Про затвердження Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства [...]
МВС України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 01.12.2010590
Документ z1340-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.02.2015, підстава z0116-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  


 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
01.12.2010 N 590
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за N 1340/18635
 
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 29 ( z0116-15 ) від 15.01.2015 }
 
Про затвердження Порядку відбору кандидатів
на навчання до вищих навчальних закладів
Міністерства внутрішніх справ України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }

 
     Відповідно до вимог Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ) та з метою вдосконалення системи підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Порядок відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (далі - Порядок), що додається.
 
     2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, ректорам (начальникам) вищих навчальних закладів МВС:
 
     2.1. Організувати роботу з відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС.
 
     2.2. Довести Порядок до відома кандидатів на навчання.
 
     3. Начальникові Департаменту кадрового забезпечення полковнику міліції Казанському Ю.С. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 20.11.2009 N 488 ( z1197-09 ) "Про затвердження Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2009 за N 1197/17213.
 
     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С.Є.
 
     6. Наказ надіслати за належністю.
 
     7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
 Міністр 
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
освіти і науки України Є.М.Суліма
Голова Профспілки атестованих
працівників органів
внутрішніх справ України А.С.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
01.12.2010 N 590
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за N 1340/18635

 
ПОРЯДОК
відбору кандидатів на навчання
до вищих навчальних закладів
Міністерства внутрішніх справ України
 
{ У тексті Порядку слова "сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти" в усіх відмінках замінено словами "сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання" у відповідних відмінках, абревіатуру "МОН" замінено словами "МОНмолодьспорт України" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
 
{ У тексті Порядку слова "атестаційні комісії" в усіх відмінках замінено словами "фахові атестаційні комісії" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
 
{ У тексті Порядку слово "МОНмолодьспорт" замінено словом "МОН"; слова "предметні екзаменаційні комісії" замінено словами "екзаменаційні комісії" у відповідних відмінках; слово "абітурієнт" в усіх відмінках та числах замінено словом "вступник" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     1. Загальні положення
 
     1.1. Цей Порядок визначає порядок відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ) МВС за державним замовленням.
 
     1.2. Порядок розроблено відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про Національну гвардію України" ( 876-18 ), "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ), Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.91 N 114 ( 114-91-п ) (зі змінами), Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510 ( z1855-13 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1855/24387 (далі - Умови прийому до вищих навчальних закладів України).
{ Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011, N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013, N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013, N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     1.3. ВНЗ МВС здійснюють ступеневу підготовку фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра.
{ Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     1.4. На навчання до ВНЗ МВС приймаються громадяни України на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста.
 
     1.5. Прийом до ВНЗ МВС здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.
 
     1.6. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
 
     1.7. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
{ Главу 1 доповнено новим пунктом 1.7 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     1.8. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у ВНЗ МВС здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста.
 
     1.9. ВНЗ МВС приймають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 839 ( 839-2007-п ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста", що визначається у правилах прийому до ВНЗ.
{ Пункт 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     1.10. Підготовка фахівців у ВНЗ МВС на денній формі навчання за державним замовленням здійснюється на підставі укладених тристоронніх договорів про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України відповідно до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 N 313 ( 313-2007-п ) "Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ" та наказу МВС від 14.05.2007 N 150 ( z0547-07 ) "Про затвердження Типового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05.2007 за N 547/13814.
{ Пункт 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
 
     1.11. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ), "Про закордонних українців" ( 1582-15 ), Указами Президента України від 25 березня 1994 року N 112 ( 112/94 ) "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 3 червня 1994 року N 271 ( 271/94 ) "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року N 136 ( 136-93-п ) "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року N 684 ( 684-2013-п ) "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2013 року N 1541 ( z2004-13 ) "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за N 2004/24536, Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та правилами прийому до ВНЗ МВС.
{ Пункт 1.11 глави 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     1.12. ВНЗ МВС розробляють правила прийому на навчання на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України ( z1902-12 ), цього Порядку і погоджують їх з Департаментом кадрового забезпечення МВС і МОН України.
{ Пункт глави 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
 
     1.13. Терміни проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, перелік та форми проведення вступних екзаменів до ВНЗ МВС установлюються МВС за погодженням з МОН України.
 
     1.14. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ і військовослужбовці строкової служби Національної гвардії України на період проведення вступних випробувань (вступних екзаменів, проведення співбесіди та визначення рівня фізичної підготовки) забезпечуються грошовим утриманням згідно з установленими нормами та безкоштовним проїздом за рахунок органів і підрозділів внутрішніх справ, Національної гвардії України, які направляють їх на навчання.
{ Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011, N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     1.15. Забезпечення курсантів та слухачів харчуванням, речовим майном та грошовим утриманням здійснюється за нормами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 426 ( 426-2002-п ) "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (зі змінами), від 17.11.2001 N 1515 ( 1515-2001-п ) "Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу податкової міліції", від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (зі змінами).
 
     1.16. Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку МВС з урахуванням видатків державного бюджету та потреб регіонів.
 
     Рішення приймальної комісії ВНЗ МВС стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за факультетами, спеціалізаціями тощо щодо кожного напряму підготовки (спеціальності) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення ВНЗ МВС державного замовлення. { Пункт 1.16 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     1.17. Особи, які отримали вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра і були направлені для подальшого проходження служби, можуть продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за денною та заочною формами відповідно до набутого фаху.
 
     1.18. Персональний розподіл випускників ВНЗ МВС проводиться комісією з персонального розподілу випускників з урахуванням інтересів служби відповідно до набутої випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.
     Розподіл випускників ВНЗ МВС на посади нижчі, ніж ті, які вони займали до вступу на навчання, забороняється. { Пункт 1.18 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
{ Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
 
2. Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання
 
     2.1. Відповідно до освітньо-кваліфікаційного й освітнього рівнів, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для органів внутрішніх справ на денну форму навчання приймаються:
     2.1.1. Особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років.
 
{ Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     2.1.2. Особи, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, віком до 25 років.
     2.1.3. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 25 років.
     2.1.4. Особи начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, віком до 35 років.
{ Підпункт пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
     2.1.5. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 2 років після її здобуття, віком до 35 років і зараховані до резерву кадрів на посади вищого рівня.
{ Підпункт пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
 
{ Підпункт глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
 
{ Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     2.1.6. Призовники віком від 17 до 21 року, які мають повну загальну середню освіту; військовослужбовці та військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, але мають повну загальну середню освіту, віком від 18 до 23 років (для Національної академії Національної гвардії України). { Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     2.1.7. Особи, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, підготовка яких здійснювалася для експертно-криміналістичних служб, віком до 29 років.
{ Підпункт пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
     2.1.8. Випускники поточного року, які закінчили вищий навчальний заклад МВС України III-IV рівня акредитації та отримали диплом з відзнакою, віком до 30 років - за рекомендацією вищого навчального закладу і органу внутрішніх справ (за місцем розподілу випускника).
{ Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
     2.1.9. Особи середнього та старшого начальницького складу, які закінчили вищий навчальний заклад МВС України III-IV рівня акредитації, отримали диплом з відзнакою та прослужили в органах внутрішніх справ не менше 1 року після здобуття освіти, віком до 35 років і зараховані до резерву кадрів на посади вищого рівня.
{ Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     2.2. На заочну форму навчання приймаються:
     2.2.1. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 35 років.
     2.2.2. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і зараховані до резерву кадрів на посаду вищого рівня, віком до 35 років.
     2.2.3. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття і перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до 35 років.
     2.2.4. Особи старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника структурного підрозділу апарату управління, міського, районного, лінійного органу внутрішніх справ не менше 3 років і перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до 38 років.
     2.2.5. Випускники поточного року, які закінчили вищий навчальний заклад МВС України III-IV рівня акредитації та отримали диплом з відзнакою, віком до 30 років - за рекомендацією вищого навчального закладу і органу внутрішніх справ (за місцем розподілу випускника).
{ Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
 
     2.3. Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня року вступу до ВНЗ МВС.

 
{ Абзац другий пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }

 
     3. Порядок відбору кандидатів на навчання
 
     3.1. Відбір кандидатів на навчання здійснюється підрозділами кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та Національної гвардії України спільно з постійно діючими комісіями з питань профорієнтації кандидатів та приймальною комісією ВНЗ МВС відповідно до вимог Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ), Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.91 N 114 ( 114-91-п ) (зі змінами).
     Матеріали вивчення кандидатів на навчання обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ). { Пункт 3.1 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
{ Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013, N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     3.2. Кандидат на навчання має право вільно обирати навчальний заклад, у якому він бажає навчатися.
 
     3.3. Відповідальними за відбір кандидатів на навчання є керівники підрозділів головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, які проводили їх вивчення, за правильність оформлення особових справ - керівники підрозділів кадрового забезпечення, а за якість проведення обстеження військово-лікарською комісією (далі - ВЛК) та психофізіологічного обстеження - керівники цих комісій.
{ Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     3.4. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ, які виявили бажання навчатись у ВНЗ МВС, подають рапорт керівнику органу внутрішніх справ, а інші особи звертаються із письмовою заявою до органу внутрішніх справ за місцем постійного проживання.
     Матеріали вивчення кандидатів на навчання розглядаються на засіданнях постійно діючих комісій органів (підрозділів) внутрішніх справ з питань профорієнтації, які готують обґрунтовані висновки щодо доцільності їх направлення на навчання до ВНЗ МВС, що затверджується керівниками цих органів (підрозділів) або їх заступниками з кадрового забезпечення.
 
     3.5. Особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ МВС оформляються підрозділами кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та Національної гвардії України, які відбирали їх на навчання.
{ Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     3.6. До особової справи кандидата на денну форму навчання долучаються:
     рапорт (заява) кандидата з проханням про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу (навчально-наукового інституту, факультету) вищого навчального закладу, напряму підготовки (спеціальності) та спеціалізації;
     атестаційний лист (службова характеристика) - для осіб рядового та начальницького складу;
     характеристика-рекомендація педагогічної ради школи або вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації - для цивільних осіб, які закінчили (закінчують) навчання в році вступу до вищого навчального закладу МВС;
     характеристика з останнього місця роботи, якщо особа має трудовий стаж, або військової служби - для цивільних осіб, звільнених у запас;
     висновок про направлення на навчання (для працівників органів внутрішніх справ (додаток 1), для цивільних осіб (додаток 2)) за підписом керівництва органу внутрішніх справ;
     документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором кандидата - оригінали або їх завірені копії);
     довідка і характеристика за результатами поглибленого психологічного вивчення кандидата на навчання (для кандидатів з числа цивільних осіб);
     документ, який підтверджує право на пільги при зарахуванні (за особистим вибором кандидата - оригінал або його завірена копія);
     картка медичного обстеження з висновками військово-лікарської комісії про придатність до навчання та сертифікат наркологічного обстеження (для кандидатів з числа цивільних осіб);
     три фотокартки (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 x 4 см, без куточка, для осіб рядового і начальницького складу - у повсякденній формі одягу);
     довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або форми 3 (для працівників оперативних служб системи МВС);
     рекомендація на навчання за освітньо-професійною програмою магістра (додаток 3).
 
     3.7. До навчальної справи кандидата на заочну форму навчання долучаються:
     рапорт кандидата з проханням про направлення на навчання із зазначенням навчального закладу МВС, напряму підготовки та спеціалізації;
     документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором кандидата - оригінали або їх завірені копії);
     атестаційний лист (службова характеристика);
     висновок про направлення на навчання за підписом керівництва органу внутрішніх справ, де працює кандидат;
     три фотокартки (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 x 4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу);
     довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або форми 3 (для працівників оперативних служб системи МВС);
 
{ Абзац восьмий пункту 3.7 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
 
     рекомендація на навчання за освітньо-професійною програмою магістра.
 
     3.8. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, оригінал документа (документів), який підтверджує право на пільги при зарахуванні (при поданні їх копій), кандидат пред'являє приймальній комісії ВНЗ МВС особисто.
     Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої правилами прийому до ВНЗ МВС мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 4.1 глави 4 цього Порядку).
 
     3.9. До особової (навчальної) справи долучається анкета кандидата на навчання (додаток 4), заповнена ним власноручно і завірена підрозділом кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС).
 
     3.10. Матеріали вивчення кандидатів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з числа цивільних осіб після підпису їх керівником органу внутрішніх справ подаються для опрацювання до відповідного підрозділу внутрішньої безпеки. { Пункт 3.10 глави 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
 
     3.11. Особові справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ МВС з числа випускників юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ оформляються через органи внутрішніх справ, які направляли їх на навчання до юридичного ліцею, або через органи внутрішніх справ, які їх працевлаштовують після закінчення ВНЗ.
 
     3.12. Строки прийому документів кандидатів на навчання визначаються правилами прийому до ВНЗ МВС за погодженням з Департаментом кадрового забезпечення МВС та МОН України.
 
{ Пункт 3.13 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
 
     3.13. Організація прийому до ВНЗ МВС покладається на приймальні комісії, які діють згідно з положеннями про приймальні комісії ВНЗ, що затверджуються їх керівниками.
     Рішення приймальної комісії ВНЗ МВС, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником ВНЗ МВС. { Пункт 3.13 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     3.14. Конкурсний відбір вступників з предметів, визначених МВС за погодженням з МОН України, здійснюється приймальними комісіями ВНЗ МВС за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання (результатами вступних екзаменів), з урахуванням порядку цільового набору.
 
     3.15. З метою проведення вступних екзаменів для окремих категорій вступників, визначених пунктами 4.9 - 4.11 глави 4 цього Порядку, на основі повної загальної середньої освіти створюються екзаменаційні комісії ВНЗ МВС.
     Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у даному вищому навчальному закладі. { Пункт 3.15 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     3.16. Для проведення фахових випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста створюються фахові атестаційні комісії.
 
     3.17. Склад екзаменаційних і фахових атестаційних комісій затверджується керівником ВНЗ.
 
     3.18. Повноваження приймальної комісії, екзаменаційних і фахових атестаційних комісій та структурних підрозділів ВНЗ МВС з питань організації прийому до ВНЗ МВС визначаються керівником ВНЗ МВС.
 
     3.19. Приймальна комісія ВНЗ розглядає матеріали кандидатів на навчання та вирішує питання про їх допуск до участі в конкурсі чи складанні вступних екзаменів, про що інформує вступників та підрозділи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ не пізніше ніж за 2 тижні до дня реєстрації вступників у ВНЗ.
 
     3.20. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), умовами та вимогами щодо виконання вправ та нормативів з фізичної підготовки, порядком подання апеляцій, а також надання згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів, оцінки рівня фізичної підготовки, співбесіди) та підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
{ Пункт 3.20 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     3.21. Особи, які вступають до ВНЗ МВС на денну форму навчання, проходять медичний огляд, який здійснюється штатними військово-лікарськими комісіями. При виникненні сумнівів стосовно правильності оцінки придатності до служби за медичними показниками за рішенням приймальної комісії кандидат направляється на ВЛК для додаткового обстеження за місцем дислокації ВНЗ МВС або до тимчасово створених ВЛК ВНЗ МВС.
{ Пункт 3.21 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
 
     3.22. Оформлення особових (навчальних) справ кандидатів на навчання дозволяється також підрозділам кадрового забезпечення ВНЗ та науково-дослідних установ МВС.
 
     3.23. Підрозділам кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС забороняється проводити будь-які перевірки рівня підготовки кандидатів на навчання.
 
     3.24. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав ( z0960-12 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року N 632 ( z0959-12 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за N 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.
{ Пункт 3.24 глави 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     3.25. Усі копії документів звіряються з оригіналами і завіряються ВНЗ МВС, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.
 
     4. Організація конкурсного відбору
 
     4.1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних загальноосвітніх предметів не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів. { Абзац перший пункту 4.1 глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
     На окремі напрями підготовки (спеціальності) ВНЗ МВС може встановити більш високу кількість балів з профільних конкурсних предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсному відборі, для зарахування на навчання. { Абзац другий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
     Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого начального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
 
     4.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, оцінки рівня фізичної підготовки, співбесіди) з визначених МВС за погодженням з Міністерством освіти і науки конкурсних предметів.
 
     4.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім передбачених пунктами 4.10 - 4.11 глави 4 цього Порядку випадків.
     Особи, зазначені у пунктах 4.10 - 4.11 глави 4 цього Порядку, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у ВНЗ.
{ Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013, N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     4.4. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) визначається Міністерством внутрішніх справ за погодженням з МОН України з числа загальноосвітніх предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
 
     4.5. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів базі даних Українського центру оцінювання якості освіти.
     Письмове підтвердження директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до ВНЗ МВС, є підставою для відмови в участі в конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування). { Абзац другий пункту 4.5 глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     4.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється з урахуванням співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ шляхом додавання балів сертифікатів з конкурсних предметів (вступних екзаменів, у передбачених пунктами 4.9 - 4.11 цього глави 4 Порядку випадках), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, оцінки рівня фізичної підготовки вступників до ВНЗ, а також додаткових балів, передбачених цим Порядком. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, ураховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". При використанні іншої шкали оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ВНЗ.
{ Пункт 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     4.7. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до ВНЗ МВС.
{ Пункт 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 517 ( z0977-13 ) від 28.05.2013 }
 
     4.8. Конкурсний бал вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра на основі базової та повної вищої освіти обчислюється як сума результату фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови.
{ Пункт 4.8 глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     4.9. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).
     Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.
{ Пункт 4.9 глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 
     4.10. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ МВС у разі їх неучасті в рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:
     особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом у внутрішніх військах, - при вступі на денну форму навчання;
{ Абзац другий пункту 4.10 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
     військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, - при вступі на денну форму навчання до Національної академії Національної гвардії України; { Пункт 4.10 глави 4 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
     громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
     особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - при вступі на заочну форму навчання.
 
     4.11. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають особи:
     які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;
     громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
     Вибір здійснюється вступником під час подання документів.
{ Пункт 4.11 глави 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }

 
{ Пункт 4.12 глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }

 
     4.12. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
 
     4.13. Програми фахових випробувань розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.
     Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайтах ВНЗ МВС та в приймальних (відбіркових) комісіях. { Пункт 4.13 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 593 ( z0778-14 ) від 23.06.2014 }
 
     4.14. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
 
{ Абзац другий пункту глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }

 
     Перескладання вступних випробувань не допускається. { Пункт 4.14 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1180 ( z2154-13 ) від 02.12.2013 }
 

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »