Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів [...]
Мінінфраструктури; Наказ, Правила, Перелік [...] від 26.07.2013549
Документ z1452-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2013
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2013  № 549


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2013 р.
за № 1452/23984

Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі

Відповідно до статті 22 Закону України "Про автомобільний транспорт" та Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, з метою установлення правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин, застосуванням яких забезпечується ряд основних вимог стосовно утримання колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі, що додаються.

2. Директору Департаменту автомобільного транспорту (Петухов Д.В.) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) своєчасне доведення цього наказу до відома заінтересованих підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з експлуатуванням колісних транспортних засобів;

3) оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила эксплуатации автомобильных шин", затверджені заступником Міністра нафтопереробної та нафтохімічної промисловості СРСР 21 жовтня 1983 року.

4. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра К.О. Єфименка.

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Голова Антимонопольного комітету України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр екології
та природних ресурсів України
О.Ю. Потімков


Є.А. Пронченко

В.П. Цушко

В.Ю. Захарченко


О. А. Проскуряков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
26.07.2013  № 549


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2013 р.
за № 1452/23984

ПРАВИЛА
технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт".

2. Дія цих Правил поширюється на юридичних і фізичних осіб, які виготовляють, транспортують, мають намір придбати чи замовити, продають, придбавають, експлуатують, ремонтують, передають на утилізацію пневматичні шини (далі - шини) та колеса колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі.

3. Дія цих Правил не поширюється на шини та колеса:

колісних транспортних засобів, спроектованих для виконання спеціальних функцій, покладених на підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальних служб відповідно до Кодексу цивільного захисту України;

перегонових, спортивних колісних транспортних засобів, а також які виготовлені понад 30 років тому і мають колекційну цінність.

4. Скорочення, наведені в цих Правилах:

ЄЕК ООН - Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй;

ЄС - Європейський Союз;

ЗмО - щозмінне технічне обслуговування;

КТЗ - колісний транспортний засіб;

СМК - суцільнометалокордна шина;

СО - сезонне технічне обслуговування;

ТО - технічне обслуговування;

ТО-1 - технічне обслуговування № 1 чи прирівняні до нього види технічного обслуговування;

ТО-2 - технічне обслуговування № 2 чи прирівняні до нього види технічного обслуговування;

ТУ - технічні умови;

ETRTO - Європейська технічна організація з питань шин та ободів (European Tуre and Rim Technical Organisation).

5. Терміни та їх визначення, наведені в цих Правилах, застосовано в таких значеннях:

виліт дискового колеса - відстань між центральною площиною обертання колеса та площиною дотику його диска до маточини КТЗ;

гарантійний наробіток шини (колеса) - тривалість експлуатації шини (колеса), виражена в календарних місяцях чи в кілометрах пробігу або в мотогодинах наробітку КТЗ, протягом якої у разі дотримання споживачем умов експлуатації, вимог експлуатаційної документації на шини (колеса) та/або КТЗ гарант (виробник, продавець, виконавець робіт гарантійного ТО та/або ремонту) забезпечує свої гарантії;

гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку з введенням її в обіг;

граничний стан колеса - ступінь природного зносу колеса, пробіг якого до планового капітального ремонту КТЗ або призначений ресурс, визначений виробником колеса або виробником КТЗ, вичерпано;

граничний стан шини - стан шини, за якого середнє значення висоти рисунка протектора є не більшим мінімально допустимої висоти згідно із законодавством або призначений ресурс шини, визначений виробником шини або виробником КТЗ, або цими Правилами, вичерпано;

зберігання шини (колеса) - процес утримання шини (колеса) з визначеними виробником умовами мікроклімату, режимами технічного контролю і підтримування технічного стану для забезпечення її збережуваності протягом установленого виробником строку;

індекс несівної здатності - число, яке характеризує контрольну масу, на вагову дію якої під час експлуатації розрахована шина відповідно до вимог щодо застосування, установлених виробником;

індекс тиску (PSI) - умовна познака тиску в шині, який підтримується під час випробовувань стосовно визначення міцності шини залежно від навантаги і швидкості. Унормовані значення індексу тиску наведено у відповідних правилах Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (далі - Правила ЄЕК ООН);

індикатори зносу протектора - виступи всередині канавок протектора шини, призначені для візуального визначення її граничного стану (зносу);

категорія швидкості - найбільша швидкість, яку може витримати шина і яка позначається символом категорії швидкості;

колесо - обертовий несівний елемент, розташований між шиною і маточиною осі КТЗ;

колесо пневматичне - колесо з установленою на ньому пневматичною шиною;

колесо пневматичне запасне - запасне пневматичне колесо, в якому познака розміру колеса і шини, виліт колеса, індекс несівної здатності і символ категорії швидкості шини відповідають мінімальним вимогам безпеки виробника КТЗ щодо пневматичних коліс, установлюваних на маточині відповідної осі КТЗ;

колесо пневматичне запасне тимчасового використовування - пневматичне колесо, передбачене для тимчасового використовування виробником КТЗ згідно з Правилами ЄЕК ООН № 64;

колесо ходове - пневматичне колесо, що за познакою розміру колеса і шини, вильотом, індексом несівної здатності і символом категорії швидкості шини відповідає мінімальним вимогам безпеки виробника КТЗ до пневматичного колеса, установлюваного виробником на маточині відповідної осі КТЗ;

марковання - нанесені на виріб знаки, які характеризують цей виріб;

наробіток - тривалість чи обсяг роботи шини (колеса), виміряна у календарних місяцях, кілометрах пробігу КТЗ чи мотогодинах його роботи;

недолік - будь-яка невідповідність шини (колеса, пневматичного колеса) експлуатаційним вимогам виробника та законодавства щодо технічного стану;

покришка - тороподібна оболонка пневматичної шини, яка безпосередньо сприймає зусилля, що діють під час експлуатації пневматичного колеса;

ремонт - операція чи комплекс операцій з відновлення роботоздатності та поновлення певного рівня ресурсу шини (колеса);

ресурс шини - сумарний пробіг (наробіток) шини від початку її експлуатації до переходу в граничний стан з урахуванням відновлення пробігу після ремонту пошкоджень та/або поглиблення рисунка протектора за умови, що це допускає виробник;

ресурс шини (колеса) призначений - наробіток шини (колеса), виміряний у календарних роках, у разі досягнення якого вона (воно) вилучається з експлуатації незалежно від технічного стану;

шина пневматична - пружна оболонка, призначена для установлення на ободі колеса, яка утворює разом з цим колесом суцільну, переважно тороїдальну, закриту порожнину, яка містить газ (повітря) і яка призначена для використання під тиском, що перевищує атмосферний. У комплекті пневматичної шини може бути пневматична камера, ободна стрічка;

шина пневматична відновлена - шина, відремонтована методом заміни зношеного протектора новим;

шина пневматична запасна для тимчасового використовування - шина, конструкція якої відрізняється від конструкції звичайної шини і яка призначена тільки для тимчасового використовування з обмеженою швидкістю руху;

шина пневматична запасна звичайна - шина, конструкція якої не відрізняється від конструкції звичайної шини;

шина пневматична звичайна - шина, призначена для повсякденної експлуатації на автомобільних дорогах загального користування;

шина пневматична зимова - шина, що має на боковині марковання "M+S" або "M.S", або "M&S", або "MS", або "DP" та призначена виробником для експлуатації під час зимового сезону;

шина пневматична зношена - шина із залишковою висотою рисунка протектора, не більшою за мінімально допустиму;

шина пневматична літня - шина, що не має на боковині марковань зимової та усесезонної шини та призначена виробником для експлуатації під час літнього сезону;

шина пневматична нова - шина, яку не експлуатували впродовж гарантійного строку зберігання, визначеного виробником;

шина пневматична підсилена - шина, що має більший індекс несівної здатності, ніж звичайна з такою самою познакою розміру;

шина пневматична регульованого тиску - шина, придатна для регулювання внутрішнього тиску спеціальними пристроями КТЗ під час руху;

шина пневматична самонесівна (шина, придатна для використання у спущеному стані) - пневматична шина, конструкція якої дозволяє її експлуатацію в спущеному стані, без будь-якого додаткового елемента конструкції КТЗ на швидкості не менше 80 км/год та на відрізку дороги не менш як 80 км;

шина пневматична суцільнометалокордна - шина, в якої корд каркаса і брекера виготовлені на основі сталевого дроту;

шина пневматична усесезонна - шина, що має на боковині марковання "All Seasons" та призначена виробником для експлуатації під час літнього та зимового сезонів;

шина пневматична холодна - шина, з моменту закінчення використання якої в режимі руху КТЗ пройшло не менше двох годин.

6. Перелік Правил Європейської економічної комісії ООН, стандартів стосовно виготовлення шин і коліс наведено в додатку 1 до цих Правил.

ІІ. Споживча інформація про ходові шини та їх складники

1. Загальні положення

1. Шина як складова частина КТЗ відноситься до швидкозношуваних складників, які в процесі технічної експлуатації КТЗ періодично замінюються.

2. Завдяки несівній здатності, властивостям зчіплюватись з дорожнім покриттям, пружнов'язким деформаціям у радіальному, боковому і тангенціальному напрямках шини реалізуються тягові і гальмові властивості КТЗ, чим досягається його керованість, курсова стійкість, паливна економічність, допустимий рівень акустичного шуму, комфортабельність руху - характеристики, що визначають безпечність конструкції і споживчі властивості КТЗ.

3. Шини і продукти їх зносу - джерело викидів у навколишнє середовище забруднювальних речовин у вигляді газів, водних розчинів шкідливих речовин та пилоподібних продуктів зносу протектора шини.

4. Безпечні для людей і довкілля шини та колеса КТЗ у сфері технічної експлуатації вибираються за відповідними класифікаційними та ідентифікаційними ознаками і технічними характеристиками. Шини та колеса у разі недотримання вимог до КТЗ, а у разі їх відсутності недотримання вимог цих Правил застосовувати у складі КТЗ заборонено.

2. Класифікація шин

1. З метою виконання цих Правил шини КТЗ класифіковано за:

призначенням;

конструкцією каркаса;

формою профілю поперечного перерізу;

способом герметизації внутрішньої порожнини;

способом регулювання тиску;

типом рисунка протектора;

кліматичним виконанням;

сезонністю використання;

наявністю шипів протиковзання;

здатністю підтримувати рух КТЗ після втрати пневматичним колесом герметичності.

2. За призначенням шини мають типові особливості конструкції, які забезпечують їх застосування в КТЗ таких категорій:

L1-L7 - шини для мототранспорту;

M1, О1, О2 - шини для легкових автомобілів та їх причепів;

M2, M3, N, О3 та О4 - шини для автобусів, тролейбусів, вантажних автомобілів, а також їх причепів та напівпричепів.

3. За конструкцією каркаса і брекера шини поділяються на радіальні, діагональні та оперезані діагональні. Технічний опис конструкцій шин наведено в додатку 2 до цих Правил.

4. За формою профілю поперечного перерізу шини поділяються на серії залежно від відношення висоти профілю шини до її номінальної ширини.

5. За способом герметизації внутрішньої порожнини шини поділяються на камерні і безкамерні.

У камерних шинах функцію герметизації внутрішньої порожнини забезпечує гумова камера з вентилем. У безкамерних шинах внутрішня порожнина герметизується посадкою покришки з натягом на обід, на якому встановлено герметичний вентиль. Внутрішня поверхня покришки виконується з герметизівним шаром.

6. За можливістю регулювання тиску під час руху шини поділяються на шини регульованого і нерегульованого тиску.

7. За типом рисунка протектора шини поділяються на шини з дорожнім, універсальним, кар’єрним та підвищеної прохідності рисунком.

Розрізняють симетричний, асиметричний, спрямованого та неспрямованого обертання типи рисунків протектора шини, залежно від розташування сегментів його рисунка протектора, як визначено в додатку 2 до цих Правил.

8. За кліматичним виконанням шини поділяються на:

шини для помірного клімату - призначені для експлуатації в районах з температурою не нижче мінус 45°С;

морозотривкі шини - призначені для експлуатації в районах з температурою нижче мінус 45°С;

шини для тропічного клімату - призначені для експлуатації в районах з підвищеною вологістю, температурою та концентрацією озону в атмосфері.

9. За наявністю шипів протиковзання шини поділяються на обшиповані та необшиповані.

10. За здатністю підтримувати рух КТЗ після повної чи часткової втрати рівня внутрішнього тиску, визначеного виробником КТЗ, шини поділяються на звичайні та самонесівні.

3. Ідентифікаційні дані шини та її складників

1. Ідентифікаційні дані шини та її складників визначаються за їх маркованням.

Марковання шин виконується згідно з чинним законодавством, у тому числі стандартами, технічними умовами та цими Правилами.

Правила ЄЕК ООН, еквівалентні їм Директиви ЄС, стандарти США, міжнародні стандарти та нормативні документи, згідно з якими маркуються шини, що перебувають у сфері експлуатації, наведено в додатку 3 до цих Правил. Марковання та ідентифікаційні дані шин, що перебувають у сфері експлуатації, наведено в додатку 4 до цих Правил.

Окрім марковання, наведеного в цих Правилах, виробники шин можуть виконувати інше марковання. Пояснення щодо них надає виробник шини або його офіційний представник.

2. Марковання, призначене для споживачів, яке виконується на боковинах шини, повинно залишатися доступним для огляду після установки шини на ободі.

3. Нова шина для КТЗ категорій М1, О1 та О2 повинна, щонайменше, містити марковання, визначене в Правилах ЄЕК ООН № 30, нова шина для КТЗ категорій М2, М3, N, О3 та О4 - у Правилах ЄЕК ООН № 54, нова шина КТЗ категорій L1-L5 - у Правилах ЄЕК ООН № 75, нова шина КТЗ категорій L6-L7 - у Правилах ЄЕК ООН № 75 та/або у Правилах ЄЕК ООН № 30, запасна шина тимчасового використання та самонесівна шина для КТЗ категорії М1 - у Правилах ЄЕК ООН № 30 та № 64, запасна шина тимчасового використання та самонесівна шина для КТЗ категорії N1 - у Правилах ЄЕК ООН № 54 та № 64.

4. Відновлена шина для КТЗ категорій М1, О1 та О2 повинна щонайменше містити марковання, визначене в Правилах ЄЕК ООН № 108, для КТЗ категорій М2, М3, N, О3 та О4 - у Правилах ЄЕК ООН № 109, зокрема на боковині відновленої шини, повинне бути таке марковання:

1) напис "RETREAD";

2) знак і номер офіційного затвердження відповідно до Правил ЄЕК ООН № 108 або № 109 (пункт 19 розділу ІІ додатка 4 до цих Правил). Знак і номер офіційного затвердження, виконані виробником нової шини, повинні бути видалені;

3) знак для товарів та послуг або торговельна марка виконавця відновлення;

4) модель або познака рисунка відновленого протектора;

5) дата відновлення, як визначено в пункті 18 розділу ІІ додатка 4 до цих Правил.

5. Марковання відремонтованої шини, крім виконаного виробником шини, повинне містити таке:

1) знак товарів та послуг або торговельну марку, або найменування виконавця ремонту;

2) напис "І вид ремонту" або "ІІ вид ремонту" залежно від виду виконаного ремонту згідно з Технічними вимогами до шин, придатних для ремонту, наведеними в додатку 5 до цих Правил;

3) дату ремонту, яка позначається числом із шести цифр, з яких перші дві позначають день, другі дві - місяць, а останні дві - рік виконання ремонту шини.

Це марковання виконується на бирках тощо, які закріплюються за допомогою клею на місці відремонтованого пошкодження зсередини покришки, а також у відповідних документах, визначених у Правилах надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 11 листопада 2002 року № 792, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2003 року за № 122/7443.

6. Марковання шини, відновленої накладанням нового протектора не за Правилами ЄЕК ООН № 108 та № 109, здійснюється відповідно до вимог пункту 4 цієї глави, окрім знака і номера офіційного затвердження, та додаткового напису "Клас І" або "Клас ІІ", або "Клас Д", залежно від виконаного класу відновлення. Класи відновлення визначаються згідно з Технічними вимогами до шин КТЗ, придатних для відновлення накладанням нового протектора, наведеними в додатку 6 до цих Правил.

Технічні вимоги, наведені в додатку 6 до цих Правил, застосовуються до шин, які були відновлені до набрання чинності наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1586/21898. Після набрання чинності зазначеним наказом шини відновлюються накладанням нового протектора згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 108 та Правил ЄЕК ООН № 109.

На шини, відновлені накладанням нового протектора не відповідно до Правил ЄЕК ООН № 108 та № 109, встановлюється призначений ресурс шини строком п’ять років від дати відновлення.

7. Якщо після відновлення на шині залишається марковання з технічними характеристиками нової або раніше відремонтованої шини, то суб’єкт господарювання, який відновив шину, зобов’язаний гарантувати її відповідність замаркованим технічним характеристикам. В іншому випадку технічні характеристики нової шини видаляються і наносяться технічні характеристики, які відповідають фактичному технічному стану відновленої шини.

8. Шину у разі відсутності номера, наданого виробником, за потреби власник замарковує інвентарним номером.

Інвентарний номер виконується у плечовій зоні шини, що визначена у підпункті 1 пункту 2 додатка 2 до цих Правил, або, за наявності, на спеціальній ділянці для марковання, передбаченій виробником шини, за допомогою пристрою для таврування шин. Глибина випалювання не повинна перевищувати одного міліметра, каркас шини не повинен бути оголений.

9. Окрім марковання, встановленого Правилами ЄЕК ООН або стандартами, виробники шин за потреби можуть виконувати на шині додаткове марковання з метою інформування споживача про експлуатаційні та інші властивості шини, як зазначено в пунктах 68-83 розділу ІІ додатка 4 до цих Правил.

10. Окрім марковання, виконаного на шині, у разі потреби виробники шин наводять інформацію про виробника, опис моделі шини, технічні характеристики шини та інше в експлуатаційній та супровідній документації шини, а також у буклетах, на ярликах, етикетках, бирках тощо.

11. Камера і ободна стрічка замарковуються таким маркованням: знак для товарів і послуг або найменування виробника, познака розміру, познака стандарту без зазначення року його затвердження або ТУ, дата виготовлення, штамп технічного контролю, літери "БК" на камерах, виготовлених з бутилкаучуку. Таке марковання, крім штампу технічного контролю, виконується способом відтиску пресформи або жетона.

Штамп технічного контролю виконується незмивною вологотривкою фарбою, колір якої повинен бути контрастним відносно кольору гуми.

На ободній стрічці допускається виконувати незмивною вологотривкою фарбою, колір якої повинен бути контрастним відносно кольору гуми, всі познаки, а на камері - познаку стандарту, дату виготовлення та літери "БК".

Виробник камери та/або ободної стрічки може виконувати інше додаткове марковання.

ІІІ. Споживча інформація про колеса

1. Класифікація коліс

1. У складі КТЗ залежно від їх категорій застосовуються колеса певних конструкцій:

1) у складі КТЗ категорії L переважно застосовуються колеса зі шпицями з нерознімним глибоким ободом або дискові колеса для камерних і безкамерних шин нерегульованого тиску;

2) у складі КТЗ категорій M1, N1, O1, O2 переважно застосовуються дискові колеса з нерознімним глибоким ободом для камерних і безкамерних шин нерегульованого тиску;

3) у складі категорій КТЗ М2, N2, М3, N3, O3 переважно застосовуються дискові і бездискові колеса з нерознімним або рознімним ободом для камерних і безкамерних шин нерегульованого тиску;

4) у складі КТЗ категорій N3G та М3G застосовуються переважно дискові та бездискові колеса з рознімним ободом для шин регульованого тиску та широкопрофільних шин нерегульованого тиску.

2. Класи ознак конструкції коліс за:

способом ущільнення внутрішньої порожнини пневматичного колеса: для камерних, для безкамерних шин;

можливістю регулювання тиску: нерегульованого, регульованого;

елементами, що з’єднують колеса з маточиною: дисковими, бездисковими, шпицевими;

вильотом: нульовим, позитивним, негативним;

кількістю коліс, встановлюваних на одну маточину: одинарних, здвоєних;

способом центрування коліс на маточині: з центрувальними отворами для деталей закріплення, з центрувальним отвором на маточині, з центрувальними отворами для деталей закріплення і центрувальним отвором на маточині;

матеріалом: стальні, з легких сплавів;

методом виготовлення: штамповані, вилиті, відковані, комбіновані;

типом ободу: нерознімні, рознімні двох-, трьох-, чотирьох- та п’ятикомпонентні;

профілем поперечного перерізу обода: пласкі, напівглибокі, глибокі, глибокі широкі, особливо глибокі;

кутом нахилу посадкової полиці: пласкі, з кутом нахилу 5 градусів, з кутом нахилу 15 градусів до осі обертання колеса.

2. Конструкція ободів коліс

1. Опис основних конструкцій та марковання коліс наведено в додатку 7 до цих Правил.

2. Форма профілю бортових закраїн та їх розміри встановлені міжнародними стандартами. Форма профілю бортової закраїни залежно від її конструктивних параметрів зазвичай зазначається у познаці розміру обода літерами: латинської абетки - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, P, R, S, T, V, W; кирилиці - А, Б, В, Г.

3. Залежно від призначення колеса полиці обода для установки бортів шини виконуються циліндричними або конусними з кутом нахилу: 5 градусів для шин легкових КТЗ та камерних вантажних КТЗ, 10 градусів для аркових шин та пневмокатків, 15 градусів для безкамерних шин вантажних КТЗ.

4. У колесах, призначених для експлуатації з безкамерними шинами, посадкові полиці ободів виконуються з кільцевими виступами-упорами (далі - кільцевий виступ). Вони можуть мати такі профілі: круглі, пласкі, інші. Познаки таких кільцевих виступів або їх комбінацій наведено в таблиці 1 додатка 7 до цих Правил.

3. Марковання коліс

1. Колеса замарковуються відповідно до вимог стандартів. Марковання виконується таким чином, щоб воно було видимим після монтажу і накачування шини.

Зокрема на колесах виконується таке марковання:

знак для товарів і послуг виробника;

умовна познака обода;

познака вильоту колеса;

допустима статична навантага (для коліс КТЗ категорій M1, N1, O1, O2);

порядковий номер виготовлення (номер плавки) - для коліс, виготовлених з легких сплавів;

дата виготовлення колеса, що складається з чотирьох цифр (першими двома позначається місяць, а останніми двома - рік виготовлення).

2. На кільцях-складниках рознімних ободів замарковують: знак для товарів і послуг виробника, познаку розміру обода, для якого вони призначені, дату виготовлення (місяць, рік).

3. На колесі може бути виконане додаткове марковання: познака стандарту, за яким виготовлено колесо, клеймо рентгеноконтролю, інше.

4. Умовна познака обода складається з познаки номінальної ширини профілю шини, познаки типу обода та познаки номінального посадкового діаметра обода. Між числами познаки нерознімного обода зазначаються символом "х", а рознімного обода - символом "-". Залежно від призначення колеса умовна познака обода додатково може включати: умовну познаку форми бортової закраїни обода, познаку кільцевого виступу, познаку симетричного обода, познаку типу монтажного ручаю, познаку (конфігурацію) спеціального обода.

ІV. Запасні пневматичні колеса

1. КТЗ укомплектовуються звичайними запасними пневматичними колесами або запасними пневматичними колесами для тимчасового використовування.

2. Запасними пневматичними колесами для тимчасового використовування укомплектовуються КТЗ категорій M1 та N1.

3. В експлуатації перебувають запасні пневматичні колеса для тимчасового використання таких типів:

тип 1 - з ходовим колесом, на якому установлено запасну шину для тимчасового використання;

тип 2 - з ходовою шиною та колесом, виліт якого відрізняється від вильоту колеса, встановленого на КТЗ;

тип 3 - з шиною, конструкція якої відрізняється від шини ходового колеса;

тип 4 - зі звичайною шиною, у якого познака розміру колеса та/або шини інші, ніж у ходового колеса (шини);

тип 5 - із самонесівною шиною, яка використовується в повністю спущеному стані.

4. На зовнішній стороні шини пневматичного колеса для тимчасового застосування типів 1, 2 та 3 наноситься попереджувальний знак про обмеження максимальної швидкості руху до 80 км/год (50 миль/год), а типу 4 - до 120 км/год (75 миль/год). Колір такого знака попередження повинен контрастувати з кольором фону.

Відповідні зразки попереджувальних знаків наведено на рис. 12 та 13 розділу І додатка 4 до цих Правил.

V. Правила вибору і застосування пневматичних коліс КТЗ та їх складників

1. Пневматичні колеса та їх складники у складі КТЗ застосовуються відповідно до вимог експлуатаційної документації КТЗ та цих Правил.

В експлуатаційній документації КТЗ стосовно пневматичних коліс та їх складників наводиться така інформація:

тип і познака розміру шин (для пневматичних коліс передньої та інших осей, для ходових та запасних, якщо вони різні), а також їх індекси несівної здатності (норми шарності), символи категорії швидкості, значення внутрішнього тиску за часткової та повної навантаги окремо для пневматичних коліс кожної осі;

познаку розміру пневматичних камер та ободових стрічок, якщо вони передбачені конструкцією КТЗ, познаку вентилів для безкамерних шин;

тип і познаку розміру обода колеса, познаку розміру складників рознімного колеса, діаметр центрального отвору диска, діаметр кола центрів кріпильних отворів, кількість та діаметр кріпильних отворів, величину вильоту, допустиму статичну навантагу для коліс, виготовлених з легких сплавів, спосіб центрування на маточині для дискових коліс;

опис конструкції деталей та силові параметри закріплення колеса;

іншу інформацію стосовно інших складників, передбачених конструкцією КТЗ (наприклад тип давачів системи контролю за тиском та температурою в шинах (TPMS - Tire Pressure Monitoring System)).

Для кожного пневматичного колеса наводяться познаки розміру обода, шини (покришки), камери, обідної стрічки, вентиля, інших деталей, що визначені виробником шини (колеса) (наприклад, розпірне кільце шин регульованого тиску або внутрішній підтримувальний елемент коліс з конфігурацією "А" обода).

2. Шини та колеса, не передбачені експлуатаційною документацією КТЗ та цими Правилами, застосовуються у разі узгодження з виробником КТЗ або з його офіційним представником, або згідно з документами, отриманими відповідно до Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607.

3. У складі КТЗ не застосовуються шини без марковання, визначеного в пунктах 3-6 глави 3 розділу ІІ цих Правил.

4. У складі КТЗ застосовуються шини, які мають офіційне затвердження типу відповідно до Правил ЄЕК ООН або відповідно до Директив ЄС, що еквівалентні Правилам ЄЕК ООН. Ці вимоги не стосуються шин регульованого тиску.

Про відповідність шини Правилу ЄЕК ООН або еквівалентній Директиві ЄС свідчить марковання, виконане на боковині шини (пункт 19 розділу ІІ додатка 4 до цих Правил).

Правила ЄЕК ООН та еквівалентні їм Директиви ЄС, предметом регулювання яких є затвердження типу шини, наведені в додатку 8 до цих Правил.

5. У складі однієї осі КТЗ установлюються шини з однаковим типом конструкції каркаса, з однаковою познакою розміру, з однаковим рисунком протектора, якщо інше не визначено виробником КТЗ.

У КТЗ застосовуються шини з категоріями швидкості та індексами навантаги, не меншими за визначені виробником КТЗ.

6. У складі однієї осі КТЗ, якщо інше не визначено виробником КТЗ, не експлуатуються одночасно діагональні шини разом з радіальними, обшиповані і необшиповані, морозотривкі і неморозотривкі, шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини різних моделей з різними рисунками протектора для КТЗ категорії М1, різними типами рисунків протектора для КТЗ категорії N.

Вимоги цього пункту не стосуються випадків застосування запасного колеса тимчасового використовування.

7. У двовісних КТЗ категорій M1, M2 на передній та задній осях використовуються однакові шини з дотриманням вимог, наведених у пункті 6 цього розділу, якщо інше не визначено виробником КТЗ.

8. У КТЗ категорії О, в КТЗ категорій M та N, які мають не менше трьох осей, на різних осях допускається застосування шин з різними рисунками протектора, з дотриманням вимог, наведених у пункті 9 цього розділу, якщо інше не визначено виробником КТЗ.

9. Шини з визначеним їхнім виробником місцем установки на КТЗ (наприклад на керованій осі) застосовуються винятково відповідно до таких приписів виробника.

10. У КТЗ категорій MG, NG усі шини повинні бути однакового типу конструкції каркаса та рисунка протектора, якщо інше не визначено виробником КТЗ.

11. На тягових колесах задніх осей багатовісних КТЗ установлюються шини однакового типу конструкції каркаса.

12. На різних осях багатовісних КТЗ категорії О допускаються для застосування шини різного типу конструкції каркаса.

13. У разі пошкодження шини, яке унеможливлює її подальшу безпечну експлуатацію, з метою доставляння КТЗ в ремонтну зону допускається установлювати на КТЗ запасне пневматичне колесо тимчасового використовування типів 2, 3 або 4, не передбачене виробником КТЗ, за умови, що познака розміру запасної шини та обода, на якому вона змонтована, передбачена для застосування виробником КТЗ.

У КТЗ допускається застосувати лише одне запасне пневматичне колесо тимчасового використовування.

Швидкість руху КТЗ із запасним пневматичним колесом для тимчасового використовування, не передбаченим виробником КТЗ, обмежується 60 км/год, а водій повинен забезпечити дотримання відповідних правил дорожнього руху.

14. Якщо виробником КТЗ передбачено застосування шин певного розміру (конструкції) винятково зі спеціальним маркованням (наприклад, марковання "К1", наведене в пункті 69 розділу ІІ додатка 4 до цих Правил), застосування шин з такими самими познакою розміру та технічними характеристиками, але без спеціального марковання не допускається без узгодження з виробником КТЗ або з його офіційним представником.

15. У здвоєних пневматичних колесах застосовуються шини, в яких різниця висот протектора та/або різниця зовнішніх діаметрів шин не більше 3 мм. Шина з меншою висотою протектора застосовується у складі внутрішнього пневматичного колеса.

16. У складі КТЗ категорії L не застосовуються відновлені шини.

17. Шини, відновлені відповідно до вимог Правил ЄЕК ООН № 108 або № 109, які мають офіційне затвердження типу, застосовуються на будь-якій осі КТЗ.

18. Відновлені шини, які не мають затвердження типу відповідно до вимог Правил ЄЕК ООН № 108 або № 109, застосовуються у складі КТЗ згідно з таблицею 1.

Таблиця 1

Вимоги щодо застосування відновлених шин, які не відповідають Правилам ЄЕК ООН № 108 або № 109

Категорія КТЗ

Місце встановлення відновлених шин на КТЗ

Класи відновлення шин

І

ІІ

Д

М

передня вісь

так-1

ні-2

ні

інші осі

так

так

так

N та O

передні керовані осі

так

так

ні

інші осі

так

так

так

М-3

передні керовані осі

ні

ні

ні

інші осі

так

ні

ні

М-4, N-4, O-4

передні керовані осі

ні

ні

ні

інші осі

ні

ні

ні

__________
-1"так" - експлуатація допускається;
-2"ні" - експлуатація не допускається;
-3КТЗ, які здійснюють міжміські перевезення;
-4КТЗ, які беруть участь у міжнародному русі

19. Шини, відремонтовані за ІІ видом ремонту, не установлюються на передню вісь КТЗ.

20. У зимовий сезон у КТЗ категорій L, М1, М2 застосовуються зимові або усесезонні шини.

21. Мінімально допустима висота рисунка протектора шин у складі КТЗ у зимовий сезон повинна бути не менша 3 мм.

22. Обшиповані шини застосовуються у складі КТЗ, які експлуатуються у гірській дорожньо-кліматичній зоні, визначеній в пункті 2.1 глави 2 Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 травня 2006 року № 488, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 712/12586 (далі - Норми ресурсу шин).

23. Нові обшиповані шини обкатуються пробігом 900±100 км. Швидкість руху під час обкатування не повинна перевищувати 70 км/год для КТЗ категорії М1 та 50 км/год для КТЗ інших категорій.

24. Обшиповуються лише зимові шини, які ще не експлуатувались і які мають сформовані під час їх виготовлення отвори для встановлення шипів.

25. Зносотривкий елемент шипа, якщо інше не визначено виробником шини, повинен виступати над поверхнею протектора на:

1,2±0,3 мм для шин КТЗ категорій L, M1, О1;

1,7±0,3 мм для шин КТЗ категорій M2, N1, О2;

2,5±0,3 мм для шин КТЗ категорій M3, N2, N3, О3, О4.

26. В обшипованих шинах, які втратили понад 50% шипів, шипи, що залишилися, видаляються, а шини в разі потреби експлуатуються без шипів за призначенням як зимові шини.

27. Обшиповані шини установлюються на усіх колесах КТЗ, у тому числі і на запасному колесі, крім запасного колеса тимчасового використовування.

28. Ланцюги протиковзання та інші аналогічні засоби протиковзання (далі - ланцюги) установлюються на рушійні колеса, якщо це не заборонено виробником КТЗ або шини.

29. Ланцюги не установлюються на колеса тимчасового використовування.

30. Ланцюги не застосовуються на автомобільних дорогах загального користування, вільних від льоду, снігу та багна.

31. Розмір ланцюгів повинен бути відповідним розміру шини.

32. Швидкість руху з ланцюгами - не більше 50 км/год.

33. Ланцюги не повинні виступати над поверхнею шини більше ніж на 15 мм, якщо інше не визначено виробником КТЗ, шини.

34. Елементи закріплення ланцюгів вперше підтягуються після пробігу 0,8±0,2 км.

35. У літній сезон у складі КТЗ застосовуються літні та усесезонні шини. Також допускається застосування зимових шин із залишковою висотою протектора не більше 3 мм для повного використання їх ресурсу. В обшипованих шинах шипи повинні бути видалені.

36. У пункті 16 розділу ІІ додатка 4 до цих Правил наведено можливі варіанти марковання зимових шин; у пункті 31 - усесезонних шин; у пункті 81 - шин, придатних для установки шипів протиковзання.

Ознакою літніх шин, окрім інформації в супровідній документації, може бути наявність марковання зі схематичним зображенням сонця, краплин, парасолі та відсутність марковання зимових та усесезонних шин.

37. Шини, призначені для експлуатації винятково в складі КТЗ визначених категорій, не застосовуються у КТЗ інших категорій. Марковання таких шин наведено в пунктах 6, 9, 11, 13, 36, 50 - 64 розділу ІІ додатка 4 до цих Правил.

38. Шини, які після установки на КТЗ повинні бути однозначно зорієнтовані, на боковині мають відповідне марковання. Марковання таких шин наведено в пунктах 68, 71, 73, 76 розділу ІІ додатка 4 до цих Правил.

39. У складі КТЗ для постійної експлуатації на автомобільних дорогах загального користування не застосовуються шини, призначені для спортивних перегонів, запасні шини для тимчасового використання типів 1-4, шини, не призначені для руху автомобільними дорогами загального користування.

Марковання, за яким можливо ідентифікувати шину, спроектовану для експлуатації в складі КТЗ поза дорогами загального користування, наведено в таблиці 3 додатка 4 до цих Правил.

40. Самонесівні шини застосовуються з ободами, в яких виконані кільцеві виступи певного профілю. Познака ободів, призначених для самонесівних шин, така сама, як і для безкамерних шин, але відрізняється познакою кільцевих виступів. Наприклад, самонесівні шини, виготовлені за технологією "Run Flat", для виконання своїх функцій у спущеному стані повинні монтуватись на ободи з познакою кільцевих виступів "ЕН2" або "ЕН2+", які не допускають зсуву бортів спущеної шини з посадкових полиць обода.

41. КТЗ із самонесівними шинами, установленими на відповідні ободи, обладнуються системами, що інформують водія під час руху про величину внутрішнього тиску в шинах, оскільки пробіг і швидкість руху з такими шинами в спущеному стані обмежені.

42. На ободи з познакою кільцевих виступів "ЕН2" або "ЕН2+" допускається монтаж звичайних шин, проте рух з такими шинами у спущеному стані не допускається.

43. Залишкова висота рисунка протектора шин, які експлуатуються в складі КТЗ, повинна бути не менша за визначену законодавством, у тому числі цими Правилами.

44. Якщо інше не визначено виробником КТЗ або шин, призначений ресурс з дати виготовлення шин, які не відновлювалися накладанням нового протектора, становить для КТЗ категорій:

L, М1, N1, M2, N2, О1, О2 - 7 років;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »