Про внесення змін до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та [...]
Національний банк; Постанова від 22.02.201815
Документ v0015500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2018
 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.02.2018  № 15

Про внесення змін до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 44, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року № 49, такі зміни:

1) у пункті 5:

слова "та графік" замінити словами "у вигляді графіка";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Банк може не надавати споживачу графік платежів у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії.";

2) у додатку 2:

у колонці 10 таблиці цифру "3" виключити;

у поясненні щодо заповнення таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит:

пункт 2 доповнити словами ", що визначається як календарна кількість днів між датами платежів споживача згідно зі строковістю, зазначеною у договорі про споживчий кредит";

доповнити пояснення новим пунктом такого змісту:

"7. У колонці 10 зазначається загальна вартість кредиту, визначена як сума платежів споживача, зазначених у колонках 5 - 8 рядка "Усього".";

примітку " -3Зазначається сума, наведена за рядком "Усього" колонки 4." виключити.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолій

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...