Бювет

Бювет — інженерна водозабірна споруда для забезпечення споживачів необробленими (крім знезараження води методом ультрафіолетового опромінення) міжшаровими напірними (артезіанськими) або безнапірними підземними водами, до складу якої входять свердловина, розподільна колонка та спеціальне приміщення або павільйон.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Вода питна з оптимальним вмістом мінеральних речовин

Вода питна з оптимальним вмістом мінеральних речовин — питна вода, призначена для споживання людиною, з мінеральним складом, адекватним фізіологічній потребі організму людини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Вода питна з пунктів розливу

Вода питна з пунктів розливу — оброблена та привізна питна вода, що розливається в тару споживача без водопровідної мережі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Вода питна, призначена для споживання людиною

Вода питна, призначена для споживання людиною (питна вода), — вода, склад якої за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та радіаційними показниками відповідає вимогам державних стандартів та санітарного законодавства (з водопроводу — водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), призначена для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб населення, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Водневий показник

Водневий показник (pH) — показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю у ній вільних іонів водню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Водоносний горизонт (Всі визначення терміна — 3)

Водоносний горизонт — пласт гірських порід однорідного складу, що містить вільну (гравітаційну) воду і має однакову пористість і величину водопроникності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Домінералізація питної води

Домінералізація питної води — технологічний процес обробки питної води для збільшення концентрації мінеральних речовин, зокрема макро- та мікроелементів (штучна мінералізація або розведення).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Забарвленість

Забарвленість — показник, що характеризує інтенсивність забарвлення води, яке зумовлене вмістом забарвлених органічних речовин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Загальна жорсткість

Загальна жорсткість — показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю у ній розчинених солей кальцію та магнію (сульфатів, хлоридів, карбонатів, гідрокарбонатів тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Загальна лужність

Загальна лужність — показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю у ній аніонів слабких кислот, головним чином вугільної кислоти (карбонатів, гідрокарбонатів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Запах (Всі визначення терміна — 2)

Запах — показник, що характеризує властивість води подразнювати рецептори слизових оболонок носа та синусних пазух, зумовлюючи відповідне відчуття.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Знезараження води

Знезараження води — процес знищення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів шляхом впливу на них фізичних (ультрафіолетове опромінювання, ультразвук тощо), хімічних (хлор, гіпохлорит, озон, діоксид хлору, оксидантний газ тощо) та фізико-хімічних факторів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Каламутність

Каламутність — показник, що характеризує природну властивість води, зумовлену наявністю у воді завислих речовин органічного і неорганічного походження (глини, мулу, органічних колоїдів, планктону тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Каптаж джерела

Каптаж джерела — інженерна водозабірна споруда, призначена для збирання джерельної води в місцях її довільного виходу на поверхню, до складу якої входять камери каптажу (приймальна та освітленої води), каптажне приміщення або павільйон.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Лімітуюча ознака шкідливості

Лімітуюча ознака шкідливості — показник, за яким встановлюється гігієнічний норматив шкідливої хімічної речовини у воді та який визначається за мінімальною концентрацією, яка впливає безпосередньо на організм людини (санітарно-токсикологічна ознака шкідливості), органолептичні властивості води (органолептична ознака шкідливості) чи процеси самоочищення водойм (загальносанітарна ознака шкідливості).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Партія фасованої питної води

Партія фасованої питної води — будь-яка визначена кількість фасованої питної води з однією назвою, однаковими показниками якості, однієї і тією самою датою виготовлення, яка вироблена згідно з одним нормативним документом за однакових умов на одному й тому самому підприємстві (об'єкті) протягом одного технологічного циклу, за одним і тим самим технологічним режимом, оформлена одним документом про безпечність та якість і одночасно пред'явлена до приймання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Перманганатна окиснюваність

Перманганатна окиснюваність — кількість кисню, що потрібна для хімічного окиснення перманганатом калію легкоокиснюваних органічних і неорганічних речовин (солей двовалентного заліза, сірководню, амонійних солей, нітритів тощо), які містяться у 1 куб.дм води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Підготовка питної води

Підготовка питної води (водопідготовка, обробка) — технологічний процес, який здійснюється для доведення показників безпечності та якості питної води до рівнів гігієнічних нормативів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Резервуар чистої води

Резервуар чистої води (РЧВ) — закрита споруда для створення запасу питної води, необхідної для компенсації можливої невідповідності між об'ємом подачі води та її споживанням в окремі години доби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Санація шахтних колодязів

Санація шахтних колодязів — комплекс заходів з ремонту, чищення та дезінфекції колодязів, які проводяться з профілактичною метою чи у разі забруднення води в них.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Смак і присмак

Смак і присмак — показники, що характеризують здатність наявних у воді хімічних речовин після взаємодії зі слиною подразнювати смакові рецептори язика і зумовлювати відповідне відчуття.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Споживач питної води (Всі визначення терміна — 3)

Споживач питної води — юридична або фізична особа, яка використовує питну воду за призначенням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Сухий залишок

Сухий залишок — показник, що характеризує кількість розчинених речовин, передусім мінеральних солей, в 1 куб.дм води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Трубчастий колодязь

Трубчастий колодязь (свердловина) — інженерна споруда, що є вертикальною виробкою з невеликим розміром поперечного перерізу круглої форми, що призначена для забору підземних вод, розташованих на різній глибині.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Шахтний колодязь

Шахтний колодязь — інженерна споруда, що є вертикальною виробкою з великим (у порівнянні із водозабірною свердловиною) розміром поперечного перерізу, круглої, квадратної, прямокутної або шестигранної форми, що призначена для забору ґрунтових вод.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.09.2011

Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору