Документ z1438-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.09.2013. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.07.2013  № 2504


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2013 р.
за № 1438/23970

Про внесення змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок

Відповідно до пунктів 1 та 4 частини першої статті 28 та статті 29 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою вдосконалення елементів пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок та перегляду фінансових нормативів діяльності кредитних спілок Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2004 року за № 148/8747, такі зміни:

1) у розділі 3 підпункт 3.1.4 пункту 3.1 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 3.1.5 вважати підпунктом 3.1.4;

2) у додатку до цього Положення:

у колонці „Значення параметрів” другого рядка знаки, цифри та слова „>10 млн.грн.” замінити знаками, цифрами та словами „> 10 тис. мінімальних заробітних плат”;

у колонці „Значення параметрів” шостого рядка слова та цифри „розмір від 500 тис. грн. включно до 10 млн. грн. включно” замінити словами та цифрами „від 2 тис. мінімальних заробітних плат до 10 тис. мінімальних заробітних плат включно”;

у колонці „Значення параметрів” дев’ятого рядка знаки, цифри та слова „< 500 тис. грн.” замінити знаками, цифрою та словами „< 2 тис. мінімальних заробітних плат”.

2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Назаренка Ю.М.

Голова Комісії

Б. Візіров


Протокол № 63 засідання
Комісії від 30.07.2013вгору