Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19.12.2008 N 2226/5
Наказ Міністерства юстиції України; Заява, Форма типового документа від 24.11.20113382/5
Документ z1367-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.11.2011 N 3382/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2011 р.
за N 1367/20105

Про внесення змін до наказу
Міністерства юстиції України
від 19.12.2008 N 2226/5

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 N 1085
( 1085/2010 ) "Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади", Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395
( 395/2011 ), підпунктів 19, 23 пункту 4 Положення про Державну
реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента
України від 06.04.2011 N 401 ( 401/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до пункту 13 наказу Міністерства юстиції
України від 19.12.2008 N 2226/5 ( z1220-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за N 1220/15911 (із
змінами), доповнивши його після слова "міськрайонних" словом
", міжрайонних".
2. Затвердити Зміни до Положення про Єдиний реєстр
громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 19.12.2008 N 2226/5 ( z1220-08, za220-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за
N 1220/15911 (із змінами), що додаються.
3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.)
забезпечити розміщення на веб-сайті Державної реєстраційної служби
України інформації про перелік зареєстрованих адвокатських
об'єднань до створення Реєстру адвокатських об'єднань у Єдиному
реєстрі громадських формувань та протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим наказом передати державному підприємству
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України відповідну
інформацію про зареєстровані адвокатські об'єднання на паперових
або електронних носіях для внесення її до Єдиного реєстру
громадських формувань за формою, наведеною у додатку 10
( za367-11 ) до Положення про Єдиний реєстр громадських формувань,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.12.2008
N 2226/5 ( z1220-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 22.12.2008 за N 1220/15911 (із змінами).
4. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (Добжанський В.Б.): протягом шести місяців з дня набрання чинності цим наказом
забезпечити створення Реєстру адвокатських об'єднань у Єдиному
реєстрі громадських формувань; протягом року з дня набрання чинності цим наказом забезпечити
внесення до Єдиного реєстру громадських формувань відомостей,
наданих Державною реєстраційною службою України.
5. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (із змінами).
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, а підпункти 3.2, 3.3 та 3.4 Змін до Положення про
Єдиний реєстр громадських формувань, затверджених цим наказом,
набирають чинності через рік з дня набрання чинності цим наказом.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
Міністр О.Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
реєстраційної служби України Л.В.Єфіменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
24.11.2011 N 3382/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2011 р.
за N 1367/20105

ЗМІНИ
до Положення про Єдиний реєстр
громадських формувань
( z1220-08 )

1. У розділі I:
1.1. У пункті 1.1: після абзацу десятого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту: "адвокатських об'єднань". У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим; доповнити пункт новим абзацом двадцять першим такого змісту: "Реєстр адвокатських об'єднань".
1.2. Пункт 1.4 викласти в такій редакції: "1.4. Реєстратор Єдиного реєстру (далі - Реєстратор) -
Державна реєстраційна служба України та структурні підрозділи
головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що
забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, або
спеціалісти територіальних органів Міністерства юстиції України,
на яких покладено ці повноваження".
1.3. Пункт 1.5 після слів "асоціацій органів місцевого
самоврядування" доповнити словами ", адвокатських об'єднань".
2. У розділі II:
2.1. У пункті 2.2 абзаци другий, третій та четвертий
доповнити словами ", адвокатських об'єднань".
2.2. У пункті 2.3: в абзаці першому слова "Управління юстиції" замінити словами
"Структурні підрозділи або спеціалісти територіальних органів
Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію
повноважень Укрдержреєстру", слова "головному управлінню юстиції"
замінити словами "структурним підрозділам головних управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують
реалізацію повноважень Укрдержреєстру, або спеціалісту
територіальних органів Міністерства юстиції України, на якого
покладено ці повноваження."; абзаци другий, третій, п'ятий після слів "асоціацій органів
місцевого самоврядування" доповнити словами ", адвокатських
об'єднань".
2.3. У пункті 2.4: в абзаці першому слова "торгово-промислових палат та"
замінити словами "адвокатських об'єднань, торгово-промислових
палат"; у підпункті 2.4.4 слова "постійно діючий третейський суд),
асоціація органів місцевого самоврядування." замінити словами
"постійно діючий третейський суд; асоціація органів місцевого
самоврядування; адвокатське об'єднання).".
2.4. Доповнити розділ новим пунктом 2.13 такого змісту: "2.13. Розділ "Реєстр адвокатських об'єднань" Єдиного реєстру
містить такі відомості: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); дата затвердження статуту; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в об'єднанні; місцезнаходження об'єднання, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
адвокатських об'єднань; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до
запису; дата реєстрації змін; дата та підстави прийнятого рішення
(лист, правовий висновок, наказ, рішення суду); відомості про припинення діяльності об'єднання: дата та
підстави припинення; відомості про Реєстратора".
3. У розділі III:
3.1. У пункті 3.1: пункт та підпункт 3.1.1 доповнити словами ", адвокатського
об'єднання"; у підпункті 3.1.2 слова "Управління юстиції" замінити словами
"Структурні підрозділи або спеціалісти територіальних органів
Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень
Укрдержреєстру", після слів "асоціації органів місцевого
самоврядування" доповнити словами ", адвокатські об'єднання",
слово і цифру "додаток 8" замінити словом і цифрою "додаток 9"; у підпункті 3.1.3 після слів "асоціації органів місцевого
самоврядування" доповнити словами ", адвокатські об'єднання",
слова "управлінню юстиції" замінити словами "структурному
підрозділу або спеціалісту територіального органу Мін'юсту
України, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру"; підпункт 3.1.4 після слів "асоціації органів місцевого
самоврядування" доповнити словами ", адвокатського об'єднання".
3.2. У пункті 3.2: підпункт "д" підпункту 3.2.2: після слів "асоціацію органів місцевого самоврядування"
доповнити словами ", адвокатське об'єднання"; доповнити підпунктом 16 такого змісту: "16) про адвокатські об'єднання: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); дата затвердження статуту; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в об'єднанні; місцезнаходження об'єднання, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
адвокатських об'єднань; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення діяльності об'єднання: дата та
підстави припинення; відомості про Реєстратора"; після слів "асоціації органів місцевого самоврядування"
доповнити словами ", адвокатські об'єднання"; у підпункті 3.2.6 слово і цифру "додаток 8" замінити словом і
цифрою "додаток 9".
3.3. У пункті 3.3: у підпункті 3.3.1: після слів "асоціації органів місцевого самоврядування"
доповнити словами ", адвокатські об'єднання"; в абзаці другому підпункту 10 слова "та дата реєстрації"
виключити; доповнити новим підпунктом 11 такого змісту: "11) адвокатські об'єднання: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); місцезнаходження об'єднання, номер телефону; дата реєстрації; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в об'єднанні; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення діяльності об'єднання."; підпункт 3.3.2 після слів "найменуванням та видом" доповнити
словами ", номером свідоцтва про державну реєстрацію та датою
реєстрації (за наявності).".
3.4. У додатку 9 до цього Положення графу "Вид громадського
формування" доповнити новим рядком такого змісту: "Адвокатське об'єднання".
3.5. Доповнити Положення новим додатком 10, що додається.
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль

Додаток 10
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань
( z1220-08 )

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру
громадських формувань
відомостей про адвокатське об'єднання
( za367-11 )вгору