Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за [...]
Національний банк; Постанова від 08.08.201777
Документ v0077500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2017
 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.08.2017  № 77

Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

Відповідно до статей 7, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення режиму ліцензування валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Абзаци шостий - дванадцятий пункту 1.1 глави 1 Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за № 259/3552 (зі змінами), замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:

"Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України здійснення уповноваженим банком, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій в частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, інвестицій в:

1) боргові цінні папери, що були випущені за кордоном з метою фінансування кредиту, наданого нерезидентом цьому уповноваженому банку;

2) інші боргові цінні папери за умови одночасного дотримання таких вимог:

об'єктом інвестиції є боргові цінні папери, емітентом за якими є міжнародна фінансова організація/іноземна держава (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), у тому числі в особі відповідного державного органу;

емітент боргових цінних паперів, що є об'єктом інвестиції, повинен мати офіційну рейтингову оцінку не нижче "АА-"/"Аа3", підтверджену в бюлетені щонайменше двох провідних світових рейтингових компаній - Fitch Ratings та/або Standard&Poor's, та/або Moody's на дату придбання уповноваженим банком цих цінних паперів;

боргові цінні папери, що є об'єктом інвестиції, номіновані в доларах США, єнах, євро, фунтах стерлінгів, канадських доларах;

строк між датою придбання об'єкта інвестиції (датою укладення уповноваженим банком договору купівлі цінних паперів) та остаточним терміном його погашення не перевищує п'яти років;

уповноважений банк здійснює операції з купівлі об'єкта інвестиції та подальшого його продажу тільки з нерезидентами за кордоном.".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я.В. Смолій

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...