Документ v0094500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.09.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.09.2017  № 94

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, а також для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних і наглядових функцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (зі змінами) (далі - Правила № 129), що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.):

1) протягом п'яти робочих днів із дня набрання чинності цією постановою довести до відома банків технічні умови подання форми статистичної звітності № 601 "Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою" (далі - форма № 601);

2) забезпечити технічне супроводження подання форми № 601.

3. Банкам України:

1) забезпечувати подання форми № 601 у порядку, визначеному Національним банком України в технічних умовах;

2) здійснювати подання форми № 601 станом на 01 жовтня 2017 року, 01 листопада 2017 року, 01 грудня 2017 року, 01 січня 2018 року, 01 лютого 2018 року, 01 березня 2018 року в тестовому режимі;

3) починаючи зі звітності станом на 01 квітня 2018 року забезпечувати подання форми № 601 згідно з вимогами Правил № 129.

4. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю.О.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики України
І.Є. ВернерЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.09.2017  № 94

ЗМІНИ
до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі - Правила):

1) після форми № 600 "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" доповнити додаток новою формою статистичної звітності № 601 "Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:


"Форма № 601 (місячна)
Банківська таємниця.
Подається згідно з технічними умовами,
які визначає Національний банк України,
банками - юридичними особами
(зведені дані з урахуванням структурних
підрозділів) Національному банку України
не пізніше одинадцятого робочого дня
місяця, наступного за звітним

ЗВІТ
про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою

";

2) підпункт 17 пункту 13 пояснень щодо заповнення форми № 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами" викласти в такій редакції:

"17) колонка 17 - зазначається код активної банківської операції в частині реструктуризації/заміни активу відповідно до Положення № 351:

"4" - реструктуризована без заміни активу;

"5" - заміна активу внаслідок реструктуризації;

"6" - заміна активу, не пов'язана з реструктуризацією.

За наданими банком фінансовими зобов'язаннями, а також активними банківськими операціями, які не є реструктуризованими/за якими не замінено актив, у колонці 17 проставляється нуль;".

Директор Департаменту
статистики та звітності


Ю.О. Половньов

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку УкраїниД.Р. Сологубвгору