Про затвердження форм документів для здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового [...]
НКЦПФР; Рішення, Форма типового документа, Запит [...] від 22.06.2017461
Документ z0874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2017
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.06.2017  № 461


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2017 р.
за № 874/30742

Про затвердження форм документів для здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Відповідно до частини третьої статті 2, статей 5-7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», частини другої статті 6, частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму Посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду контролю;

2) форму Запиту (вимоги) про надання документів (інформації);

3) форму Акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

4) форму Акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;

5) форму Акта про невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;

6) форму Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки;

7) форму Розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;

8) форму Акта про відсутність емітента за місцезнаходженням (місцем провадження діяльності).

2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

Голова Комісії

Т. ХромаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.06.2017  № 461

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)

Директор департаменту
контрольно-правової роботи


О. Мисюра


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.06.2017  № 461

ЗАПИТ (ВИМОГА)
про надання документів (інформації)

Директор департаменту
контрольно-правової роботи


О. Мисюра


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.06.2017  № 461

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов

Директор департаменту
контрольно-правової роботи


О. Мисюра


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.06.2017  № 461

АКТ
про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії

Директор департаменту
контрольно-правової роботи


О. Мисюра


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.06.2017  № 461

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів

Директор департаменту
контрольно-правової роботи


О. Мисюра


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.06.2017  № 461

АКТ
про відмову ліцензіата у проведенні перевірки

Директор департаменту
контрольно-правової роботи


О. Мисюра


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.06.2017  № 461

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів

Директор департаменту
контрольно-правової роботи


О. Мисюра


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.06.2017  № 461

АКТ
про відсутність емітента за місцезнаходженням (місцем провадження діяльності)

Директор департаменту
контрольно-правової роботи


О. Мисюра

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...