Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси
МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення від 01.10.20121060

Депозитарій електронних ресурсів

Депозитарій електронних ресурсів - інформаційна система, що забезпечує зосередження в одному місці сучасних ЕОР з можливістю надання доступу до них через технічні засоби, у тому числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Електронна бібліотека цифрових об'єктів

Електронна бібліотека цифрових об'єктів - набір ЕОР різних форматів, в якому передбачено можливості для їх автоматизованого створення, пошуку і використання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Електронне видання (Всі визначення терміна — 2)

Електронне видання - електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюдження в незмінному вигляді;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Електронний аналог друкованого видання

Електронний аналог друкованого видання - електронне видання, що в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Електронний довідник

Електронний довідник - електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані за абеткою або в систематичному порядку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Електронний документ (Всі визначення терміна — 5)

Електронний документ - документ, інформація в якому подана у формі електронних даних і для використання якого потрібні технічні засоби;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Електронний лабораторний практикум

Електронний лабораторний практикум - інформаційна система, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об'єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп'ютерної візуалізації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Електронний навчальний посібник

Електронний навчальний посібник - навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Електронний підручник

Електронний підручник - електронне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі, може містити цифрові об’єкти різних форматів та забезпечувати інтерактивні режими взаємодії з усіма учасниками навчально-виховного процесу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Електронний словник

Електронний словник - електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Електронні дидактичні демонстраційні матеріали

Електронні дидактичні демонстраційні матеріали - електронні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), призначені для супроводу навчально-виховного процесу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Електронні методичні матеріали

Електронні методичні матеріали - електронне навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом методики виконання окремих завдань, певного виду робіт;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Інформаційна система (Всі визначення терміна — 14)

Інформаційна система - організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням технічних засобів, що реалізують інформаційні процеси та призначені для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Комп'ютерний тест

Комп'ютерний тест - стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Курс дистанційного навчання

Курс дистанційного навчання - інформаційна система, яка є достатньою для навчання окремим навчальним дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.10.2016

Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору