Документ z1975-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.04.2016, підстава - z0396-16

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

14.11.2013  № 1431


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2013 р.
за № 1975/24507

Про затвердження Змін до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж

{Постанова фактично втратила чинність у зв'язку з втратою чинності Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 77 від 31.01.2013, до якої вносились зміни}

Відповідно до статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 31 січня 2013 року № 77, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2013 року за № 298/22830, що додаються.

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України
М.Ю. Бродський

В.П. Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
14.11.2013  № 1431


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2013 р.
за № 1975/24507

ЗМІНИ
до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж

1. У пункті 1.4 розділу І:

після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"міська місцевість - адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського типу);".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

після абзацу дев’ятого доповнити пункт новим абзацом десятим такого змісту:

"сільська місцевість - адміністративна територія сіл, селищ (за винятком селищ міського типу);".

У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - п’ятнадцятим.

2. Пункт 2.4 розділу ІІ після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Якщо у період, визначений пунктом 1.8 розділу І цього Порядку, ГП було здійснено менше десяти стандартних приєднань або не здійснено жодного стандартного приєднання (окремо по кожному діапазону потужності споживання природного газу з урахуванням типів місцевості), розрахункові значення плати за стандартне приєднання на наступний рік обчислюються ГП на підставі розрахованих планових калькуляцій з урахуванням витрат на матеріали та роботи і послуги сторонніх організацій.".

Начальник управління
регулювання
нафтогазового комплексуТ. Рябухавгору