Про затвердження переліку особливо цінних груп грунтів
Держкомзем України; Наказ, Перелік від 06.10.2003245
Документ z0979-03, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2003
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
06.10.2003 N 245
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2003 р.
за N 979/8300

Про затвердження переліку особливо цінних
груп ґрунтів

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
8 квітня 2003 року N 22579 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік особливо цінних груп ґрунтів
(додається).
2. Голові Рескомзему АР Крим, начальникам обласних головних,
Київського та Севастопольського міських головних управлінь
земельних ресурсів взяти до виконання та керівництва в роботі
зазначений перелік особливо цінних груп ґрунтів.
3. Начальникам Управління науково-технічного прогресу та
взаємодії з науковими установами і Юридичного управління
зареєструвати наказ у Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Радченка К.Г.
Голова Комітету А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомзему України
06.10.2003 N 245
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2003 р.
за N 979/8300

ПЕРЕЛІК ОСОБЛИВО ЦІННИХ ГРУП ҐРУНТІВ

Перелік особливо цінних груп ґрунтів
провінції Поліська Західна
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1| 6в |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 5379 | 0,30 | 4789 | 0,43 | Р | | | |супіщаних відкладах та підстелені мореною, | | | | | | | | |суглинками та елювієм масивно-кристалічних | | | | | | | | |порід глибше 1 м, супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2| 6г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 66 | 0,00 | 64 | 0,01 | Р | | | |супіщаних відкладах та підстелені мореною, | | | | | | | | |суглинками та елювієм масивно-кристалічних | | | | | | | | |порід глибше 1 м, легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3| 7г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 103 | 0,01 | 101 | 0,01 | Р | | | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4| 8г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 618 | 0,03 | 605 | 0,05 | Р | | | |супіщаних відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|10г |Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові | 3057 | 0,17 | 2883 | 0,26 | Р | | | |глеюваті і неоглеєні ґрунти, підстелені | | | | | | | | |карбонатними породами з глибини 0.5-1.5 м, | | | | | | | | |легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|13г |Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти | 853 | 0,05 | 842 | 0,08 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|29г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові | 12428 | 0,69 | 12397 | 1,11 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|30г |Ясно-сірі і сірі опідзолені ґрунти на лесах, | 8303 | 0,46 | 8253 | 0,74 | Р | | | |підстелених елювієм щільних карбонатних порід| | | | | | | | |на глибині 0.5-1.0 м, легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|33г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові | 4434 | 0,25 | 3940 | 0,35 | Р | | | |глеюваті ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|40в |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 1234 | 0,07 | 1212 | 0,11 | Р | | | |супіщані ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|40г |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 7494 | 0,41 | 7360 | 0,66 | Р | | | |легкосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|41в |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 533 | 0,03 | 502 | 0,04 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 2087 | 0,12 | 2071 | 0,18 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 186 | 0,01 | 172 | 0,02 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|45в |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 1098 | 0,06 | 1063 | 0,09 | Р | | | |опідзолені глеюваті супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 5040 | 0,28 | 5024 | 0,45 | Р | | | |опідзолені легкосуглинкові глеюваті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |17|45д |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 38 | 0,00 | 32 | 0,00 | Р | | | |опідзолені глеюваті середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |18|52г |Чорноземи типові слабогумусовані та їх | 292 | 0,02 | 288 | 0,03 | Р | | | |комплекси з осолоділими ґрунтами до 30% | | | | | | | | |легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |19|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 351 | 0,02 | 343 | 0,03 | З | | | |сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |20|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 206 | 0,01 | 201 | 0,02 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |21|100г|Чорноземи щебенюваті на елювії щільних | 2513 | 0,14 | 2481 | 0,22 | Р | | | |карбонатних порід (щільна порода - глибина | | | | | | | | |150 см) легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |22|100д|Чорноземи щебенюваті на елювії щільних | 4245 | 0,23 | 4212 | 0,38 | Р | | | |карбонатних порід (щільна порода - глибина | | | | | | | | |150 см) середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |23|100е|Чорноземи щебенюваті на елювії щільних | 466 | 0,03 | 453 | 0,04 | Р | | | |карбонатних порід (щільна порода - глибина | | | | | | | | |150 см) важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |24|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 1370 | 0,08 | 1195 | 0,11 | З | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |25|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 362 | 0,02 | 262 | 0,02 | З | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |26|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 42959 | 2,79 | 8662 | 0,88 | Р | | | |середньорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |27|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі | 42468 | 3,33 | 8256 | 0,90 | Р | | | |сильнорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |28|176г|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 5100 | 0,32 | 3667 | 0,36 | Р | | | |та їх опідзолені відміни легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |29|176д|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 856 | 0,06 | 693 | 0,09 | Р | | | |та їх опідзолені відміни середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |30|179г|Дернові глейові осушені легкосуглинкові | 11020 | 0,72 | 6031 | 0,62 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |31|179д|Дернові глейові осушені середньосуглинкові | 470 | 0,04 | 165 | 0,02 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |165629 | 9,16 | 88219 | 7,88 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | у т.ч.: |загальнодержавного значення | 2289 | 0,13 | 2001 | 0,18 | | | |------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |163340 | 9,04 | 86218 | 7,70 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |1807671|100,00|1120161 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Поліська Правобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1| 7г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 2673 | 0,18 | 2422 | 0,25 | Р | | | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2| 8г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 2346 | 0,16 | 1727 | 0,18 | Р | | | |супіщаних відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3| 9в |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 32842 | 2,22 | 29087 | 3,00 | Р | | | |суглинкових відкладах супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4| 9г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 2090 | 0,14 | 1781 | 0,18 | Р | | | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|13в |Підзолисто-дернові супіщані ґрунти | 630 | 0,04 | 465 | 0,05 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|13г |Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти | 155 | 0,01 | 142 | 0,01 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|27г |Дерново-підзолисті глейові, осушені | 7068 | 0,48 | 5849 | 0,60 | Р | | | |легкосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|29в |Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти | 9586 | 0,65 | 7805 | 0,80 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|29г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові | 3829 | 0,26 | 3436 | 0,35 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|29д |Ясно-сірі і сірі опідзолені | 332 | 0,02 | 305 | 0,03 | Р | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|33в |Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані| 19495 | 1,32 | 17106 | 1,76 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|33г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові | 5146 | 0,35 | 4631 | 0,48 | Р | | | |глеюваті ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|33д |Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті | 224 | 0,02 | 212 | 0,02 | Р | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|40в |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 1296 | 0,09 | 1136 | 0,12 | Р | | | |супіщані ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|40д |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 523 | 0,04 | 501 | 0,05 | Р | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|41в |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 86 | 0,01 | 62 | 0,01 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |17|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 4294 | 0,29 | 3878 | 0,40 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |18|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 416 | 0,03 | 333 | 0,03 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |19|45в |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 718 | 0,05 | 572 | 0,06 | Р | | | |опідзолені глеюваті супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |20|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 6477 | 0,44 | 5847 | 0,60 | Р | | | |опідзолені легкосуглинкові глеюваті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |21|45д |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 249 | 0,02 | 229 | 0,02 | Р | | | |опідзолені глеюваті середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |22|52г |Чорноземи типові слабогумусовані та їх | 154 | 0,01 | 135 | 0,01 | Р | | | |комплекси з осолоділими ґрунтами до 30% | | | | | | | | |легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |23|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 905 | 0,06 | 814 | 0,08 | З | | | |сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |24|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 115 | 0,01 | 110 | 0,01 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |25|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 3501 | 0,24 | 3195 | 0,33 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |26|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 1319 | 0,09 | 1201 | 0,12 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |27|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 5215 | 0,35 | 2011 | 0,21 | Р | | | |середньорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |28|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі | 5145 | 0,35 | 3033 | 0,31 | Р | | | |сильнорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |29|179г|Дернові глейові осушені легкосуглинкові | 48220 | 3,26 | 33736 | 3,48 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |30|179д|Дернові глейові осушені середньосуглинкові | 5491 | 0,37 | 4015 | 0,41 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |170540 | 11,53| 135776 | 14,00 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | 9223 | 0,62 | 4474 | 0,46 | | | |---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |161317 | 10,91| 131302 | 13,54 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |1478897|100,00| 970228 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Поліська Лівобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1| 7г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 13381 | 0,86 | 11936 | 1,33 | Р | | | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2| 9в |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 6727 | 0,43 | 6037 | 0,67 | Р | | | |суглинкових відкладах супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3| 9г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 9762 | 0,63 | 8840 | 0,98 | Р | | | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4|13г |Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти | 2372 | 0,15 | 2254 | 0,25 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|29г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові | 60075 | 3,85 | 56304 | 6,26 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|40в |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 18669 | 1,20 | 17524 | 1,95 | Р | | | |супіщані ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|40г |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 63351 | 4,06 | 59773 | 6,64 | Р | | | |легкосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|40д |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 128 | 0,01 | 124 | 0,01 | Р | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 15454 | 0,99 | 14764 | 1,64 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 273 | 0,02 | 236 | 0,03 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|45в |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 3111 | 0,20 | 2886 | 0,32 | Р | | | |опідзолені глеюваті супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 17949 | 1,15 | 16533 | 1,84 | Р | | | |опідзолені легкосуглинкові глеюваті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|52в |Чорноземи типові слабогумусовані супіщані* | 297 | 0,02 | 291 | 0,03 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|52г |Чорноземи типові слабогумусовані | 1918 | 0,12 | 1870 | 0,21 | Р | | | |легкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 10952 | 0,70 | 10565 | 1,17 | З | | | |сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 2950 | 0,19 | 2156 | 0,24 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |17|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 11258 | 0,72 | 447 | 0,05 | Р | | | |середньорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |18|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі | 1510 | 0,10 | 11 | 0,00 | Р | | | |сильнорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |19|176г|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 1385 | 0,09 | 177 | 0,02 | Р | | | |та їх опідзолені відміни легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |20|176д|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 58 | 0,00 | 0 | 0,00 | Р | | | |та їх опідзолені відміни середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |21|179г|Дернові глейові осушені легкосуглинкові | 2115 | 0,14 | 444 | 0,05 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |246044 | 15,77| 213186 | 23,69 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | 10952 | 0,70 | 10565 | 1,17 | | | |---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |235092 | 15,07| 202621 | 22,52 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |1560817|100,00| 899822 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Лісостепова Західна
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 71123 | 2,61| 62958 | 2,96 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та |120006 | 4,41| 108818 | 5,12 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3|41е |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 74645 | 2,74| 66459 | 3,13 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані ґрунти | | | | | | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 78900 | 2,90| 67834 | 3,19 | Р | | | |опідзолені легкосуглинкові глеюваті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|45д |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 91016 | 3,35| 81504 | 3,84 | Р | | | |опідзолені глеюваті середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 39342 | 1,45| 34789 | 1,64 | З | | | |сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 78831 | 2,90| 71295 | 3,36 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|53е |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 22673 | 0,83| 20380 | 0,96 | З | | | |сильнореградовані важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|54д |Чорноземи типові середньосуглинкові | 780 | 0,03| 705 | 0,03 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 20000 | 0,74| 16847 | 0,79 | З | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти, | 14531 | 0,53| 12749 | 0,60 | З | | | |суглинкові та легкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* | 3962 | 0,15| 3234 | 0,15 | З | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|121л|Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* | 1170 | 0,04| 1027 | 0,05 | З | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього | 616979| 22,68| 548599 | 25,82 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | 181289| 6,67 | 161026 | 7,58 | | | |---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення | 435690| 16,02| 387573 | 18,24 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |2719925|100,00| 2124716 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Лісостепова Правобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+----------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та |104073 | 1,38 | 94697 | 1,49 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та |241766 | 3,20 | 221713 | 3,49 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3|41е |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та |278662 | 3,68 | 255665 | 4,03 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані ґрунти | | | | | | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4|41л |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 50181 | 0,66 | 46082 | 0,73 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані ґрунти | | | | | | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |414177 | 5,48 | 380869 | 6,00 | З | | | |сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |749122 | 9,90 | 688403 | 10,85 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|53е |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |471199 | 6,23 | 432475 | 6,81 | З | | | |сильнореградовані важкосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|53л |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |197889 | 2,62 | 182601 | 2,88 | З | | | |сильнореградовані легкоглинисті | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|54г |Чорноземи типові легкосуглинкові | 373 | 0,00 | 325 | 0,01 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|54д |Чорноземи типові середньосуглинкові | 344 | 0,00 | 310 | 0,00 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|54е |Чорноземи типові важкосуглинкові | 61016 | 0,81 | 55610 | 0,88 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|54л |Чорноземи типові середньогумусні легкоглинисті| 60740 | 0,80 | 55785 | 0,88 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 54431 | 0,72 | 48760 | 0,77 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 46225 | 0,61 | 41211 | 0,65 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* | 5043 | 0,07 | 2418 | 0,04 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|121л|Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* | 342 | 0,00 | 128 | 0,00 | З | |------------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |2735584| 36,17| 2507052 | 39,50 | | |------------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення |2060902| 27,25| 1888895 | 29,76 | | | |----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |674682 | 8,92 | 618157 | 9,74 | | |------------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |7563292|100,00| 6346767 | 100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Лісостепова Лівобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 79405 | 1,27 | 72956 | 1,46 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2|41е |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 63132 | 1,01 | 57559 | 1,15 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані ґрунти | | | | | | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3|41л |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 17367 | 0,28 | 16328 | 0,33 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані ґрунти | | | | | | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |1249246| 19,92|1166027 | 23,39 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|53е |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |207024 | 3,30 | 194242 | 3,90 | З | | | |сильнореградовані важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|53л |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 88551 | 1,41 | 82622 | 1,66 | З | | | |сильнореградовані легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|54д |Чорноземи типові середньосуглинкові | 5218 | 0,08 | 4873 | 0,10 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|54е |Чорноземи типові важкосуглинкові |170569 | 2,72 | 159861 | 3,21 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|54л |Чорноземи типові середньогумусні |183882 | 2,93 | 171965 | 3,45 | З | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|58е |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі | 3560 | 0,06 | 3354 | 0,07 | З | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|58л |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі | 7986 | 0,13 | 7528 | 0,15 | З | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|59д |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 9242 | 0,15 | 8729 | 0,18 | З | | | |середньосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|59е |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 6714 | 0,11 | 6342 | 0,13 | З | | | |важкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|59л |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 2059 | 0,03 | 1953 | 0,04 | З | | | |легкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|60л |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 196 | 0,00 | 186 | 0,00 | З | | | |малогумусні легкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 7069 | 0,11 | 6223 | 0,12 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |17|121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* | 352 | 0,01 | 245 | 0,00 | Р | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |2101572| 33,51|1960992 | 39,34 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення |1934247| 30,85|1807681 | 36,26 | | | |---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |167325 | 2,67 | 153311 | 3,08 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |6270708|100,00|4984932 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »