Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час
Міноборони України; Наказ, Положення, Перелік [...] від 09.12.2002402
Документ z0992-02, поточна редакція — Редакція від 18.07.2011, підстава z0802-11
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
09.12.2002 N 402
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2002 р.
за N 992/7280

Про затвердження Положення про продовольче
забезпечення Збройних Сил України
на мирний час
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 532 ( z1013-10 ) від 18.10.2010
N 328 ( z0802-11 ) від 14.06.2011 }
З метою упорядкування продовольчого забезпечення Збройних Сил
України на мирний час та організації раціонального харчування
військовослужбовців згідно з нормами, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426
( 426-2002-п ) "Про норми харчування військовослужбовців Збройних
Сил та інших військових формувань" (із змінами і доповненнями),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2003 року Положення
про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час,
що додається.
2. Скасувати і не застосовувати в Збройних Силах України
накази Міністра оборони згідно з Переліком (додаток).
3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України
генерал армії України В.П.Шкідченко

Додаток
до наказу Міністра оборони
України
09.12.2002 N 402

ПЕРЕЛІК
наказів, що скасовані і не застосовуються
у Збройних Силах України

1. Скасовані: наказ Міністра оборони України від 2 грудня 1993 року N 283
"Про видачу продовольчих пайків офіцерському складу, прапорщикам,
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової
служби за контрактом Збройних Сил України"; наказ Міністра оборони України від 22 липня 1993 року
N 161 "Про введення у дію тимчасових норм продовольчих пайків для
військовослужбовців Збройних Сил України"; наказ Міністра оборони України від 18 лютого 1994 року N 38
"Про видачу тютюнових виробів військовослужбовцям строкової служби
Збройних Сил України"; наказ Міністра оборони України від 28 серпня 1995 року N 237
"Про внесення доповнень до наказу Міністра оборони України N 161
від 22.07.93"; наказ Міністра оборони України від 14 березня 1996 року N 61
"Про забезпечення продовольчим пайком військовослужбовців Збройних
Сил України, які беруть участь у багатонаціональних Силах по
втіленню мирних угод у колишній Югославії".
2. Не застосовуються у Збройних Силах України: наказ Міністра оборони СРСР від 15 грудня 1990 року N 445
"О введении в действие Положения о продовольственном обеспечении
Советской Армии и Военно-Морского Флота на мирное время"; наказ Міністра оборони СРСР від 5 грудня 1991 року N 570
"Об обеспечении продовольственным пайком некоторых категорий
военнослужащих".
Начальник Головного
продовольчого управління
Тилу Міністерства
оборони України
генерал-лейтенант І.А.Сикунда

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
09.12.2002 N 402
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2002 р.
за N 992/7280

ПОЛОЖЕННЯ
про продовольче забезпечення Збройних Сил України
на мирний час

1. Основні положення
1.1. Це Положення є документом, який визначає завдання,
організацію та порядок продовольчого забезпечення Збройних Сил
України в мирний час.
1.2. Основними завданнями продовольчої служби Збройних Сил
України є забезпечення органів військового управління, об'єднань,
з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів,
установ та організацій Збройних Сил України (далі - військові
частини) продовольством, фуражем (далі - продовольство),
військовою технікою та майном продовольчої служби (далі -
військова техніка та майно), а також організація харчування
військовослужбовців відповідно до встановлених норм. На продовольчу службу Збройних Сил України покладається: розробка організаційно-мобілізаційних заходів по службі; обрахування потреби, закупівля, заготівля, зберігання
продовольства, військової техніки та майна; планування та забезпечення Збройних Сил України
продовольством, військовою технікою та майном, а також організація
виготовлення і ремонту військової техніки та майна; організація харчування особового складу і хлібопечення; забезпечення коштами на закупівлю та заготівлю продовольства,
військової техніки та майна, на виплату грошової компенсації
замість норм харчування, виробничо-операційні витрати продовольчих
баз та складів, виготовлення і ремонт техніки та майна на
ремонтних підприємствах, які перебувають у сфері управління
Міністерства оборони України; розробка норм харчування для військовослужбовців Збройних Сил
України, вихованців військових оркестрів Збройних Сил та ліцеїстів
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та норм
забезпечення військ (сил) військовою технікою та майном; розробка норм годування тварин, які включені до штату
військових частин; керівництво діяльністю установ, закладів продовольчої служби
та підсобними господарствами військових частин; організація та керівництво підготовкою офіцерських кадрів і
молодших спеціалістів продовольчої служби; організація і ведення обліку, звітності в продовольчій службі
та контроль за її господарською діяльністю.
1.3. Виконання завдань, покладених на продовольчу службу,
здійснюється органами управління, у підпорядкуванні яких
перебувають: центри забезпечення продовольством, зберігання
техніки і майна, продовольчі бази та склади із запасами
продовольства, техніки та майна (далі - продовольчі склади),
військові школи молодших спеціалістів, ремонтні підприємства,
їдальні військових частин (камбузи), військові хлібозаводи
(хлібопекарні) (далі - військові хлібозаводи), підсобні
господарства.
1.4. До органів управління продовольчої служби належать: у Міністерстві оборони України (далі - Міністерство оборони)
- Головне продовольче управління Тилу Міністерства оборони України
(далі - Головне продовольче управління); в управліннях тилу головних командувань видів Збройних Сил
України, оперативних командуваннях, армійських корпусах,
авіаційних корпусах, корпусах протиповітряної оборони, з'єднаннях,
на берегових (плавучих) базах і у військових частинах -
продовольча служба. Головне продовольче управління керує продовольчою службою
Збройних Сил України і має право давати вказівки та роз'яснення
військам (силам) з питань продовольчого забезпечення. Проекти наказів, директив Міністра оборони України,
головнокомандувачів видів Збройних Сил України, інших органів
військового управління, які містять питання продовольчого
забезпечення Збройних Сил України, до подання на підпис
узгоджуються з Головним продовольчим управлінням.
1.5. Забезпечення Збройних Сил України продовольством,
технікою та майном здійснюється за схемою: Головне продовольче управління - вид Збройних Сил України,
оперативне командування - продовольчий склад - військова частина
(гарнізон) - військовослужбовець. Із зміною економічних відносин у
державі схема забезпечення військ (сил) може змінюватися згідно з
рішенням начальника Тилу Збройних Сил України.
1.6. Розміри поточних запасів продовольства визначаються з
урахуванням їх призначення, особливостей розташування (дислокації)
військ (віддаленості їх від продовольчих складів, умов підвозу,
завдань, які виконуються військами (силами)) і встановлюються: видам Збройних Сил України, оперативним командуванням -
Міністром оборони України в межах загальних запасів, установлених
Кабінетом Міністрів України; об'єднанням, з'єднанням, військовим частинам центрального
підпорядкування та які підпорядковуються головним командуванням,
оперативним командуванням - головнокомандувачем виду Збройних Сил
України, командувачем військ оперативного командування в межах
загальних запасів, установлених для виду Збройних Сил України,
оперативного командування; військовим частинам, які входять до складу об'єднання,
з'єднання - командувачем об'єднання, командиром з'єднання в межах
загальних запасів, установлених об'єднанню, з'єднанню.
1.7. З'єднання та військові частини, які прибувають до складу
(у розпорядження) виду Збройних Сил України, оперативного
командування, зараховуються на продовольче забезпечення на
підставі наказу (директиви) Міністра оборони України (начальника
Генерального штабу Збройних Сил України). Військові частини, які прибули до складу (у розпорядження)
виду Збройних Сил України, оперативного командування, у
продовольчу службу виду Збройних Сил України, оперативного
командування, подають атестат військової частини (на
продовольство, тару, військову техніку та майно, бланки суворого
обліку). Продовольча служба виду Збройних Сил України - служба, на
яку покладені функції продовольчого забезпечення через
підпорядковані продовольчі склади. Після перевірки атестата начальник продовольчої служби виду
Збройних Сил України, оперативного командування своїм рішенням
прикріплює військову частину на продовольче забезпечення до
найближчого продовольчого складу і відкриває особовий рахунок у
вигляді карток (книг) на військову техніку та майно. У рішенні начальника продовольчої служби виду Збройних Сил
України, оперативного командування щодо прикріплення військової
частини на продовольче забезпечення вказується на підставі якого
наказу (директиви) військова частина, яка прибула, прикріплюється
на продовольче забезпечення до продовольчого складу. Військові частини, які прикріплюються на продовольче
забезпечення до продовольчого складу, подають: атестат військової частини (на продовольство, тару, військову
техніку та майно, бланки суворого обліку); бланки суворого обліку, які вказані в атестаті військової
частини. Начальник продовольчого складу на підставі рішення начальника
продовольчої служби виду Збройних Сил України, оперативного
командування та атестату військової частини: відкриває особовий рахунок військовій частині на
продовольство, тару та бланки суворого обліку; видає книжки чекових вимог, книжки атестатів і книжки талонів
на одержання харчування; оприбутковує продовольство, військову техніку та майно,
бланки суворого обліку продовольчої служби, які числяться за
військовою частиною згідно з даними атестата. Військові частини, які самостійно не ведуть військове
господарство, прикріплюються на продовольче забезпечення до
найближчих військових частин, що самостійно ведуть військове
господарство: ті, що входять до складу з'єднання, - рішенням
заступника командира з'єднання по тилу, які не входять до складу
з'єднання, - рішенням заступника головнокомандувача виду Збройних
Сил України, заступника командувача військ оперативного
командування з тилу, а команди та окремі військовослужбовці -
рішенням заступника начальника гарнізону з питань тилу або
командира військової частини. Військові частини, які заново формуються, зараховуються на
продовольче забезпечення на підставі наказу (директиви) Міністра
оборони України.
1.8. Військові частини, які вибувають з підпорядкування виду
Збройних Сил України, оперативного командування, зобов'язані: надати до продовольчого складу остаточний звіт про
продовольство, тару, бланки суворого обліку із зазначенням їх
реєстраційних номерів; отримати атестат на вказані матеріальні засоби; здати зайве продовольство, військову техніку та майно, книжки
чекових вимог, книжки атестатів і книжки талонів на одержання
харчування; надати в продовольчу службу виду Збройних Сил України,
оперативного командування атестат на продовольство, тару, бланки
суворого обліку, звіт про наявність військової техніки та майна. Після перевірки поданих документів продовольча служба виду
Збройних Сил України (оперативного командування) знімає військову
частину з продовольчого забезпечення і видає їй атестат військової
частини (на продовольство, тару, військову техніку та майно). В аналогічному порядку проводиться оформлення документів і
зняття з продовольчого забезпечення військової частини, яка
входить до складу з'єднання, з поданням документів в продовольчу
службу з'єднання. Атестат військовій частині в даному випадку
видає продовольча служба з'єднання. У разі переміщення військової частини в межах виду Збройних
Сил України (оперативного командування) атестат військовій частині
видається в тому випадку, коли військова частина вибуває до складу
іншого об'єднання, з'єднання (прикріплюється на продовольче
забезпечення до іншого продовольчого складу) чи знімається з
продовольчого забезпечення у з'єднанні і прикріплюється на
продовольче забезпечення до продовольчого складу.
1.9. Військові частини, які заново формуються, на період
формування забезпечуються продовольством, військовою технікою та
майном військовими частинами, на які покладено їх формування. На самостійне забезпечення продовольством, військовою
технікою та майном військові частини, які заново формуються,
зараховуються після завершення формування на підставі наказу
головнокомандувача виду Збройних Сил України, командувача військ
оперативного командування про сформування і донесення командирів
заново сформованих військових частин щодо одержання в період
формування необхідних запасів продовольства, військової техніки та
майна. Донесення про одержане продовольство, військову техніку та
майно завіряється начальником продовольчої служби військової
частини, на яку покладено формування, і заново сформованої
військової частини.
1.10. Військовослужбовці, які прибули у військову частину,
зараховуються на продовольче забезпечення наказом командира
військової частини. Підставою для видання наказу про зарахування на продовольче
забезпечення є атестат на продовольство, а також припис або
посвідчення про відрядження, або відпускний квиток
військовослужбовця. Атестат на продовольство є документом, який засвідчує, до
якого числа і за якими нормами військовослужбовець або військова
команда (підрозділ) забезпечені харчуванням (грошовою компенсацією
замість норми харчування, загальновійськовим набором сухих
продуктів). Атестат дає право військовослужбовцю, військовій команді
(підрозділу) на отримання харчування або грошової компенсації
замість норми харчування, або загальновійськового набору сухих
продуктів як на новому місці служби військовослужбовця, так і під
час перебування у службовому відрядженні, у відпустці і на
стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я Збройних Сил
України. Військовослужбовцям офіцерського складу, військовослужбовцям
військової служби за контрактом, які прибули в медичні центри,
санаторії і будинки відпочинку за путівками, оплаченими повністю
або частково, атестат на продовольство не надають. У разі втрати атестата на продовольство військовослужбовці
зараховуються на продовольче забезпечення наказом командира
військової частини на підставі їх рапорту, у якому вказується
причина відсутності атестата, до якого числа і за якими нормами
харчування вони були забезпечені продовольством (грошовою
компенсацією, загальновійськовим набором сухих продуктів) і акта,
який складається комісією у двох примірниках під керівництвом
представника штабу військової частини. Складений акт
затверджується командиром військової частини та скріплюється
гербовою печаткою. Одночасно перший примірник акта із запитом на
дублікат атестата надсилається у військову частину, яка видала
атестат на продовольство. Військова частина, яка отримала запит та перший примірник
акта, протягом доби з дня отримання запиту повинна відправити
дублікат атестата на продовольство. У разі відсутності першого
примірника акта дублікат атестата на продовольство не видається. У
разі встановлення факту зловживання з атестатом на продовольство
(приховування атестата, його знищення тощо), невідповідності даних
рапорту військовослужбовця і даних дубліката атестата на
продовольство, виявлених фактів перевитрати норм харчування
командиром військової частини призначається розслідування. Військовослужбовці Збройних Сил України, вихованці військових
оркестрів, ліцеїсти ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою, працівники авіаційних центрів з підготовки льотчиків,
працівники штатного складу екіпажів суден забезпечення та
берегових об'єктів навігаційного обладнання Військово-Морських Сил
Збройних Сил України (далі - військовослужбовці та інші
категорії), які вперше набули право на продовольче забезпечення за
рахунок держави (відповідно до приміток норм харчування),
зараховуються на продовольче забезпечення наказом командира
військової частини без атестата. Без атестата на продовольство зараховуються також
військовослужбовці та інші категорії Збройних Сил України, які
мають право на одержання харчування за рахунок держави, доставлені
в заклади охорони здоров'я Збройних Сил України внаслідок
захворювань (травми, отруєння, інфекційні хвороби тощо). У цих випадках заклад охорони здоров'я Збройних Сил України
зобов'язаний витребувати атестат на продовольство з відповідної
військової частини, а остання - протягом доби надіслати його до
закладу охорони здоров'я Збройних Сил України.
1.11. Військовослужбовці та інші категорії, які мають право
на одержання встановлених норм харчування за рахунок держави у
вигляді гарячої їжі, у разі вибуття з військової частини
знімаються з продовольчого забезпечення з будь-якого приймання їжі
(сніданку, обіду або вечері) залежно від часу вибуття на підставі
наказу командира військової частини про вибуття з видачею атестата
на продовольство. При звільненні (виключенні зі списків особового складу
військової частини) військовослужбовців та інших категорій, які
мають право на одержання норм харчування за рахунок держави, вони
забезпечуються до дня виключення їх з списків особового складу
військової частини. У разі вибуття військовослужбовців з військової частини в
складі військової команди (підрозділу) атестат на продовольство
виписується один на всю військову команду (підрозділ). До атестата додається список військовослужбовців (осіб з
числа інших категорій), який підписується тими самими посадовими
особами, що й атестат, а також командиром підрозділу (старшим
команди), що вибуває, і завіряється гербовою печаткою військової
частини.
1.12. Військовослужбовцям строкової військової служби, які
звільняються в запас або відставку, атестат на продовольство не
видається, а про забезпечення їх харчуванням (загальновійськовим
набором сухих продуктів або грошовою компенсацією) робиться запис
у приписі.
1.13. Приймання та здавання справ і посади в органах
військового управління, установах і на ремонтних підприємствах
продовольчої служби, а також ліквідація продовольчої служби
військових частин у разі їх розформування здійснюються у порядку,
визначеному Міністром оборони України.
2. Забезпечення військовослужбовців
та інших категорій Збройних Сил України
продовольством
2.1. Забезпечення військовослужбовців та інших категорій
продовольством здійснюється за нормами харчування
військовослужбовців Збройних Сил України (далі - норми
харчування), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 року N 426 ( 426-2002-п ) "Про норми
харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових
формувань" (із змінами і доповненнями) (далі - постанова Кабінету
Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426).
2.2. Нормами харчування визначені асортимент та кількість
продовольства, яке відпускається для харчування однієї людини на
добу. Норми харчування діляться на основні (норми N 1 - 6, 9),
сухі і бортові пайки (раціони) (норми N 10 - 14). У примітках до
норм передбачені додаткові продукти, які видаються відповідним
категоріям військовослужбовців та іншим категоріям, які
пойменовані в цих примітках. Додаткові продукти водолазам
видаються згідно з Переліком категорій водолазів та інших осіб,
які забезпечуються харчуванням за рахунок держави (додаток 1 до
Положення).
2.3. У Збройних Силах України забезпечення харчуванням
військовослужбовців та інших категорій за встановленими нормами
здійснюється за рахунок держави. Уточнення вартості норм
харчування проводиться Головним продовольчим управлінням виходячи
із середніх діючих цін на продукти харчування і доводиться ним до
військ (сил) не частіше одного разу на квартал. Військовослужбовцям та іншим категоріям норми харчування
видаються через відповідні їдальні або замість установлених норм
харчування (основні й додаткові продукти) виплачується грошова
компенсація у розмірі вартості цих норм.
2.4. Військовослужбовці строкової військової служби, курсанти
військових навчальних закладів Збройних Сил України,
військовослужбовці, які проходять навчання в школах і на курсах з
підготовки прапорщиків та мічманів, курсанти військових навчальних
підрозділів цивільних вищих навчальних закладів (далі - курсанти
військових навчальних закладів), ліцеїсти, а також
військовозобов'язані, які проходять підготовку, студенти,
викликані на збори (стажування), під час тимчасового перебування в
інших військових частинах по одному або військовими командами
(підрозділами) забезпечуються харчуванням за нормами,
передбаченими для військовослужбовців строкової військової служби
даної військової частини, крім курсантів, які харчуються за іншими
нормами під час проходження стажування.
2.5. Курсанти військових навчальних закладів за весь період
навчання (до отримання військовим навчальним закладом наказу про
присвоєння офіцерського звання) до дня їх випуску забезпечуються
безкоштовним харчуванням через їдальні військових навчальних
закладів або грошовою компенсацією замість нього.
2.6. Військовозобов'язані з числа офіцерського складу в
період проходження зборів забезпечуються продовольством за нормами
і в порядку, зазначеному в примітках до норм харчування.
Військовозобов'язані, які не мають офіцерського звання, але
перебувають на обліку офіцерського складу, стосовно їхнього права
на продовольче забезпечення в період проходження зборів у
військових частинах прирівнюються до військовозобов'язаних
офіцерського складу.
2.7. Військовослужбовці офіцерського складу,
військовослужбовці військової служби за контрактом, цивільний
персонал, які забезпечуються за рахунок держави за нормою N 2
(льотна), а також ті, які проходять службу на надводних кораблях
та підводних човнах (у тому числі в складі екіпажів надводних
кораблів і підводних човнів у період підготовки в навчальних
центрах Військово-Морських Сил Збройних Сил України) і суднах
забезпечення, отримують належні їм норми харчування під час
перебування на кораблях (суднах) у вигляді харчування через
їдальні військових частин (берегових (плавучих) баз),
кают-компаній кораблів (суден). Військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці
військової служби за контрактом, які постійно працюють на
аеродромах, полігонах, технічних і стартових позиціях і
безпосередньо обслуговують літальні апарати (літаки, вертольоти,
планери, екраноплани, мотодельтаплани тощо) та забезпечують їх
польоти, належні норми харчування отримують у вигляді харчування
через їдальні військових частин (берегових баз), за винятком
вихідних та святкових днів (крім військовослужбовців офіцерського
складу, військовослужбовців військової служби за контрактом, які
забезпечують у зазначені дні бойове чергування). Військовослужбовці строкової військової служби норму
харчування отримують у вигляді харчування через їдальні військових
частин (берегових (плавучих) баз).
2.8. Льотний склад екіпажів перелітних літаків (вертольотів),
військовослужбовці інженерно-технічного складу авіації, які
залучаються до супроводження перелітних літаків (вертольотів) і
мають право на одержання харчування за рахунок держави під час
перельоту з посадками на цивільних аеродромах України або
аеродромах авіаційних заводів, а також під час приймання
(здавання) літаків на підприємствах авіаційної промисловості, у
разі неможливості отримувати харчування за атестатами на
продовольство або трасовими талонами отримують харчування за
власний рахунок. У військовій частині за місцем їх постійної
служби вищезазначеним військовослужбовцям відшкодовується вартість
норм харчування, установлена для льотного та інженерно-технічного
складу авіації.
2.9. Виплата встановленої вартості норм харчування за час
відпустки військовослужбовцям строкової військової служби,
курсантам вищих військових навчальних закладів не проводиться,
крім військовослужбовців строкової військової служби і курсантів
вищих військових навчальних закладів з числа сиріт, осіб,
позбавлених батьківського піклування або в яких один із батьків
загинув при виконанні обов'язків військової служби, а також під
час перебування зазначеної категорії громадян у відпустці у
зв'язку з хворобою. На шлях прямування до місця проведення відпустки і назад
виплачуються грошова компенсація або видається загальновійськовий
набір сухих продуктів у порядку, указаному в розділі 8 Положення.
2.10. За час, що минув, продукти згідно з нормами харчування
не видаються, грошова компенсація може виплачуватися за термін, що
не перевищує загального строку позовної давності відповідно до
чинного законодавства.
2.11. Військовослужбовці та інші категорії мають право на
одержання тільки однієї норми харчування. Військовослужбовцям
офіцерського складу, військовослужбовцям військової служби за
контрактом, військовослужбовцям строкової військової служби, а
також працівникам, які мають право на отримання норм харчування за
рахунок держави, за час перебування на лікуванні у військових і
цивільних медичних закладах, у тому числі за час перебування в
санаторіях та будинках відпочинку за путівками, наданими за
рахунок держави, норми харчування за місцем служби не видаються.
2.12. Військовослужбовці, продовольче забезпечення яких
здійснюється на підставі міждержавних угод України (у складі
підрозділів міжнародних миротворчих сил, перебування у службовому
відрядженні тощо), забезпечуються продовольством за нормами та в
порядку, визначеними цими угодами.
2.13. Грошова компенсація замість норм харчування за окреме
приймання їжі при триразовому харчуванні не виплачується.
2.14. Військовослужбовцям строкової військової служби, які
мають зріст 190 см і вище, дозволяється видавати додаткове
харчування в розмірі половини норми, передбаченої для них.
Додаткове харчування призначається наказом командира військової
частини за висновками військово-лікарської комісії.
3. Планування й організація забезпечення
військ (сил) продовольством і продуктами
сезонної заготівлі
3.1. Забезпечення військ (сил) продовольством здійснюється
згідно з планами забезпечення за територіальним принципом
забезпечення військ (сил). Плани забезпечення складаються: Головним продовольчим управлінням - для видів Збройних Сил
України, оперативних командувань і продовольчих складів
центрального підпорядкування; продовольчою службою виду Збройних Сил України, оперативного
командування - для продовольчих складів (за прикріпленими до них
на забезпечення об'єднаннями, з'єднаннями та військовими
частинами) та областей споживання; продовольчими складами - на угруповання військ, прикріплене
до них на забезпечення, у розрізі областей споживання; продовольчою службою з'єднання (берегової (плавучої) бази) -
для військових частин, що входять до складу з'єднання (берегової
(плавучої) бази); продовольчою службою військової частини - на потреби
військової частини та приписаних до неї на забезпечення інших
військових частин і підрозділів. У з'єднанні (береговій (плавучій) базі), військовій частині
складається розрахунок потреби та забезпеченості продовольством на
планований період.
3.2. Періодичність, методика, порядок і строки складання
планів (розрахунків потреби) забезпечення визначаються Головним
продовольчим управлінням.
3.3. Вихідними даними для складання планів забезпечення
продовольством є: чисельність особового складу за списком на початок
планованого періоду; норми харчування та додаткові продукти відповідно до кожної
норми; чисельність за списком і норми годування штатних тварин; організаційні заходи, проведення яких передбачається у
планованому періоді; кількість добової видачі за нормами харчування, замість якої
виплачується грошова компенсація; розміри встановлених перехідних запасів продовольства; обсяги поставок продовольства, призначені Збройним Силам
України; фактична кількість продовольства на початок планованого
періоду; кількість продовольства, яка надходить на планове
забезпечення від підсобних господарств військових частин; кількість і найменування продовольства, зекономленого за
попередній період; кількість продовольства, необхідна для дострокового завезення
у віддалені гарнізони; кількість продовольства для заміни одних продуктів іншими при
харчуванні; кількість продовольства, яку необхідно освіжити та закласти
на довгострокове зберігання; кількість продовольства, яка витрачається на переробку; норми природних втрат продовольства під час транспортування,
переробки і зберігання; повідомлення про централізовані постачання продовольства.
3.4. Повідомлення про обсяги поставок продовольства
надаються: Головним продовольчим управлінням - продовольчій службі виду
Збройних Сил України, оперативного командування та продовольчим
складам центрального підпорядкування; продовольчою службою видів Збройних Сил України, оперативних
командувань - підпорядкованим продовольчим складам; продовольчими складами - з'єднанням (береговим (плавучим)
базам) і військовим частинам, прикріпленим до них на забезпечення. До отримання повідомлень про обсяги поставок продовольства
його відпуск проводиться в межах обсягів попереднього періоду.
3.5. Продовольча служба видів Збройних Сил, оперативних
командувань, продовольчі склади після отримання повідомлення про
обсяги поставок продовольства планують проведення тендерів
(конкурсів) на закупівлю продовольства відповідно до вимог Законів
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) та "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ).
3.6. Начальник продовольчої служби з'єднання після отримання
повідомлення про обсяги поставок продовольства складає розрахунок
потреби та забезпеченості, виписку з якого направляє у військові
частини. Начальник продовольчої служби військової частини, отримавши
виписку, складає аналогічний розрахунок потреби та забезпеченості
військової частини.
3.7. Коригування плану забезпечення на планований період може
проводитися у разі зміни чисельності за списком, норм харчування
та проведення раніше не передбачених організаційних заходів. Додаткове витребування продовольства від вищого органу
продовольчої служби на потреби, не передбачені планом
забезпечення, а також на відшкодування збитків дозволяється лише в
тому разі, якщо забезпечення військ за рахунок наявних ресурсів
неможливе.
3.8. Закупівля продовольства для Збройних Сил України
здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.
3.9. Для відпрацювання проекту державного замовлення щодо
потреби продовольства для Збройних Сил України на наступний рік
продовольча служба виду Збройних Сил України, оперативного
командування, продовольчі склади до 10 лютого поточного року
подають до Головного продовольчого управління заявки на потребу
продовольства на наступний рік.
3.10. Головне продовольче управління на підставі заявок,
отриманих від продовольчої служби виду Збройних Сил України,
оперативних командувань, продовольчих складів центрального
підпорядкування, надає заявки та рознарядки на централізоване
постачання продовольства.
3.11. Відповідно до планів забезпечення Головне продовольче
управління надсилає продовольчій службі виду Збройних Сил України,
оперативного командування та продовольчим складам рознарядки про
поставки продовольства із зазначенням постачальників та обсягів
поставок.
3.12. До продуктів сезонної заготівлі, які надходять для
забезпечення Збройних Сил України, належать: картопля, овочі і
фрукти у свіжому та переробленому вигляді та фураж. Потреба в продуктах сезонної заготівлі обчислюється з
урахуванням необхідності забезпечення військових частин протягом
року до нового урожаю.
3.13. Виділені Міністерству оборони обсяги поставок продуктів
сезонної заготівлі розподіляються Головним продовольчим
управлінням між продовольчими службами видів Збройних Сил України,
оперативних командувань та продовольчими складами центрального
підпорядкування.
3.14. Розподіл обсягів поставок на продукти сезонної
заготівлі здійснюється за річною заявкою продовольчої служби видів
Збройних Сил України, оперативних командувань та продовольчих
складів. Порядок складання та строки подання заявки встановлюються
в установленому порядку.
3.15. Продовольча служба виду Збройних Сил України,
оперативного командування, продовольчі склади після отримання від
Головного продовольчого управління повідомлення про обсяги
поставок продуктів сезонної заготівлі складають план забезпечення
військ (сил) продуктами сезонної заготівлі за з'єднання, військові
частини, що не входять до складу з'єднань, за областями
споживання. До початку заготівлі картоплі, овочів і фуражу медична
служба, служба ветеринарної медицини і продовольча служба
проводять вивчення запланованих районів та здійснюють заходи для
попередження випадків інфекційних захворювань серед особового
складу і недопущення заготівлі картоплі, овочів і фуражу, що не
відповідають критеріям безпеки за рівнем умісту радіонуклідів,
забруднювальних речовин хімічної, біологічної природи та
представляють небезпеку для здоров'я.
3.16. У залежності від місцевих умов до початку масового
збирання урожаю на поточне забезпечення військ з дозволу Головного
продовольчого управління дозволяється закуповувати до 20 % від
річної потреби ранню картоплю та овочі, вирощені у відкритому
ґрунті.
3.17. Заготовлені картоплю і овочі забороняється залишати на
зберігання у постачальника.
3.18. Для поліпшення харчування особового складу екіпажів
літаків, вертольотів, надводних кораблів і підводних човнів, а
також військовослужбовців офіцерського складу, військовослужбовців
військової служби за контрактом, які несуть бойове чергування,
хворих, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я
Збройних Сил України, дозволяється забезпечувати вказані категорії
через їдальні (у межах норм харчування) зеленню у зимово-весняний
період та огірками у весняно-літній період за рахунок їх вирощення
в теплицях і парниках підсобних господарств військових частин, а
також закупівлі (з дозволу начальника продовольчої служби виду
Збройних Сил України, оперативного командування) в організаціях
системи торгівлі, у спеціалізованих теплично-парникових
господарствах, на ринках, у кооперативних та інших організаціях на
суму, яка не перевищує 20 % загальної вартості належної їм норми
харчування.
3.19. Для кораблів (суден) заготівля і зберігання картоплі та
овочів проводиться береговою базою з'єднання кораблів. Якщо
кораблі (судна) не забезпечуються береговою базою, то вони
забезпечуються картоплею й овочами через продовольчі склади за
місцем приписки на забезпечення.
3.20. Заготівля фуражу силами військових частин для
забезпечення тварин підсобних господарств здійснюється за планом,
затвердженим начальником Тилу Збройних Сил України. Виписки з
плану доводяться до продовольчої служби виду Збройних Сил України,
оперативного командування.
4. Планування і організація забезпечення
військовою технікою та майном
4.1. До військової техніки продовольчої служби належать: 4.1.1. Польові технічні засоби: технічні засоби для приготування і транспортування їжі в
польових умовах (кухні автомобільні, причіпні, переносні, газові,
кухні-їдальні пересувні, плити причіпні і переносні, їдальні
автомобільні й причіпні, кип'ятильники переносні, термоси,
термоси-ящики та інше); технічні засоби польового хлібопечення (хлібопекарні блоки
автомобільні і причіпні, хлібопекарні печі причіпні й переносні,
агрегати тістовиготовлення причіпні, машини просіювальні,
тісторозподільні й тістоформувальні переносні та інше); технічні засоби підвезення продовольства й води
(авторефрижератори, причепи-рефрижератори, автофургони і
причепи-фургони хлібні, ізотермічні і комбіновані, причепи-склади,
причепи-контейнери, автоводоцистерни, причепи-цистерни для води,
цистерни переносні для води та інше); технічні засоби переробки продовольства і худоби в польових
умовах (млини, крупорушки, м'ясо-пункти причіпні, установки
макаронні та інше); польові холодильні засоби (причіпні холодильні машини,
розбірні холодильні камери та інше). 4.1.2. Польові ремонтні засоби: ремонтні майстерні техніки продовольчої служби; майстерні з ремонту холодильного і технологічного обладнання
продовольчої служби. 4.1.3. Технологічне обладнання їдалень військових частин: механічне (універсальні кухонні машини, машини для чищення
картоплі, для нарізання овочів, шинкувальні машини, м'ясорубки,
машини для формування і панірування котлет, хліборізки,
рибочистки, збивальні машини, машини для миття посуду та інше); теплове (плити, котли стравоварильні, сковороди і фритюрниці
електричні, шафи жарові й пекарські, кип'ятильники та інше). 4.1.4. Холодильне обладнання їдалень і продовольчих складів
(шафи і камери холодильні, побутові холодильники,
вітрини-прилавки, холодильні агрегати та інше). 4.1.5. Технологічне обладнання стаціонарних військових
хлібозаводів (хлібопекарські печі, тістозамішувальні,
тісторозподільні і тістоокруглювальні машини, просіювачі,
солерозчинники, цукророзчинники та інше). 4.1.6. Ваговимірювальні прилади (ваги настільні, товарні,
гирі та інше).
4.2. До військового майна продовольчої служби належать: столово-кухонний посуд та інвентар; немеханічне обладнання їдалень і продовольчих складів,
військових хлібозаводів (лінії самообслуговування, столи, ванни
виробничі, стелажі для посуду, візки для підвезення готової їжі і
збирання посуду та інше); спеціальні намети і брезенти, що використовуються
продовольчою службою, а також скатерки, клейонки, серветки; запасні частини, матеріали, пристрої, інструменти і приладдя
для експлуатації і ремонту техніки продовольчої служби; лабораторні прилади і реактиви для продовольчих складів і
військових хлібозаводів; тара всіх видів, стелажі, піддони і контейнери; книги і бланки обліку та звітності, плакати та інша
документація з продовольчої служби.
4.3. Норми забезпечення військовою технікою та майном, їх
розподіл за категоріями, порядок експлуатації і ремонту, строки
експлуатації затверджуються наказами Міністра оборони України.
Строки експлуатації на польові технічні засоби не встановлюються,
вони використовуються до повного їх зносу з урахуванням ремонтного
циклу. Технічне обслуговування і поточний ремонт військової техніки
продовольчої служби проводяться особовим складом, що безпосередньо
експлуатує військову техніку, або силами і засобами відділень
технічного обслуговування ремонтних підрозділів військових частин. За технічний стан, готовність військової техніки продовольчої
служби до використання, організацію її технічного обслуговування і
ремонту відповідає командир військової частини (підрозділу),
заступник командира з тилу і начальник продовольчої служби
військової частини.
4.4. Забезпечення військових частин військовою технікою та
майном здійснюється на підставі штатів, табелів до них і норм
забезпечення. Військовою технікою та майном з фондів Міністерства оборони
забезпечуються: військові частини Збройних Сил України; військові госпіталі, окремі медичні батальйони (загони),
військові (корабельні) лазарети та військово-медичні центри
закладів охорони здоров'я Збройних Сил України.
4.5. Забезпечення паровими, електричними, газовими казанами
для приготування їжі, незалежно від їх ємності, здійснюється
продовольчою службою. Монтаж, обслуговування, поточний та
капітальний ремонт покладаються на відповідні органи
квартирно-експлуатаційної служби. Їдальні військових частин, що
заново будуються, технологічним та немеханічним обладнанням
забезпечуються будівельними організаціями, а заміна такого, у разі
непридатності, - продовольчою службою.
4.6. Розміщення замовлень на виготовлення і поставку
військової техніки та майна здійснюється централізовано у
відповідності до вимог чинного законодавства. Деякі види
військової техніки та майна з дозволу Головного продовольчого
управління можуть бути придбані (виготовлені) продовольчою службою
виду Збройних Сил України, оперативного командування на місці.
4.7. Забезпечення військових частин військовою технікою та
майном здійснюється за планами забезпечення, які складаються: Головним продовольчим управлінням - для видів Збройних Сил
України, оперативних командувань; продовольчою службою виду Збройних Сил України, оперативного
командування - для об'єднань, з'єднань та військових частин, які
не входять до складу з'єднань, продовольчих складів; продовольчою службою з'єднання - для військових частин, які
входять до складу з'єднання. Вихідними даними для складання планів забезпечення військовою
технікою та майном є: штати, табелі до них і норми забезпечення; штатна чисельність військ; обсяги поставок військової техніки та майна, виділених
Збройним Силам України; перехідні запаси; наявність військової техніки та майна згідно з обліком і їх
якісний стан з урахуванням строків експлуатації на початок
планового періоду.
4.8. Заходи, що пов'язані з призовом на збори
військовозобов'язаних із запасу, забезпечуються військовою
технікою та майном за рахунок наявної їх кількості у військових
частинах. Відповідно до чинного законодавства за рішенням начальника
Головного продовольчого управління військова техніка та майно
можуть вилучатися із запасів продовольчих складів, підпорядкованих
Головному продовольчому управлінню (з подальшим поповненням).
4.9. Забезпечення продовольчої служби військовою технікою та
майном за номенклатурою інших управлінь і служб здійснюється у
встановленому порядку.
5. Одержання і відпускання продовольства,
військової техніки та майна
5.1. Продовольство, військову техніку та майно військові
частини одержують: з продовольчих складів, до яких вони приписані на продовольче
забезпечення; від інших військових частин; від постачальників різних форм власності; від підсобних господарств військових частин.
5.2. Відпуск продовольства, військової техніки та майна
військовим частинам здійснюється: представником продовольчого складу (централізований підвіз); через представника військової частини у разі одержання на
місці з продовольчих складів, підприємств постачальника; шляхом відвантаження залізничним (водним, повітряним,
автомобільним) транспортом на адресу військової частини.
5.3. Документами, які дають право на відпуск продовольства,
військової техніки та майна з продовольчих складів є наряди,
рознарядки, розрахунки-наряди або письмове рішення начальника
Головного продовольчого управління, продовольчої служби виду
Збройних Сил України, оперативного командування з подальшою
випискою наряду або рознарядки.
5.4. Документом, який дає право одержання продовольства
військовою частиною з продовольчого складу, від іншої військової
частини, є чекова вимога, а від підприємств постачальників -
довіреність. Книги чекових вимог військовій частині видаються
продовольчим складом, до якого вона приписана на продовольче
забезпечення.
5.5. З дозволу Головного продовольчого управління або
продовольчої служби виду Збройних Сил України, оперативного
командування підрозділ, що розташований окремо від своєї
військової частини, може одержувати продовольство за чековими
вимогами своєї військової частини безпосередньо з продовольчого
складу і від інших військових частин, а також зі складів,
підприємств і баз місцевих постачальників за рахунок кількості
продовольства, призначеного військовій частині, якій
підпорядковується підрозділ.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »