Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та [...]
Фонд державного майна; Наказ, Порядок, Інформація [...] від 10.06.2013795
Документ z0936-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.2018, підстава z0677-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2013  № 795


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 936/23468

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 658 від 17.05.2018}

Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 2386 від 06.10.2014}

Відповідно до підпункту 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, що додається.

2. Суб’єктам оціночної діяльності, які провадять діяльність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", у разі непровадження протягом звітного місяця оціночної діяльності для цілей оподаткування не пізніше ніж до п’ятого числа місяця, що настає за звітним періодом, повідомляти про це Фонд державного майна України.

3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України
10.06.2013  № 795


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 936/23468

ПОРЯДОК
ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме, рухоме майно та майнові права для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів відповідно до Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231.

1.2. Цей Порядок поширюється на суб’єктів оціночної діяльності, які мають чинний сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" (далі - спеціалізація 1.8), та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" (далі - спеціалізація 2.3), та/або за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - напрям 3).

1.3. Єдина база даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі - Єдина база), є автоматизованою системою збирання, накопичення та обробки інформації даних.

Адміністратором Єдиної бази є відповідний структурний підрозділ Фонду державного майна України (далі - Фонд) з питань інформаційних технологій та моніторингу (далі - Адміністратор).

Накопичення, зберігання і захист даних Єдиної бази та контроль за доступом до них здійснюється Адміністратором.

Розпорядником Єдиної бази є відповідний структурний підрозділ Фонду з питань оціночної діяльності (далі - Розпорядник).

Аналіз та контроль даних Єдиної бази здійснюється Розпорядником.

1.4. Метою ведення Єдиної бази є:

забезпечення можливості користувачам Єдиної бази оперативно (у режимі он-лайн) перевіряти достовірність інформації зі звітів про оцінку майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі - звіт про оцінку);

забезпечення повного автоматизованого обліку відомостей щодо майна, майнових прав, які оцінюються для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів та справляються відповідно до законодавства;

контроль за дотриманням вимог чинного законодавства суб’єктами оціночної діяльності під час оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

моніторинг ринку нерухомого, рухомого майна та майнових прав;

забезпечення взаємодії суб’єктів оціночної діяльності, замовників оцінки, нотаріусів, Фонду державного майна України, Міністерства доходів і зборів України, Державного агентства земельних ресурсів України під час проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів.

II. Суб’єкти Єдиної бази

2.1. До Єдиної бази даних мають доступ:

Фонд;

суб’єкти оціночної діяльності за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

користувачі інформації Єдиної бази.

2.2. Розпорядник Єдиної бази виконує такі функції:

удосконалює Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, складовою частиною якого є автоматизована комп’ютерна система Єдиної бази;

визначає організаційні та методологічні засади ведення Єдиної бази;

організовує створення системи збирання та накопичення інформації, що міститься у звітах про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, з метою наповнення інформацією Єдиної бази;

контролює подання суб’єктами оціночної діяльності інформації до Єдиної бази;

використовує інформацію Єдиної бази для виконання повноважень Фонду з метою державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

узагальнює та оприлюднює інформацію з Єдиної бази щодо діяльності суб’єктів оціночної діяльності;

здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Єдиної бази та отримання достовірної інформації з неї.

2.3. Адміністратор Єдиної бази виконує такі функції:

забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної системи Єдиної бази, збереження даних і їх захист від несанкціонованого доступу та руйнування інформації;

забезпечує технічне оформлення інформації, що надається Фондом з Єдиної бази, та відповідність цієї інформації змісту Єдиної бази;

забезпечує доступ суб’єктів Єдиної бази до інформації, що міститься в Єдиній базі, відповідно до вимог законодавства;

здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Єдиної бази та отримання достовірної інформації з неї.

2.4. Суб’єкти оціночної діяльності за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів:

ведуть реєстр звітів про оцінку майна та майнових прав, вимоги до якого встановлені правилами організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України;

заповнюють форми звітності, в яких міститься інформація, що підлягає внесенню до Єдиної бази;

здійснюють контроль за повнотою даних Єдиної бази в частині, що стосується цього суб’єкта, та їх відповідності встановленим вимогам.

2.5. Користувачами інформації Єдиної бази можуть бути особи, які мають наміри використовувати зазначену інформацію для прийняття відповідних рішень або з іншою метою, що не суперечить законодавству, зокрема:

Міністерство юстиції України;

Міністерство доходів і зборів України;

Державне агентство земельних ресурсів України;

нотаріуси;

замовники оцінки.

III. Порядок внесення інформації до Єдиної бази

3.1. Внесення інформації зі звітів про оцінку до Єдиної бази здійснюється суб’єктом оціночної діяльності. Інформація до Єдиної бази вноситься щодо оцінок, роботи з яких повністю завершені, звіти виготовлені, оформлені та підписані в установленому порядку. Якщо після внесення інформації суб’єктом до Єдиної бази та прийняття інформації Розпорядником виникла необхідність відкоригувати зазначену інформацію, суб’єкт оціночної діяльності повідомляє Розпорядника про необхідність та причини таких коригувань. Розпорядник надає дозвіл на внесення відповідних коригувань та вносить відповідний запис до Єдиної бази.

3.2. Для внесення даних щодо суб’єктів оціночної діяльності за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів до Єдиної бази Розпорядник відкриває обліковий запис на основі його ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті). Номер облікового запису вважається логіном, за яким суб’єкт оціночної діяльності матиме доступ до Єдиної бази. Пароль для внесення інформації до Єдиної бази за запитом надається Розпорядником.

3.3. Для внесення даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, до Єдиної бази суб’єктом оціночної діяльності присвоюється реєстраційний номер для кожного виконаного звіту. Реєстраційний номер звіту складається з облікового запису з додаванням через нижнє тире дати оцінки у форматі ДД.ММ.РРРР та з додаванням через нижнє тире порядкового номера звіту, що зареєстрований у реєстрі звітів суб’єкта оціночної діяльності у форматі ХХХХХ. Наприклад, 1234567890_01012013_12345.

3.4. Єдина база формується на основі баз даних суб’єктів оціночної діяльності за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів та має таку структуру:

база даних земельних поліпшень;

база даних земельних ділянок;

база даних колісних транспортних засобів;

база даних рухомого майна;

база даних майнових прав.

3.5. До бази даних земельних поліпшень включаються відомості про об’єкти малоповерхового житлового будівництва, у тому числі дачного та садибного типу, а також їх частини, об’єкти багатоповерхового житлового будівництва, а також їх частини, об’єкти нежитлового фонду, а також їх частини, об’єкти незавершеного будівництва (додатки 1 - 4).

До бази даних земельних ділянок включаються відомості про земельні ділянки, їх частини (додаток 5).

До бази даних колісних транспортних засобів включаються відомості про легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди (додаток 6).

До бази даних рухомого майна включаються відомості про рухоме майно, крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів (додаток 7).

До бази даних майнових прав на нерухоме (об’єкти нерухомості) та рухоме майно включається інформація щодо майнових прав на нерухоме та рухоме майно (додаток 8).

3.6. Загальні відомості з Єдиної бази підлягають публічному оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду (додаток 9).

IV. Порядок здійснення користувачами Єдиної бази перевірки наявності реєстрації звіту про оцінку

4.1. Користувачі Єдиної бази для здійснення перевірки достовірності інформації зі звіту про оцінку, користувачами якого вони є, мають право доступу до Єдиної бази в частині перегляду загальних відомостей (найменування суб’єкта оціночної діяльності, що виконав звіт, категорія об’єкта оцінки, оціночна вартість об’єкта, дата виконання звіту).

Пошук певного звіту користувачами Єдиної бази здійснюється за його реєстраційним номером.

Користувачі Єдиної бази для здійснення перевірки достовірності інформації зі звіту про оцінку також можуть звернутися з письмовим запитом до Фонду для одержання підтвердження достовірності та наявності інформації зі звіту про оцінку.

Фонд надає витяг з Єдиної бази (додаток 10), в якому міститься інформація:

реєстраційний номер звіту;

код за ЄДРПОУ суб’єкта оціночної діяльності, що виконав звіт;

найменування суб’єкта оціночної діяльності, що виконав звіт; оціночна вартість об’єкта;

дата виконання звіту;

категорія об’єкта оцінки.

4.2. Відповідно до пункту 12 Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231, звіт про оцінку є дійсним за умови включення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази та присвоєння такому звіту про оцінку реєстраційного номера.

Директор Департаменту
координації розробки
та виконання програмних
документів, оцінки
та розпорядження об’єктами
державної власності


М. Горяйнов
Додаток 1
до Порядку ведення єдиної бази
даних звітів про оцінку для цілей
оподаткування та нарахування
і сплати інших обов’язкових
платежів, які справляються
відповідно до законодавства
(пункт 3.5)

ІНФОРМАЦІЯ
про об’єкт житлової нерухомості
_________________________________________,
(назва об’єкта та відомості про кількість житлових кімнат)
адреса якого: ______________________________
(поштова адреса)

Код позиції

Показники

Дані

1

2

3

1

Відомості про об’єкт нерухомості

Х

1.1

Вид

Х

1.1.1

садибний (індивідуальний) будинок малоповерхового житлового будівництва


1.1.2

садовий (дачний) будинок малоповерхового житлового будівництва


1.1.3

квартира в будинку малоповерхового житлового будівництва


1.1.4

квартира в будинку багатоповерхового житлового будівництва


1.1.5

гуртожиток, житловий будинок коридорного, у тому числі галерейного, готельного типу (будинок для малосімейних) та його частини


1.2

Рік введення в експлуатацію


1.3

Клас (капітальність)


1.4

Кількість поверхів (для будівлі)


1.5

Поверх у будівлі (для квартири)


1.6

Площа, кв. м

Х

1.6.1

загальна


1.6.1.1

житлових приміщень


1.6.1.2

допоміжних приміщень


1.6.1.2.1

у тому числі кухні


1.7

Висота, м:

Х

1.7.1

надземного поверху


1.7.2

підвального поверху


1.8

Будівельний об’єм, куб. м


1.9

Матеріал стін

Х

1.9.1

цегла, природний камінь


1.9.2

монолітні, монолітні, які обкладені цеглою


1.9.3

блоки керамзитобетонні, перлітобетонні, вапнякові


1.9.4

шлакобетонні, глинобитні


1.9.5

дерев’яні

Х

1.9.5.1

колода, брус


1.9.5.2

щитові, каркасно-обшивні


1.9.6

інші


1.10

Матеріал перекриття

Х

1.10.1

дерев’яні


1.10.2

залізобетонні


1.10.3

змішаної конструкції


1.11

Інженерне обладнання

Х

1.11.1

електрозабезпечення


1.11.2

водопровід


1.11.3

каналізація, водовідведення


1.11.4

газифікація


1.11.5

опалення

Х

1.11.5.1

централізоване (від зовнішніх мереж)


1.11.5.2

автономне


1.11.6

вентиляція, кондиціонування


1.11.7

телекомунікації

Х

1.11.7.1

телефонізація


1.11.7.2

радіофікація


1.11.7.3

телебачення


1.11.7.4

Інтернет


1.11.8

автоматизація, диспетчеризація


1.11.9

ліфт


1.12

Господарсько-побутові споруди

Х

1.12.1

літня кухня


1.12.2

підвал, погріб


1.12.3

баня (сауна)


1.12.4

літній душ


1.12.5

плавальний басейн


1.12.6

господарська будівля для худоби, птиці, сарай


1.12.7

гараж


1.12.8

вбиральня


1.12.9

теплиця (павільйон засклений)


1.12.10

колодязь


1.12.11

огорожа


1.13

Фізичний стан

Х

1.13.1

відмінний, добрий


1.13.2

задовільний


1.13.3

незадовільний, ветхий


1.13.4

непридатний


1.14

Місце розташування

Х

1.14.1

категорія населеного пункту

Х

1.14.1.1

місто державного значення


1.14.1.2

місто республіканського значення


1.14.1.3

місто обласного значення


1.14.1.4

місто районного значення


1.14.1.5

місто або селище міського типу


1.14.1.6

селище


1.14.1.7

село


1.14.1.8

військове містечко


1.14.2

населений пункт має статус курорту


1.14.3

населений пункт розміщено в зоні техногенного забруднення


1.14.4

зона населеного пункту

Х

1.14.4.1

центральна


1.14.4.2

серединна


1.14.4.3

периферійна


1.14.4.4

приміська


1.14.4.5

поза населеним пунктом


1.14.5

функціонально-планувальна структура населеного пункту

Х

1.14.5.1

сельбищна


1.14.5.2

ландшафтно-рекреаційна


1.14.5.3

виробнича


1.14.6

відстань (км) від:

Х

1.14.6.1

центру населеного пункту


1.14.6.2

автовокзалу


1.14.6.3

залізничного вокзалу


1.14.6.4

аеропорту


1.14.6.5

морського (річкового) порту


1.14.7

частина будинку

Х

1.14.7.1

надземний поверх


1.14.7.2

цокольний поверх


1.14.7.3

підвальний поверх


1.14.7.4

підземний поверх


1.14.7.5

мансардний поверх


1.14.7.6

інше


1.15

Кошторисна вартість (для об’єктів, незавершених будівництвом), грн.


1.16

Коефіцієнт готовності (для об’єктів, незавершених будівництвом), відсотки


1.17

Новозбудований об’єкт


1.17.1

придатний для експлуатації


1.17.2

відсутні такі конструктивні елементи, види робіт, інженерне обладнання:


1.18

Характеристика земельної ділянки

Х

1.18.1

речові (майнові) права

Х

1.18.1.1

право власності


1.18.1.2

право користування, володіння


1.18.1.3

обмеження (обтяження)


1.18.1.4

інше


1.18.2

площа, кв. м

Х

1.18.2.1

забудови


1.18.2.2

загальна


1.18.2.3

стоянки для автотранспорту


1.19

Оціночна вартість

Х

1.19.1

всього об’єкта, грн


1.19.2

1 кв. м об’єкта, грн


2

Відомості про оцінку

Х

2.1

Дата оцінки


2.2

Результати оцінки за методичними підходами

Х

2.2.1

порівняльний, грн


2.2.2

інший, грн


2.3

Суб’єкт оціночної діяльності

Х

2.3.1

найменування


2.3.2

місцезнаходження


2.3.3

сертифікат


2.4

Оцінювач

Х

2.4.1

прізвище та ініціали


2.4.2

свідоцтво оцінювача


2.4.3

посвідчення про підвищення кваліфікації


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »