Про затвердження Національного стандарту N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"
Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт від 03.10.20071185

Авторська винагорода (Всі визначення терміна — 2)

Авторська винагорода — плата творцю (винахіднику, автору) за використання об'єкта права інтелектуальної власності, розмір якої визначається договором з урахуванням положень нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007

База роялті

База роялті — показник господарської діяльності, який використовується для визначення величини роялті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007

Залишковий строк корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності

Залишковий строк корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності — період починаючи з дати оцінки до закінчення строку корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007

Комбінований платіж

Комбінований платіж — ліцензійний платіж, що включає роялті та паушальний платіж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007

Контрафактна продукція

Контрафактна продукція — продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007

Ліцензійна продукція

Ліцензійна продукція — продукція, виготовлена з використанням об'єкта права інтелектуальної власності, майнові права на який надані згідно з ліцензійним договором чи ліцензією на використання об'єкта права інтелектуальної власності (далі — ліцензійний договір).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007

Ліцензійний платіж

Ліцензійний платіж — плата за надання прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що є предметом ліцензійного договору. До ліцензійних платежів належать паушальний платіж, роялті та комбінований платіж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007

Паушальний платіж

Паушальний платіж — одноразовий платіж, який становить фіксовану суму і не залежить від обсягів виробництва (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007

Роялті (Всі визначення терміна — 11)

Роялті — ліцензійний платіж у вигляді сум, які сплачуються періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007

Ставка роялті

Ставка роялті — частка бази роялті у відсотковому виразі, яка використовується для визначення величини роялті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007

Строк корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності

Строк корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності — строк, протягом якого є імовірність отримання економічної вигоди від використання об'єкта права інтелектуальної власності за умови чинності майнових прав на такий об'єкт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007

Фактичний строк корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності

Фактичний строк корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності — період від початку строку корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності до дати оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.10.2007


вгору