Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 N 104
Мінпраці України; Наказ, Схема від 06.10.2006366
Документ z1111-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2006
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАїНИ
Н А К А З
06.10.2006 N 366
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2006 р.
за N 1111/12985

Про внесення змін до наказу
Міністерства праці та соціальної
політики України від 05.04.2006 N 104

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19.07.2006 N 984 ( 984-2006-п ) "Деякі питання оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики
України від 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) "Про умови оплати праці
працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2006 за
N 424/12298, такі зміни:
1.1. У пункті 2: абзац третій підпункту 1 "в" доповнити словами "з урахуванням
надбавки за вислугу років"; доповнити підпунктом 1 "ґ " такого змісту: "ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не
передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних
категорій спеціалістів та службовців"; у підпункті 3 слова "допомогу на оздоровлення" замінити
словами "допомогу для оздоровлення при наданні щорічної
відпустки".
1.2 Додатки 1, 3 викласти у новій редакції (додаються).
2. Перерахунок заробітної плати працівникам проводити згідно
з цим наказом починаючи з 1 квітня 2006 року.
3. У разі, коли розмір посадового окладу працівників центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді нижчий від визначеного
законодавством розміру мінімальної заробітної плати, посадовий
оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної
заробітної плати.
Міністр М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України С.Рибак
Заступник Міністра України у
справах сім'ї, молоді та спорту В.Миленький

Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
05.04.2006 N 104
( z0424-06 )
( у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 06.10.2006 N 366)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів республіканського (Автономна Республіка
Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-------------------------------------------------------------------- |Найменування| Місячний посадовий оклад, гривень | |посади |-----------------------------------------------------| | | Автономна |області поза| I група | II група | | | Республіка | групою, | областей | областей, | | | Крим | м. Київ | |м. Севастополь| |------------+------------+------------+------------+--------------| |Директор | 1800 | 1600-1700 | 1500-1600 | 1400-1500 | |------------+------------+------------+------------+--------------| |Начальник | 900-1000 | 900-1000 | 850-950 | 800-900 | |відділу | | | | | |------------+------------+------------+------------+--------------| |Завідувач | 655-680 | 655-680 | 615-640 | 600-625 | |сектору, | | | | | |головний | | | | | |бухгалтер | | | | | |------------+------------+------------+------------+--------------| |Головний | 595-620 | 595-620 | 575-600 | 555-580 | |спеціаліст | | | | | |------------+------------+------------+------------+--------------| |Провідний | 515-540 | 515-540 | 495-520 | 475-500 | |спеціаліст | | | | | |------------+------------+------------+------------+--------------| |Спеціаліст I| 455-480 | 455-480 | 455-480 | 435-460 | |категорії | | | | | |------------+------------+------------+------------+--------------| |Спеціаліст | 440 | 440 | 435 | 435 | |II категорії| | | | | |------------+------------+------------+------------+--------------| |Спеціаліст | 410 | 410 | 400 | 400 | --------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
05.04.2006 N 104
( z0424-06 )
( у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 06.10.2006 N 366)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів міських (крім міст Києва та Севастополя)
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

--------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |------------------------------------------------------------| | |у містах з |у містах |у містах |у містах |у містах |у | | |чисельністю|поза |I групи |II групи |III групи|містах, | | |населення |групою | | | | що не | | |понад | | | | |належать| | |1 млн.чол. | | | | |до груп | | | | | | | | за | | | | | | | |оплатою | | | | | | | | праці | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------| |Директор | 920-945 |915-940 |900-925 |895-920 |890-915 |850-875 | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------| |Начальник | 740-765 |735-760 |730-755 |725-750 |600-625 | - | |відділу | | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------| |Головний | 540-565 |535-560 |510-535 |495-520 |455-480 |450-475 | |спеціаліст | | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------| |Провідний | 485-510 |475-500 |465-490 |455-480 |425-450 |425-450 | |спеціаліст | | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------| |Спеціаліст | 445-470 |435-460 |430-455 |420-440 |410-435 |400-425 | |I категорії | | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------| |Спеціаліст | 425 | 425 | 420 | 400 | 400 | 400 | |II категорії| | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------| |Спеціаліст | 410 | 410 | 400 | 380 | 380 | 380 | ---------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...