Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки
МКТ України; Наказ від 18.10.2005745
Документ z1285-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.06.2017, підстава z0677-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2005  № 745


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2005 р.
за № 1285/11565

Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
культури і туризму
№ 110 від 14.03.2006
№ 11 від 05.03.2007
№ 26 від 11.04.2007
№ 38 від 12.06.2007
№ 67 від 11.10.2007
№ 18 від 01.04.2008
№ 44 від 24.09.2008
№ 54 від 18.12.2008
№ 61 від 31.05.2010
№ 28 від 19.07.2010
№ 46 від 27.10.2010
№ 53 від 06.12.2010
Наказами Міністерства культури
№ 1 від 25.01.2011
№ 2 від 14.02.2011
№ 31 від 26.04.2011
№ 464 від 17.06.2011
№ 90 від 09.02.2012
№ 367 від 29.04.2013
№ 453 від 11.06.2014
№ 999 від 18.11.2014
№ 810 від 19.10.2015
№ 811 від 19.10.2015
№ 1105 від 24.12.2015
№ 357 від 23.05.2016
№ 1249 від 23.12.2016
№ 1250 від 23.12.2016
№ 137 від 24.02.2017
№ 421 від 16.05.2017}

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) і від 22.08.2005 № 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, згідно з додатком 1;

{Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму № 38 від 12.06.2007 - застосовується з 1 червня 2007 року}

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури згідно з додатками 2-6;

показники для віднесення бюджетних установ, закладів і організацій культури до відповідних груп за оплатою праці керівних працівників згідно з додатками 7-11.

2. Установити:

1) що посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій культури, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

2) що працівникам установ, закладів та організацій культури, які мають статус національних, може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством;

{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 2 від 14.02.2011 - застосовується з 1 січня 2011 року}

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників установ, закладів та організацій культури, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

{Абзац п’ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 811 від 19.10.2015}

4. У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з законодавством, зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати.

5. Умови оплати праці, передбачені цим наказом, застосовуються при обчисленні заробітної плати працівників закладів культури усіх організаційно-правових форм господарювання, включених до базової мережі закладів культури відповідно до Закону України "Про культуру", незалежно від відомчого підпорядкування.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства культури № 999 від 18.11.2014}

6. Оплата праці працівників, посади яких не визначені цим наказом, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

7. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах затвердженого фонду заробітної плати встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, передбачених додатками 2-6.

8. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 № 204 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2001 за № 366/5557, від 16.01.2002 № 20 "Про оплату праці працівників національних закладів культури (мистецьких)" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за № 46/6334, від 16.01.2002 № 19 "Про оплату праці працівників національних закладів культури" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за № 45/6333, від 10.02.2003 № 67 "Про оплату праці працівників Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за № 175/7496, від 10.06.2002 № 366 "Про оплату праці працівників Національного заповідника "Софія Київська" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за № 511/6799.

9. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра В.В.Корнієнка.

Міністр

І.Д. Ліховий

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство праці та соціальної політики
Заступник Міністра

Міністерство фінансів України України
Заступник Міністра

Центральний комітет профспілки
працівників культури України
Голова
Н.І.Іванова


В.М.МатвійчукЛ.Ф.ПерелигінаДодаток 1
до наказу Міністерства культури
і туризму України
18.10.2005  № 745
(у редакції наказу
Міністерства культури і туризму України
24.09.2008 № 44)

РОЗМІРИ
посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються

з 1 червня 2007 року

з 1 вересня 2008 року

1

1

1

2

1,06

1,09

3

1,12

1,18

4

1,18

1,27

5

1,24

1,36

6

1,3

1,45

7

1,37

1,54

8

1,47

1,64

9

1,57

1,73

10

1,66

1,82

11

1,78

1,97

12

1,92

2,12

13

2,07

2,27

14

2,21

2,42

15

2,35

2,58

16

2,5

2,79

17

2,66

3

18

2,83

3,21

19

3,01

3,42

20

3,25

3,64

21

3,41

3,85

22

3,5

4,06

23

3,71

4,27

24

3,8

4,36

25

3,93

4,51

__________
Примітки:


1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року – 1335 гривень.
Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства культури і туризму № 110 від 14.03.2006, № 11 від 05.03.2007, № 26 від 11.04.2007 - редакція застосовується починаючи з 1 квітня 2007 року, № 38 від 12.06.2007 - застосовується з 1 червня 2007 року, № 18 від 01.04.2008, № 44 від 24.09.2008 - застосовується з 1 вересня 2008 року; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури і туризму № 54 від 18.12.2008, № 61 від 31.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року, № 28 від 19.07.2010 - застосовується з 1 липня 2010 року, № 46 від 27.10.2010 - застосовується з 1 жовтня 2010 року, № 53 від 06.12.2010 - застосовується з 1 грудня 2010 року, Наказами Міністерства культури № 1 від 25.01.2011 - застосовується з 1 січня 2011 року, № 31 від 26.04.2011 - застосовується з 1 квітня 2011 року, № 464 від 17.06.2011 - застосовується з 1 липня 2011 року, № 90 від 09.02.2012 - застосовується з 1 січня 2012 року, № 367 від 29.04.2013 - застосовується з 1 січня 2013 року, № 453 від 11.06.2014, № 810 від 19.10.2015 - застосовується з 1 вересня 2015 року, № 1105 від 24.12.2015 - застосовується з 01 грудня 2015 року, № 357 від 23.05.2016 - застосовується з 01 травня 2016 року, № 1250 від 23.12.2016 - застосовується з 01 грудня 2016 року, № 137 від 24.02.2017- застосовується з 01 січня 2017 року}

Начальник управління
з питань оплати праці
та бюджетних програмН.Ю. СолодченкоДодаток 2
до наказу Міністерства культури
і туризму України
18.10.2005  № 745

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, художнього та артистичного персоналу театрів

Таблиця 1

Посади

Тарифні розряди

національні театри

академічні театри

театри опери та балету, державні обласні, київські та севастопольські міські драматичні, музичнодраматичні, музичні театри, ТЮГи та театри ляльок

державні обласні пересувні, міські театри та театристудії

1

2

3

4

5

Керівні працівники

з 1 січня 2008 року

Генеральний директор (директор)

17-18

16-17

15-16

15

Директоррозпорядник

16-17

15-16

14-15

14

Директор комерційний

16-17

15-16

14-15

14

Головний інженер

16-17

15-16

14-15

14

Начальники відділів, служб, цехів з основних видів діяльності

13-15

12-14

12-13

11-12

Головний адміністратор

13-15

12-14

12-13

11-12

Начальники інших відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень

13-14

12-13

11-12

10-11

Начальник бюро

12-13

11-12

10-11

10

з 1 січня 2009 року

Генеральний директор - художній керівник театру, директор - художній керівник театру, Генеральний директор*, директор*

21-22

20-21

17-18

17

Директоррозпорядник

20-21

19-20

16-17

16

Директор комерційний

20-21

19-20

16-17

16

Головний інженер

20-21

19-20

16-17

16

Начальники відділів, служб, цехів з основних видів діяльності

17-19

16-18

16

15

Головний адміністратор

17-19

16-18

16

15

Начальники інших відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень

17-18

16-17

13-14

13-14

Начальник бюро

16-17

15-16

13

13

__________
* До закінчення дії контракту

1. Посадові оклади керівників театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються на рівні посадових окладів директорів-розпорядників.

2. Посадові оклади директорів творчих колективів у складі театрів установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.

1

2

3

4

5

Художній персонал

з 1 січня 2008 року

Керівник художній

16-17

15-16

14-15

13-14

Головний режисер

16-17

15-16

14-15

13-14

Головні: балетмейстер, хормейстер, диригент, художник

16-17

15-16

14-15

13-14

Режисерпостановник, балетмейстерпостановник, художникпостановник

15-16

14-15

13-14

12-13

Диригенти всіх категорій

13-15

12-14

11-13

11-12

Режисер, балетмейстер, хормейстер

14-15

13-14

12-13

11-12

Концертмейстер з класу вокалу (балету)

14-15

13-14

12-13

11-12

Керівник літературнодраматургічної частини

14-15

13-14

12-13

11-12

Керівник музичної частини

14-15

13-14

12-13

11-12

Художники всіх спеціальностей

14-15

13-14

12-13

11-12

Завідувач художньопостановочної частини

14-15

13-14

12-13

11-12

Завідувач трупи

14-15

13-14

12-13

11-12

Помічники керівника художнього (головних спеціалістів: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера)

13-14

12-13

11-12

10-11

Репетитор з балету (вокалу)

12-13

11-12

10-11

9-10

Репетитор з техніки мови

12-13

11-12

10-11

9-10

Помічники: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера, художника

12-13

11-12

10-11

9-10

Звукорежисер: вищої категорії

13-14

12-13

11-12

10-11

I категорії

12-13

11-12

10-11

9-10

II категорії

12

10-11

10

9

Керівник художній цеху: балету, опери

14-15

13-14

12-13

11-12

Завідувач режисерської частини

14-15

13-14

12-13

11-12

Звукооператор

12-13

11-12

10-11

9-10

Асистент режисера (балетмейстера, диригента, хормейстера)

12-13

11-12

10-11

9-10

Суфлер

12

10-11

9-10

9

з 1 січня 2009 року

Керівник художній*

20-21

19-20

16-17

15-16

Головний режисер

20-21

19-20

16-17

15-16

Головні: балетмейстер, хормейстер, диригент, художник

20-21

19-20

16-17

15-16

Режисерпостановник, балетмейстерпостановник, художникпостановник

19-20

16-17

15-16

14-15

Диригенти всіх категорій

17-19

16-18

13-15

13-14

Режисер, балетмейстер, хормейстер

18-19

17-18

14-15

13-14

Концертмейстер з класу вокалу (балету)

18-19

17-18

14-15

13-14

Керівник літературнодраматургічної частини

18-19

17-18

14-15

13-14

Керівник музичної частини

18-19

17-18

14-15

13-14

Художники всіх спеціальностей

18-19

17-18

14-15

13-14

Завідувач художньопостановочної частини

18-19

17-18

14-15

13-14

Завідувач трупи

18-19

17-18

14-15

13-14

Помічники керівника художнього (головних спеціалістів: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера)

17-18

16-17

13-14

12-13

Репетитор з балету (вокалу)

16-17

15-16

12-13

12

Репетитор з техніки мови

16-17

15-16

12-13

12

Помічники: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера, художника

16-17

15-16

12-13

12

Звукорежисер: вищої категорії

17-18

16-17

13-14

13-14

I категорії

16-17

15-16

12-13

12-13

II категорії

16

15

12

12

Керівник художній цеху: балету, опери

18-19

17-18

14-15

13-14

Завідувач режисерської частини

18-19

17-18

14-15

13-14

Звукооператор

16-17

15-16

12-13

12-13

Асистент режисера (балетмейстера, диригента, хормейстера)

16-17

15-16

12-13

12-13

Суфлер

16

13-15

12

12

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »