Бюджетний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 08.07.20102456-VI

Боргове зобов'язання (Всі визначення терміна — 2)

Боргове зобов'язання - зобов'язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що виникло внаслідок випуску і розміщення боргових цінних паперів та/або укладання кредитних договорів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Боргове зобов'язання — зобов'язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що виникло внаслідок випуску і розміщення боргових цінних паперів та/або укладання кредитних договорів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджет (Всі визначення терміна — 5)

Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджети місцевого самоврядування (Всі визначення терміна — 3)

Бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.03.2015

Бюджети місцевого самоврядування — бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджетна класифікація (Всі визначення терміна — 4)

Бюджетна класифікація — єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджетна програма (Всі визначення терміна — 4)

Бюджетна програма - сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджетна програма — сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджетна система України (Всі визначення терміна — 3)

Бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджетна система України — сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджетне асигнування (Всі визначення терміна — 6)

Бюджетне асигнування — повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджетне асигнування - повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджетне зобов'язання (Всі визначення терміна — 5)

Бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджетне зобов'язання — будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджетне зобов'язання за державними деривативами

Бюджетне зобов’язання за державними деривативами - бюджетне зобов’язання, згідно з яким необхідно здійснити видатки на виплати за державними деривативами відповідно до умов їх розміщення протягом поточного бюджетного періоду та/або в майбутніх

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.09.2015

Бюджетне призначення (Всі визначення терміна — 5)

Бюджетне призначення — повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане цим Кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджетне призначення - повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане цим Кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджетний запит (Всі визначення терміна — 3)

Бюджетний запит — документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджетний запит - документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджетний процес (Всі визначення терміна — 5)

Бюджетний процес — регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджетні кошти (Всі визначення терміна — 5)

Бюджетні кошти (кошти бюджету) — належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Бюджетні кошти (кошти бюджету) - належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджетні установи (Всі визначення терміна — 2)

Бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Бюджетні установи — органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Видатки бюджету (Всі визначення терміна — 3)

Видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Видатки бюджету — кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Витрати бюджету (Всі визначення терміна — 3)

Витрати бюджету - видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Витрати бюджету — видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Власні надходження бюджетних установ (Всі визначення терміна — 3)

Власні надходження бюджетних установ — кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.07.2010

Власні надходження бюджетних установ - кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг (включаючи плату за надання адміністративних послуг), виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Власні надходження бюджетних установ - кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Гарантійне зобов'язання (Всі визначення терміна — 2)

Гарантійне зобов'язання - зобов'язання гаранта повністю або частково виконати боргові зобов'язання суб'єкта господарювання - резидента України перед кредитором у разі невиконання таким суб'єктом його зобов'язань за кредитом (позикою), залученим під державну чи місцеву гарантію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Гарантійне зобов'язання — зобов'язання гаранта повністю або частково виконати боргові зобов'язання суб'єкта господарювання — резидента України перед кредитором у разі невиконання таким суб'єктом його зобов'язань за кредитом (позикою), залученим під державну чи місцеву гарантію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Гарантований Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг (Всі визначення терміна — 2)

Гарантований Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг - загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Гарантований Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг — загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання — резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Гарантований державою борг (Всі визначення терміна — 2)

Гарантований державою борг - загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Гарантований державою борг — загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання — резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Головні розпорядники бюджетних коштів (Всі визначення терміна — 3)

Головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Головні розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Державне запозичення (Всі визначення терміна — 2)

Державне запозичення — операції, пов'язані з отриманням державою кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування державного бюджету.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Державне запозичення - операції, пов'язані з отриманням державою кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування державного бюджету

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Державний борг (Всі визначення терміна — 2)

Державний борг — загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Державний борг - загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Державний інвестиційний проект

Державний інвестиційний проект - інвестиційний проект, що реалізується шляхом державного інвестування в об’єкти державної власності з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.04.2015

Державні капітальні вкладення (Всі визначення терміна — 3)

Державні капітальні вкладення - капітальні видатки державного бюджету (надання кредитів з державного бюджету), що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів державної власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.04.2015

Дефіцит бюджету (Всі визначення терміна — 3)

Дефіцит бюджету — перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору