Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, [...]
Національний банк; Постанова, Положення від 31.08.2001375
Документ z0906-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.11.2011, підстава z1203-11
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »  

                                                          
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 375 від 31.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2001 р.
за N 906/6097
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 306 ( z1203-11 ) від 08.09.2011 }
Про затвердження Положення про порядок створення і
державної реєстрації банків, відкриття їх філій,
представництв, відділень
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 10 ( z0154-02 ) від 09.01.2002
N 420 ( z0863-02 ) від 31.10.2002
N 9 ( z0084-03 ) від 17.01.2003
N 376 ( z0822-03 ) від 01.09.2003
N 386 ( z0869-03 ) від 08.09.2003
N 111 ( z0424-04 ) від 17.03.2004
N 166 ( z0568-05 ) від 16.05.2005
N 167 ( z0591-05 ) від 16.05.2005 }
{ Додатково див. Лист Національного банку
N 40-111/2901-11720 ( v1720500-05 ) від 25.11.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 78 ( z0311-06 ) від 07.03.2006
N 189 ( z0603-06 ) від 24.05.2006
N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006
N 228 ( z0821-08 ) від 06.08.2008
N 476 ( z0094-09 ) від 30.12.2008
N 446 ( z0800-09 ) від 04.08.2009
N 622 ( z1063-09 ) від 16.10.2009
N 454 ( z1273-10 ) від 07.10.2010
N 118 ( z0618-11 ) від 26.04.2011 }

Керуючись Законом України "Про Національний банк України"
( 679-14 ) та з метою приведення нормативно-правових актів
Національного банку України щодо створення і державної реєстрації
банків у відповідність до вимог Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) (далі - Закон), Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок створення і державної
реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень
(далі - Положення), що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою
Правління Національного банку України від 21.07.98 N 281
( z0541-98 ) (із змінами) і зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 01.09.98 за N 541/2981.
3. Зобов'язати Департамент реєстрації та ліцензування банків
(Андрущенко П.В.) разом з територіальними управліннями
Національного банку України в строк до 01.01.2002 забезпечити
проведення реєстрації змін до установчих документів банків, що
бажають набути статусу спеціалізованого банку.
4. Банкам у строк до 17.01.2003 привести свою організаційну
структуру у відповідність до вимог Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) і цього Положення та
зареєструвати відповідні зміни до установчих документів у
Національному банку України.
5. Акціонери (учасники) банку (юридичні та фізичні особи),
які за станом на 17.01.2001 володіли істотною участю в банку, у
разі збільшення її таким чином, що їх частка перевищила 25, 50 та
75 відсотків статутного капіталу банку чи права голосу придбаних
акцій (паїв) в органах управління банку, зобов'язані отримати
письмовий дозвіл Національного банку України на володіння істотною
участю в банку в порядку, визначеному цим Положенням. { Пункт 5 в редакції Постанов Національного банку N 10
( z0154-02 ) від 09.01.2002, N 420 ( z0863-02 ) від 31.10.2002, із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 386
( z0869-03 ) від 08.09.2003 }
6. Департаменту реєстрації та ліцензування банків
(Андрущенко П.В.) та начальникам територіальних управлінь
Національного банку України в строк до 17.01.2003 організувати
роботу щодо розгляду документів, поданих акціонерами (учасниками)
банку - власниками істотної участі, у встановлені цим Положенням
строки та прийняття відповідного рішення Національним банком
України щодо надання чи відмови в наданні письмових дозволів
Національного банку України на придбання істотної участі в банку
на підставі розгляду поданих документів.
7. У разі неотримання акціонерами (учасниками) банку та
іншими відповідними особами письмового дозволу Національного банку
України на володіння істотною участю в банку в установлений строк
Національний банк України може застосовувати до них відповідні
заходи впливу. { Пункт 7 в редакції Постанови Національного банку
N 10 ( z0154-02 ) від 09.01.2002 }
8. Постанова набирає чинності через десять днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Кротюка В.Л., Департамент реєстрації та
ліцензування банків (Андрущенко П.В.) та начальників
територіальних управлінь Національного банку України.
Голова В.С.Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
31.08.2001 N 375
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2001 р.
за N 906/6097
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення і державної
реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв,
відділень
{ В тексті Положення слова "Комісія з питань нагляду та
регулювання діяльності банків при територіальному
управлінні Національного банку (далі - Комісія при
територіальному управлінні Національного банку)" у всіх
відмінках замінено словами "Комісія Національного банку
з питань нагляду та регулювання діяльності банків при
територіальному управлінні (далі - Комісія Національного
банку при територіальному управлінні)" у відповідних
відмінках згідно з Постановою Національного банку N 10
( z0154-02 ) від 09.01.2002 }
{ У тексті Положення слова "або Генеральний департамент
банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський
рахунок яких відкрито в Операційному управлінні
Національного банку", "Генеральний департамент
банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський
рахунок яких відкрито в Операційному управлінні
Національного банку або", "або Генеральний
департамент банківського нагляду", "Генеральний
департамент банківського нагляду або" в усіх
відмінках виключено; "Генеральний департамент
банківського нагляду" в усіх відмінках замінено
словами "Департамент реєстрації та ліцензування
банків" у відповідних відмінках згідно з Постановою
Національного банку N 78 ( z0311-06 ) від 07.03.2006 }
{ У тексті Положення слова "відкрите акціонерне
товариство" в усіх відмінках замінено словами
"публічне акціонерне товариство" у відповідних
відмінках згідно з Постановою Національного банку
N 622 ( z1063-09 ) від 16.10.2009 }
Це Положення визначає порядок, умови створення та здійснення
державної реєстрації банків, порядок відкриття філій і
представництв банків, порядок надання попереднього дозволу на
створення банку з іноземним капіталом, порядок надання дозволу на
придбання або збільшення істотної участі в банку. Банки різних організаційно-правових форм створюються
відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), чинного
законодавства України про кооперацію та нормативно-правових актів
Національного банку України (далі - Національний банк).
1. Загальні положення
1.1. Реєстрація банків здійснюється Національним банком
шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру банків,
після чого банк набуває статусу юридичної особи.
1.2. Банки створюються у формі публічного акціонерного
товариства або кооперативного банку. { Пункт 1.2 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 228
( z0821-08 ) від 06.08.2008 }
1.3. Банки можуть функціонувати як універсальні або як
спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути: ощадними; інвестиційними; іпотечними; розрахунковими (кліринговими). Банк набуває статусу спеціалізованого банку (крім ощадного) у
разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного
типу: для інвестиційного банку - емісія та розміщення цінних
паперів, що здійснюються за рахунок грошових коштів приватних
інвесторів; для іпотечного банку - активи, розміщені під заставу землі чи
нерухомого майна; для розрахункового (клірингового) банку - активи, що
розміщуються на клірингових рахунках. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку в разі,
якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.
1.4. Державний банк засновується за рішенням Кабінету
Міністрів України після отримання позитивного висновку
Національного банку про намір заснування державного банку, який
надається на підставі отриманої інформації про: розмір статутного капіталу державного банку на час його
реєстрації, строки та джерела формування, що підтверджуються у
тому числі Законом про Державний бюджет України на відповідний рік
статтею витрат; перелік банківських та інших операцій; бізнес-план, що визначає види діяльності, які державний банк
планує здійснювати на поточний рік, з обгрунтуванням їх
економічного ефекту; стратегію банку на наступні три роки. Статут державного банку затверджується відповідною постановою
Кабінету Міністрів України і має відповідати вимогам Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (далі -
Закон), інших законів України та нормативно-правових актів
Національного банку. Банк має право додавати до свого найменування слово
"державний", використовувати зображення Державного Герба України,
Державного Прапора України. Для отримання висновку Національного банку щодо намірів
зміни розміру статутного капіталу державного банку потрібно подати
проект рішення Кабінету Міністрів України про зміну розміру
статутного капіталу банку з обґрунтуванням цих змін та інформацію
про прогнозний розмір статутного капіталу державного банку.
{ Абзац восьмий пункту 1.4 в редакції Постанови Нацбанку N 9
( z0084-03 ) від 17.01.2003 } Якщо розмір статутного капіталу державного банку за рішенням
Кабінету Міністрів України збільшується, то додатково
повідомляються строки та джерела його формування, що
підтверджуються, у тому числі статтею витрат згідно із Законом про
Державний бюджет України на відповідний рік. { Пункт 1.4 доповнено
абзацом дев'ятим згідно з Постановою Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від
17.01.2003 } У разі наміру Кабінету Міністрів України зменшити розмір
статутного капіталу державного банку Національний банк може надати
позитивний висновок, якщо це зменшення не призведе до порушення
банком установлених чинним законодавством України мінімального
розміру статутного капіталу, значень економічних нормативів та
негативно не вплине на діяльність банку в цілому. { Пункт 1.4
доповнено абзацом десятим згідно з Постановою Нацбанку N 9
( z0084-03 ) від 17.01.2003 } Рішення про надання висновків приймається Правлінням
Національного банку України в місячний строк із дня отримання всіх
потрібних для цього документів та зазначеної вище інформації.
{ Пункт 1.4 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Постановою
Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від 17.01.2003 } У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження
державою належних їй акцій (паїв) державного банку такий банк
втрачає статус державного. Власники акцій зобов'язані привести
статут та діяльність банку у відповідність до вимог Закону
( 2121-14 ) та нормативно-правових актів Національного банку.
1.5. Місцевий кооперативний банк створюється юридичними і
фізичними особами відповідно до вимог Закону ( 2121-14 ) та
чинного законодавства України про кооперацію. Мінімальна кількість
учасників місцевого кооперативного банку має бути не менше ніж 50
осіб, кожна з яких незалежно від розміру своєї участі в капіталі
банку (паю) має право одного голосу.
1.6. Найменування банку має містити слово "банк", а також
вказівку про організаційно-правову форму банку. Не дозволяється використовувати для найменування банку назву,
що повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману
щодо видів діяльності, які здійснює банк. Уживання в найменуванні банку слів "Україна", "державний",
"центральний", "національний" та похідних від них можливе лише за
згодою Національного банку. { Абзац третій пункту 1.6 із змінами,
внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від
17.01.2003, N 111 ( z0424-04 ) від 17.03.2004 } Згода на використання у своєму найменуванні слів "Україна",
"державний", "національний" та похідних від них може бути надана
лише державним банкам. { Пункт 1.6 глави 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою Нацбанку N 166 ( z0568-05 ) від 16.05.2005 } Згода на використання у своєму найменуванні слова
"центральний" та похідних від нього може бути надана лише
центральному кооперативному банку та материнському банку
банківської холдингової групи. { Пункт 1.6 глави 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 166 ( z0568-05 ) від
16.05.2005 } Для отримання згоди до Національного банку України подаються
такі документи: клопотання про надання згоди на вживання в найменуванні банку
слів "Україна" або "державний", або "центральний", або
"національний", або похідних від них за підписом уповноваженої
засновниками банку особи або голови спостережної (наглядової)
ради, яке має містити обґрунтування потреби вживання цього слова;
{ Абзац сьомий пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 166 ( z0568-05 ) від 16.05.2005 } рішення засновників новостворюваного банку (протокол зборів,
підписаний головою та секретарем зборів) або загальних зборів
учасників банку (протокол, засвідчений підписом голови і секретаря
зборів та відбитком печатки банку) щодо найменування банку.
{ Абзац дев'ятий пункту 1.6 глави 1 виключено на підставі
Постанови Нацбанку N 166 ( z0568-05 ) від 16.05.2005 }
{ Абзац десятий пункту 1.6 глави 1 виключено на підставі
Постанови Нацбанку N 166 ( z0568-05 ) від 16.05.2005 }
{ Абзац одинадцятий пункту 1.6 глави 1 виключено на підставі
Постанови Нацбанку N 166 ( z0568-05 ) від 16.05.2005 }
{ Абзац дванадцятий пункту 1.6 глави 1 виключено на підставі
Постанови Нацбанку N 166 ( z0568-05 ) від 16.05.2005 }
{ Абзац тринадцятий пункту 1.6 глави 1 виключено на підставі
Постанови Нацбанку N 166 ( z0568-05 ) від 16.05.2005 }
{ Абзац чотирнадцятий пункту 1.6 глави 1 виключено на
підставі Постанови Нацбанку N 166 ( z0568-05 ) від 16.05.2005 }
Рішення про надання згоди (відмову в наданні) приймається
Правлінням Національного банку України в місячний строк з дати
отримання документів. Підрозділ банку використовує найменування лише того банку,
підрозділом якого він є. До назви структурного підрозділу банку
може додаватися назва місцезнаходження цього підрозділу. { Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 111 ( z0424-04 ) від 17.03.2004 }
1.7. Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи,
резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету
Міністрів України або уповноважених ним органів. Власники істотної участі в банку повинні мати бездоганну
ділову репутацію та задовільний фінансовий стан. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк
має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні
організації. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, щодо яких
неможливо встановити їх власників і джерела коштів, за рахунок
яких такі юридичні особи здійснюють внески до статутного капіталу
або купують акції банків. Місцеві кооперативні банки та центральний кооперативний банк
можуть залучати вклади (депозити, у тому числі на поточні рахунки)
тільки від своїх учасників. { Абзац п'ятий пункту 1.7 в редакції
Постанови Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від 17.01.2003 }
1.8. Документи, що подаються до Національного банку
відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською
мовою. Документи не повинні містити виправлень, неточностей.
1.9. Керівники банку несуть відповідальність за достовірність
інформації та документів, які подаються згідно з вимогами цього
Положення, відповідно до законодавства України. { Главу 1
доповнено пунктом 1.9 згідно з Постановою Нацбанку N 9
( z0084-03 ) від 17.01.2003 }
2. Вимоги щодо статутного капіталу

{ Пункт 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 228 ( z0821-08 ) від 06.08.2008 }

2.1. Формування та збільшення статутного капіталу банку може
здійснюватися виключно шляхом грошових внесків учасників.
2.2. Грошові внески для формування та збільшення статутного
капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а
нерезиденти - юридичні особи, фізичні особи-іноземці - в іноземній
вільно конвертованій валюті або в гривнях. Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти,
унесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється
за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим
Національним банком на дату підписання установчого договору про
створення банку, а в разі збільшення статутного капіталу банку -
на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу або
на дату прийняття рішення про перетворення банку в банк з
іноземним капіталом (якщо набуття банком статусу банку з іноземним
капіталом проводиться без збільшення статутного капіталу банку).
Кошти можуть перераховуватися лише з власних поточних рахунків
юридичними особами та фізичними особами у безготівковій формі та
вноситися фізичними особами в готівковій формі.
2.3. Статутний капітал банку не повинен формуватися за
рахунок коштів, джерела походження яких не підтверджені. Банк має
отримати від учасників банку документи й відомості, потрібні для
з'ясування джерел походження коштів, що спрямовуються на
формування його статутного капіталу. { Абзац перший пункту глави 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 111 ( z0424-04 ) від 17.03.2004 } Забороняється використовувати для формування статутного
капіталу банку бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове
призначення, банківські метали, а також кошти, одержані в кредит
та під заставу. { Абзац другий пункту глави 2 в редакції Постанови
Національного банку N 111 ( z0424-04 ) від 17.03.2004 } Розподіл прибутку з метою збільшення статутного капіталу може
здійснюватись шляхом нарахування дивідендів учасникам банку та
прийняття ними рішення про їх направлення до статутного капіталу. Банкам забороняються зустрічні інвестиції у статутні капітали
один одного та зустрічні інвестиції в статутні капітали їх
учасників. Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як
усі учасники повністю виконали свої зобов'язання щодо оплати паїв
або акцій попередньої підписки і попередньо оголошений підписний
капітал повністю оплачено та зареєстровано. { Пункт доповнено
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 10 ( z0154-02 )
від 09.01.2002 }
2.4. Кошти для формування статутного капіталу
новостворюваного банку в розмірі, передбаченому чинним
законодавством України та установчими документами, акумулюються
учасниками банку (резидентами) на накопичувальному рахунку, що
відкривається в територіальному управлінні Національного банку за
місцем створення банку відповідно до вимог нормативно-правових
актів Національного банку. Для цього у тижневий термін із дати
подання документів для державної реєстрації банку уповноважена
засновниками особа подає до територіального управління
Національного банку заяву про відкриття накопичувального рахунку
для формування статутного капіталу. На підставі цих документів та
заяви територіальне управління Національного банку відкриває
накопичувальний рахунок, на якому акумулюються кошти статутного
капіталу банку. Не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку,
встановленого Законом ( 2121-14 ) для розгляду документів
(визначених пунктом 3.1 цього Положення) та державної реєстрації
банку, учасники банку або уповноважена засновниками особа
зобов'язані перерахувати кошти у розмірі, установленому Законом,
на накопичувальний рахунок у Національному банку (або
територіальному управлінні Національного банку за місцем створення
банку). { Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 10 ( z0154-02 ) від
09.01.2002, N 228 ( z0821-08 ) від 06.08.2008 } До часу внесення коштів для формування статутного капіталу на
накопичувальний рахунок, відкритий в Національному банку (або
територіальному управлінні Національного банку за місцем створення
банку), ці кошти можуть акумулюватися на поточному рахунку в
будь-якому банку-резиденті на території України на підставі
відповідного рішення установчих зборів. Під час формування статутного капіталу банку з іноземним
капіталом кошти в іноземній валюті акумулюються іноземним
учасником банку на накопичувальному рахунку, який відкривається в
Національному банку.
3. Порядок подання документів
для державної реєстрації банку
3.1. Для державної реєстрації банку уповноважена засновниками
особа або голова спостережної ради подає до територіального
управління Національного банку за місцем створення банку такі
документи: а) заяву про реєстрацію банку, засвідчену підписом
уповноваженої особи або голови спостережної (наглядової) ради;
{ Підпункт "а" пункту 3.1 в редакції Постанови Нацбанку N 9
( z0084-03 ) від 17.01.2003 } б) установчий договір, підписаний засновниками (учасниками)
банку та засвідчений відбитком їх печатки. Підписи фізичних
осіб-засновників (учасників) засвідчуються в нотаріальному
порядку. Для реєстрації державного та кооперативного банків установчий
договір не подається. В установчому договорі зазначаються: організаційно-правова форма; напрями діяльності та спеціалізація (у разі її наявності); мета діяльності; склад засновників (учасників), їх найменування та
місцезнаходження (телефон, платіжні реквізити, паспортні дані
фізичних осіб); склад та компетенція органів управління банку та порядок
прийняття ними рішень, порядок унесення змін до установчих
документів; особа, уповноважена укладати договори та діяти від імені
засновників (учасників); розмір, порядок і строки формування статутного капіталу
банку; відповідальність сторін за невиконання взятих на себе
зобов'язань; порядок розподілу прибутків і покриття збитків банку; порядок реорганізації та ліквідації банку; кількість та розмір часток кожного з учасників і порядок
унесення ними вкладів (для товариств з обмеженою
відповідальністю); в) статут банку, затверджений установчими зборами (зборами
учасників) і підписаний головою правління банку. Статут державного
банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України і має
відповідати вимогам Законів України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
та інших законодавчих актів. У ньому зазначаються: повна і скорочена назва банку та його місцезнаходження; організаційно-правова форма; перелік основних законів, на підставі яких створюється і діє
банк; положення про те, що банк набуває статусу юридичної особи з
часу реєстрації його Національним банком у Державному реєстрі
банків; положення про те, що банк виконує вимоги нормативно-правових
актів Національного банку, користується єдиними правилами
бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації
і комп'ютеризації, подає Національному банку звітність та
інформацію в установлених ним обсягах і формах; напрями діяльності та спеціалізація (у разі її наявності); перелік видів діяльності, банківських та інших операцій, які
має намір здійснювати банк на підставі банківської ліцензії та
письмового дозволу Національного банку; порядок і строки формування статутного капіталу банку; кількість часток, паїв у статутному капіталі, розмір часток
кожного з учасників (якщо банк створено як товариство з обмеженою
відповідальністю, кооперативний банк). Статут банку, заснованого
як акціонерне товариство, має містити також відомості про види
акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, форми випуску
акцій (документарна чи бездокументарна), кількість акцій, що
купуються засновниками і акціонерами, строк і порядок виплати
частки прибутку (дивідендів), яка проводиться один раз на рік за
підсумками року. Привілейовані акції не можуть бути випущені на
суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу акціонерного
товариства; розмір і порядок формування резервів та загальних фондів
банку; порядок розподілу прибутків і покриття збитків; положення про аудиторську перевірку банку; положення про органи внутрішнього аудиту банку; положення про структуру управління банку, органи управління,
їх компетенцію та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік
питань, щодо яких потрібна одностайність або кваліфікована
більшість голосів (загальні збори акціонерів, збори учасників
банку, спостережна рада банку, правління (рада директорів) банку); положення про органи контролю за діяльністю банку, порядок їх
діяльності (ревізійна комісія); порядок реорганізації або ліквідації банку відповідно до
Закону ( 2121-14 ); порядок унесення змін до статуту банку; інші положення, що не суперечать чинному законодавству
України; г) протокол установчих зборів (зборів учасників), підписаний
головою та секретарем зборів, у якому зазначаються місце та дата
проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, порядок
голосування. Протокол має містити: рішення про створення банку,
прийняття статуту, обрання спостережної ради банку і ревізійної
комісії, призначення голови правління (ради директорів), головного
бухгалтера та членів правління банку (ради банку) та уповноваженої
особи, відповідальної за реєстрацію банку в Національному банку,
інші положення відповідно до чинного законодавства України. У разі
створення державного банку подається постанова Кабінету Міністрів
України про створення державного банку; ґ) бізнес-план і додатки до нього, складені згідно з
вимогами, наведеними в додатку 16, та за зразковою формою,
наведеною в додатку 17 до цього Положення, засвідчені підписами
засновників банку; { Підпункт "ґ" пункту 3.1 глави 3 в редакції
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 } д) відомості про склад спостережної (наглядової) ради,
правління (ради директорів), ревізійної комісії; { Підпункт "д"
пункту 3.1 в редакції Постанови Національного банку N 10
( z0154-02 ) від 09.01.2002 } е) документи, що дають змогу зробити висновок про бездоганну
ділову репутацію голови, його заступників та членів спостережної
(наглядової) ради банку, у тому числі: довідки банків, у яких отримано кредити, про стан виконання
зобов'язань щодо їх повернення; анкету згідно з додатком 3 до цього Положення;
{ Абзац четвертий підпункту "е" пункту 3.1 виключено на
підставі Постанови Нацбанку N 420 ( z0863-02 ) від 31.10.2002 }
Для реєстрації державного банку подаються документи, що дають
змогу зробити висновок про професійну придатність голови, його
заступників та членів наглядової ради, кандидатури яких
відповідають таким вимогам: наявність громадянства України; наявність повної вищої економічної або юридичної освіти, або
наукового ступеня в галузі економіки, фінансів та/або права;
{ Абзац сьомий підпункту "е" пункту 3.1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від 17.01.2003 } наявність досвіду роботи не менше трьох років в органах
законодавчої влади чи на керівних посадах в органах центральної
виконавчої влади України або банківській установі або досвіду
наукової, практичної роботи в сфері економіки, фінансів, права; { Підпункт "е" пункту 3.1 в редакції Постанови Національного банку
N 10 ( z0154-02 ) від 09.01.2002 }
є) копію звіту про проведення приватного розміщення акцій -
для банку, що створюється у формі публічного акціонерного
товариства (подається після його реєстрації Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку), з доданням переліку акціонерів
банку. У переліку зазначаються повне найменування акціонера, його
місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані (для фізичних
осіб) та кількість акцій, їх загальна вартість і частка в
статутному капіталі банку; { Підпункт "є" пункту 3.1 глави 3 в
редакції Постанови Національного банку N 622 ( z1063-09 ) від
16.10.2009 } ж) угоду про передавання приміщення у власність (шляхом
дарування, продажу тощо) для розміщення банку за підписом
уповноваженої за установчим договором особи або договір оренди
приміщення на строк не менше ніж п'ять років у разі його
укладення; з) документи, що дають можливість зробити висновок про
професійну придатність і бездоганну ділову репутацію голови та
його заступників, членів виконавчого органу (правління або ради
директорів) і головного бухгалтера, його заступників, кандидатури
яких відповідають таким вимогам: наявність повної вищої економічної, юридичної освіти чи
освіти в галузі управління - для голови та його заступників,
членів правління (ради директорів), а також повної вищої
економічної або бухгалтерської освіти - для головного бухгалтера
та його заступників; { Абзац другий підпункту "з" пункту 3.1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 9 ( z0084-03 )
від 17.01.2003 } стаж роботи голови, його заступників та членів правління
(ради директорів) банку, головного бухгалтера та його заступників
у банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки,
у тому числі для голови правління та головного бухгалтера на
керівних посадах - не менше ніж рік; бездоганна ділова репутація; відсутність зауважень відповідного територіального управління
Національного банку та фактів порушень банківського законодавства
України і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських
установах. Відомості про голову та його заступників, членів правління
(ради директорів) банку, головного бухгалтера і його заступників
та їх ділову репутацію подаються у вигляді: витягу з трудової книжки та копії диплома про освіту,
засвідчених територіальним управлінням Національного банку за
місцезнаходженням банку або в нотаріальному порядку; довідок банків, у яких отримано кредити, про стан виконання
зобов'язань щодо їх повернення, надрукованих на офіційному бланку
банку та засвідчених відбитком печатки банку;

{ Абзац дев'ятий підпункту "з" пункту 3.1 глави 3 виключено
на підставі Постанови Національного банку N 189 ( z0603-06 ) від
24.05.2006 }

анкети (додаток 3); інформації територіального управління Національного банку, що
здійснює нагляд за діяльністю банківських установ, у яких
працювали зазначені особи, про відсутність у їх роботі зловживань
та порушень законодавства України щодо банківської діяльності,
нормативно-правових актів Національного банку і внутрішніх
документів банку (якщо вони працювали в інших регіонах України);
{ Абзац дванадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено на
підставі Постанови Нацбанку N 420 ( z0863-02 ) від 31.10.2002 }
У кожному конкретному випадку, якщо на посади голови та його
заступників або членів правління (ради директорів), головного
бухгалтера та його заступників призначаються іноземні громадяни,
рішення про погодження рекомендованої засновниками кандидатури
Національний банк приймає з урахуванням поданих документів (їх
копій, засвідчених у встановленому порядку), що підтверджують
наявність економічної освіти (не нижче ступеня магістра), стажу
роботи на керівних посадах у банківській системі за відповідним
фахом не менше трьох років та інформації Центрального банку або
іншого органу відповідної держави, що здійснює контроль за
діяльністю комерційних банків або комерційного банку, у якому
працював кандидат, про відсутність у його роботі правопорушень.
Крім того, уповноважена особа має подати до Національного банку
документи, що підтверджують законність перебування таких іноземних
громадян на території України, а у випадках, передбачених чинним
законодавством України, - дозвіл на працевлаштування, виданий
Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної
політики України або за його дорученням відповідними центрами
зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, якщо інше не передбачене міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
{ Абзац чотирнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено на
підставі Постанови Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від 17.01.2003 }
{ Абзац п'ятнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено на
підставі Постанови Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від 17.01.2003 }
{ Абзац шістнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено на
підставі Постанови Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від 17.01.2003 }
{ Абзац сімнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено на
підставі Постанови Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від 17.01.2003 }
{ Абзац вісімнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено на
підставі Постанови Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від 17.01.2003 }
{ Абзац підпункту "з" пункту 3.1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 10 ( z0154-02 ) від
09.01.2002 }
{ Абзац дев'ятнадцятий підпункту "з" пункту 3.1 виключено на
підставі Постанови Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від 17.01.2003 }
и) копії платіжних документів про здійснення юридичними та
фізичними особами - учасниками банку сплати внесків до статутного
капіталу (подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до
закінчення строку, встановленого Законом ( 2121-14 ) для розгляду
документів (визначених цим пунктом) та державної реєстрації
банку); і) висновки аудиторських фірм (аудиторів), що складені за
підсумками проведеної за станом на конкретну дату перевірки
фінансової звітності юридичних осіб - учасників банку, незалежно
від їх організаційно-правової форми та форми власності, які
зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову
звітність згідно з чинним законодавством України, щодо: { Абзац
перший підпункту "і" пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 10 ( z0154-02 ) від
09.01.2002 } достовірності звітності, що грунтується на підставі даних
первинного бухгалтерського обліку, грошових документів, наявної
готівки та цінних паперів тощо; повноти і відповідності чинному законодавству України та
встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку
фінансово-господарської діяльності; наявності власних коштів (власного капіталу) у розмірі, що
забезпечує виконання зобов'язань щодо формування статутного
капіталу банку, або їх (його) відсутності на підставі розрахунку
власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб-учасників (за
балансом) (додаток 1); { Абзац четвертий підпункту "і" пункту 3.1
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 10
( z0154-02 ) від 09.01.2002 } економічної оцінки фінансового стану та платоспроможності за
останній рік і за станом на дату проведення аудиту на підставі
розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та
фінансової стійкості учасників банку (резидентів України) (за
балансом) (додаток 2); фактичного виконання зобов'язань з формування статутного
капіталу банку в грошовій формі на підставі даних платіжних
документів, виписок із поточного рахунку тощо; будь-якої іншої інформації. Інформація, викладена у висновках аудиторських фірм
(аудиторів), що складені за підсумками проведеної перевірки
звітності юридичних осіб - учасників банку, може перевірятися
підрозділами Національного банку на підставі даних звітності, що
передбачена підпунктом "й" цього пункту. Разом із зазначеними
висновками подаються копії сертифіката аудитора, який підписав
висновок; { Абзац восьмий підпункту "і" пункту 3.1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 10
( z0154-02 ) від 09.01.2002 } для юридичної особи - нерезидента, - засвідчену в
установленому порядку за місцем видачі копію висновку іноземної
аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора
на кінець останнього повного фінансового (звітного) року та про
можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу
банку за рахунок власних коштів (власного капіталу). Якщо
зазначений висновок складений іноземною аудиторською організацією,
яка не входить до переліку іноземних аудиторських організацій,
визнаних Національним банком України, то такий висновок має бути
підтверджений українською аудиторською організацією. { Підпункт
"і" пункту 3.1 глави 3 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 111 ( z0424-04 ) від 17.03.2004 } ї) фізичні особи - учасники банку, які вносять кошти до
статутного капіталу банку в розмірі, що дорівнює чи перевищує 80
тис. грн. (або в іноземній вільно конвертованій валюті, еквівалент
якої дорівнює чи перевищує 80 тис. грн., - для фізичних
осіб-іноземців), для підтвердження наявності доходів у достатньому
розмірі для внесення до статутного капіталу банку та джерел
походження цих коштів подають довідки Державної податкової
адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік)
(або довідку компетентного органу країни проживання іноземця про
його доходи за останній звітний період (рік), або довідку банку, у
якому відкрито рахунок, про наявність коштів на рахунку фізичної
особи-іноземця на дату їх перерахування); { Підпункт "ї" пункту
3.1 в редакції Постанов Нацбанку N 9 ( z0084-03 ) від 17.01.2003,
N 111 ( z0424-04 ) від 17.03.2004 } й) фінансову звітність юридичних осіб - учасників банку, які
матимуть істотну участь у банку, за останні чотири звітних
періоди: для резидентів - за квартали, які передують кварталу, у
якому вносяться кошти до статутного капіталу банку, з відміткою
органів статистики про прийняття цієї звітності, для
нерезидентів - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних
періодів, установлених законодавством країни походження іноземного
інвестора, засвідчені підписами керівника та головного бухгалтера
(за наявності посади), а також відбитком печатки юридичної особи:
{ Абзац перший підпункту "й" пункту 3.1 в редакції Постанови
Національного банку N 10 ( z0154-02 ) від 09.01.2002; із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 622
( z1063-09 ) від 16.10.2009 } небанківських установ - за формою N 1 "Баланс", яка
передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2
"Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
31.03.99 N 87 ( z0396-99 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 21.06.99 за N 396/3689, за формою N 2 "Звіт про фінансові
результати", що передбачена Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати",
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0397-99 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 397/3690, та за формою N 4 "Звіт про власний
капітал", яка передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0399-99 ) і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 399/3692; банків - за формами N 1Д "Баланс банку" та N 10
"Оборотно-сальдовий баланс банку" згідно з Правилами організації
статистичної звітності, що подається до Національного банку
України, затвердженими постановою Правління Національного банку
України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03 ) і зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі
змінами). { Абзац третій підпункту "й" пункту 3.1 глави 3 в
редакції Постанови Національного банку N 111 ( z0424-04 ) від
17.03.2004 } Фінансова звітність інших юридичних осіб - учасників банку
подається: для резидентів - за останній звітний період (квартал),
який передує кварталу, у якому вносяться кошти до статутного
капіталу банку, з відміткою органів статистики про прийняття цієї
звітності, для нерезидентів - за останній звітний період,
установлений законодавством країни походження іноземного
інвестора, який передує періоду, у якому вносяться кошти до
статутного капіталу банку, та підтверджується висновками
аудиторських фірм (аудиторів); { Абзац четвертий підпункту "й"
пункту 3.1 в редакції Постанови Національного банку N 10
( z0154-02 ) від 09.01.2002; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 622 ( z1063-09 ) від 16.10.2009 } к) установчі документи учасників банку (нотаріально
засвідчені копії); л) копію свідоцтва про державну реєстрацію учасників,
засвідчену в нотаріальному порядку; м) копію ліцензії Державної комісії з цінних паперів і
фондового ринку на здійснення діяльності зберігача або торговця
цінними паперами засновників (акціонерів), учасників банку (якщо
вони здійснюють таку діяльність);

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »