Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
НК держрегулювання компослуг; Постанова, Вимоги, Форма типового документа [...] від 29.11.2013253
Документ z2160-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.05.2016, підстава z0643-16
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

29.11.2013  № 253


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2013 р.
за № 2160/24692

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 364 від 24.03.2016}

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1073, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (додається).

2. Департаменту тарифної політики та регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (Михайлістий А.Л.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
29.11.2013  № 253


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2013 р.
за № 2160/24692

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

І. Загальні положення

1.1. Ця Процедура розроблена відповідно до Законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про питну воду та питне водопостачання», пункту 9 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869.

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), при встановленні тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення і поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності, які отримали у встановленому законодавством порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - ліцензіати).

1.3. У цій Процедурі терміни вживаються в такому значенні:

встановлення тарифів - встановлення для ліцензіатів відповідною постановою Комісії тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за визначеною структурою таких тарифів;

заява - письмове звернення до Комісії щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заявник - ліцензіат, який звертається до Комісії із заявою про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення;

нецільове або необґрунтоване використання коштів, передбачених установленими тарифами, - використання ліцензіатом коштів на цілі або в розмірах, не передбачених структурою встановлених тарифів та схваленою Комісією інвестиційною програмою.

1.4. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, та надаються до Комісії разом із заявою.

1.5. У розрахунках тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не враховуються витрати на провадження неліцензованого виду діяльності по наданню послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових мереж та витрати на провадження інших неліцензованих видів діяльності.

1.6. Рішення щодо встановлення тарифів приймаються Комісією на відкритих засіданнях шляхом всебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників відкритих засідань, які проводяться після розгляду наданих заявником документів, аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними підрозділами Комісії та підготовки їх пропозицій, і оформлюються постановами Комісії.

1.7. До рішення про встановлення тарифів додається структура тарифів.

1.8. Рішення Комісії щодо встановлених тарифів доводиться до відома споживачів згідно з вимогами Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року за № 1380/21692.

ІІ. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Комплект документів, що подається до Комісії для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення, формується ліцензіатом з дотриманням послідовності, визначеної вимогами до формування змісту матеріалів та комплекту документів, що подаються для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення (додаток 1).

2.2. Для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення заявник подає до Комісії у паперовому та електронному вигляді заяву про встановлення тарифів за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Процедури, а також розрахунки, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планових витрат ліцензіата за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період і очікувані зміни у плановому періоді;

2) копію ліцензії на провадження ліцензованої діяльності;

3) схеми та розрахунки балансів водоспоживання:

оперативну схему системи централізованого водопостачання;

оперативну схему системи централізованого водовідведення, стічних і зливових вод із зазначенням типу водовідведення (загальносплавна, роздільна, напівроздільна), діаметрів та з урахуванням внутрішньоквартальних та дворових мереж;

розрахунок балансу води, який надається у схематичному та табличному вигляді із зазначенням обсягів, приладів обліку, протяжності, діаметрів мереж;

розрахунок балансу стічних вод;

розрахунок обсягу дренажних та зливових вод;

4) копії звітності за базовий період та з початку поточного року:

форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форму № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджену наказом Державної служби статистики України від 07 серпня 2013 року № 239;

форму № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджену наказом Державної служби статистики України від 01 серпня 2012 року № 321;

форму № 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», затверджену наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року № 321;

форму № 1-водопровід (річна) «Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)», затверджену наказом Державного комітету статистики України від 01 вересня 2010 року № 371;

форму № 1-каналізація (річна) «Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)», затверджену наказом Державної служби статистики України від 18 жовтня 2013 року № 316;

5) копію рішення про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

6) копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства;

7) розрахунок тарифів на плановий період:

річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 3);

розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання (додаток 4);

розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення (додаток 5);

розрахунок вартості електричної енергії на технологічні потреби централізованого водопостачання та водовідведення на плановий період (додаток 6);

загальновиробничі витрати з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 7);

адміністративні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 8);

витрати на збут з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 9);

інші операційні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 10);

фінансові витрати з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 11);

розрахунковий прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 12);

загальну характеристику ліцензіата з централізованого водопостачання (додаток 13);

загальну характеристику ліцензіата з централізованого водовідведення (додаток 14);

8) загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво послуг з централізованого водопостачання і водовідведення за формою, наведеною в додатку 1 до Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 вересня 2012 року № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1606/21918.

ІІІ. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява про встановлення тарифів та зазначені в розділі ІІ цієї Процедури документи подаються до Комісії.

3.2. У разі якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам розділу ІІ цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що Комісія письмово повідомляє ліцензіата протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви.

3.3. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, встановленим у розділі ІІ цієї Процедури, Комісія розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до Комісії.

3.4. Комісія може ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтовуючих матеріалів ліцензіата із залученням відповідних фахівців, про що Комісія письмово повідомляє ліцензіата.

3.5. Комісія може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений Комісією строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, які необхідні для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли при розгляді заяви про встановлення тарифів.

Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків і обґрунтовуючих матеріалів ліцензіата, передбаченої пунктом 3.4 цього розділу, а також на строк, передбачений абзацом першим цього пункту, про що Комісія письмово повідомляє ліцензіата.

Якщо ліцензіат не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення Комісії у визначений строк, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених пояснень та обґрунтувань.

3.6. Рішення про встановлення тарифів, їх структури приймаються на відкритих засіданнях Комісії.

3.7. Копія постанови Комісії про встановлення тарифів, їх структури надсилається ліцензіату листом протягом п’яти робочих днів після прийняття відповідного рішення Комісії.

ІV. Умови зміни тарифів

4.1. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом шляхом надання до Комісії відповідної заяви щодо встановлення тарифів та доданих до неї документів, зазначених у розділі ІІ цієї Процедури.

4.2. Підставою для звернення ліцензіата щодо зміни тарифів можуть бути обставини, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, а саме:

1) зміна обсягів послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, урахованих при встановленні діючих тарифів, більше ніж на 5%;

2) зміна в установленому порядку інвестиційної програми ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня;

3) зміна протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 5% від установленого рівня.

4.3. Підставою для зміни тарифів за ініціативою Комісії можуть бути такі обставини:

1) обставини, що зазначені в підпункті 1 пункту 4.2 цього розділу;

2) невиконання ліцензіатом інвестиційної програми, яка була врахована в діючих тарифах, що є підставою для вилучення із структури тарифів невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахування цих коштів як джерела фінансування інвестиційної програми на плановий період;

3) наявність у діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення перехресного субсидіювання між нею та іншими видами господарської діяльності ліцензіата;

4) недотримання ліцензіатом умов проведення закупівель товарів, робіт і послуг, визначених чинними нормативно-правовими актами;

5) надання ліцензіатом до Комісії недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності та/або недостовірної інформації при обґрунтуванні і розрахунках тарифів.

4.4. Установлення факту нецільового або необґрунтованого використання ліцензіатом коштів, передбачених структурою тарифу, може бути підставою для прийняття Комісією рішення про коригування тарифу або окремої складової частини структури тарифу.

4.5. Установлення факту незастосування ліцензіатом тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення, встановлених відповідною постановою Комісії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності такої постанови є підставою для прийняття Комісією рішення про визнання зазначеної постанови такою, що втратила чинність.

Директор Департаменту
тарифної політики
та регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання
та водовідведення


А. Михайлістий
Додаток 1
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.1)

ВИМОГИ
до формування змісту матеріалів та комплекту документів, що подаються для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення,
на ________ рік

№ з/п

Зміст

Посилання на документ

1

Заява за встановленою формою

(стор. __ - __)

2

Пояснювальна записка (обґрунтування необхідності встановлення тарифу)

(стор. __ - __)

3

Копія ліцензії на провадження ліцензованої діяльності

(стор. __ - __)

4

Схеми та розрахунки балансів водоспоживання, передбачені підпунктом 3 пункту 2.1 розділу ІІ Процедури*

(стор. __ - __)

5

Звітність, передбачена підпунктом 4 пункту 2.1 розділу ІІ Процедури

(стор. __ - __)

6

Копія рішення про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

(стор. __ - __)

7

Копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства

(стор. __ - __)

8

Документи згідно з додатками 3-14 до Процедури

(стор. __ - __)

9

Розрахунок тарифів на плановий період

(стор. __ - __)

10

Загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

(стор. __ - __)

__________
* Процедура встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 29 листопада 2013 року № 253.Додаток 2
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

ЗАЯВА
про встановлення тарифівДодаток 3
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)


ПОГОДЖЕНО:
_________________________

М.П.

РІЧНИЙ ПЛАН
ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання
та водовідведення ____________________________________
                                                      (найменування ліцензіата)

на 12 місяців з _______

№ з/п

Показники

Код рядка

Значення, тис.куб.м

фактично

передбачено діючим тарифом

плановий період ___ рік

_____ рік

_____ рік

_____ рік

попередній до базового ___ рік

базовий період ___ рік

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Обсяг І підйому води, усього

001
1.1

у т.ч.: поверхневий водозабір

002
1.2

підземний водозабір

003
1.3

покупна вода

004
1.4

покупна вода в природному стані

005
2

Витрати води технологічні до ІІ підйому

006
3

Втрати води технологічні до ІІ підйому

007
4

Обсяг реалізації води до ІІ підйому

008
5

Подано води в мережу (ІІ підйом), усього

009
5.1

у т.ч. покупна питна вода

010
6

Витрати питної води після ІІ підйому, усього

011
6.1

у т.ч. на потреби:
водопровідного господарства

012
6.2

каналізаційного господарства

013
7

Обсяг реалізації питної води іншим ВКГ

014
8

Втрати та необліковані витрати питної води після ІІ підйому

015
9

Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, усього

016
9.1

у т.ч. на потреби:
населення

017
9.2

бюджетних установ

018
9.3

інших споживачів

019
9.4

інших ВКГ

020
10

Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього

021
10.1

у т.ч. біологічна очистка стоків

022
11

Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього

023
11.1

у т.ч. на потреби:
населення

024
11.2

інших водопровідно-каналізаційних господарств

025
11.3

бюджетних установ

026
11.4

інших споживачів

027
  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »