Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів
Мінагрополітики України; Наказ, Правила від 11.08.2014302
Документ z1002-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2014
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014  № 302


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2014 р.
за № 1002/25779

Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів

Відповідно до статей 4, 6 Закону України "Про географічні назви", підпункту 7.60 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Лазарь Т.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

Міністр

І.О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

М.Ю. Бродський


С.Я. Рудик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
11.08.2014  № 302


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2014 р.
за № 1002/25779

ПРАВИЛА
передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють норми передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів, особливих одиниць Нідерландів в Карибському морі (Бонайре, Сінт-Єкстатіус та Саба), Аруби, Кюрасао, Сінт-Мартена, Сурінама, фламандських назв у Бельгії, а також назв нідерландського походження на території Індонезії, західної частини Папуа-Нової Ґвінеї та Південної Африки в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях відповідно до положень Закону України "Про географічні назви" за нормами та правилами українського правопису.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

географічний термін - слово, що позначає рід географічного об’єкта, його фізичну або іншу характеристику;

передача географічних назв - процес передачі фонологічних, морфологічних та лексичних елементів якоїсь мови засобами іншої мови;

топонім - власна назва географічного об’єкта, що застосовується для його розпізнавання та встановлення відмінності від інших об’єктів;

традиційна назва - назва, яка вживається у певній мові для позначення географічного об’єкта, розташованого за межами території, де ця мова має статус державної чи офіційної, і відрізняється від назви географічного об’єкта мовою, якою спілкуються на території, де розташований цей географічний об’єкт.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про географічні назви".

1.3. Нідерландська абетка складається з таких літер:

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Ww, Vv, Xx, Уy, Zz.

1.4. Наголос в нідерландських географічних назвах у більшості випадків падає на кореневий склад, який завжди стоїть на початку слова, наприклад:


1.5. У складних географічних назвах, що складаються з двох і більше слів, кожне слово, яке входить до складу назви, зберігає наголос на кореневому складі, наприклад:


1.6. Якщо друге слово у складеній назві - односкладове, наголос падає на кореневий склад першого, наприклад:


1.7. Основними джерелами для встановлення автентичного написання нідерландських географічних назв є великомасштабні географічні карти і атласи нідерландською мовою останніх років видання. Крім картографічних джерел, для встановлення правильного написання географічних назв нідерландською мовою використовуються матеріали переписів населення, довідники, словники назв географічних об’єктів, довідники адміністративно-територіального устрою тощо.

ІІ. Передача українською мовою нідерландських літер і літеросполук

2.1. Нідерландські географічні назви передаються українською мовою за фонетико-графічним принципом відповідно до літературної вимови сучасної нідерландської мови, фонетики і написання.

2.2. Правила та приклади передачі українською мовою голосних нідерландської мови наведено в додатку 1 до цих Правил.

2.3. Довгота голосних має у нідерландській мові змістове значення та позначається диграфами аа, ее, іе, оо, uu, які передаються українською мовою за допомогою однієї літери.

Правила та приклади передачі українською мовою дифтонгів нідерландської мови наведено в додатку 2 до цих Правил.

2.4. Правила та приклади передачі українською мовою літеросполук з літерою "j" нідерландської мови наведено в додатку 3 до цих Правил.

2.5. Подвоєні приголосні нідерландської мови передаються українською мовою:

двома відповідними українськими літерами у позиції між голосними, наприклад:

Annen - Аннен,

Assel - Ассел;

однією літерою в інших випадках, наприклад:

Akkrum - Акрюм.

Правила та приклади передачі українською мовою приголосних нідерландської мови наведено в додатку 4 до цих Правил.

2.6. Слово nieuw (новий) передається українською мовою відповідно до вимови - ньїв, наприклад:

Nieuwdorp - Ньївдорп,

Nieuwedijk - Ньїведейк.

ІІІ. Передача українською мовою нідерландських географічних назв і термінів

3.1. Нідерландські складені географічні назви пишуться разом і окремо. Написання разом чи окремо під час передачі українською мовою визначається за написанням оригіналу.

Частини складених географічних назв пишуться через дефіс з великої літери за винятком службових слів, наприклад:

Groote Brekken - Ґроте-Бреккен,

Grooteketten - Ґротекетен,

Kleine Lindt - Клейне-Ліндт,

Kleinemeer - Клейнемер,

Kleinoosterwijk - Клейностервейк,

Het Gein - Гет-Ґейн,

Elburg - Елбурґ,

Waalen Burg - Вален-Бурґ.

3.2. Артиклі та прийменники пишуться на початку географічних назв з великої літери, всередині - з малої, наприклад:

De Diemen - Де-Дімен,

Den Berg - Ден-Берґ,

Hius ten Bosch - Гейс-тен-Бос,

Huis ter Heide - Гейс-тер-Гейде,

Hius te Woude - Гейс-те-Вауде,

Sas van Gent - Сас-ван-Ґент,

Broek in Waterland - Брук-ін-Ватерланд,

Capelle aan den Ijssel - Капелле-ан-ден-Ейссел.

3.3. Сполучення ’s на початку нідерландської географічної назви українською мовою не передається, наприклад:

’s Graveland - Ґравеланд,

’s Gravelduin-Capelle - Ґравелдейн-Капелле,

’s Hertogenbosch - Гертоґенбос.

3.4. Сполучення ’t українською мовою не передається, якщо стоїть на початку географічної назви, і передається в формі т’ всередині назви, наприклад:

’t Hoogeheksel - Гоґегексел,

Hoek van’t Ij - Гук-ван-т’Ей.

3.5. Нідерландські географічні терміни українською мовою передаються в транскрипції, наприклад:

Ameland-Flach - мілина Амеланд-Флах,

Dokkumer-Diep - канал Доккюмер-Діп,

Naardermeer - озеро Нардермер.

3.6. Географічний термін kanaal (канал) пишеться українською мовою через дефіс з малої літери, наприклад:

Wornsche Kanaal - Ворнсе-канал,

Noordseekanaal - Нордсе-канал.

3.7. Назви фізико-географічних об’єктів нідерландського походження на території Індонезії українською мовою пишуться разом із географічними термінами, якщо власна назва є прикметником або числівником, наприклад:

Bobbelberg - гора Боббелберґ,

Gebroken Eilanden - острови Ґеброкен-Ейланден.

В інших випадках географічні терміни перекладаються, наприклад:

Schildpad Eilanden - острови Схілдпад,

Zuidwachter Eiland - острів Зейдвахтер.

3.8. Приклади географічних термінів та інших слів, що формують нідерландську топонімію, наведено в додатку 5 до цих Правил.

3.9. Назви низки широковідомих фізико-географічних об’єктів наводяться у традиційно усталеному написанні, яке закріпилося в українській літературі і картографії, що не відповідає нормам, встановленим цими Правилами.

Приклади традиційних назв географічних об’єктів Нідерландів наведено в додатку 6 до цих Правил.

Директор
Департаменту землеробства


Т.І. Лазарь
Додаток 1
до Правил передачі
українською мовою географічних
назв і термінів Нідерландів
(пункт 2.2)

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ
передачі українською мовою голосних нідерландської мови

№ з/п

Нідерландська літера чи літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

а, аа

а

у всіх позиціях

Adorp - Адорп
Baarlo - Барло
Aalburg - Албурґ


я

у закінченні іа

Maria - Марія

ае

а

у всіх позиціях

Baesrode - Басроде
Baexem - Баксем

2

е, ее *

е

у всіх позиціях

Angeren - Анґерен
Egmond - Еґмонд
Epse - Епсе
Beegden - Беґден

еu

е

у всіх позиціях

Geul - Ґел
Teuge - Теґе
Eursinge - Ерсінґе

3

і, іе **

і

у всіх позиціях, крім дифтонгів аі, еі, оі, uі

Ilp - Ілп
Giekerk - Ґікерк

4

о, оо

о

у всіх позиціях

Oostvolde - Остволде
Oploo - Опло
Overloon - Оверлон

ое

у

у всіх позиціях

Oeffelt - Уффелт
Oegstgeest - Уґстґест
Hoenderloo - Гундерло
Moergestel - Мурґестел

5

u, uu ***

ю

після приголосних

Burum - Бюрюм
Lunteren - Люнтерен
Buurt - Бюрт
Buurserbeek - Бюрсербек
Burgerbrug - Бюрґербрюґ
але: Aardenburg - Арденбурґ


у

у решті випадків

Ureterp - Уретерп
Urmond - Урмонд
Ursum - Урсюм
Graauw - Ґрау

6

у

й

після голосної

Hey - Гей


і

після приголосної

Amby - Амбі
Gybeland - Ґібеланд


ей

якщо замінює дифтонг ij

Dyserinck -Дейсерінк

* Передачу е у літеросполуці ееu наведено в додатку 2 до цих Правил.
** Передачу дифтонгів аі, еі, оі, uі наведено в додатку 2 до цих Правил.
*** Слово burg наприкінці назви і назва Burg за традицією передаються української літерою у
Додаток 2
до Правил передачі
українською мовою географічних
назв і термінів Нідерландів
(пункт 2.3)

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ
передачі українською мовою дифтонгів нідерландської мови

№ з/п

Нідерландська літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

аі, ааі, ау

ай

у всіх позиціях

Aaigem - Айґем

2

еі

ей

у всіх позиціях

Heide - Гейде
Keienburg - Кейенбурґ
Oosteinde - Остейнде
Eikenstein - Ейкенстейн

3

eeu

еу

у всіх позиціях

Leeuwen - Леувен
Eeufeespos - Еуфеспос

4

ij

й

у сполученні з попередніми а (aa), е

Eijsden - Ейсден
Heijhof - Гейгоф
Peij - Пей


ей

у решті випадків

Ijlst - Ейлст
Baardvijk - Бардвейк

5

оі, ооі

ой

у всіх позиціях

Goirle - Ґойрле
Bezooien - Безойен
Gooiland - Ґойланд

6

ou

ау

у всіх позиціях

Oudshoorn - Аудсгорн
Houten - Гаутен
Drоuwenermond - Драувенермонд

7

ui

ей

у всіх позиціях

Bakhuizen - Бакгейзен
Fluitenberg - Флейтенберґ
Uitbergen - Ейтберґен
Uithuizermeeden - Ейтгейзермеден
Додаток 3
до Правил передачі
українською мовою географічних
назв і термінів Нідерландів
(пункт 2.4)

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ
передачі українською мовою літеросполук з літерою "j" нідерландської мови

№ з/п

Нідерландська літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

ja

я

на початку слова і після голосних

Janhagelhoek - Янгаґелгук


’я

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Heerjansdam - Гер’янсдам


ья

після д, т, с, л, н

Kabeljauw - Кабельяу

2

je

є

на початку слова і після голосних

Jelsum - Єлсюм


’є

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Loons Hoekje -
Лонс-Гук’є


ьє

після д, т, с, л, н

Tjetjerk - Тьєтьєрк

3

ji

ї

на початку слова і після голосних

Jisp - Їсп


’ї

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Zuvjilen - Зув’їлен


ьї

після д, т, с, л, н

Leljins - Лельїнс

4

jo

йо

у всіх позиціях

Joppe - Йоппе

5

joe

ю

на початку слова і після голосних

Joesteel - Юстел


’ю

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Amjoen - Ам’юн


ью

після д, т, с, л, н

Hakstjoede - Гакстьюде

6

jou

яу

на початку слова і після голосних

Joure - Яуре


’яу

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Hervjounen - Герв’яунен


ьяу

після д, т, с, л, н

Jagertjouw - Яґертьяу

7

ju

ю

на початку слова і після голосних

Junne - Юнне


’ю

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Pingjum - Пінґ’юм


ью

після д, т, с, л, н

Tjum - Тьюм
Anjum - Аньюм
Додаток 4
до Правил передачі
українською мовою географічних
назв і термінів Нідерландів
(пункт 2.5)

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ
передачі українською мовою приголосних нідерландської мови

№ з/п

Нідерландська літера чи літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

b

б

у всіх позиціях

Babberik - Бабберік

2

с

к

перед а, о, u

America - Америка
Abcoude - Абкауде


с

перед і, е та у

Arcen - Арсен

ch

х

у всіх позиціях

Acht - Ахт
Drachten - Драхтен
Baarschot - Барсхот


не передається*

у кінці слова

Heesch - Гес
Brielsche Maas - Брілсе-Маас

ck

к

перед приголосними та в кінці слова

Brockzijder polder -
Брокзейдер-Полдер
Dysenrinck - Дейсенрінк


кк

між голосними

Jackijst - Яккейст

3

d

д

у всіх позиціях

Doezum - Дузюм

4

g

ґ

у всіх позиціях

Gast - Ґаст

5

h

г

на початку слова і після голосних,

Hank - Ганк
Ohe - Оге
Anholt - Анголт
на початку другого слова у складній назві

Veenhuis - Венгейс
Arnhem - Арнемне передається

після приголосних

Keithel - Кетел
Lhebroek - Лебрук

6

k

к

у всіх позиціях

Gorkum - Ґоркюм
Blokker - Блоккер

7

l

л

у всіх позиціях

Laar - Лар
Bellingvolde - Беллінґволде

8

m

м

у всіх позиціях

Meppel - Меппел
Limburg - Лімбурґ

9

n

н

у всіх позиціях

Notter - Ноттер
Onderdendam - Ондердендам

10

p

п

у всіх позиціях

Purmerend - Пюрмеренд
Elp - Елп

11

qu

кв

у всіх позиціях

Cruquius - Крюквіус

12

r

р

у всіх позиціях

Raalte - Ралте
Roermond - Рурмонд

13

s

с

у всіх позиціях

Sneek - Снек
Beesel - Бесел

sj**

ш


Gytsjerk - Ґітшерк
Sjoerd - Шурд

14

t

т

у всіх позиціях

Tonsel - Тонсел
Terneuzen - Тернезен

15

v

в

у всіх позиціях

Veldhoven - Велдговен
Vecht - Вехт

16

w

не передається

у кінці слова

Hellouw - Геллау
Graauw - Ґрау


в

в інших випадках

Wouterswoude - Ваутерсвауде
Windeweer - Віндевер

17

х

кс

у всіх позиціях

Axel - Аксел
Hardinxveld - Гардінксвелд

18

z

з

у всіх позиціях

Zuidland - Зейдланд

* Літеросполука ch у sch, sche, schen наприкінці слова у простих та складених назвах не вимовляється і не передається, проте в географічних назвах іноді зберігається написання, наприклад: Bergschenhoek - Берґсенгук, Vischgat - Вісґат.
** Зустрічається зрідка

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »