Верховна Рада України
Законодавство України

Статистика за документами

№№ Популярні документи Кількість
1.
 Класифікатор професій ДК 003:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор від 28.07.2010327
4 406
2.
 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003
Держспоживстандарт України; Стандарт, Вимоги, Форма типового документа від 07.04.200355
2 298
3.
 Про бюджетну класифікацію
Мінфін України; Наказ, Класифікація, Структура від 14.01.201111
1 730
4. 1 512
5. 1 491
6.
 Правила адвокатської етики
ВКДКА, З'їзд адвокатів України; Правила від 17.11.2012
1 334
7. 1 142
8.
 Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Мінтранс України, Укравтотранс (до1999р.); Наказ, Норми, Форма типового документа від 10.02.199843
1 125
9. 925
10. 913
11.
 Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор від 11.10.2010457
912
12. 880
13. 676
14.
 Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98
Держстандарт України; Класифікатор від 31.12.19981024
655
15.
 Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000
Держкомстандартизації; Класифікатор від 17.08.2000507
653
16. 647
17.
 Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Загальні положення. Секція A)
Держспоживстандарт України; Класифікатор, Покажчик від 11.10.2010457
633
18.
 Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
Фонд соціального страхування; Постанова, Положення, Протокол, Форма типового документа від 19.07.201813
619
19. 600
20. 567
21.
 Щодо Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Рада суддів України; Рішення, Положення, Розпорядження, Форма типового документа, Протокол, Реєстр від 26.11.201030
517
22. 507
23.
 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92
Держбудархітектури і ОІС; Наказ, Вимоги, Норми, Класифікація, Перелік від 17.04.199244
504
24.
 Про затвердження Положення про помічника судді
Рада суддів України; Рішення від 18.05.201821
439
25. 430
26.
 Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України
Генеральна прокуратура України; Наказ, Інструкція від 24.02.2016103
417
27.
 Про зарахування (перерахунок) стажу роботи на посаді судді
Вища рада правосуддя, Верховний Суд, ВКК суддів, Рада суддів України, ДСА України, Інші; Лист від 05.11.201841783/0/9-18, 2664/0/2-18, 01-6757/18, 9рс-1112/18, 1-22433/18, 02/3878
406
28.
 Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)"
МОЗ України, Голов.державн.санітарний лікар; Постанова, Норми від 01.12.1997, 01.12.199962
406
29.
 Кодекс суддівської етики
З'їзд суддів України; Рішення, Кодекс від 22.02.2013
403
30.
 Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг
Мінсоцполітики України; Наказ, Рекомендації, Структура від 27.12.2013904
401
31.
 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів
Рада адвокатів України; Рішення, Положення, Форма типового документа, Журнал від 17.12.201236
392
32.
 Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
МОЗ України; Наказ, Рекомендації, Інструкція, Положення, Форма типового документа, Заява, Протокол, Висновок, Перелік, Нормативи від 15.07.2011417
367
33.
 Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"
Держкомстат України, Міноборони України; Наказ, Форма типового документа, Картка, Форма від 25.12.2009495/656
360
34. 355
35. 350
36. 345
37.
 Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Мінпраці України (до1997р.); Рекомендації, Форма типового документа від 01.09.199241
344
38. 336
39. 332
40. 301
41.
 Конституція України
Конституція України; Закон від 28.06.1996254к/96-ВР
292
42.
 Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України
МВС України; Наказ, Інструкція, Зразок, Доручення, Довідка, Записка, Лист, Телеграма, Протокол, План, Звіт, Акт, Припис, Перелік від 27.07.2012650
287
43. 280
44. 279
45. 273
46.
 Про затвердження методичних рекомендацій "Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу"
МОЗ України; Наказ, Рекомендації, Схема, Методика, Вимоги від 21.09.2010798
269
47.
 Положення про Раду адвокатів України
ВКДКА; Положення, Витяг від 17.11.2012
253
48.
 Правила адвокатської етики
З'їзд адвокатів України; Правила від 09.06.2017
247
49.
 Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів
Генеральна прокуратура України; Кодекс від 27.04.2017
241
50.
 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) (ДК 009:2005)
Держкомстат України; Класифікатор від 26.12.2005375
241


вгору