Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках
Міненерговугілля України; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 30.01.201877
Документ z0211-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2018
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2018  № 77


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2018 р.
за № 211/31663

Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках

Відповідно до статті 5 Закону України «Про ринок електричної енергії», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017року № 208, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках, що додаються (далі - Правила).

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання, затверджені Міністерством енергетики та електрифікації України 01 вересня 1996 року (ГКД 34.35.597-96).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А.В.

Міністр

І. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань праці

Міністр соціальної політики України

В.о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниР.Т. Чернега

А. Рева


В.П. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
30.01.2018  № 77


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2018 р.
за № 211/31663

ПРАВИЛА
виконання оперативних перемикань в електроустановках

І. Загальні положення

1. Ці Правила поширюються на об’єкти електроенергетики та суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, об’єкти електроенергетики яких підключені до об’єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС України).

2. Ці Правила визначають основні організаційні і технічні вимоги з надійного та безпечного виконання оперативних перемикань в електроустановках напругою до і понад 1 000 В.

3. Відповідно до вимог цих Правил на об’єктах електроенергетики мають бути розроблені місцеві інструкції щодо виконання оперативних перемикань, які враховують особливості нормальних і ремонтних схем електричних з’єднань електроустановок, конструкцію і склад обладнання розподільних установок, особливості улаштування релейного захисту і автоматики та є обов’язковими до виконання оперативним персоналом цих об’єктів (далі - місцеві інструкції).

Місцеві інструкції щодо виконання оперативних перемикань мають знаходитися на робочому місці оперативного персоналу.

4. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців, адміністративно-технічного персоналу, на який покладено адміністративно-технічні функції щодо оперативних перемикань, оперативного персоналу всіх рівнів, а також оперативно-виробничого персоналу, який допущений до оперативних переговорів і перемикань.

5. У цих Правилах використовуються такі скорочення:

АВР - автоматичне включення резерву;

АГП - автомат гасіння поля;

АПВ - автоматичне повторне включення;

АРМ - автоматизоване робоче місце;

АСДК - автоматизована система диспетчерського керування;

АСОЕ - автоматизована система обліку електроенергії;

АСК ТП - автоматизована система керування технологічним процесом;

ВН - вища напруга;

ВРУ - відкрита розподільча установка;

ДГР - дугогасний реактор;

ДЗО - диференційний захист ошинування;

ДЗЛ - диференційний захист лінії;

ДЗШ - диференційний захист шин;

ДС - диспетчерська служба;

ДФЗ - диференційно-фазний захист;

ЕС - електроенергетична система;

ЕМ - електрична мережа;

ЗДТК - засоби диспетчерсько-технологічного керування;

ЗКК - закоротка;

ЗН - заземлювальний ніж;

КРУ - комплектна розподільча установка;

КРУЕ - комплектна розподільча установка елегазова;

НЗЕЦ - начальник зміни електроцеху;

НЗС - начальник зміни електростанції;

НН - нижча напруга;

ОВ - обхідний вимикач;

ОВБ - оперативно-виїзна бригада;

ОДГ - оперативно-диспетчерська група;

ОДС - оперативно-диспетчерська служба;

ОЕС - об’єднана енергетична система;

ПА - протиаварійна і режимна (системна) автоматика;

ПЗ - переносний заземлювальний пристрій;

ПЛ - повітряна лінія;

ПРВВ - пристрій резервування відмови вимикачів;

РЕМ - територіально виділений район електричних мереж (районні та міські електричні мережі, філії та підприємства електричних мереж тощо);

РЗА - релейний захист і автоматика;

РПН - регулювання напруги під навантаженням;

РУ - розподільча установка;

СЗНП - струмовий захист нульової послідовності;

СВ - секційний вимикач;

СН - середня напруга;

СРЗА - служба (управління) релейного захисту й автоматики;

СШ - система шин;

ТН - трансформатор напруги;

ТП - трансформаторний пункт (трансформаторна підстанція);

ТС - трансформатор струму;

ЦДС - центральна диспетчерська служба;

ШЗВ - шиноз’єднувальний вимикач;

ШОВ - шиноз’єднувальний і обхідний вимикач;

ШР - шинний роз’єднувач.

6. У цих Правилах терміни та визначення вживаються в таких значеннях:

1) автоматизований бланк перемикань - реалізована в програмному забезпеченні АСК ТП послідовність дій з комутаційними апаратами та пристроями РЗА та ПА з метою увімкнення/вимкнення обладнання за завчасно розробленим алгоритмом.

Автоматизований бланк перемикань розробляється під час проектування та налагодження АСК ТП;

2) адміністративно-технічний персонал - керівники, начальники служб і відділів підприємств, їх заступники, а також інженери, майстри та інші особи, на яких покладено адміністративні функції;

3) бланк перемикань - оперативний документ, який складено на виконання перемикань на конкретному устаткуванні та для конкретної схеми електричних з’єднань, де почергово зазначено всі операції з комутаційними апаратами силового устаткування, у колах релейного захисту та автоматики (електроавтоматики, протиаварійної та режимної автоматики) й основні перевірочні операції, та яким користується оперативний персонал і персонал служб релейного захисту та автоматики безпосередньо на місці виконання перемикань;

4) бланк перемикань типовий - оперативний документ, який складено заздалегідь, до виконання перемикань адміністративно-технічним персоналом, в якому міститься обов’язкова до виконання послідовність операцій під час виконання складних перемикань в електроустановках для конкретної схеми електричних з’єднань та стану пристроїв РЗА і ПА, що часто повторюються. Типові бланки перемикань складаються як для нормальних, так і для ремонтних схем з’єднань електроустановок;

5) включити/відключити - оперативна команда під час виконання оперативних перемикань в електроустановках;

6) диспетчерський персонал (диспетчери) - працівники відповідної диспетчерської служби, уповноважені під час здійснення оперативно-диспетчерського управління в електроенергетиці видавати обов’язкові для виконання розпорядження і дозволи або здійснювати зміну технологічного режиму роботи й експлуатаційного стану об’єктів диспетчеризації, безпосередньо діючи на них засобами дистанційного керування або через розпорядження та дозволи підлеглому оперативному персоналу;

7) дистанційне керування - операції з комутаційними апаратами, в тому числі заземлювальними роз’єднувачами, та технологічним режимом роботи обладнання (пристроїв РЗА і ПА) з віддаленого не менше ніж на безпечну відстань поста керування (комп’ютера, щита, пульта тощо). Під безпечною відстанню потрібно розуміти найменш допустиму відстань між працівником і комутаційним апаратом та/або іншим джерелом небезпеки, що необхідна для безпечного виконання оперативних перемикань;

8) дозвіл на перемикання - дозвіл (згода) оперативного персоналу, у віданні якого знаходиться устаткування, на виконання перемикань в електроустановках персоналом, який здійснює оперативне керування цим устаткуванням;

9) електричні схеми:

мнемонічна схема (мнемосхема) - сукупність елементів і засобів відображення інформації, що наочно відтворює електричну схему електростанції, підстанції, електричної мережі, електрогосподарства підприємства і стан комутаційних апаратів у режимі реального часу.

За наявності автоматизованого робочого місця оперативного персоналу дозволено вести мнемонічну схему в електронному вигляді;

нормальна схема електричних з’єднань устаткування підстанції/електростанції - однолінійна схема з’єднань устаткування електричної частини підстанції/електростанції з нанесеними на ній диспетчерськими найменуваннями (оперативними назвами) устаткування, назвами приєднань та зафіксованих положень (вимкнено/увімкнено) комутаційних апаратів.

Схема доповнюється додатком (таблицею), яка визначає тип обладнання та його основні електричні параметри за оперативними назвами устаткування;

оперативна схема електричних з’єднань устаткування підстанції/електростанції - однолінійна схема з’єднань устаткування електричної частини підстанції/електростанції з нанесеними на ній диспетчерськими найменуваннями (оперативними назвами) устаткування, а також назвами приєднань, на якій положення комутаційних апаратів та переносні заземлення зафіксовані відповідно до їх реального (фактичного) стану.

Оперативна схема може вестися на папері, на мнемонічній схемі або в електронному вигляді. Зміни до оперативної схеми вносяться оперативним персоналом, який перебуває на зміні.

Диспетчерські найменування устаткування та пристроїв РЗА і ПА на оперативній схемі мають бути прийняті згідно із Законом України «Про засади державної мовної політики». Диспетчерські найменування устаткування та пристроїв РЗА на ВРУ, КРУ, шафах РЗА і БРП та інші повинні відповідати оперативній схемі;

схема нормального режиму мережі - однолінійна схема електричних з’єднань з нанесеними оперативними назвами об’єктів (диспетчерськими найменуваннями) обладнання і затвердженим нормальним станом комутаційних апаратів, що забезпечують оптимальний рівень стійкості електричної мережі ОЕС України (енергосистеми), надійності електропостачання споживачів електроенергією, напруги та перетоків активної і реактивної потужності, струмів короткого замикання;

10) керівний оперативний персонал у зміні - персонал, який протягом зміни здійснює оперативне керування роботою ОЕС України, електроенергетичних систем, електричних магістральних мереж, електричних станцій, електричних мереж енергопостачальних компаній та керує роботою підпорядкованого оперативного, оперативно-виробничого персоналу під час ведення режимів і виконання перемикань в електроустановках;

11) контролююча особа (особа, яка контролює перемикання) - старша за посадою особа (або особа старша у зміні) в складі бригади з проведення перемикань (до якої входять працівники з числа оперативного, оперативно-виробничого або адміністративно-технічного персоналу, які мають право виконувати перемикання в цій електроустановці), яка здійснює поопераційний контроль та керування ходом перемикань згідно з бланком перемикань;

12) місцева інструкція - нормативно-технічний документ з виконання оперативних перемикань, що діє в межах електроенергетичного підприємства;

13) місцеве керування - операції з комутаційними апаратами, в тому числі заземлювальними ножами, та технологічним обладнанням шляхом дії на механічний привід, кнопку, ключ керування, що розташовані безпосередньо у комутаційному апараті чи на обладнанні, яким здійснюється керування;

14) нормальний режим - режим експлуатації електроустановки відповідно до схеми нормального режиму;

15) об’єкти диспетчеризації - устаткування електричних станцій та підстанцій, лінії електропередавання, пристрої релейного захисту, протиаварійної автоматики, системи автоматичного регулювання частоти і перетоків потужності, засоби автоматизованого обліку електроенергії, засоби автоматизованих систем диспетчерського керування, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні диспетчерського персоналу відповідно до затверджених в установленому порядку переліків об’єктів диспетчеризації;

16) оперативне відання - категорія диспетчерського управління об’єктом диспетчеризації, коли проведення технологічних операцій щодо зміни його стану чи режиму роботи здійснюється з дозволу оперативного працівника визначеного рівня оперативного управління;

17) оперативне управління - категорія диспетчерського управління об’єктом диспетчеризації, коли технологічні операції щодо зміни його стану чи режиму роботи здійснюються безпосередньо або за командою оперативних працівників, наділених правом виконувати такі операції на цьому об’єкті, після одержання дозволу від оперативних працівників, у чиєму оперативному віданні перебуває об’єкт диспетчеризації;

18) оперативні перемикання (перемикання) в електроустановках - цілеспрямовані дії оперативного персоналу комутаційними апаратами в схемі електроустановки та (або) перемикаючими пристроями в колах РЗА і ПА, віртуальними перемикачами мікропроцесорних захистів та автоматики, АСДК, ЗДТК з метою зміни схеми з’єднань електроустановки, режиму роботи або стану устаткування;

19) оперативний журнал - основний оперативний документ, в якому фіксуються в хронологічному порядку всі дії оперативного персоналу та події, що відбулися під час його чергування. Обсяг записів в оперативному журналі визначається відповідними місцевими інструкціями.

За наявності автоматизованого робочого місця оперативного персоналу АСК ТП дозволяється вести оперативний журнал в електронному вигляді у разі виконання всіх зазначених вище вимог, а також можливості збереження, архівування та захисту записів від несанкціонованого доступу;

20) оперативний персонал - працівники, які перебувають на чергуванні у зміні і допущені до оперативного управління та (або) оперативних переговорів і перемикань в електроустановках;

21) оперативний персонал вищого рівня управління - працівники, визначені організаційними структурами оперативно-диспетчерського управління ОЕС України, енергосистеми, електростанції, енергопостачальної компанії та положеннями про взаємовідносини між різними рівнями оперативно-диспетчерського управління;

22) перемикання складні - перемикання, що вимагають певної послідовності та координації дій оперативного персоналу під час операцій з комутаційними апаратами, заземлювальними роз’єднувачами й пристроями релейного захисту, протиаварійної і режимної автоматики.

Перелік складних перемикань може бути розширений з огляду на місцеві умови, наприклад, перемикання у схемах механізмів власних потреб з реакторним чи автотрансформаторним пуском, у схемах механізмів із частотно-регульованим приводом тощо.

Рішення про віднесення перемикань до числа складних приймає технічний керівник підприємства.

Перемикання, що не увійшли у визначення «перемикання складні», відносяться до простих перемикань;

23) пристрій релейного захисту й автоматики (РЗА) - пристрій на електромеханічній, напівпровідниковій або мікропроцесорній елементній базі, призначений для захисту й автоматичного протиаварійного керування електротехнічним устаткуванням у передбачених проектом режимах роботи;

24) програма виконання робіт у пристроях РЗА і ПА - документ, обов’язковий для виконання, що визначає об’єкт, мету, місце, етапи і строки проведення робіт, види, обсяг, умови і послідовність виконання операцій із перемикань у пристроях РЗА і ПА, у тому числі від’єднання і приєднання проводів та встановлення і зняття перемичок тощо, вимірювань, настройки і перевірок на етапах підготовки і виведення пристроїв РЗА і ПА з роботи, введення їх в роботу та на момент закінчення всіх робіт, вказівки для всіх етапів проведення робіт щодо стану і режиму роботи схем первинних електричних з’єднань з переліком проведення в них послідовних операцій з оперативних перемикань, є відповідальною за достатнє організаційно-технічне, методологічне забезпечення проведення всіх етапів робіт та безпечне для персоналу й електроустаткування їх виконання згідно із чинним законодавством;

25) пристрій РЗА або ПА, введений у роботу - пристрій, підключений до необхідних джерел живлення і функціонально готовий до виконання покладених на нього завдань, вихідні кола якого приєднано (накладками, випробувальними блоками, ключами, клемними перемичками та монтажними жилами на клемах) до електромагнітів керування комутаційних апаратів, регулювальних елементів силового устаткування та інших пристроїв РЗА або ПА;

26) пристрій РЗА або ПА, виведений з роботи - пристрій, вихідні кола якого вимкнено (накладками, випробувальними блоками, ключами і зняттям клемних перемичок та монтажних жил на клемах) від електромагнітів керування комутаційних апаратів, регулювальних елементів силового устаткування та інших пристроїв РЗА і забезпечена неможливість його функціональної дії або виведена окрема функція у багатофункціональних мікропроцесорних пристроях РЗА або ПА, якщо при цьому не забезпечується повноцінний захист первинного обладнання;

27) програма випробувань електроустаткування - документ, обов’язковий для виконання, що визначає об’єкт, місце, ціль, обсяг, етапи, порядок і строки проведення випробувань, їх обґрунтування, види, умови, послідовність, початок і кінець виконання експериментів, указівки для всіх етапів проведення робіт та окремого експерименту щодо стану і режиму роботи електроустаткування об’єкта і схем первинних електричних з’єднань з переліком проведення в них послідовних операцій з оперативних перемикань, допустимі відхилення важливих параметрів під час виконання експериментів і їх граничні значення, є відповідальною за достатнє організаційно-технічне і методологічне забезпечення проведення всіх етапів робіт та безпечне для персоналу і електроустаткування їх виконання згідно із чинним законодавством;

28) програма перемикань - оперативний документ з планом упорядкованої послідовності операцій перемикань, спрямований на вирішення конкретного завдання оперативним персоналом щодо проведення зміни існуючої схеми електричних з’єднань, режиму роботи чи стану устаткування в електроустановках різних рівнів оперативного керування та різних об’єктів електроенергетики, а також під час проведення випробувань, та впровадження нового устаткування;

29) разова програма перемикань - оперативний документ, затверджений технічним керівником підприємства (технічний директор, головний інженер, головний енергетик, технолог, механік тощо), який розробляється у разі потреби виконання нетипових перемикань, пов’язаних з відхиленням у схемі об’єкта (мережі), введенням нового обладнання, створенням нетипових схем мережі (об’єкта) для проведення випробування або перевірок обладнання;

30) ремонтна схема - документ, що визначає умови відхилення від нормальної схеми електроустановки або мережі, заходи з режиму і з РЗА і ПА, ЗДТУ, АСДУ, які необхідно здійснити, містить вказівки для оперативного персоналу щодо дій під час виникнення найбільш вірогідних технологічних порушень (накладання на ремонт одного з елементів мережі аварійного відключення найбільш завантаженої генеруючої одиниці або одного найбільш завантаженого елемента прилеглої мережі) та способів їх ліквідації. Ремонтна схема за потреби доповнюється графічними матеріалами;

31) розпорядження на перемикання - завдання (команда) керівного оперативного персоналу на виконання перемикання у електроустановках, що містить мету перемикання і послідовність операцій у схемі електроустановки і колах пристроїв РЗА і ПА, АСДК, СДТК з необхідною мірою деталізації, яка визначається вимогами щодо безпомилкового та безпечного виконання перемикань підлеглим оперативним персоналом;

32) термінал керування - панель (шафа) приєднання, з якої можна здійснювати дистанційне керування усіма комутаційними апаратами первинної схеми електричних з'єднань цього приєднання;

33) час аварійної готовності - час, необхідний для введення в роботу з ремонту або резерву об’єктів диспетчеризації за командою оперативного персоналу, у чиєму оперативному управлінні або віданні вони знаходяться;

34) фазування - визначення відповідності фаз електричної мережі фазам на однойменних затискачах комутаційного апарата, увімкненням якого здійснюється паралельна робота електроустановки з електричною мережею.

Інші терміни та поняття в цих Правилах вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії» та Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (далі - ПТЕЕС).

ІI. Організація і порядок перемикань

1. Загальні положення про перемикання

1. Організація і порядок перемикань повинні відповідати положенням нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів.

Перемикання необхідно виконувати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (далі - НПАОП 40.1-1.01-97), та цих Правил.

Організація і порядок перемикань в електроустановках споживачів електричної енергії мають відповідати положенням ПТЕЕС. Перемикання в цих електроустановках необхідно виконувати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.

Перемикання в електроустановках дозволяється виконувати особам оперативного, оперативно-виробничого та адміністративно-технічного персоналу, яким надано право ведення оперативних переговорів і виконання перемикань.

2. Списки осіб оперативного, оперативно-виробничого та адміністративно-технічного персоналу, які мають право оперативних переговорів і оперативних перемикань в електроустановках, щороку затверджуються технічним керівником електроенергетичного підприємства (структурного підрозділу) і доводяться до відома на об’єкти підприємства та надсилаються засобами зв’язку всім суб’єктам господарювання, з якими у підприємства (структурного підрозділу) існують оперативні взаємовідносини.

3. Оперативні переговори необхідно вести лаконічно. Все силове устаткування, приєднання, пристрої РЗА і ПА повинні називатися повністю відповідно до встановлених диспетчерських найменувань. Відступ від технічної термінології, диспетчерських найменувань забороняється.

Оперативні переговори на всіх рівнях диспетчерського управління в ОЕС України, оперативні переговори начальників змін електростанцій і підстанцій із черговим персоналом необхідно автоматично фіксувати на магнітних, оптичних або твердих (SSD, флеш-картах тощо) носіях інформації.

У разі несправності пристроїв фіксації оперативних переговорів усі отримані та віддані розпорядження, а також отриману та передану інформацію щодо режиму роботи електричних мереж, станцій, пошкодження обладнання тощо, необхідно записувати до оперативного журналу.

4. Перемикання в електроустановках виконуються:

1) диспетчерським персоналом підприємств за програмами перемикань, автоматизованими бланками перемикань із застосуванням АСК ТП або спеціальними (разовими) програмами перемикань для введення в роботу нових об’єктів диспетчеризації;

2) оперативним персоналом об’єкта електроенергетики:

за типовими бланками перемикань;

за спеціальними (разовими) програмами, складеними для кожного конкретного випадку і деталізованими для рівня персоналу, який безпосередньо виконує перемикання, на виконання складних перемикань з пристроями РЗА і ПА, АСДК і ЗДТК, що не передбачені місцевими інструкціями з експлуатації (нетипові перемикання), на випробування та увімкнення в роботу об’єктів диспетчеризації після капітальних ремонтів і реконструкції, а також нових об’єктів диспетчеризації;

за бланками перемикань;

без бланків і програм перемикань (поопераційно);

за автоматизованими бланками перемикань із застосуванням АСК ТП.

5. Прості перемикання в електроустановках може виконувати одна особа без програм і бланків перемикань або перемикання під час ліквідації технологічних порушень з дотриманням вимог глави 6 цього розділу.

У розподільчій електроустановці одного класу напруги у разі несправності або відсутності блокувального пристрою хоча б одного приєднання всі перемикання необхідно виконувати тільки за бланками перемикань і не менше ніж двома особами.

6. Складні перемикання необхідно виконувати за бланками перемикань або типовими бланками перемикань не менше ніж двома особами, одна з них - контролююча.

7. Під час виконання складних перемикань та за присутності в зміні однієї особи з числа оперативного персоналу до оперативних перемикань залучають працівника з оперативно-виробничого або адміністративно-технічного персоналу (як контролююча особа) з дотриманням вимог пункту 1 глави 1 цього розділу.

Перемикання в пристроях РЗА і ПА з від’єднанням жил контрольних кабелів, проводів, зняттям і встановленням перемичок під час підготовки пристроїв РЗА до перевірки, ремонту чи реконструкції виконує персонал СРЗА за спеціальною програмою виконання робіт після виведення цих пристроїв з роботи оперативним персоналом штатними перемикаючими засобами за спеціальними (разовими) програмами, складеними для кожного конкретного випадку на виконання складних перемикань з пристроями РЗА і ПА або відповідно до місцевої інструкції з експлуатації цих пристроїв.

Програма виконання робіт з пристроями РЗА і ПА має бути розроблена з урахуванням вимог нормативно-технічних документів.

Програми виконання робіт поділяються на типові та робочі (разові). Типова програма розробляється систематично для більше ніж раз повторюваних робіт на діючому обладнанні (технічне обслуговування пристроїв РЗА і ПА).

Робоча програма розробляється персоналом РЗА і ПА для виконання робіт у разі введення нових пристроїв РЗА і ПА, їх реконструкції, під час виконання нестандартних робіт (усунення дефектів, післяаварійна перевірка тощо), а також робіт, для здійснення яких немає типових програм.

Введення пристроїв РЗА і ПА в роботу оперативний персонал проводить штатними перемикаючими засобами або віртуальними перемикачами за робочими (разовими) чи типовими програмами, складеними для кожного конкретного випадку на виконання складних перемикань з пристроями РЗА і ПА, або відповідно до місцевої інструкції з експлуатації цих пристроїв.

8. На кожному об’єкті електроенергетики з урахуванням вимог пунктів 4-7 глави 1 цього розділу мають бути розроблені, затверджені технічним керівником і доведені до оперативного персоналу переліки видів перемикань, що виконуються за типовими бланками перемикань та окремо за бланками, а також перелік простих перемикань, що виконуються за бланками перемикань або без бланків.

Переліки видів перемикань потрібно переглядати у разі зміни схем електричних з’єднань, складу силового устаткування, пристроїв РЗА і ПА, АСДК і ЗДТК, але не рідше, ніж один раз на три роки.

9. На атомних електричних станціях (крім ядерної частини), теплових електричних станціях, теплоелектроцентралях, гідроелектричних станціях під час проведення складних перемикань з одночасним виконанням операцій на різних експлуатаційних дільницях (черга електростанції, ВРУ тощо), за якими закріплено окремий оперативний персонал, контролюючою особою призначається особа за посадою не нижче, ніж начальник зміни електроцеху (далі - НЗЕЦ).

Контролюючій особі до початку перемикань згідно з бланком перемикань спільно з персоналом іншої черги електростанції необхідно попередньо ознайомити НЗЕЦ цієї черги із змістом бланка і порядком проведення перемикань. Контролююча особа координує дії всіх учасників перемикань і є відповідальною за всі перемикання. НЗЕЦ іншої черги, який залучений до перемикань, попередньо проаналізувавши стан схеми і устаткування, є відповідальним за правильність виконання (або невиконання) всіх перемикань на закріпленому устаткуванні згідно із чинним законодавством.

10. Перед виконанням складних перемикань контролюючій особі необхідно роз’яснити учасникам перемикань мету і послідовність майбутніх операцій, використовуючи бланк перемикань, що буде застосовуватись під час цих перемикань. Після ознайомлення з бланком перемикань його підписує кожна особа, яка буде виконувати перемикання.

11. У разі участі в перемиканнях двох осіб контролюючою є старша за посадою особа, яка крім функцій поопераційного контролю, зобов’язана проводити контроль виконання перемикань у цілому. В окремих випадках, наприклад для персоналу ОВБ, безпосереднє виконання операцій перемикань може покладатися на старшого зміни. Виконувати будь-які операції, крім здійснення контролю, під час перемикань контролюючій особі заборонено.

Під час здійснення перемикань в електроустановках із застосуванням бланків перемикань для виконання окремих операцій на закріпленому обладнанні може бути залучений оперативний персонал щитів керування електростанцій та персонал місцевих служб релейного захисту, зв’язку. У відповідних пунктах бланків необхідно зазначити виконавців, наприклад: «Виконує персонал місцевих служб РЗА».

Залучений до перемикань працівник має бути ознайомлений з метою і послідовністю операцій. До бланка перемикань записується його прізвище.

Залучені до перемикань особи є відповідальними за правильність і точність виконання розпоряджень контролюючої особи згідно із чинним законодавством.

12. Планові перемикання не рекомендується проводити в години максимального навантаження устаткування.

Час початку планових перемикань зазначається в заявках, але у кожному конкретному випадку визначається оперативним персоналом вищого рівня управління, в оперативному керуванні або оперативному віданні якого знаходиться обладнання.

Не рекомендується виконувати перемикання в кінці зміни чергового персоналу з метою уникнення поспішних дій і можливих помилок. Початок виконання операцій із перемикань необхідно планувати таким чином, щоб завершувати їх не пізніш як за 30 хвилин до закінчення зміни.

Перемикання необхідно проводити за достатнього освітлення робочих місць, що дає змогу чітко бачити написи на устаткуванні, положення вказівників, стан контактів і опорної ізоляції комутаційних апаратів.

13. Для запобігання відмов у роботі устаткування (пошкодження фарфорової ізоляції роз’єднувачів, повітряних і елегазових вимикачів тощо) не рекомендується проводити планові перемикання в електроустановках за температури повітря нижче мінус 10°С. Мінімальна від’ємна температура повітря, за якої можливе виконання планових перемикань в електроустановках, має бути зазначена в місцевих інструкціях з урахуванням кліматичних умов, характеристик устаткування, що їх гарантує виробник, та його поточного стану.

У місцевих інструкціях також мають бути відображені умови і вимоги з проведення планових перемикань під час ожеледиці, атмосферних опадів, сильного вітру тощо.

14. В електроенергетиці України діє єдина диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії. Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав здійснює оператор системи передачі.

Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на суб’єктів господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.

Оперативна підпорядкованість та взаємовідносини оперативного персоналу різних рівнів визначаються затвердженою структурою оперативно-диспетчерського управління та положеннями про оперативно-технологічні взаємовідносини.

15. Оперативному персоналу категорично заборонено:

1) виконувати не зрозуміле для нього розпорядження;

2) вмикати заземлювальні ножі без попередньої перевірки відсутності напруги на струмопровідних частинах, що заземлюються;

3) застосовувати бланк перемикань для електроустановки у разі якщо:

схема електроустановки не відповідає тій схемі, для якої він складений;

диспетчерські назви комутаційних апаратів первинної і вторинної схеми електроустановки на ключах (накладках тощо) не відповідають диспетчерським назвам, зазначеним у бланку перемикань;

4) змінювати встановлену в бланку послідовність перемикань;

5) виконувати операції одноособово, якщо в перемиканнях мають брати участь дві особи;

6) самовільно розблоковувати блокувальні пристрої;

7) подавати напругу на приєднання, не перевіривши:

відсутність на ньому увімкнених ЗН та встановлених ПЗ;

фазування (перед першим увімкненням генераторів, трансформаторів, ліній електропередавання, а також після їх ремонту, якщо могло бути порушено порядок чергування фаз);

стан схеми, комутаційних апаратів;

введений стан пристроїв РЗА приєднання;

8) оперувати засобами керування (ключами керування, кнопками тощо) не впевнившись, що це той засіб керування, який потрібно (звіряючи з програмою - диспетчерські назви комутаційних апаратів електроустаткування), у готовності устаткування до вмикання (за наявності відповідних записів у оперативно-технічній документації та повідомлення персоналу) та у готовності персоналу до перемикань (підтвердження персоналу);

9) доручати і виконувати перемикання особам, які не мають на це права;

10) збирати чи розбирати роз’єднувачами електричну схему вимикача без перевірки його вимкненого положення;

11) продовжувати перемикання, якщо виявлено помилку у бланку (програмі) перемикань, виникли сумніви і питання, що потребують уточнення;

12) під час ліквідації технологічних порушень (аварій) проводити планові перемикання на об’єктах електроенергетики, де вони сталися, а також на інших об’єктах електроенергетики, обладнання яких впливає на режим роботи обладнання об’єктів електроенергетики, де сталися технологічні порушення;

13) проводити одночасно різні за характером і метою операції з перемикання на кількох приєднаннях, а також за розпорядженнями і бланками перемикань різного призначення в одній електроустановці, в одному приміщенні, в одній будівлі (стосовно оперативного персоналу одного об’єкта);

14) виконувати перемикання по пам’яті, крім простих, що виконуються без бланка перемикань;

15) користуватися несправними захисними засобами або використовувати захисні засоби не за призначенням.

16. Перемикання на об’єктах диспетчеризації, що знаходяться в оперативному управлінні місцевого оперативного персоналу, виконуються за його розпорядженням, але після одержання ним дозволу від оперативного персоналу, в оперативному віданні якого знаходяться ці об’єкти диспетчеризації.

17. Перемикання без розпорядження оперативного персоналу з наступним його повідомленням дозволяється виконувати у випадках, що не терплять зволікання (нещасний випадок, стихійне лихо, пожежа, загроза життю людей чи пошкодження устаткування). У цьому випадку оперативний персонал повинен діяти згідно з вимогами відповідних місцевих інструкцій і оперативним планом пожежогасіння (картками пожежогасіння).

18. Допускається підлеглість оперативного персоналу об’єктів електроенергетики диспетчерам різних рівнів структури оперативно-диспетчерського управління відповідно до розподілу обладнання цього об’єкта електроенергетики щодо оперативного управління.

19. Оперативний персонал, з дозволу якого виконуються перемикання, є відповідальним за своєчасне їх виконання відповідно до режимів роботи ЕМ і устаткування та за допустимість режимів, що виникнуть після перемикань згідно із чинним законодавством.

20. Оперативний персонал, за розпорядженням якого виконуються перемикання, є відповідальним за допустимість і своєчасне їх виконання за реальною схемою і режимом роботи ЕМ та устаткування, за допустимість режимів, які виникнуть після перемикань, а також за правильну послідовність і необхідну кількість операцій із комутаційними апаратами й пристроями РЗА і ПА згідно із чинним законодавством.

21. Особа, яка безпосередньо виконує операції з перемикань в електроустановках, і особа, яка проводить контроль за їх виконанням, зобов’язані перевірити допустимість виконання перемикань за реальними схемою і режимом роботи електроустановки та є відповідальними за правильність і послідовність виконання операцій із комутаційними апаратами, пристроями РЗА і ПА, за своєчасне і точне виконання операцій згідно з бланком перемикань, розпорядженням оперативного персоналу вищого рівня управління, за правильність вибору типового бланка перемикань і складання бланка перемикань згідно із чинним законодавством.

2. Розпорядження про перемикання

1. Підставою для початку виконання планових перемикань є дозволена заявка із встановленим строком виконання робіт на електроустаткуванні, але в кожному конкретному випадку початок виконання планових перемикань визначається диспетчером, в оперативному віданні або керуванні якого знаходиться електроустаткування.

2. Розпорядження про перемикання керівний оперативний персонал віддає безпосередньо підпорядкованому оперативному персоналу.

Допускається передача розпорядження про перемикання підпорядкованому оперативному персоналу електроустановки, прямий зв’язок з яким порушився, через інший оперативний персонал тільки для ліквідації технологічних порушень, усунення загрози для життя людей або пошкодження обладнання.

Оперативний персонал, який отримав розпорядження, зобов’язаний записати його у свій оперативний журнал, а потім передати за призначенням.

Можливі схеми передачі розпоряджень про перемикання у разі порушення прямих зв’язків необхідно розробляти заздалегідь.

3. Оперативно-диспетчерський персонал, отримавши запит адміністративно-технічного персоналу щодо надання дозволу на виконання перемикань для виведення з роботи в резерв/ремонт об’єктів диспетчеризації, що знаходяться в оперативному управлінні або оперативному віданні оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня управління, повинен надати дозвіл тільки після повідомлення останнього й одержання від нього команди/дозволу на перемикання, навіть за наявності попередньо дозволеної заявки, за винятком випадків явної небезпеки для людей чи устаткування.

Виконання без затримки команди/дозволу оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня управління є обов’язковим.

4. Мета і зміст розпорядження про перемикання і порядок його виконання визначаються диспетчером, який віддав розпорядження, та з урахуванням складності завдання, необхідної координації дій оперативного персоналу під час підготовки і проведення перемикань.

5. Розпорядження про перемикання має бути чітким, стислим та зрозумілим за змістом. Особа, яка віддала розпорядження, і особа, яка прийняла розпорядження, повинні чітко розуміти послідовність виконання запланованих операцій і допустимість їх виконання за станом схеми та режимом роботи устаткування.

Вислухавши розпорядження вищого оперативно-диспетчерського персоналу, підпорядкований оперативний персонал повинен дослівно повторити текст розпорядження і отримати підтвердження, що розпорядження зрозуміле ним правильно.

Розпорядження оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня управління потрібно виконувати негайно і точно. Розпорядження вважається виконаним після одержання доповіді про його виконання від особи, яка отримала розпорядження.

Оперативний персонал, віддавши або отримавши розпорядження або дозвіл, повинен записати його в оперативний журнал. Обсяг запису в оперативний журнал визначається місцевими інструкціями.

6. Розпорядження необхідно віддавати на одне завдання, яке включає операції, спрямовані на досягнення однієї мети, наприклад, увімкнення або вимкнення лінії, вивід у ремонт системи збірних шин тощо.

7. Якщо розпорядження вищого оперативно-диспетчерського персоналу здається підпорядкованому оперативному персоналу помилковим, він повинен негайно доповісти про це особі, яка видала розпорядження. Особа, яка видала розпорядження, повинна роз’яснити суть і правильність розпорядження. Після того, як розпорядження стане зрозумілим, підпорядкований оперативний персонал зобов’язаний виконати його.

8. Перемикання в електроустановках систем безпеки атомної електричної станції потрібно виконувати тільки з дозволу начальника зміни станції, зокрема під час пожежі чи стихійного лиха.

3. Програми і бланки перемикань

1. У програмах і бланках перемикань встановлюється технологічний порядок і чітка послідовність операцій у схемах електричних з’єднань устаткування електроустановок, колах РЗА і ПА, АСДК, АСОЕ (за потреби), ЗДТК і зв’язку з урахуванням вимог цих Правил, вимог з охорони праці та пожежної безпеки, вимог виробників та місцевих інструкцій з експлуатації на це устаткування. Рекомендовані приклади оформлення типового бланка перемикань і програми перемикань наведено в додатку 1 до цих Правил.

2. Програми оперативних перемикань відповідно до переліку розподілу діючого устаткування за категоріями диспетчерського керування розробляються диспетчерськими підрозділами, в оперативному керуванні яких знаходиться обладнання, за погодженням з відповідними технологічними підрозділами підприємства електроенергетики.

Якщо використання діючих програм перемикань у складних пристроях РЗА і ПА неможливе (відхилення схеми з’єднань, увімкнення нового устаткування тощо), перемикання мають виконуватися відповідно до вимог глави 5 цього розділу.

Спеціальні (разові) програми випробувань і введення в роботу нового устаткування розробляються згідно з вимогами глави 8 цього розділу.

3. Програми оперативних перемикань підписуються керівниками служб (підрозділів) енергопостачальних компаній і об’єктів електроенергетики, що беруть участь у їх розробленні, та затверджуються технічним керівником енергокомпанії, об’єкта електроенергетики.

Програми оперативних перемикань повинні використовуватися керівним оперативним персоналом у разі виконання перемикань в електроустановках об’єктів електроенергетики, що знаходяться в його оперативному керуванні.

4. Суть програми оперативних перемикань полягає у визначенні заходів щодо підготовки устаткування: силових апаратів, пристроїв РЗА і ПА, АСДК, АСОЕ (за потреби), ЗДТК, схеми, режиму роботи для виведення в ремонт чи для введення в роботу того чи іншого устаткування, а також забезпечення необхідної послідовності виконання операцій на різних об’єктах, у яких мають бути опрацьовані:

умови виконання перемикань;

заходи щодо режимів, які необхідно виконати перед зміною схеми ЕМ (такі заходи можуть зазначатися у відповідній ремонтній схемі);

послідовність виконуваних перемикань, у тому числі з пристроями РЗА і ПА, АСДК, ЗДТК;

можливі характерні технологічні порушення і методи їх ліквідації у ремонтній схемі (вказані вище заходи можуть зазначатися у відповідній ремонтній схемі);

організаційні питання (у разі потреби).

Програми оперативних перемикань можуть складатися в загальному вигляді, без зайвої деталізації. Група операцій, що виконуються на одному об’єкті і спрямовані на досягнення однієї мети, може бути відображена в програмі одним розпорядженням, наприклад «Вимкнути вимикач і розібрати його схему», «Розімкнути транзит 110 кВ» тощо.

Операції з пристроями РЗА і ПА містяться в пунктах програми, що визначають їх суть, можуть вказуватися без приведення номерів панелей і пристроїв, що переключають, наприклад «Зняти дію автоматики ділення на вимкнення вимикача».

5. Для проведення складних перемикань у схемах пристроїв РЗА і ПА, АСДК і ЗДТК мають бути розроблені програми перемикань для рівнів диспетчера та спеціальні (разові) програми, складені для кожного конкретного випадку на виконання складних перемикань з пристроями РЗА і ПА, АСДК і ЗДТК, для оперативного персоналу об’єктів електроенергетики із зазначенням засобів їх реалізації: накладок, ключів, випробувальних блоків, логічних комутаторів тощо.

6. Копії складених і затверджених на вищому рівні управління програм оперативних перемикань необхідно надсилати нижчим рівням оперативного управління для врахування їхніх вимог під час складання програм або бланків перемикань, що використовуються на нижчих рівнях.

7. Переліки ПЛ і устаткування, для яких мають бути складені програми перемикань, затверджуються технічними керівниками: оператора системи передачі, оператора розподілу, об’єктів електроенергетики згідно з розподілом функціональних обов’язків.

8. Особи, які розглядають оперативні заявки на введення та/або виведення устаткування, визначають можливість застосування в кожному випадку наявної програми оперативних перемикань і за її відсутності визначають необхідність розроблення спеціальної разової програми або ремонтної схеми.

9. Черговий персонал, який безпосередньо виконує перемикання, використовує бланки перемикань. Їх заміна іншим оперативним документом забороняється, крім випадків, зазначених у главі 7 цього розділу, а також виконання простих перемикань, які виконуються згідно з пунктом 5 глави 1 цього розділу.

Типові бланки і бланки перемикань розробляються для об’єкта електроенергетики з урахуванням заходів, наведених у програмах перемикань, і складаються для конкретного устаткування та для конкретної схеми електричних з’єднань, яку необхідно вказувати в бланку як вихідну.

У бланках перемикань усі операції у первинній схемі й колах вторинної комутації та РЗА і ПА необхідно деталізувати із застосуванням оперативних назв комутаційної апаратури, номерів панелей і назв пристроїв, що перемикають, нумерувати та записувати окремим рядком для виключення можливості пропуску операції.

Операції, що виконуються за розпорядженням диспетчера, позначаються в бланку перемикань записом «Виконується за розпорядженням диспетчера». Цей пункт бланка виконується тільки після отримання від диспетчера, в управлінні якого знаходиться обладнання, відповідного розпорядження, про що в бланку перемикань ставиться окрема відмітка.

Операції, що виконуються на суміжному об’єкті електроенергетики (операції з комутаційними апаратами в комірці та з пристроями АПВ у разі виводу та/або вводу лінії електропередавання тощо), в бланку перемикань необхідно записувати окремим пунктом: «Отримати повідомлення диспетчера, який керує перемиканнями на суміжному об’єкті електроенергетики», про виконання якого в бланку ставиться окрема відмітка.

10. У бланку перемикань мають бути зазначені:

1) об’єкт перемикань, вихідна схема розподільчого пристрою об’єкта перед перемиканнями;

2) завдання на проведення перемикань;

3) час початку й закінчення перемикань;

4) персонал, який виконує перемикання;

5) послідовність виконуваних перемикань.

Зазначаються також записи, регламентовані в пункті 9 цієї глави.

Крім того, до бланків перемикань обов’язково заносяться такі перевірочні дії з вказівкою диспетчерських назв обладнання:

перевірка включеного положення захистів і пуску ПРВВ від них під час введення обладнання в роботу у разі включення СВ і ШЗВ;

перевірка відключеного положення вимикача перед операціями з роз’єднувачами;

перевірка включеного положення ШЗВ за місцем перед операціями із ШР у разі переводу приєднань з однієї системи шин на іншу;

перевірка відсутності заземлень (ЗН, ПЗ) на устаткуванні перед початком операцій із введення обладнання в роботу після ремонту, холодного резерву;

перевірка відсутності напруги на устаткуванні вказівником напруги (перевіркою схеми в натурі) перед його заземленням з урахуванням вимог НПАОП 40.1-1.01-97;

перевірка цілісності опорно-стрижневих ізоляторів колонок роз’єднувачів безпосередньо перед операціями з роз’єднувачами;

перевірка відключеного положення ШР від системи шин, що ремонтується, перед включенням приєднання в роботу.

Кожній операції або дії, занесеній до бланка перемикань, для зручності обліку і контролю виконання (виключення можливості пропуску операції) необхідно присвоїти порядковий номер і записати окремим рядком.

Текст кожної операції або дії формується в наказовій формі - на першому місці речення такого тексту повинно стояти дієслово, наприклад: «Перевірити відсутність напруги на ...», «Включити ЗН на ...», «Встановити ПЗ на ...» тощо.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »