Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне [...]
Міндоходів України, Мінфін України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 19.09.2013493/815
Документ z1667-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.03.2016, підстава z0330-16
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2013  № 493/815


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2013 р.
за № 1667/24199

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 54 від 12.02.2016}

Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Координаційно-моніторинговому департаменту Міністерства доходів і зборів України (Санжаревська І.С.), Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України (Шнипко О.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра доходів і зборів України Клименка О.В., заступника Міністра фінансів України Рибака С.О. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Міністр доходів
і зборів України


О.В. Клименко

Міністр фінансів України

Ю.В. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови правління Пенсійного фонду України

Голова Державної казначейської служби України

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності

В.о. директора Державного центру зайнятості


В.О. Кравчук

С.І. ХарченкоВ.Акопян


О.В. Погодін

Л. Сідельнікова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів
і зборів України,
Міністерство фінансів України
19.09.2013  № 493/815


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2013 р.
за № 1667/24199

ПОЛОЖЕННЯ
про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) з метою регламентування руху коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та фінансових санкцій (штрафів та пені), що застосовуються згідно із Законом (далі - фінансові санкції), на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) відповідно до вимог законодавства.

1.2. У цьому Положенні терміни "єдиний внесок", "страхові кошти", "фінансові санкції (штрафи та пеня)", "страхувальники" вживаються у значеннях, наведених у Законі.

ІІ. Порядок відкриття рахунків для зарахування єдиного внеску та фінансових санкцій в органах Казначейства

2.1. Міністерство доходів і зборів України (далі - Міндоходів) та територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіональне головне управління Міндоходів - Центральний офіс з обслуговування великих платників, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об’єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції Міндоходів (далі - територіальні органи Міндоходів) відкривають в органах Казначейства небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" (далі - рахунок 3719) для зарахування та розподілу коштів єдиного внеску та фінансових санкцій (далі - страхові кошти).

Рахунки 3719 відкриваються в розрізі категорій платників, визначених Законом.

Рахунки 3719 відкриваються Міндоходів на балансі Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України) та територіальним органам Міндоходів - на балансі головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства).

2.2. Відкриття рахунків 3719 здійснюється на підставі заяв Міндоходів і територіальних органів Міндоходів та інших документів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Розрахункове обслуговування Міндоходів та територіальних органів Міндоходів здійснюється органами Казначейства відповідно до умов договорів між органами Казначейства і власниками рахунків згідно з вимогами порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Договори укладаються:

Міндоходів з Казначейством України;

територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Міндоходів (далі - головні управління Міндоходів) з Головними управліннями Казначейства;

державними податковими інспекціями в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, Міжрегіональним головним управлінням Міндоходів - Центральним офісом з обслуговування великих платників, об’єднаними державними податковими інспекціями Міндоходів та спеціалізованими державними податковими інспекціями з обслуговування великих платників Міндоходів з управліннями (відділеннями) Державної Казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі - управління (відділення) Казначейства).

ІІІ. Порядок проходження та розподілу страхових коштів

3.1. Страхові кошти, що сплачуються страхувальниками, зараховуються на рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Міндоходів в управліннях (відділеннях) Казначейства.

3.2. На кінець операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів страхові кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску) на рахунки 3719 територіальних органів Міндоходів, перераховуються Головними управліннями Казначейства на відповідні рахунки головних управлінь Міндоходів на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених органами Казначейства з власниками рахунків.

3.3. До 10 год. 00 хв. наступного операційного дня страхові кошти з рахунків 3719 головних управлінь Міндоходів засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Головними управліннями Казначейства на відповідні рахунки 3719, відкриті на ім’я Міндоходів у Казначействі України, на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених з власниками рахунків.

3.4. Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3719 Міндоходів, об 11 год. 00 хв. засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі України за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" (далі - рахунок 3717) на ім’я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством України з власниками рахунків.

У разі якщо Міндоходів до 10 год. 30 хв. надало Казначейству України розрахунковий документ на перерахування коштів з його рахунку 3719 на відповідний рахунок головного управління Міндоходів для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску, розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється після перерахування коштів головному управлінню Міндоходів для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску.

У разі надання Міндоходів зазначеного розрахункового документа після 10 год. 30 хв. Казначейство України виконує його наступного операційного дня.

3.5. Страхові кошти, які надійдуть протягом останнього робочого дня місяця (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум за рахунок поточних надходжень за день) на рахунки 3719 територіальних органів Міндоходів, о 19 год. 30 хв. засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Головними управліннями Казначейства на відповідні рахунки головних управлінь Міндоходів та до 19 год. 45 хв. з цих рахунків перераховуються на відповідні рахунки 3719, відкриті на ім'я Міндоходів в Казначействі України.

Страхові кошти, які надійдуть до 21 год. 00 хв. на рахунки 3719, відкриті на ім'я Міндоходів в Казначействі України, о 21 год. 30 хв. засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі України за рахунком 3717 на ім’я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством України з власниками рахунків.

Операції із страховими коштами, які надійдуть після 19 год. 30 хв. на рахунки 3719, відкриті на ім'я територіальних органів Міндоходів у Головних управліннях Казначейства, здійснюються відповідно до пунктів 3.1-3.4 цього розділу.

3.6. За результатами розподілу страхових коштів Казначейство України формує відомість розподілу страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (додаток 1).

3.7. Органи Казначейства відображають суми перерахованих страхових коштів на рахунках управлінського обліку.

IV. Порядок надання інформації про рух страхових коштів

4.1. Управління (відділення) Казначейства щоденно наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки територіальних органів Міндоходів формують та передають відповідним територіальним органам Міндоходів до 11 год. 00 хв. такі документи:

виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я територіальних органів Міндоходів, у паперовому вигляді за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп відповідного органу Казначейства;

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719, відкритими на ім'я територіальних органів Міндоходів, в електронному вигляді (глава 4 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

4.2. Головні управління Казначейства щоденно наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 головних управлінь Міндоходів формують та передають до 11 год. 00 хв. такі документи:

1) головним управлінням Міндоходів:

виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я головних управлінь Міндоходів, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (глава 2 додатка 3) та у паперовому вигляді за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп відповідного органу Казначейства;

відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719, відкритих на ім'я територіальних органів Міндоходів, у вигляді технологічного файла @Е (глава 3 додатка 3);

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719, відкритими на ім'я головних управлінь Міндоходів, в електронному вигляді (глава 4 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення;

"Звіт про надходження страхових коштів" на рахунки 3719, відкриті на ім’я головних управлінь Міндоходів, та "Звіт про надходження страхових коштів" на рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Міндоходів, в електронному вигляді (глава 5 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення;

2) Казначейству України - "Звіт про надходження страхових коштів" на рахунки 3719, відкриті на ім’я головних управлінь Міндоходів, в електронному вигляді (глава 5 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

4.3. Казначейство України щоденно наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 Міндоходів формує та передає Міндоходів до 11 год. 00 хв. такі документи:

відомість розподілу страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування в електронному вигляді (глава 1 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я Міндоходів, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (глава 2 додатка 3) та у паперовому вигляді за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп Казначейства України;

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719, відкритими на ім’я Міндоходів, в електронному вигляді (глава 4 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення;

"Звіт про надходження страхових коштів" на рахунки 3719, відкриті на ім’я Міндоходів, та "Звіт про надходження страхових коштів" на рахунки 3719, відкриті на ім’я головних управлінь Міндоходів, в електронному вигляді (глава 5 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

4.4. Казначейство України щоденно наступного робочого дня після зарахування коштів на рахунки 3717, відкриті на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, надає власникам рахунків виписки з цих рахунків в електронному вигляді та/або на паперових носіях відповідно до умов договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством України з власниками рахунків.

4.5. Після введення в дію системи дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт казначейства - Казначейство" інформація, зазначена в пунктах 4.1-4.3 цього розділу, формується органами Міндоходів, а інформація, зазначена в пункті 4.4 цього розділу, - фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування за допомогою зазначеної системи у відповідні терміни.

4.6. Щомісяця:

не пізніше 4 числа місяця, що настає за звітним, територіальні органи Міндоходів проводять звірку надходжень страхових коштів з відповідними територіальними органами Казначейства станом на 1 число місяця, що настає за звітним. За результатами складається акт звірки надходження страхових коштів (додаток 6);

не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, Міндоходів, Казначейство України та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування проводять звірку надходжень страхових коштів станом на 1 число місяця, що настає за звітним. За результатами складається загальний акт звірки надходження страхових коштів (додаток 7).

4.7. Довідник адміністративно-територіальних одиниць України (додаток 8) в електронному вигляді надається Казначейством України Міндоходів. У разі виникнення змін у довіднику адміністративно-територіальних одиниць України Казначейство України протягом двох тижнів надає Міндоходів оновлений файл довідника адміністративно-територіальних одиниць України.

Міндоходів надає Казначейству України інформацію про перелік органів Міндоходів (код, найменування, розташування (адреса), код за ЄДРПОУ) та в яких органах Казначейства вони будуть обслуговуватись.

У разі виникнення змін у складі та/або розташуванні територіальних органів Міндоходів протягом трьох робочих днів з дня виникнення зазначених змін Міндоходів надає відповідну інформацію Казначейству України.

Директор
Координаційно-моніторингового
департаменту Міністерства
доходів і зборів України
І.С. Санжаревська
Додаток 1
до Положення про рух коштів
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування
(пункт 3.6)

Державна казначейська служба України

ВІДОМІСТЬ
розподілу страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
за ________________________
(число, місяць, рік)

грн коп.

№ рахунку

Надходження за день (з урахуванням повернень)

Відрахування

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

відсоток

сума

відсоток

сума

відсоток

сума

відсоток

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

Х

Х

Х

Х

Виконавець

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

М. П.


Додаток 2
до Положення про рух коштів
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування
(абзац другий пункту 4.1)

ВИПИСКА З РАХУНКУДодаток 3
до Положення про рух коштів
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування
(абзац третій пункту 4.1)

ДОМОВЛЕНОСТІ
про імена транспортних файлів та опис їх структур

1. Відомість розподілу страхових коштів.

2. Виписка з рахунків.

3. Відомості про рух страхових коштів.

4. Оборотно-сальдові відомості.

5. Звіт про надходження страхових коштів.

1. Відомість розподілу страхових коштів

1.1. Казначейство України наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім’я Міндоходів, формує відомість розподілу страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування в електронному вигляді у форматі TXT-файла.

1.2. Відомість розподілу страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування в електронному вигляді у форматі TXT-файла надається згідно із структурою інформаційних записів, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

1.3. Зазначені файли мають таку назву:

VRTMDN.XXX,

де:

VR - ідентифікатор форми;

T - формат звіту:

     0 - DBF;

     1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника TL_TERRA.DBF.

2. Виписка з рахунків

2.1. Казначейство України та Головні управління Казначейства формують виписки з рахунків 3719 в електронному вигляді у форматі TXT-файла та dbf-файла.

Файли виписок з рахунків 3719 в електронному вигляді не повинні включати інформацію, яка була передана в попередніх файлах виписок, а також інформацію одночасно з двох і більше управлінь Казначейства.

2.2. Виписки з рахунків 3719 в електронному вигляді надаються у форматі TXT-файла згідно з додатком 2 до цього Положення.

2.3. Формат імені TXT-файлів виписок з рахунків 3719 відповідає:

VPTMDN.XXX,

де:

VP - фіксована назва звіту;

T - формат звіту:

      0 - DBF;

      1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

ХХХ - номер території з довідника TL_TERRA.DBF.

2.4. Структуру виписки у форматі dbf-файла наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Структура виписки у форматі dbf-файла

Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Значність

1

2

3

4

Дата валютування

FDAT

D

8

Найменування клієнта

NMK

C

38

Особовий рахунок клієнта, з якого надається виписка

NLS

C

14

Найменування рахунку клієнта

NMS

C

70

Вхідний залишок на дату звіту

OSTF

N

16

Сума платежу

S

N

16

Номер (операційний) платежу

ND

C

10

Ознака "дебет/кредит 0/1" платежу

DK

N

1

Референт

REF

N

10

Тип операції

TT

C

3

Призначення платежу

NAZN

C

160

Дата попереднього руху

DAPP

D

8

Дата надходження

DATP

D

8

Особовий рахунок контрагента

NLSK

C

14

МФО банку контрагента

MFO

C

6

Найменування банку контрагента

NB

C

38

Найменування контрагента

NAMK

C

70

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків у разі наявності) контрагента

OKPO

C

14

2.5. Вимоги до інформаційних записів файла виписки:

Дані типу "DATE" зазначаються у форматі "DD.MM.YYYY".

Дані типу "DATE TIME" зазначаються у форматі "DD.MM.YYYY HH:mm:ss".

Дані в полі "Сума платежу" зазначаються в копійках без розділового знака.

Усі текстові поля подаються у кодуванні CP866.

2.6. Формат імені RAR-архіву, що включає dbf-файли виписок з рахунків 3719, відповідає:

EVMDуу.NXXX,

де:

EV - початкова літера назви RAR-архіву файлів - виписок щодо надходження страхових коштів;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

уу - рік;

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника TL_TERRA.DBF.

3. Відомості про рух страхових коштів

3.1. Відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 формуються у вигляді технологічного файла @Е (далі - файл @Е).

3.2. Файли @Е формуються органом Казначейства, у якому відкрито рахунки за балансовим рахунком 3719.

Файли @Е, сформовані в розрізі районів області, надсилаються Головним управлінням Казначейства відповідному головному управлінню Міндоходів.

3.3. Усі файли @Е мають однотипну структуру і складаються із:

службового рядка;

рядка заголовка (таблиця 2);

інформаційних рядків (таблиця 3).

Усі рядки (службовий рядок, рядок заголовка та інформаційні рядки) закінчуються символами "повернення каретки / переведення рядка" - CRLF. Службовий рядок призначений для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина (100 байтів, разом з CRLF - 102 байти) заповнюється пропусками та CRLF.

Таблиця 2

Структура рядка заголовка файла @Е

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

2

3

4

5

1

Найменування файла

С

12

1- 2

2

Дата та час створення файла

D

10

13-22

3

Кількість інформаційних рядків у файлі

N

6

23-28

4

Резерв

C

166

29-194

5

CRLF

B

2

195-196

Таблиця 3

Структура інформаційного рядка файла @Е

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

2

3

4

5

1

Код банку А

N

9

1-9

2

Рахунок клієнта банку А

N

14

10-23

3

Код банку Б

N

9

24-32

4

Рахунок клієнта банку Б

N

14

33-46

5

Ознака "дебет/кредит" платежу

C

1

47-47

6

Сума платежу

N

16

48-63

7

Вид документа

N

2

64-65

8

Номер (операційний) платежу

C

10

66-75

9

Валюта платежу

N

3

76-78

10

Дата платіжного документа

D

6

79-84

11

Дата надходження документа в банк А

D

6

85-90

12

Найменування платника (клієнта А)

C

38

91-128

13

Найменування одержувача (клієнта Б)

C

38

129-166

14

Призначення платежу

C

160

167-326

15

Допоміжні реквізити

C

60

327-386

16

Код призначення платежу

C

3

387-389

17

Спосіб заповнення реквізитів 14-16

C

2

390-391

18

Ідентифікаційний код клієнта А

C

14

392-405

19

Резерв

C

14

406-419

20

Ідентифікатор документа

N

9

420-428

21

Дата прийняття документа в АРМ-2 СЕП

D

6

429-434

22

Дата зарахування коштів на рахунок Б

D

6

435-440

23

CRLF

B

2

441-442

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »