про графік процесу сертифікації та провести сертифікацію в найкоротший термін.

(с) Уповноважений орган повинен встановити і повідомити заявнику сертифікаційний базис відповідно до ADR.AR.C.020 цих Авіаційних правил.

ADR.AR.C.020 Сертифікаційний базис

Сертифікаційний базис має бути створений і доведений до відома заявника уповноваженим органом та складатися з:

(а) сертифікаційних специфікацій, які уповноважений орган визнає прийнятними під час проектування та експлуатації аеродрому і які діють на момент подання заявки для видачі сертифіката, якщо тільки:

(1) заявником не буде обрано дотримання більш пізніх змін до сертифікаційних специфікацій; або

(2) уповноважений орган вважає, що дотримання таких змін є необхідним;

(b) будь-якого положення, для якого еквівалентний рівень безпеки був прийнятий уповноваженим органом для демонстрації заявником; 

(с) будь-якої спеціальної умови, запропонованої відповідно до ADR.AR.C.025 цих Авіаційних правил, якщо уповноважений орган вважає за необхідне включити її до сертифікаційного базису.

ADR.AR.C.025 Спеціальні умови

(а) Уповноважений орган повинен визначати спеціальні детальні технічні специфікації, що називаються спеціальними умовами для аеродрому, якщо відповідні сертифікаційні специфікації, зазначені у ADR.AR.C.020 (а) цих Авіаційних правил, є недостатніми або недоречними, тому що:

(1) сертифікаційні специфікації не можуть бути виконані за рахунок фізичних, топографічних або аналогічних обмежень, пов'язаних з розташуванням аеродрому;

(2) аеродром має незвичайні конструктивні особливості; 

(3) досвід від експлуатації цього аеродрому або інших аеродромів, що мають подібну конфігурацію, свідчить, що є небезпека для польотів.

b) Спеціальні умови повинні містити такі технічні специфікації, включаючи обмеження або процедури, яких повинні дотримуватися, та які уповноважений орган вважає необхідними для забезпечення дотримання вимог цих Авіаційних правил.

ADR.AR.C.035 Видача сертифікатів

(а) Уповноважений орган може вимагати будь-який огляд, інспекцію, оцінку безпеки, якщо він  вважає це за необхідне для видачі сертифіката.

(b) Уповноважений орган видає:

(1) єдиний сертифікат аеродрому;

(2) не застосовується.

(с) Уповноважений орган видає сертифікат, передбачений у пункті (b) цієї частини відповідно до положень Доповнення 1 до цього Додатка, коли експлуатант аеродрому продемонстрував відповідність вимогам ADR.OR.B.025 і ADR.OR.E.005 цих Авіаційних правил.

(d) Сертифікат включає сертифікаційний базис аеродрому, керівництво аеродрому і (за потреби) будь-які інші умови експлуатації або обмеження, встановлені уповноваженим органом, і будь-який діючий документ щодо прийнятих відхилень (DAAD).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »