Документ v0149500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.12.2017  № 149

Про внесення змін до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення переліку послуг у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, згідно з якими визначено види банківських операцій (послуг), за які Національним банком України справляється плата, а також унесенням змін до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України в частині скасування вимог щодо оформлення Національним банком України довідок про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резидентові України і перебувають за її межами, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року № 53), такі зміни:

1) рядок 51 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

51

52

Розгляд пакета документів щодо видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківській фінансовій установі

36 840

";

2) рядки 52 та 53 виключити.

У зв'язку з цим рядок 54 уважати рядком 52;

3) доповнити Тарифи новим рядком такого змісту:

"

1

2

3

4

53

56

Видача дубліката / переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківській фінансовій установі

2 300

".

2. Департаменту ліцензування (Бевз О.О.) після офіційного опублікування довести до відома банків України та небанківських фінансових установ інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолійвгору