Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується [...]
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Критерії від 30.09.20152495
Документ z1380-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.06.2017, підстава v0689874-17
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться пізніше, підстава v0481874-18 )
 

Сторінки:  1  2  3  [ 4 ]
« попередня сторінка  

XI. Правила обміну інформацією

1. Загальні положення

1. Система обміну інформацією використовується для обміну відомостями, пов’язаними з наданням послуг зберігання (закачування, відбору), між оператором газосховищ та оператором газотранспортної системи, а також замовниками (далі - сторони).

2. Електронний обмін інформацією, пов’язаною з виконанням технічних угод та договорів зберігання (закачування, відбору), повинен бути заснований на стандарті електронного обміну документами (EDI) у версії, розробленій для газової промисловості під назвою "EDIG@S" (описаній в документі Edig@s Message Implementation Guidelines, доступ до якого надається на сторінці http://www.edigas.org. Як проміжне рішення для обміну даними може бути використаний формат xls, xlsx). Також сторони можуть узгодити подальші протоколи комунікацій: e-mail або FTP або AS2. Протокол AS2 може бути застосованим для комунікації у разі наявності технічних можливостей в обох сторін для обміну інформацією у загальноєвропейському стандарті Edig@s.

3. Детальні вимоги до формату файлів зазначаються на веб-сайті оператора газотранспортної системи.

4. Обмін файлами відбувається з використанням електронної пошти або Інтернету.

5. Оператор газосховищ, оператор газотранспортної системи, а також замовник забезпечують охорону та цілісність файлів, які пересилаються.

2. Відомості, які розміщуються та надсилаються оператором газосховищ

1. Оператор газосховища розміщує на своєму веб-сайті таку інформацію:

перелік послуг, що надаються таким оператором;

інформацію про ціну або тарифи та інші умови надання таких послуг;

кількісні показники обсягів потужності газосховищ, право користування якою було надане замовникам згідно з чинними договорами зберігання (закачування, відбору) природного газу, та вільної потужності газосховищ;

кількісні показники вільної та неномінованої потужності газосховищ на добу наперед;

загальні криві закачування та відбору газосховищ;

інформацію про обсяги природного газу, наявного в кожному газосховищі, обсяги закачування та відбору, а також обсяги вільної потужності газосховищ (щодня);

історичну інформацію про переривання послуг зберігання (закачування, відбору);

історичну інформацію про обсяги зберігання, закачування та відбору природного газу в газосховищах та історичний рівень використання потужності газосховищ;

тарифний калькулятор на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу;

графік запланованих робіт, які можуть вплинути на замовників послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу;

детальну інформацію про режим роботи газосховищ у випадку незапланованих змін у роботі газосховищ (які стосуються зміни потужності закачування та відбору, переривання тощо);

інформацію щодо операцій з передачі природного газу, що зберігається в газосховищах (кількість зареєстрованих операцій, кількість учасників);

Кодекс газосховищ та Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу;

форму заявки на договір зберігання (закачування, відбору), форму заявки на розподіл потужності, форму номінації, форму актів;

іншу інформацію, вимога щодо оприлюднення якої визначена чинним законодавством.

{Пункт 1 глави 2 розділу ХІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

2. Оператор газосховищ передає оператору газотранспортної системи таку інформацію:

відповідність номінації або реномінації у точках входу/виходу, пов’язаних з газосховищами;

про обсяги природного газу, призначені для окремих замовників послуг зберігання;

дані щодо обсягу природного газу, одержаного та завантаженого за попередню добу, а також стан діючої місткості газосховищ за попередню газову добу до 10:00 години кожної доби;

про виникнення перебоїв у роботі газосховищ, які можуть вплинути на умови співпраці цих установок з газотранспортною системою, що містять інформацію про причину виникнення перебоїв, очікуваний час їх тривалості, зменшення потужності в точках приєднання до системи оператора газотранспортної системи, значення параметрів, що не відповідають договірним умовам, підтвердження змінених номінацій, які виникають через появу перебоїв;

про заплановані роботи в газосховищах, які можуть вплинути на умови співпраці газосховищ з газотранспортною системою, з метою погодження з оператором газотранспортної системи можливого терміну та часу тривалості робіт.

3. Оператор газосховищ повідомляє замовників про події, які можуть мати вплив на надання послуг, а також на роботу суміжних систем, у тому числі про зміни термінів робіт, а також про терміни незапланованих раніше робіт шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті та за допомогою системи обміну інформацією.

4. Оператор газосховищ надає відомості, які стосуються номінацій та реномінацій, одержаних від замовників, з метою підтвердження можливості їх виконання.

{Главу 3 розділу ХІ виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

XII. Правила поведінки на випадок виникнення збоїв у роботі газосховища та порушення безпеки постачання природного газу

1. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації, яка створює загрозу безпеці функціонування газосховища, оператор газосховищ негайно вживає заходів, спрямованих на усунення аварійної ситуації та поновлення його роботи відповідно до плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, розробленого оператором газосховищ згідно з вимогами чинного законодавства.

2. У разі виникнення кризової ситуації або загрози безпеці населення, загрози руйнуванню чи цілісності газосховища оператор газосховищ вживає заходів, передбачених правилами про безпеку постачання природного газу та Національним планом дій.

3. Оператор газосховищ негайно повідомляє замовників, оператора газотранспортної системи про виникнення аварії, надзвичайної ситуації або кризової ситуації, яка може вплинути на роботу їх технологічного обладнання, зокрема про очікуваний строк обмежень у роботі газосховища.

4. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації оператор газосховищ може призупинити приймання/передачу в точках входу або точках виходу природного газу з метою запобігання виникненню загрози безпеці функціонування газосховищ, здоров’ю або життю людей та природному середовищу.

5. В аварійній або кризовій ситуації замовник зобов’язаний співпрацювати з оператором газосховищ у необхідному обсязі відповідно до вимог цього Кодексу та Національного плану дій.

6. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків здійснюються оператором газосховищ відповідно до вимог розділу VІ Кодексу цивільного захисту України.

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  [ 4 ]
« попередня сторінка