Документ z1799-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.11.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
04.10.2013 N 858
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2013 р.
за N 1799/24331

Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров'я України
від 19 липня 2005 року N 360

Відповідно до абзацу другого підпункту 8.9 підпункту 8
пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року
N 467 ( 467/2011 ), та з метою удосконалення порядку виписування
рецептів на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному
відшкодуванню, Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від
19 липня 2005 року N 360 ( z0782-05 ) "Про затвердження Правил
виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і
вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів
і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних
підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення
рецептурних бланків та вимог-замовлень", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 782/11062
(далі - Наказ), таку зміну: у пункті 3 Наказу ( z0782-05 ) слова "головні управління
(управління)" замінити словами "структурні підрозділи з питань".
2. Пункт 1.1 глави 1 Правил виписування рецептів та
вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення
( z0782-05 ), затверджених Наказом, викласти в такій редакції: "1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного
призначення (далі - Рецепти) виписуються лікарями закладів охорони
здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування згідно з
видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України,
та відповідно до лікарських посад (далі - медичні працівники).
Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які
відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволяється
виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони
здоров'я, а на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному
відшкодуванню, лікарям закладів охорони здоров'я незалежно від
форм власності та підпорядкування за узгодженням зі структурними
підрозділами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. Фельдшери закладів охорони здоров'я незалежно від форм
власності та підпорядкування мають право виписувати Рецепти хворим
із затяжними і хронічними захворюваннями у разі продовження
лікуючим лікарем курсу лікування із зазначенням своєї посади та
завіренням цього Рецепта власним підписом та печаткою закладу
охорони здоров'я.".
3. Управлінню лікарських засобів та медичної продукції
(Л.Коношевич) забезпечити в установленому порядку подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Р. Богачева.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Р.Богатирьова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з лікарських засобів О.С.Соловйов
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродськийвгору