Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі [...]
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Перелік від 23.09.20052097
Документ z1236-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.11.2014, підстава z1377-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
23.09.2005 N 2097
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2005 р.
за N 1236/11516

Про впорядкування умов оплати праці працівників
бюджетних установ, закладів та організацій галузі
фізичної культури і спорту
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
у справах сім'ї, молоді та спорту
N 738 ( z0545-06 ) від 13.03.2006
N 1082 ( z0364-07 ) від 11.04.2007
N 2031 ( z0633-07 ) від 08.06.2007
N 2916 ( z0989-07 ) від 16.08.2007
N 3805 ( z0939-08 ) від 17.09.2008
N 5073 ( z1317-08 ) від 29.12.2008
N 1845 ( z0490-10 ) від 21.06.2010
N 2671 ( z0752-10 ) від 09.08.2010
N 3926 ( z1165-10 ) від 05.11.2010
N 4416 ( z1354-10 ) від 08.12.2010
Наказами Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту
N 409 ( z0228-11 ) від 09.02.2011
N 437 ( z0259-11 ) від 11.02.2011
N 1418 ( z0580-11 ) від 27.04.2011
N 2039 ( z0842-11 ) від 22.06.2011
N 502 ( z0767-12 ) від 23.04.2012
N 22 ( z0206-13 ) від 17.01.2013
Наказами Міністерства молоді та спорту
N 6 ( z0780-13 ) від 16.05.2013
N 39 ( z1418-13 ) від 31.07.2013
N 3555 ( z1377-14 ) від 27.10.2014 }
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та з
метою впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних
установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі
фізичної культури і спорту згідно з додатком 1; { Абзац другий
пункту 1 у редакції Наказу Міністерства у справах сім'ї, молоді та
спорту N 1082 ( z0364-07 ) від 11.04.2007 - зміни застосовуються
починаючи з 1 квітня 2007 року } схеми тарифних розрядів посад працівників бюджетних установ,
закладів та організацій фізичної культури і спорту за розрядами
Єдиної тарифної сітки, згідно з додатками 2-15; показники для віднесення установ, закладів та організацій до
груп за оплатою праці керівників і спеціалістів згідно з додатками
16-18.
2. Надати право керівникам бюджетних установ, закладів та
організацій фізичної культури і спорту в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисах, установлювати: 1) конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної
плати, тарифних ставок) працівникам бюджетних установ, закладів та
організацій фізичної культури і спорту згідно із затвердженими цим
наказом схемами тарифних розрядів та доплат і надбавок до них; 2) посадові оклади заступників керівників бюджетних установ,
закладів та організацій фізичної культури і спорту, заступників
керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та
організацій на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30
відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж
посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами
тарифних розрядів, затвердженими цим наказом; 3) надбавки працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу ( ставки
заробітної плати, тарифної ставки). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються; б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати); в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений
майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту
міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються
працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним
почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше
звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником установи,
закладу або організації; г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської
- 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом; 4) доплати працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків їх посадових окладів (ставок
заробітної плати, тарифних ставок): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних
установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій та їх
заступникам; б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години
вечора до 6-ї години ранку; в) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або
організації. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам,
передбаченим законодавством; г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10
відсотків посадового (місячного) окладу; 5) водіям автотранспортних засобів: надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час; 6) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на
оздоровлення, у сумі не більше ніж один(на) посадовий оклад
(ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім
матеріальної допомоги на поховання; 7) установлювати посадові оклади (ставки заробітної плати,
тарифні ставки) керівникам, фахівцям, службовцям, робітникам
структурних підрозділів і окремим працівникам установ, закладів та
організацій галузі, посади (професії) яких не передбачені цим
наказом, у розмірах, установлених для аналогічних категорій
працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних
галузей.
3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у
межах коштів на оплату праці. Преміювання керівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери, їх заступників, встановлення їм
надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної
допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах
наявних коштів на оплату праці.
4. У разі коли посадові оклади окремих категорій працівників
за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих
категорій працівників (визначеними без урахування підвищень,
передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня
2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної
заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи у разі коли вони
зменшуються, таким категоріям працівників установлюється
попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених
умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка. { Абзац другий пункту 4 вилучено на підставі Наказу
Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту N 738 ( z0545-06 )
від 13.03.2006 }
Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством,
не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної
плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені
за новими умовами оплати праці. Починаючи з 1 січня 2006 року, у разі, коли із введенням в
дію цього наказу зменшується в окремих працівників розмір
заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується
різниця між діючим та новим розміром заробітної плати. { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства у справах сім'ї,
молоді та спорту N 738 ( z0545-06 ) від 13.03.2006 }
5. Установити, що абсолютний розмір кожного підвищення ставки
заробітної плати, установленої працівнику згідно з пунктами 3 - 5
додатка 6 і пунктом 3 додатка 7 цього наказу, визначається із
ставки заробітної плати без урахування іншого підвищення. До
ставки заробітної плати працівника, визначеної з урахуванням
загальної суми підвищень (нова ставка заробітної плати),
установлюються надбавки і доплати. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 22 ( z0206-13 ) від
17.01.2013 }
6. Умови оплати праці, посадові оклади (ставки заробітної
плати, тарифні ставки), визначені цим наказом, поширюються на
відповідні категорії працівників усіх бюджетних установ, закладів
та організацій галузі фізичної культури і спорту незалежно від
відомчого підпорядкування.
7. Ставки заробітної плати тренерам-викладачам зі спорту
встановлювати з урахуванням рівня акредитації закінченого закладу
освіти, передбаченого в переліку згідно з додатком 19. Місячна заробітна плата тренерів-викладачів зі спорту
визначається в тарифікаційному списку за формою згідно з додатком
20.
8. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій
галузі фізичної культури і спорту запровадити умови оплати праці
відповідно до цього наказу і провести розрахунки заробітної плати
з 1 вересня 2005 року.
9. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
України у справах молоді та спорту від 22 квітня 2005 року N 15
( z0498-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і
спорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 травня
2005 року за N 498/10778.
Міністр Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України Н.І.Іванова
Заступник Міністра
фінансів України В.М.Матвійчук
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Ф.Перелигіна

Додаток 1
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
23.09.2005 N 2097
(у редакції наказу
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
17.09.2008 N 3805)
( z0939-08 )

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників бюджетних установ, закладів
та організацій галузі фізичної культури і спорту

------------------------------------------------------------------ | Тарифні розряди | Тарифні | | | коефіцієнти | |---------------------------------+------------------------------| | 1 | 1,00 | |---------------------------------+------------------------------| | 2 | 1,09 | |---------------------------------+------------------------------| | 3 | 1,18 | |---------------------------------+------------------------------| | 4 | 1,27 | |---------------------------------+------------------------------| | 5 | 1,36 | |---------------------------------+------------------------------| | 6 | 1,45 | |---------------------------------+------------------------------| | 7 | 1,54 | |---------------------------------+------------------------------| | 8 | 1,64 | |---------------------------------+------------------------------| | 9 | 1,73 | |---------------------------------+------------------------------| | 10 | 1,82 | |---------------------------------+------------------------------| | 11 | 1,97 | |---------------------------------+------------------------------| | 12 | 2,12 | |---------------------------------+------------------------------| | 13 | 2,27 | |---------------------------------+------------------------------| | 14 | 2,42 | |---------------------------------+------------------------------| | 15 | 2,58 | |---------------------------------+------------------------------| | 16 | 2,79 | |---------------------------------+------------------------------| | 17 | 3,00 | |---------------------------------+------------------------------| | 18 | 3,21 | |---------------------------------+------------------------------| | 19 | 3,42 | |---------------------------------+------------------------------| | 20 | 3,64 | |---------------------------------+------------------------------| | 21 | 3,85 | |---------------------------------+------------------------------| | 22 | 4,06 | |---------------------------------+------------------------------| | 23 | 4,27 | |---------------------------------+------------------------------| | 24 | 4,36 | |---------------------------------+------------------------------| | 25 | 4,51 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки)
з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового
окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду -
852 гривні. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення ( 1282-12 ). { Пункт 1 Примітки додатка 1 в редакції Наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту N 5073 ( z1317-08 ) від
29.12.2008 - зміни застосовуються, починаючи з 1 грудня 2008
року; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту N 1845 ( z0490-10 ) від
21.06.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року, N 2671
( z0752-10 ) від 09.08.2010 - застосовується з 1 липня 2010 року,
N 3926 ( z1165-10 ) від 05.11.2010 - застосовується з 1 жовтня
2010 року, N 4416 ( z1354-10 ) від 08.12.2010 - застосовується з 1
грудня 2010 року, із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 437 ( z0259-11 )
від 11.02.2011 - застосовуються з 1 січня 2011 року, N 1418
( z0580-11 ) від 27.04.2011 - застосовується з 1 квітня 2011
року, N 2039 ( z0842-11 ) від 22.06.2011 - застосовується з
1 липня 2011 року, N 502 ( z0767-12 ) від 23.04.2012 -
застосовується з 1 січня 2012 року, Наказами Міністерства молоді
та спорту N 6 ( z0780-13 ) від 16.05.2013 - застосовується з
1 січня 2013 року, N 3555 ( z1377-14 ) від 27.10.2014 }
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства у справах сім'ї,
молоді та спорту N 738 ( z0545-06 ) від 13.03.2006, N 1082
( z0364-07 ) від 11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи з 1
квітня 2007 року, N 2031 ( z0633-07 ) від 08.06.2007 -
застосовується з 1 червня 2007 року, N 3805 ( z0939-08 ) від
17.09.2008 - застосовується починаючи з 1 вересня 2008 року }
Заступник директора департаменту
економіки та фінансів - начальник
відділу зведеного бюджету
та нормування бюджетних видатків Р.А.Мироненко

Додаток 2
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
23.09.2005 N 2097
(у редакції наказу
Мінсім'ямолодьспорту
від 16.08.2007 N 2916
( z0989-07 )

СХЕМА
тарифних розрядів посад тренерів та працівників
штатних національних збірних
команд України з видів спорту

------------------------------------------------------------------ | | Тарифні розряди | | Посади |--------------------------------------| | | перша | друга | третя | | | категорія | категорія | категорія | | |видів спорту|видів спорту|видів спорту| |-------------------------+------------+------------+------------| |Державний тренер | 19; 20 | 18; 19 | 17;18 | |-------------------------+------------+------------+------------| |Головний тренер | 17; 18 | 16; 17 | 15;16 | |-------------------------+------------+------------+------------| |Провідний тренер | 16 | 15 | 14 | |-------------------------+------------+------------+------------| |Старший тренер, | 15;16 | 14;15 | 13;14 | |начальник команди | | | | |-------------------------+------------+------------+------------| |Тренер, тренер-лікар, | 14;15 | 13; 14 | 12; 13 | |тренер-реабілітолог, | | | | |тренер-психолог, | | | | |тренер-ветеринар | | | | |-------------------------+------------+------------+------------| |Тренер-хореограф, | 13;14 | 12;13 | 11;12 | |тренер-адміністратор, | | | | |тренер-масажист, | | | | |тренер-механік, | | | | |тренер-оператор | | | | ------------------------------------------------------------------
1. Тарифні розряди тренерів та працівників штатних збірних
команд України відповідно до додатка 2 установлюються згідно з
категоріями видів спорту. Наказами центрального органу виконавчої влади з фізичної
культури і спорту здійснюється віднесення видів спорту до
відповідних категорій за результатами виступу спортсменів, у тому
числі спортсменів-інвалідів, на чемпіонатах світу, Європи,
олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх, всесвітніх
іграх з неолімпійських видів спорту. Категорійність видів спорту
може змінюватися залежно від зміни цих результатів на зазначених
змаганнях.
2. Тренерам та працівникам штатних збірних команд у межах
фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання
національних збірних команд, установлюється надбавка за професійну
майстерність у розмірі до 50 відсотків посадового окладу. Ця
надбавка може скасовуватися або зменшуватися з погіршенням якості
роботи в порядку, установленому центральним органом виконавчої
влади з фізичної культури і спорту.
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 2916 ( z0989-07 ) від 16.08.2007 -
застосовується з 16 липня 2007 року }
Заступник директора департаменту
економіки та фінансів - начальник
відділу зведеного бюджету
та нормування бюджетних видатків Р.А.Мироненко

Додаток 3
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
23.09.2005 N 2097
(у редакції наказу
Мінсім'ямолодьспорту
від 16.08.2007 N 2916
( z0989-07 )

СХЕМА
тарифних розрядів посад тренерів та працівників
штатних команд майстрів зі спортивних ігор

------------------------------------------------------------------ | Посади | Тарифні розряди | | |------------------------------------------| | |вища ліга|перша ліга|друга ліга, перехідна| | | | | ліга у футболі | |---------------------+---------+----------+---------------------| |Головний тренер | 17; 18 | 16; 17 | 15;16 | |---------------------+---------+----------+---------------------| |Старший тренер, | 14; 15 | 13;14 | 13 | |начальник команди | | | | |---------------------+---------+----------+---------------------| |Тренер, тренер-лікар | 13; 14 | 12; 13 | 11; 12 | |---------------------+---------+----------+---------------------| |Тренер-масажист, | 12;13 | 11; 12 | 11 | |тренер-адміністратор,| | | | |тренер-механік, | | | | |тренер-оператор | | | | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 2916 ( z0989-07 ) від 16.08.2007 -
застосовується з 16 липня 2007 року }
Заступник директора департаменту
економіки та фінансів - начальник
відділу зведеного бюджету
та нормування бюджетних видатків Р.А.Мироненко

Додаток 4
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
23.09.2005 N 2097
(у редакції наказу
Мінсім'ямолодьспорту
09.02.2011 N 409)
( z0228-11 )

СХЕМА
тарифних розрядів посад
спортсменів-інструкторів штатної команди
національних збірних команд України
з видів спорту та штатних спортивних
команд резервного спорту

------------------------------------------------------------------ | Категорії та посади |Тарифні розряди| |----------------------------------------------------------------| | Штатна команда національних збірних команд України з видів | | спорту | |----------------------------------------------------------------| |Спортсмени-інструктори, які зайняли відповідні | | |особисті місця: | | |------------------------------------------------+---------------| | олімпійські, паралімпійські, | | | дефлімпійські ігри | | |------------------------------------------------+---------------| | 1, 2, 3 | 16 | |------------------------------------------------+---------------| | 4, 5, 6 | 15 | |------------------------------------------------+---------------| | 7, 8 | 14 | |------------------------------------------------+---------------| | всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту, | 15; 16 | | Чемпіонат світу | | | 1, 2, 3 | | |------------------------------------------------+---------------| | 4, 5, 6 | 14; 15 | |------------------------------------------------+---------------| | 7, 8 | 13; 14 | |------------------------------------------------+---------------| | Чемпіонат Європи, Кубок світу | | |------------------------------------------------+---------------| | 1, 2, 3 | 14; 15 | |------------------------------------------------+---------------| | 4, 5, 6 | 13; 14 | |------------------------------------------------+---------------| | Кубок Європи | | |------------------------------------------------+---------------| | 1, 2, 3 | 13; 14 | |------------------------------------------------+---------------| | 4, 5, 6 | 12; 13 | |------------------------------------------------+---------------| | Чемпіонат світу (юніори та юніорки) | | |------------------------------------------------+---------------| | 1, 2, 3 | 13; 14 | |------------------------------------------------+---------------| | 4, 5, 6 | 12; 13 | |------------------------------------------------+---------------| | Чемпіонат Європи (юніори та юніорки) | | |------------------------------------------------+---------------| | 1, 2, 3 | 12; 13 | |------------------------------------------------+---------------| | Чемпіонат України, етапи Кубка світу | | |------------------------------------------------+---------------| | 1, 2, 3 | 12; 13 | |------------------------------------------------+---------------| | Першість України (юніори та юніорки), | | | етапи Кубка Європи | | |------------------------------------------------+---------------| | 1, 2, 3 | 11; 12 | |----------------------------------------------------------------| | Штатні спортивні команди резервного спорту | |----------------------------------------------------------------| |Спортсмен-інструктор | 11 | ------------------------------------------------------------------
1. Спортсменам-інструкторам штатної команди національних
збірних команд України, які зайняли відповідні місця у командних
номерах програми, посадові оклади установлюються в межах схеми
тарифних розрядів згідно з додатком 4, але не більше окладів
спортсменів-інструкторів, які зайняли особисті місця у відповідних
змаганнях. Спортсменам-інструкторам штатної команди національних збірних
команд України з альпінізму посадові оклади встановлюються наказом
центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту
згідно з додатком 4.
2. Спортсменам-інструкторам штатної команди національних
збірних команд України у межах фонду заробітної плати,
затвердженого в кошторисах на утримання національних збірних
команд, установлюються надбавки за професійну майстерність у
розмірі до 50 відсотків посадового окладу. Ця надбавка може
скасовуватися або зменшуватися з погіршенням якості роботи в
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з
фізичної культури і спорту.
3. Спортсмени-інструктори штатної команди національних
збірних команд України з олімпійських видів спорту, які включені
до числа кандидатів у збірну команду України на наступні
олімпійські ігри та посіли 1-6-е місця на останніх олімпійських
іграх, чемпіонатах світу та Європи, 1-3-є місця на чемпіонатах
світу та Європи серед юніорів та юніорок, спортсмени-інструктори
штатної команди національних збірних команд України з
неолімпійських видів спорту, які включені до числа кандидатів у
збірну команду України на наступні всесвітні ігри з неолімпійських
видів спорту та посіли 1-3-є місця на останніх всесвітніх іграх з
неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу, а також
спортсмени-інструктори штатної команди національних збірних команд
України з видів спорту для інвалідів, які включені до числа
кандидатів у збірну команду України на наступні паралімпійські,
дефлімпійські ігри та посіли 1-3-є місця на останніх
паралімпійських, дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та
Європи, отримують щомісячну премію в розмірі не більше посадового
окладу у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах
на утримання штатної команди національних збірних команд України. Призначення та виплата зазначеної премії здійснюються
відповідно до наказу Мінсім'ямолодьспорту від 04.08.2006 N 2680
( z1010-06 ) "Про затвердження Порядку преміювання окремих
категорій спортсменів-інструкторів штатних збірних команд
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.08.2006 за N 1010/12884.
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 2916 ( z0989-07 ) від 16.08.2007 -
застосовується з 16 липня 2007 року, в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 409 ( z0228-11 )
від 09.02.2011 }
Заступник директора департаменту
економіки та фінансів - начальник
відділу зведеного бюджету
та нормування бюджетних видатків Р.А.Мироненко
Додаток 5
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
23.09.2005 N 2097
(у редакції наказу
Мінсім'ямолодьспорту
від 16.08.2007 N 2916
( z0989-07 )

СХЕМА
тарифних розрядів посад спортсменів-інструкторів
штатних команд майстрів зі спортивних ігор

------------------------------------------------------------------ | Посади | Тарифний розряд | | |------------------------------------------| | | | |друга ліга, перехідна| | |вища ліга|перша ліга| ліга у футболі | |---------------------+---------+----------+---------------------| |Спортсмен-інструктор | 13;14 | 12;13 | 11;12 | |---------------------+---------+----------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 2916 ( z0989-07 ) від 16.08.2007 -
застосовується з 16 липня 2007 року }
Заступник директора департаменту
економіки та фінансів - начальник
відділу зведеного бюджету
та нормування бюджетних видатків Р.А.Мироненко

Додаток 6
до наказу Міністерства
України у справах
молоді та спорту
23.09.2005 N 2097

СХЕМА
тарифних розрядів посад тренерів-викладачів
та інших фахівців

------------------------------------------------------------------ | Посади | Тарифні розряди | |-----------------------------------------+----------------------| |Тренер-викладач зі спорту, який: закінчив| 8; 9 | |вищий навчальний заклад I і II рівнів | | |акредитації | | |-----------------------------------------+----------------------| |закінчив вищий навчальний заклад III і IV| | |рівнів акредитації | 9 | |має: II категорію | 10 | |-----------------------------------------+----------------------| |I категорію | 11 | |-----------------------------------------+----------------------| |вищу категорію | 12 | |-----------------------------------------+----------------------| |Тренер-викладач з хореографії, який: | | |закінчив вищий навчальний заклад I і II | | |рівнів акредитації | 9; 10 | |-----------------------------------------+----------------------| |закінчив вищий навчальний заклад III і IV| | |рівнів акредитації | 10; 11 | |-----------------------------------------+----------------------| |Акомпаніатор, який закінчив вищий | | |навчальний заклад I і II рівнів | | |акредитації, вищий навчальний заклад III | | |і IV рівнів акредитації | 8; 9 | |-----------------------------------------+----------------------| |Акомпаніатор, який не має спеціальної | 8 | |освіти | | ------------------------------------------------------------------
1. Тренерам-викладачам зі спорту, тренерам-викладачам з
хореографії (далі - тренери-викладачі), які не мають
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (до
введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - вищої
освіти), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або
бакалавра (до введення в дію Закону України "Про освіту" -
середньої спеціальної освіти) і категорій, встановлюється 8-й
тарифний розряд. Тренерам-викладачам, які закінчили вищі навчальні заклади
I - II рівнів акредитації (до введення в дію Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) - заклади середньої спеціальної освіти) і
мають звання "майстер спорту", "майстер спорту міжнародного
класу", "заслужений майстер спорту", встановлюється 9-й тарифний
розряд. Тарифні розряди тренерів-викладачів зі спорту, які мають
кваліфікаційні категорії, установлюються згідно з документом, що
підтверджує наявність відповідної категорії.
2. Місячні ставки заробітної плати тренерів-викладачів,
акомпаніаторів згідно з наведеною схемою тарифних розрядів
встановлюються за 24 академічні години безпосередньо
навчально-тренувальної роботи на тиждень (4 академічні години на
день при 6-денному режимі роботи, академічна година - це 45 хв.).
У спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (далі -
навчальний спортивний заклад) ставки заробітної плати
тренерів-викладачів установлюються за 18 навчальних годин на
тиждень, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах.
Час, витрачений на підготовку занять, а також на участь з
командами (спортсменами) в змаганнях, додатковій оплаті не
підлягає.
3. Тренерам-викладачам, акомпаніаторам, які працюють у
спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву,
спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів
паралімпійського та дефлімпійського резерву, спеціалізованих
дитячо-юнацьких (спортивно-технічних) школах, школах вищої
спортивної майстерності, а також з групами спеціалізованої базової
підготовки (СБП) та групами підготовки до вищих досягнень (ПВД) у
дитячо-юнацьких спортивних школах, навчальних спортивних закладах,
ставки заробітної плати підвищуються за спеціалізацію на 15
відсотків без урахування інших підвищень.
4. Тренерам-викладачам, які займають посаду старшого
тренера-викладача в спортивних школах усіх типів, навчальних
спортивних закладах, ставки заробітної плати підвищуються на 15
відсотків без урахування інших підвищень. Посада старшого тренера-викладача може вводитися, якщо під
його керівництвом працюють не менше двох штатних
тренерів-викладачів. У разі, якщо в школі працюють тренери-викладачі з неповним
робочим днем (сумісники), при встановленні посади старшого
тренера-викладача двох таких тренерів-викладачів необхідно
рахувати як одного тренера-викладача.
5. Тренерам-викладачам за роботу з інвалідами та дітьми, які
мають вади в розумовому або фізичному розвитку, ставки заробітної
плати підвищуються до 20 відсотків без урахування інших підвищень.
6. Місячна заробітна плата тренера-викладача може
встановлюватися керівництвом школи, виходячи з умов
навчально-тренувального процесу та за згодою тренера-викладача, за
однією з двох форм оплати праці: а) кількістю годин навчально-тренувальної роботи на тиждень; б) розмірами нормативів за підготовку одного вихованця
(учня-спортсмена), який входить до складу національної збірної
команди України.
6.1. Місячна заробітна плата при погодинній оплаті праці
визначається шляхом множення суми ставки заробітної плати з
урахуванням підвищень (за спеціалізацію, старшого тренера, за
роботу з інвалідами та дітьми, які мають вади в розумовому або
фізичному розвитку), доплати за науковий ступінь, надбавок за
почесне, спортивне звання та за вислугу років на фактичний обсяг
навчально-тренувальної роботи за тиждень і ділення цього добутку
на норму годин за тиждень (24 академічні години, у навчальних
спортивних закладах - 18 астрономічних годин). Обсяг
навчально-тренувальної та іншої роботи, пов'язаної з тренувальним
процесом, яку виконують тренери-викладачі та акомпаніатори за
основним місцем роботи, при погодинній оплаті праці граничними
розмірами не обмежується.
6.2. Місячна заробітна плата штатних тренерів-викладачів
установлюється за навчально-тренувальну роботу зі спортсменами,
які входять до складу національних збірних команд України,
виходячи з нормативів за підготовку одного вихованця
(учня-спортсмена), згідно з тарифікаційним списком. Розміри нормативів за підготовку вихованця (учня-спортсмена)
у відсотках від ставки заробітної плати з урахуванням діючих
підвищень (за спеціалізацію, посаду старшого тренера, за роботу з
інвалідами та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному
розвитку), доплати за науковий ступінь, надбавок за почесне,
спортивне звання та за вислугу років:
------------------------------------------------------------------ | Рівень підготовки спортсменів | Розміри нормативів за | | | підготовку одного вихованця | | |(учня-спортсмена), який входить| | |до складу національних збірних | | | команд України, відсотків | |--------------------------------+-------------------------------| |Член національної збірної | 100 | |команди | | |--------------------------------+-------------------------------| |Кандидат | 50 | |--------------------------------+-------------------------------| |Резерв | 25 | ------------------------------------------------------------------
При цьому загальна сума зазначених нормативів, яка
враховується для розрахунку заробітної плати тренера-викладача, не
повинна перевищувати 200 відсотків. У разі перевищення суми зазначених нормативів розмір оплати
праці тренера-викладача, як виняток, визначається в кожному
конкретному випадку центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту. Підставою для тарифікації тренерів-викладачів є списки
національних збірних команд України, які затверджуються наказом
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері фізичної культури та спорту, щороку: із зимових
видів спорту - у травні, з літніх - у грудні.
6.3. Право визначати обсяг навчально-тренувальної роботи
тренерів-викладачів має керівник спортивної школи, навчального
спортивного закладу залежно від кількості годин, передбачених
навчальними планами, наявності відповідних кадрів та інших
конкретних умов, що склалися в закладі. Керівник несе
відповідальність за реальність установленого кожному
тренеру-викладачу фактичного обсягу зазначеної роботи і за її
виконання.
7. Місячна заробітна плата встановлюється при тарифікації
тренерів-викладачів та акомпаніаторів щорічно на початку
навчального року і виплачується щомісяця незалежно від кількості
тижнів і робочих днів у різні місяці року. За результатами
тарифікації керівник вищого органу виконавчої влади з фізичної
культури і спорту затверджує тарифікаційні списки за формою згідно
з додатком 20.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »