Документ z1254-03, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2003

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2003 N 671
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2003 р.
за N 1254/8575

Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 року N 291

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
Внести зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій і до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року
N 291 ( z0892-99, z0893-99 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 і N 893/4186
відповідно (додаються).
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
12.12.2003 N 671
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2003 р.
за N 1254/8575

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій і до Інструкції
про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань
і господарських операцій підприємств і організацій

I. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженому наказом Міністерства фінансів України від
30 листопада 1999 року N 291 ( z0892-99 ) і зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185: Доповнити "Клас 0. Позабалансові рахунки" рахунком
"09 Амортизаційні відрахування", який застосовується в усіх видах
діяльності.
II. В Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій
наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року
N 291 ( z0893-99 ) і зареєстрованій у Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 року за N 893/4186:
1. У розділі "КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ": Після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим такого змісту: "амортизаційних відрахувань". Абзац шостий: після слів "указаних цінностей" доповнити словами
"амортизаційних відрахувань"; після слова "заборгованості" доповнити словами "нарахування і
використання амортизаційних відрахувань". У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно
абзацами сьомим - дев'ятим.
2. Після рахунку 08 "Бланки суворого обліку" доповнити новим
рахунком такого змісту:
"Рахунок 09 "Амортизаційні відрахування"
На цьому рахунку ведеться облік нарахування та використання
амортизаційних відрахувань. Збільшення залишку на рахунку 09 "Амортизаційні відрахування"
(надходження) відбувається на суму нарахованої амортизації
необоротних активів. Зменшення залишку на рахунку 09 відображається на суму
використаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення
отриманих на капітальні інвестиції позик тощо. При визначенні суми
використаних амортизаційних відрахувань не враховуються капітальні
інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних
асигнувань, цільових коштів, внесків до статутного (пайового)
фонду (капіталу) підприємства тощо. Аналітичний облік ведеться, зокрема, за такими напрямками
використання амортизації на: будівництво об'єктів; придбання (виготовлення) основних засобів; поліпшення (модернізація, модифікація, добудова,
дообладнання, реконструкція тощо) основних засобів; придбання (створення) нематеріальних активів; інші капітальні роботи; погашення отриманих на капітальні інвестиції позик".
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору