Верховная Рада Украины
Законодательство Украины

Статистика по документам

№№ Популярные документы Кол-во
1.
 Класифікатор професій ДК 003:2010
Держспоживстандарт України; Приказ, Классификатор от 28.07.2010327
3 345
2.
 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003
Держспоживстандарт України; Стандарт, Требования, Форма типового документа от 07.04.200355
1 755
3.
 Про бюджетну класифікацію
Мінфін України; Приказ, Классификация, Структура от 14.01.201111
1 268
4. 1 159
5.
 Правила адвокатської етики
ВКДКА, З'їзд адвокатів України; Правила от 17.11.2012
1 070
6. 1 064
7. 880
8.
 Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Мінтранс України, Укравтотранс (до1999р.); Приказ, Нормы, Форма типового документа от 10.02.199843
862
9. 727
10.
 Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010
Держспоживстандарт України; Приказ, Классификатор от 11.10.2010457
697
11. 693
12. 673
13. 535
14. 527
15.
 Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000
Держкомстандартизації; Классификатор от 17.08.2000507
503
16.
 Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98
Держстандарт України; Классификатор от 31.12.19981024
490
17.
 Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Загальні положення. Секція A)
Держспоживстандарт України; Классификатор, Указатель от 11.10.2010457
473
18. 459
19.
 Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
Фонд соціального страхування; Постановление, Положение, Протокол, Форма типового документа от 19.07.201813
457
20.
 Про скасування постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 203 та від 23.03.2016 № 204
Спеціалізовані суди; Решение, Выдержка от 30.05.2018826/2507/18
420
21.
 Щодо Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Рада суддів України; Решение, Положение, Распоряжение, Форма типового документа, Протокол, Реестр от 26.11.201030
404
22.
 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92
Держбудархітектури і ОІС; Приказ, Требования, Нормы, Классификация, Перечень от 17.04.199244
389
23. 373
24.
 Про затвердження Положення про помічника судді
Рада суддів України; Решение от 18.05.201821
348
25.
 Про зарахування (перерахунок) стажу роботи на посаді судді
Вища рада правосуддя, Верховний Суд, ВКК суддів, Рада суддів України, ДСА України, Інші; Письмо от 05.11.201841783/0/9-18, 2664/0/2-18, 01-6757/18, 9рс-1112/18, 1-22433/18, 02/3878
340
26. 332
27.
 Кодекс суддівської етики
З'їзд суддів України; Решение, Кодекс от 22.02.2013
332
28.
 Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг
Мінсоцполітики України; Приказ, Рекомендации, Структура от 27.12.2013904
326
29.
 Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)"
МОЗ України, Голов.державн.санітарний лікар; Постановление, Нормы от 01.12.1997, 01.12.199962
310
30.
 Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України
Генеральна прокуратура України; Приказ, Инструкция от 24.02.2016103
302
31.
 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів
Рада адвокатів України; Решение, Положение, Форма типового документа, Журнал от 17.12.201236
301
32.
 Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"
Держкомстат України, Міноборони України; Приказ, Форма типового документа, Карточка, Форма от 25.12.2009495/656
297
33. 284
34.
 Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Мінпраці України (до1997р.); Рекомендации, Форма типового документа от 01.09.199241
275
35. 271
36.
 Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
МОЗ України; Приказ, Рекомендации, Инструкция, Положение, Форма типового документа, Заявление, Протокол, Заключение, Перечень, Нормативы от 15.07.2011417
270
37. 257
38. 234
39. 231
40.
 Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України
МВС України; Приказ, Инструкция, Образец, Поручение, Справка, Записка, Письмо, Телеграмма, Протокол, План, Отчет, Акт, Предписание, Перечень от 27.07.2012650
227
41.
 Конституція України
Конституция Украины; Закон от 28.06.1996254к/96-ВР
227
42. 226
43. 218
44. 216
45. 215
46.
 Про затвердження методичних рекомендацій "Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу"
МОЗ України; Приказ, Рекомендации, Схема, Методика, Требования от 21.09.2010798
207
47.
 Положення про Раду адвокатів України
ВКДКА; Положение, Выдержка от 17.11.2012
204
48.
 Правила адвокатської етики
З'їзд адвокатів України; Правила от 09.06.2017
195
49. 195
50.
 Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів
Генеральна прокуратура України; Кодекс от 27.04.2017
193


вверх