Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань
Держдепартамент вик.покарань; Наказ, Правила, Форма типового документа від 25.12.2003275
Документ z1277-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.01.2015, підстава z1656-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Н А К А З
25.12.2003 N 275
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2003 р.
за N 1277/8598
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 2186/5 ( z1656-14 ) від 29.12.2014 }
Про затвердження Правил внутрішнього
розпорядку установ виконання покарань
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
департаменту України з питань виконання покарань
N 124 ( z0859-04 ) від 30.06.2004
N 213 ( z1481-04 ) від 09.11.2004
N 99 ( z0668-05 ) від 06.06.2005
N 158 ( z1159-05 ) від 21.09.2005
N 182 ( z1395-05 ) від 08.11.2005
N 40 ( z0247-06 ) від 23.02.2006
N 90 ( z0604-06 ) від 06.05.2006
N 146 ( z0958-06 ) від 09.08.2006
N 16 ( z0147-07 ) від 05.02.2007
N 39 ( z0298-07 ) від 14.03.2007 }
З метою приведення відомчих нормативно-правових актів з
питань виконання покарань у відповідність до вимог
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію Правила внутрішнього розпорядку
установ виконання покарань (далі - Правила), що додаються.
2. Начальникам управлінь (відділів) Департаменту в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області,
установ виконання покарань організувати вивчення цього наказу та
затверджених ним Правил з особовим складом органів і установ
виконання покарань та забезпечити неухильне виконання їх вимог.
3. Управлінню охорони, нагляду і безпеки Департаменту
(Ільтяй М.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного
департаменту України з питань виконання покарань від 05.06.2000
N 110 ( z0395-00 ) "Про затвердження та введення в дію Правил
внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ", зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 06.07.2000 за N 395/4616, від
14.04.2001 N 65 ( z0376-01 ) "Про затвердження Положення про
організацію виконання покарання у вигляді довічного позбавлення
волі в установах кримінально-виконавчої системи", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 28.04.2001 за N 376/5567, від
21.08.2001 N 158 ( z0838-01 ) "Про затвердження Інструкції про
організацію виконання покарання у виді арешту в установах
кримінально-виконавчої системи", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 25.09.2001 за N 838/6029 та від 04.09.2001 N 165
( z0839-01 ) "Про затвердження Інструкції про організацію
виконання покарання у виді обмеження волі в установах
кримінально-виконавчої системи", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 25.09.2001 за N 839/6030.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Департаменту генерал-лейтенанта внутрішньої
служби Пташинського О.Б., начальників управлінь (відділів)
Департаменту в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві
та Київській області.
6. Наказ оголосити особовому складу органів і установ
виконання покарань.
Голова
генерал-полковник
внутрішньої служби В.А.Льовочкін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту України
з питань виконання покарань
25.12.2003 N 275
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2003 р.
за N 1277/8598

ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку установ виконання покарань
{ У тексті Правил слово "працівник" у всіх відмінках замінено
словом "персонал" у відповідному відмінку згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань
N 39 ( z0298-07 ) від 14.03.2007 }
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Завдання Правил внутрішнього розпорядку установ виконання
покарань Ці Правила мають своїм завданням конкретизувати окремі
питання виконання та відбування кримінального покарання у виді
арешту, позбавлення та обмеження волі відповідно до вимог
кримінально-виконавчого законодавства України. Правила обов'язкові для усіх арештних домів,
кримінально-виконавчих установ та спеціальних виховних установ.
2. Скорочення, що вживаються у цих Правилах, мають таке
значення: Державна кримінально-виконавча служба України -
кримінально-виконавча служба. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного департаменту України з питань виконання
покарань N 39 ( z0298-07 ) від 14.03.2007 } Департамент - Державний департамент України з питань
виконання покарань. Територіальні органи управління Департаменту - управління
(відділи) Державного департаменту України з питань виконання
покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Київській області. ДІЗО - дисциплінарний ізолятор. ПКТ - приміщення камерного типу. ОК - одиночна камера. ЧПНУ - черговий помічник начальника установи. КПП - контрольно-пропускний пункт. Сектор максимального рівня безпеки - сектор максимального
рівня безпеки при колонії середнього рівня безпеки. Сектор середнього рівня безпеки - сектор середнього рівня
безпеки при колонії мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 99
( z0668-05 ) від 06.06.2005 ) Ларьок - приміщення для придбання засудженими за
безготівковим розрахунком продуктів харчування і предметів першої
потреби.
3. Організація і ліквідація установ виконання покарань Установи виконання покарань організовуються і ліквідовуються
Департаментом. Направлення засуджених до установ виконання покарань, що
відкриваються заново, здійснюється у разі наявності необхідних
житлово-побутових умов, як правило, після прийняття в експлуатацію
усіх об'єктів спеціальними комісіями, призначеними Головою
Департаменту. У колоніях мінімального із загальними умовами тримання та
середнього рівнів безпеки можуть бути створені ізольовані дільниці
слідчих ізоляторів та дільниці соціальної реабілітації. У колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами
тримання можуть створюватися ізольовані сектори середнього рівня
безпеки. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 99 ( z0668-05 )
від 06.06.2005 ) У колоніях середнього рівня безпеки можуть створюватися
ізольовані сектори максимального рівня безпеки. При виправних центрах можуть створюватися сектори
мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання. ( Пункт
3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань N 213 ( z1481-04 ) від
09.11.2004 ) Зазначені дільниці і сектори організовуються та
ліквідовуються за наказами Голови Департаменту.
4. Планове наповнення установ виконання покарань Планове наповнення установ виконання покарань установлюється
і змінюється Департаментом.
5. Інспектування установ виконання покарань Правом інспектування установ виконання покарань користуються
Голова Департаменту, його заступники, начальники територіальних
органів управління Департаменту та їх заступники. Інший персонал кримінально-виконавчої служби користується
правом перевірки установ виконання покарань на підставі приписів
або завдань на відрядження, затверджених посадовими особами,
зазначеними в частині першій цього пункту. { Абзац другий пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань N 39 ( z0298-07 ) від
14.03.2007 } Комплексне інспектування установ виконання покарань
проводиться один раз на п'ять років Департаментом і один раз на
два роки його територіальним органом управління. У кожній установі виконання покарань ведеться книга зауважень
і пропозицій (додаток 1 до цих Правил), яка зберігається у
канцелярії і до якої особи, які інспектують, уносять свої
зауваження і пропозиції.
6. Юридичний статус установ виконання покарань Установи виконання покарань користуються правами юридичних
осіб і мають печатку із зображенням Державного герба України та
своїм найменуванням.
Розділ II. ОБЛАДНАННЯ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
7. Загальні вимоги щодо обладнання установ виконання покарань Виправні колонії, виправні центри, виховні колонії та арештні
доми будуються за типовими проектами. Територія виправних та виховних колоній розмежовується на
структурні дільниці, які ізолюються одна від одної. У виховних колоніях створюються такі дільниці: карантину,
діагностики і розподілу; ресоціалізації; соціальної адаптації. У виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки
створюються такі дільниці: карантину, діагностики і розподілу;
ресоціалізації; посиленого контролю; соціальної реабілітації. У виправних колоніях максимального рівня безпеки створюються
такі дільниці: карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації;
посиленого контролю. У виправних та виховних колоніях виділяються дві ізольовані
зони: житлова - для мешкання засуджених; виробнича - для роботи
засуджених. Дільниці ресоціалізації виправних колоній мінімального рівня
безпеки із загальними умовами тримання, середнього та
максимального рівня безпеки (з триманням у звичайних жилих
приміщеннях) для тримання засуджених чоловіків, поділяються на
локальні, ізольовані один від одного сектори, які обладнуються
відповідно до переліку (додаток 2 до цих Правил). У житловій зоні розміщуються гуртожитки, їдальня, ларьок,
клуб, бібліотека, кімната психоемоційного розвантаження,
приміщення для загальноосвітнього навчання, приміщення для
проведення духовної роботи та здійснення релігійних обрядів,
медична частина із стаціонаром та інфекційним ізолятором, лазня з
пральнею і дезкамерою та сушильнею, перукарня, комора для
зберігання постільних речей та спецодягу, камери схову особистих
речей повсякденного користування, майстерня з ремонту одягу та
взуття, кабінети для начальника колонії, його заступників,
персоналу відділу нагляду і безпеки, оперативної та
соціально-психологічної служб, кімната для приймання засуджених. Територія виробничої зони виправних колоній мінімального
рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та
максимального рівнів безпеки в обов'язковому порядку локалізується
з метою виключення вільного переміщення засуджених між виробничими
дільницями. На території виправної колонії ізольовано обладнується
будівля з ПКТ і ДІЗО з камерами для праці та двориками для
прогулянок засуджених, а в житловій зоні виховної колонії - тільки
приміщення ДІЗО та дворики для прогулянок засуджених. Житлова зона від виробничої, а також ПКТ та ДІЗО
відокремлюються від інших споруд коридорами, які проглядаються. Між суміжними житловою та виробничою зонами обладнуються КПП
для пропуску засуджених з однієї зони в іншу, а при необхідності -
приміщення для обшуку та переодягання засуджених. У будинку, де розташований КПП по пропуску персоналу на
територію колонії, обладнуються кімнати для проведення
короткострокових та тривалих побачень, кімнати для
приймання-видавання посилок (передач), огляду осіб та їх речей. Приміщення ЧПНУ, його заступника та чергової зміни молодших
інспекторів з нагляду та безпеки розташовується, як правило, в
окремому приміщенні на межі житлової та виробничої зон з таким
розрахунком, щоб була змога вільно оглядати територію колонії. За межами колонії розташовуються службові кабінети
керівництва та служб установи, склади продовольства, речового
майна, паливно-мастильних матеріалів, лаків, фарб та хімічних
речовин, овочесховища, гаражі, аптеки, приміщення для мешкання та
очікування родичів засуджених, які прибули на побачення.
8. Особливості обладнання виправних колоній максимального
рівня безпеки У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені
тримаються в умовах суворої ізоляції у звичайних жилих приміщеннях
та ПКТ. У виправних колоніях максимального рівня безпеки з триманням
засуджених у ПКТ на території, де розташовані ці приміщення,
розташовуються ДІЗО, ОК, камери для праці засуджених, карцер. Біля
цих приміщень обладнуються дворики для прогулянки засуджених. У
секторах для тримання засуджених до довічного позбавлення волі
двері лазні та прогулянкових двориків в обов'язковому порядку
обладнуються кватирками для зняття та одягання наручників на
засуджених. У двориках обладнуються гімнастична перекладина та
паралельні бруси. У ПКТ обладнуються спеціальні ізольовані
приміщення для проведення соціально-виховної та психологічної
роботи із засудженими, надання їм телефонних розмов, побачень з
адвокатами, іншими особами та здійснення особистого приймання
засуджених. ( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного департаменту України з питань виконання
покарань N 213 ( z1481-04 ) від 09.11.2004 ) У спеціальному приміщенні для проведення соціально-виховної
та психологічної роботи із засудженими до довічного позбавлення
волі, побачень їх з адвокатами, іншими особами та здійснення
особистого приймання цих засуджених встановлюються вмуровані в
підлогу або відкидні стіл та стілець для засудженого, які
відгороджуються металевими ґратами з отвором розміром 30 см на
15 см та дверима, що обладнані механічним замком. Стіл та стілець
для представника адміністрації встановлюються таким чином, щоб
засуджений не мав змоги перешкодити представнику адміністрації
вільно вийти з камери. Стіл в обов'язковому порядку обладується
кнопкою тривожної сигналізації з виводом на пульт чергової
частини. Приміщення медичної частини відгороджується парканом
суцільного заповнення. Для надання медичної допомоги засудженим до
довічного позбавлення волі додатково обладнуються палати-камери
для ізоляції та лікування таких засуджених, хворих на інфекційні,
соматичні захворювання, а також палати для проведення маніпуляцій,
перев'язок та стаціонарного лікування. У виправних колоніях максимального рівня безпеки з триманням
засуджених у звичайних жилих приміщеннях гуртожитки обладнуються
відповідно до пункту 11 цих Правил.
9. Особливості обладнання виправних колоній мінімального
рівня безпеки з полегшеними умовами тримання та виправних центрів У житловій зоні колоній мінімального рівня безпеки з
полегшеними умовами тримання та виправних центрів розміщуються
гуртожитки, їдальня, клуб, бібліотека, лазня з пральнею,
дезкамерою та сушильнею, амбулаторія зі стаціонаром, ларьок,
перукарня, камери для зберігання постільних речей, спецодягу та
особистих речей засуджених, майстерня з ремонту одягу та взуття,
кабінети для начальника колонії (виправного центру), його
заступників, начальників відділень соціально-психологічної служби
(далі - відділення), персоналу оперативної служби, відділу
нагляду та безпеки, кімнати виховної роботи, спортивний майданчик.
У житловій зоні також обладнується місце для телефонних розмов
засуджених, проведення яких в обов'язковому порядку контролюється
адміністрацією. У колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами
тримання та виправних центрах обладнуються ДІЗО*. ( Абзац другий
пункту 9 в редакції Наказу Державного департаменту України з
питань виконання покарань N 213 ( z1481-04 ) від 09.11.2004 )
* У колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами
тримання ПКТ не створюється, оскільки дисциплінарне стягнення
у виді переведення до ПКТ у цих колоніях не застосовується,
бо засуджені, які злісно порушують режим тримання, відповідно
до частини 3 статті 102 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ) підпадають у встановленому порядку переведенню
на більш високий рівень безпеки.
ДІЗО відгороджуються від інших споруд парканом суцільного
заповнення. ( Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного департаменту України з питань виконання
покарань N 213 ( z1481-04 ) від 09.11.2004 ) Приміщення ЧПНУ, його заступника та чергової зміни молодших
інспекторів з нагляду та безпеки розташовується, як правило, в
окремому приміщенні на межі між житловою і виробничою зонами. У
разі відсутності виробничої зони - біля КПП з пропуску людей. Території колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними
умовами тримання та виправних центрів, як правило, обладнуються
огорожею суцільного заповнення з полегшених конструкцій та КПП. Межі колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами
тримання встановлюються і проходять уздовж її огорожі. Межі виправних центрів установлюються у порядку, визначеному
Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ). Про встановлені межі оголошується засудженим під розписку, що
долучається до їх особових справ. Засудженим, яким дозволено пересуватися без нагляду поза
територією колонії у зв'язку з виконанням ними роботи або
навчанням, особам, які відбувають покарання у виправному центрі,
та тим, які проживають із своїми сім'ями на квартирах, видаються
посвідчення встановленого зразка (додаток 3 до цих Правил).
10. Особливості обладнання виховних колоній Житлова зона виховної колонії розмежовується на дільниці:
карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації; соціальної
адаптації. Указані дільниці ізолюються одна від одної та обладнуються
робочими кабінетами для вихователів, спальними приміщеннями,
кімнатами для приймання їжі, приміщеннями для зберігання особистих
речей засуджених, кімнатами виховної роботи, туалетами. У житловій зоні розміщуються гуртожитки, школа, бібліотека,
центр психоемоційного розвантаження, ларьок, їдальня, лазня з
пральнею, перукарня, робочі кабінети керівництва установи та
відповідних служб. У виробничий зоні розміщуються професійно-технічне училище та
виробничі майстерні. У виховних колоніях обладнуються спортивні майданчики з
необхідним комплексом спортивного інвентарю та плац для шикування
всіх засуджених колонії. Територія виховних колоній обноситься парканом висотою не
менше 3,5 метра і обладнується інженерно-технічними засобами
охорони.
11. Обладнання гуртожитків в установах виконання покарань Особи, які відбувають покарання у виправних центрах,
виправних колоніях мінімального та середнього рівнів безпеки,
звичайних жилих приміщеннях колоній максимального рівня безпеки, а
також у виховних колоніях розміщуються в гуртожитках і
забезпечуються жилою площею за нормами, установленими
Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ). Кожному
засудженому надається індивідуальне спальне місце, яке визначає
начальник відділення і на якому прикріплюється табличка із
зазначенням прізвища, ініціалів засудженого. Гуртожитки в установах виконання покарань забезпечуються
інвентарем та іншими предметами за нормами, установленими
переліком (додаток 4 до цих Правил). За такими самими нормами забезпечуються гуртожитки або камери
для засуджених, які залишені в колоніях максимального рівня
безпеки для виконання робіт з господарського обслуговування. У приміщеннях гуртожитків, крім спальних кімнат, з розрахунку
на кожне відділення обладнуються кабінети начальників відділень
(вихователів), кімнати виховної роботи, приміщення для зберігання
особистих речей засуджених, сушильні для одягу та взуття,
приміщення для приймання їжі та збереження продуктів харчування з
холодильниками, туалетні кімнати. У виправних колоніях для
тримання засуджених жіночої статі - кімнати особистої гігієни.
12. Особливості розміщення засуджених у дільниці карантину,
діагностики і розподілу Засуджені у дільниці карантину, діагностики і розподілу
тримаються у звичайних жилих приміщеннях протягом 14 діб.
Гуртожитки обладнуються у відповідності до пункту 11 цих Правил та
додатково обладнується кімната для приймання лікарем. Приймання
їжі засудженими організовується на території дільниці у спеціально
обладнаному приміщенні.
13. Особливості розміщення засуджених у дільниці
ресоціалізації Засуджені в дільниці ресоціалізації тримаються у звичайних
жилих приміщеннях. Гуртожитки обладнуються у відповідності до
пункту 11 цих Правил.
14. Особливості розміщення засуджених у дільниці соціальної
реабілітації На території дільниці соціальної реабілітації колоній
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання та
середнього рівня безпеки розміщуються будівлі з приміщеннями:
кімната молодшого інспектора; кабінет начальника відділення;
кімнати для проживання засуджених; приміщення для зберігання
особистих речей засуджених; кімнати для проведення тривалих
побачень; кімната для приймання лікарем; кімната виховної роботи;
кухня-їдальня; лазня з пральнею та сушильнею; туалетні кімнати. У
цій будівлі обладнується місце для телефонних розмов засуджених,
проведення яких контролюється адміністрацією. На території дільниці обладнується приміщення для придбання
засудженими продуктів харчування та предметів першої потреби з
ларка колонії. Межі дільниці встановлюються і проходять уздовж її огорожі,
про які засудженим оголошується під розписку, що долучається до їх
особових справ. Засудженим, яким дозволено пересуватися без нагляду поза
територією дільниці у зв'язку з виконанням ними роботи або
навчанням, та тим, які проживають із своїми сім'ями, видаються
посвідчення встановленого зразка (додаток 3 до цих Правил).
15. Особливості розміщення засуджених у дільниці соціальної
адаптації У дільниці соціальної адаптації тримаються засуджені, які
правомірно себе поводять і сумлінно ставляться до праці і яким
до закінчення встановленого строку відбування покарання
або до дати застосування можливого умовно-дострокового звільнення
від відбування покарання залишається не більше шести місяців,
а також які, як правило, закінчили навчання у загальноосвітній
середній школі або професійно-технічному училищі. ( Абзац перший
пункту 15 в редакції Наказу Державного департаменту України з
питань виконання покарань N 213 ( z1481-04 ) від 09.11.2004 ) Засуджені в дільниці соціальної адаптації проживають у межах
колонії у спеціально обладнаних приміщеннях окремо від інших
засуджених. Жилі приміщення дільниці соціальної адаптації обладнуються
відповідно до пункту 11 цих Правил, крім того, обладнуються клас
підготовки до звільнення, бібліотечка. Приймання їжі, миття засуджених, відвідання бібліотеки,
крамниці для придбання продуктів харчування та предметів першої
потреби проводяться окремо від інших засуджених. Приймання їжі та миття засуджених можуть організовуватися на
території дільниці у приміщеннях, обладнаних згідно з
установленими нормами. Засуджені, які тримаються в дільниці соціальної адаптації,
працевлаштовуються на окремих виробничих об'єктах колонії або за
межами колонії на інших об'єктах з дотриманням вимог безпеки і
постійного контролю.
16. Особливості розміщення засуджених у дільниці посиленого
контролю У дільниці посиленого контролю виправних колоній засуджені
тримаються в умовах суворої ізоляції від інших засуджених, яка
поєднується із застосуванням до них обмежень, передбачених режимом
відбування покарання, а також заходів виховного впливу. У
дільницях посиленого контролю виправних колоній мінімального рівня
безпеки із загальними умовами тримання та середнього рівня безпеки
засуджені розміщуються у звичайних жилих приміщеннях, які
обладнуються відповідно до пункту 11 Правил, а в дільницях
посиленого контролю виправних колоній максимального рівня
безпеки - у приміщеннях камерного типу. ( Абзац перший пункту 16
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань N 182 ( z1395-05 ) від
08.11.2005 ) Жилі приміщення та камери обладнуються металевими дверима або
дерев'яними дверима, які з внутрішнього боку оббиваються листовою
сталлю та укріплюються металевими кутниками по всьому периметру і
мають товщину 6 см. У центрі дверей на висоті 1,4-1,5 м
обладнується отвір для нагляду за засудженими. У середній частині
дверей на висоті 95 см від підлоги обладнується кватирка розміром
18 см на 22 см для передачі засудженим їжі, книжок тощо. Дверцята
кватирки відкриваються у бік коридору та обладнуються замком.
( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 182
( z1395-05 ) від 08.11.2005 ) Вікна жилих приміщень та камер обладнуються металевими
звареними ґратами та кватирками. З боку жилих приміщень та камер
вікна прикриваються ґратами, які унеможливлюють доступ до скла.
( Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 182
( z1395-05 ) від 08.11.2005 ) Двері та вікна жилих приміщень та камер блокуються
сигналізацією з виводом на пульт чергової частини. Двері жилих
приміщень та камер в обов'язковому порядку обладнуються
механічними та електромеханічними замками спеціального типу,
дозвіл на відкриття яких можливо отримати тільки з чергової
частини установи. ( Абзац четвертий пункту 16 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту України з
питань виконання покарань N 182 ( z1395-05 ) від 08.11.2005 ) У кожному жилому приміщенні та камері обладнуються туалет з
умивальником з обов'язковим їх відгородженням суцільною
перегородкою висотою не менше 1 м. Засуджені, які тримаються у
дільниці, не мають права виходу з жилих приміщень та камер, за
винятком виходу на роботу та проведення прогулянок у встановлений
розпорядком дня час, а також у випадках надання їм побачень,
медичного обстеження та стаціонарної медичної допомоги,
відвідування кімнати виховної роботи. ( Абзац п'ятий пункту 16 із
змінами, внесеними згідно з Наказами Державного департаменту
України з питань виконання покарань N 213 ( z1481-04 ) від
09.11.2004, N 182 ( z1395-05 ) від 08.11.2005 ) Стіни жилих приміщень та багатомісних (більше 10 осіб) камер,
що виходять у бік коридору, як правило, обладнуються проглядовими
вікнами, на яких установлюються ґрати, для нагляду за засудженими.
( Абзац шостий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 182
( z1395-05 ) від 08.11.2005 ) Локальні сектори дільниць посиленого контролю виправних
колоній обладнуються у відповідності до особливих вимог (додаток 2
до цих Правил). Засуджені, які тримаються у дільниці посиленого контролю,
приймають їжу у жилих приміщеннях та камерах, миття їх
здійснюється за окремим графіком. ( Абзац восьмий пункту 16 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань N 182 ( z1395-05 ) від
08.11.2005 ) У дільницях посиленого контролю, як правило, установлюється
роздільне тримання засуджених осіб, які переведені з дільниць
карантину, діагностики і розподілу, від засуджених осіб, які
переведені з інших ізольованих дільниць.
17. Обладнання камер у ПКТ (ОК), ДІЗО, карцерів та секторів
максимального рівня безпеки установ виконання покарань ( Назва
пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 99 ( z0668-05 )
від 06.06.2005, N 158 ( z1159-05 ) від 21.09.2005 ) Особи, які тримаються у ПКТ (ОК), ДІЗО та карцерах установ
виконання покарань, забезпечуються жилою площею у розмірі,
передбаченому законодавством. Особи, які тримаються у ДІЗО виховних колоній, забезпечуються
жилою площею у розмірі, передбаченому законодавством. Вікна камер у ПКТ (ОК) установ виконання покарань та ДІЗО,
карцерах обладнуються металевими звареними ґратами та кватирками.
З боку приміщень (камер) вікна прикриваються ґратами, які
унеможливлюють доступ до скла. Підлога в ПКТ (ОК) та ДІЗО будується на бетонній основі і
покривається дошками. Стіни камер ПКТ (ОК), ДІЗО, а також карцерів
армуються, штукатуряться цементною сумішшю і біляться у світлі
тони. У камерах ПКТ (ОК), ДІЗО, карцерах установ виконання покарань
зовнішні двері обладнуються відповідно до пункту 16 цих Правил та
додатково встановлюються внутрішні двері, які виготовлені з
металевих круглих прутів та поперечних смужок. На цих дверях
обладнується кватирка, яка відкривається, як і двері, у бік
коридору, або отвір для передачі засудженим їжі. Усі двері та вікна камер блокуються сигналізацією з виводом
на пульт чергової частини. Двері камер в обов'язковому порядку
обладнуються механічними та електромеханічними замками
спеціального типу, дозвіл на відкриття яких можливо отримати
тільки з чергової частини установи. Електропроводка та труби водопостачання в камерах ПКТ (ОК),
ДІЗО та карцерів монтуються так, щоб повністю унеможливити доступ
до них засуджених. Електролампочки загального освітлення
встановлюються в нішах на стелі, а нічного освітлення - в нішах
над дверима. Ніші ізолюються ґратами. Природне освітлення камер
повинно бути таким, щоб задовольняти побутові потреби засуджених,
а штучне освітлення камер повинно бути достатнім для того, щоб
засуджені мали змогу писати, читати чи працювати без шкоди для
зору. Світильники відгороджуються від можливого їх пошкодження.
Вимикачі для кожної камери встановлюються з боку коридору. Напруга в електромережі для освітлення камер ДІЗО, карцеру,
ПКТ (ОК), де засуджені відбувають дисциплінарне стягнення,
установлюється 36 В. ( Абзац дев'ятий пункту 17 в редакції Наказу
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 213
( z1481-04 ) від 09.11.2004 ) У камерах ПКТ (ОК) та ДІЗО гучномовці встановлюються в нішах
стін. У цих камерах також установлюються кнопки сигналізації для
виклику молодших інспекторів. У камерах обладнуються санітарні
вузли з обов'язковим їх відгородженням суцільною перегородкою
висотою не менше 1 м. Камери для тримання осіб, які відбувають покарання у виді
арешту, довічного позбавлення волі, та ПКТ виправних колоній
забезпечуються інвентарем та іншими предметами за нормами,
установленими переліком (додаток 5 до цих Правил). Камери ПКТ (ОК), ДІЗО та карцери установ виконання покарань
обладнуються відкидними ліжками, тумбами для сидіння за кількістю
осіб, які там тримаються, столом, умивальником та настінними
шафами або полицями, що наглухо прикріплені до підлоги або стін.
Відкидні ліжка в камерах ПКТ (ОК), ДІЗО та карцері, де засуджені
відбувають стягнення, з підйому до відбою закриваються на замок. Приймання їжі засудженими здійснюється у камерах. Поряд з ПКТ та ДІЗО обладнуються робочі камери для
організації праці осіб, які тримаються в цих приміщеннях. У ПКТ, як правило, установлюється роздільне тримання
засуджених осіб, які направлені із слідчих ізоляторів, від
засуджених осіб, які були переведені у порядку стягнення або за
персональним нарядом.
Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ
ДО АРЕШТУ
18. Правовий статус засуджених до арешту Засуджені до арешту несуть обов'язки і користуються правами,
які встановлені законодавством України, з обмеженнями, що
передбачені для цієї категорії засуджених, а також випливають з
вироку суду та встановлені Кримінально-виконавчим кодексом України
( 1129-15 ) для відбування покарання даного виду. Засуджені до арешту мають право: на щоденну прогулянку тривалістю одна година, а неповнолітні
- до двох годин; на восьмигодинний сон у нічний час; мати при собі і зберігати в камері особисті предмети і речі,
перелік яких установлено цими Правилами; одержувати і відправляти листи без обмеження їх кількості; витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і
предметів першої потреби гроші в сумі до сімдесяти відсотків
мінімального розміру заробітної плати; в індивідуальному порядку відправляти релігійні обряди,
користуватися релігійною літературою; звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних
органів, громадських організацій і до службових осіб. Пропозиції,
заяви і скарги засуджених надсилаються відповідно до вимог Правил
за належністю і вирішуються у встановленому законом порядку.
Пропозиції, заяви і скарги, адресовані прокуророві, Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини, переглядові не підлягають і
не пізніше як у добовий строк надсилаються за належністю, а якщо
вони подані в неробочі чи святкові дні, то не пізніше доби з їх
завершення. Про результати розгляду пропозицій, заяв і скарг
оголошується засудженим під розпис; користуватися настільними іграми; мати побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права,
які за законом мають право на надання правової допомоги особисто
чи за дорученням юридичної особи в установленому
кримінально-виконавчим законодавством порядку; користуватися книгами, журналами і газетами з бібліотеки
установи. За виняткових обставин засудженим до арешту може бути надано
право на телефонну розмову з близькими родичами. Засуджені до арешту зобов'язані: дотримуватися норм, які визначають порядок і умови відбування
покарання, розпорядок дня установи, правомірних взаємовідносин з
іншими засудженими, персоналом установи та іншими особами; дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний
вигляд, постійно підтримувати чистоту в камерах, за графіком
чергувати в них; дбайливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого
державного майна; виходячи на прогулянку, дотримуватися встановлених на час
прогулянки правил поведінки; при відвідуванні приміщень, де тримаються засуджені,
персоналом кримінально-виконавчої служби та іншими посадовими
особами вставати і вітатися. { Абзац дев'ятнадцятий пункту 18 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань N 39 ( z0298-07 ) від
14.03.2007 } Засудженим до арешту забороняється: установлювати зв'язки з особами, які тримаються в інших
камерах; придбавати, виготовляти, уживати і зберігати предмети, вироби
і речовини, зберігання яких засудженим заборонено; продавати, дарувати чи відчужувати іншим шляхом на користь
інших осіб предмети, вироби і речовини, які перебувають в
особистому користуванні; грати в настільні та інші ігри з метою отримання матеріальної
або іншої користі; наносити собі або іншим особам татуювання; завішувати чи міняти без дозволу адміністрації спальні місця,
затуляти оглядове вічко; створювати конфліктні ситуації з іншими засудженими та
персоналом установи; мати побачення з родичами та іншими особами, за винятком
адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають
право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи; одержувати посилки (передачі) і бандеролі, за винятком
посилок (передач), що містять предмети одягу за сезоном.
19. Місця, порядок і умови виконання та відбування покарання
у виді арешту Особи, засуджені до арешту, тимчасово, до створення арештних
домів, відбувають покарання в слідчих ізоляторах за місцем
засудження. На них поширюється дія Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ) та цих Правил. Засуджені відбувають увесь строк покарання в одному арештному
домі чи слідчому ізоляторі в окремих постах або секціях. Переведення засудженого з одного арештного дому до іншого
допускається у разі його хвороби або для забезпечення його
особистої безпеки, а також за інших виняткових обставин, що
перешкоджають подальшому перебуванню засудженого в даному
арештному домі. Підставою для тримання осіб, засуджених до арешту, є тільки
вирок суду, який набрав законної сили. Засуджені забезпечуються жилою площею за нормами,
установленими кримінально-виконавчим законодавством України, та
тримаються в окремих камерах по 3-10 осіб в одній камері. У разі необхідності та з метою захисту засудженого від
можливих посягань на його життя з боку іншого засудженого чи
запобігання вчиненню ним нового злочину або за наявності медичного
висновку за вмотивованою постановою начальника установи їх можуть
тримати в одиночних камерах. Засуджених розміщують у камерах з дотриманням таких умов: чоловіків - окремо від жінок; неповнолітніх - окремо від усіх інших категорій засуджених; засуджених, яких уперше притягнуто до кримінальної
відповідальності, - окремо від осіб, які раніше притягалися до
кримінальної відповідальності; засуджених, які раніше відбували покарання в місцях
позбавлення волі, - окремо від засуджених, які раніше не відбували
покарання в місцях позбавлення волі; засуджених, які раніше працювали в суді, органах прокуратури,
юстиції та правоохоронних органах, - окремо від інших засуджених; іноземних громадян і осіб без громадянства, як правило, -
окремо від інших засуджених. При розміщенні засуджених у камерах обов'язково враховуються
рекомендації соціально-психологічної служби установи.
20. Особливості соціально-виховної роботи із засудженими до
арешту Соціально-психологічна робота із засудженими до арешту
спрямована на формування та збереження соціально-корисних навичок,
нейтралізацію негативного впливу умов ізоляції на особистість
засуджених, профілактику та попередження їх агресивної поведінки
щодо персоналу, інших засуджених та щодо себе, усвідомлення
провини за вчинені злочини та розвиток прагнення до відшкодування
заподіяної шкоди. Основними формами соціально-виховної роботи із засудженими до
арешту є: індивідуальна робота; просвітницька та культурно-масова робота; правове виховання. Самодіяльні організації серед засуджених не створюються. Організація соціально-виховної роботи із засудженими
безпосередньо покладається на інспектора з соціально-виховної
роботи.
21. Особливості організації праці засуджених до арешту Адміністрація установи має право залучати засуджених до робіт
з господарського обслуговування установи, а також поліпшення
житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із
забезпечення установ продовольством без оплати їхньої праці, як
правило, у порядку черговості і не більш як на дві години на день. Засуджені виводяться на роботу, де встановлюються додаткові
засоби нагляду та забезпечується надійна ізоляція.
22. Особливості комунально-побутового та медичного
обслуговування засуджених до арешту Засудженим надається індивідуальне спальне місце і видаються
постільні речі. Заміна постільних речей здійснюється в дні миття у
бані - не менше одного разу на тиждень. Засуджені спеціальним одягом не забезпечуються і відбувають
увесь строк покарання у цивільному одязі. Приміщення, де тримаються засуджені, радіофікуються. Час
радіотрансляції визначається розпорядком дня установи. Комунально-побутове забезпечення засуджених до арешту
здійснюється органами виконання покарань відповідно до норм,
установлених для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення
волі, та в порядку, передбаченому законодавством. Медичне
обслуговування в арештних домах здійснюється органами виконання
покарань у порядку, передбаченому законодавством. Засуджені до арешту забезпечуються триразовим гарячим
харчуванням згідно із затвердженими нормами добового забезпечення
продуктами харчування для засуджених, які тримаються в ПКТ
виправних колоній максимального рівня безпеки та арештних домах.
Розділ IV. ОСОБЛИВОСТІ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ
ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
23. Правовий статус засуджених до довічного позбавлення волі Особи, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення
волі, несуть обов'язки і користуються правами людини та
громадянина, за винятком обмежень, визначених законами України,
Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ) для цієї
категорії засуджених, а також установлених вироком суду. На
засуджених до довічного позбавлення волі у повному обсязі
поширюються основні права й обов'язки засуджених до позбавлення
волі, що визначені Кримінально-виконавчим кодексом України,
нормативно-правовими актами Департаменту, а також цими Правилами. Самодіяльні організації серед засуджених до довічного
позбавлення волі не створюються. Для засуджених, які не мають
загальної середньої освіти, у виправних колоніях утворюються
консультаційні пункти. На засуджених до довічного позбавлення волі поширюються
заходи заохочення, стягнення та порядок їх застосування,
передбачені Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ). Засуджені до довічного позбавлення волі мають право: на щоденну прогулянку тривалістю одна година; на безперервний восьмигодинний сон у нічний час; користуватися телевізорами, придбаними за рахунок родичів за
наявності можливості розміщення їх у камері; користуватися книгами, журналами і газетами з бібліотеки
установи, придбаними через торговельну мережу, переданими від
родичів та інших осіб, а також передплатними виданнями; без обмежень одержувати грошові перекази; мати короткострокове побачення один раз на шість місяців; { Дію норми абзацу одинадцятого пункту 23 зупинено на 2007
рік згідно з Наказом Державного департаменту України з питань
виконання покарань N 16 ( z0147-07 ) від 05.02.2007 } { Дію норми
абзацу одинадцятого пункту 23 зупинено на 2006 рік згідно з
Наказом Державного департаменту України з питань виконання
покарань N 40 ( z0247-06 ) від 23.02.2006 } одержувати протягом
року дві посилки (передачі) та дві бандеролі;
придбавати протягом місяця в ларку установи за безготівковим
розрахунком продукти харчування і предмети першої потреби на суму
до п'ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати на
кошти, зароблені в місцях позбавлення волі, а засуджені чоловіки
віком понад шістдесят років, жінки віком понад п'ятдесят п'ять
років, інваліди першої та другої групи - також на кошти, одержані
за переказами; без обмежень - письмове приладдя, газети, книги
через торговельну мережу на замовлення; мати при собі і зберігати в камері особисті предмети, речі і
продукти харчування в асортименті та кількості, визначених у
додатку 7 до цих Правил; ( Абзац тринадцятий пункту 23 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту України з
питань виконання покарань N 213 ( z1481-04 ) від 09.11.2004 ) одержувати і надсилати листи без обмеження їх кількості; звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних
органів, громадських організацій і до службових осіб; користуватися настільними іграми; мати побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права
для одержання юридичної допомоги в установленому
кримінально-виконавчим законодавством порядку; подавати клопотання про помилування на адресу Президента
України після фактичного відбуття ними не менше як двадцяти років
покарання; в індивідуальному порядку користуватися релігійною
літературою, відправляти релігійні обряди, але тільки в межах
камери у вільний час та якщо це не буде заважати іншим засудженим. При сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття
десяти років строку покарання засудженому може бути дозволено
додатково витрачати на місяць гроші в сумі двадцяти відсотків
мінімального розміру заробітної плати, а також брати участь у
групових заходах культурно-масового та спортивного характеру.
( Абзац двадцятий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 213
( z1481-04 ) від 09.11.2004 )

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »