Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними [...]
Мінтранс України; Наказ, Правила, Форма від 16.10.2000567
Документ z0857-00, поточна редакція — Редакція від 01.09.2017, підстава z0865-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2000  № 567


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2000 р.
за № 857/5078

Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації  наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні  їх залізничним транспортом

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту та зв'язку
№ 1431 від 25.11.2008
№ 1135 від 05.11.2009
Наказами Міністерства інфраструктури
№  177 від 21.03.2012
№ 565 від 05.11.2014
№ 156 від 25.04.2017}

З метою підвищення безпеки руху, встановлення порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами на залізничному транспорті, відповідно до Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457, та постанови КМУ від 22 квітня 1997 р. № 367 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом (далі - Правила), що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Кірпа Г.М.):

2.1. Забезпечити подання зазначених Правил на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Після державної реєстрації взяти вказані Правила до керівництва і організувати їх вивчення з причетними працівниками залізничного транспорту.

2.3. Довести ці Правила до Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій, діяльність яких пов'язана з ліквідацією наслідків аварійних ситуацій, та інших зацікавлених органів.

2.4. До кінця 2001 року внести зміни і доповнення до Класифікатора порушень безпеки руху у поїзній і маневровій роботі на залізницях України, затвердженого наказом Мінтрансу від 12.07.99 р. № 363, стосовно категорій аварійних ситуацій з небезпечними вантажами.

3. З уведенням в дію даних Правил вважати такими що не застосовуються на території України, "Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам", затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 10 грудня 1983 р.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Цибенка В.Г.

Міністр

Л.М. Костюченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту
України
16.10.2000  № 567


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2000 р.
за № 857/5078

ПРАВИЛА
безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом

{У тексті Правил літери та слова "МНС України" та абревіатуру "МНС" замінено словами "ДСНС України" згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 565 від 05.11.2014}

Ці Правила розроблені відповідно до Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 та постанови КМУ від 22 квітня 1997 р. № 367 "Про Програму підвищення безпеки руху на залізницях у 1997-2001 роках".

1. Галузь застосування

1.1. Правила визначають заходи безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом і є обов'язковими для працівників залізничного транспорту, відправників та одержувачів небезпечних вантажів, а також для підприємств та організацій, які здійснюють транспортно-експедиційне обслуговування та ліквідацію наслідків аварійної ситуації.

2. Нормативні посилання

Кодекс цивільного захисту України.

{Абзац перший глави 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 565 від 05.11.2014}

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів".

{Абзац другий глави 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 565 від 05.11.2014}

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".

{Абзац третій глави 2 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

Закон України "Про охорону праці".

{Абзац п’ятий глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 565 від 05.11.2014}

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення".

{Абзац шостий глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 565 від 05.11.2014}

Постанова КМ України від 22 квітня 1997 р. № 367 "Про  програму  підвищення  безпеки руху на залізницях у 1997-2001 роках".

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту".

{Абзац сьомий глави 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 565 від 05.11.2014}

Постанова КМ України від 15 лютого 1999 р. № 192 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях".

Регламент взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, затверджений директивою Прем'єр-міністра України від 20.10.99 № 28-дск.

Порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах залізничного транспорту і взаємодії між пожежними підрозділами відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16 вересня 2010 року № 672/787, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2010 року за № 1147/18442.

{Абзац десятий глави 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 565 від 05.11.2014}

Положення про функціональну підсистему "Сили і засоби реагування на надзвичайні ситуації на залізничному транспорті" Міністерства транспорту та зв’язку України щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 08 грудня 2008 року № 1486.

{Абзац одинадцятий глави 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 565 від 05.11.2014}

Положення про порядок заземлення пристроїв контактної мережі і повітряних ліній електропередач електрифікованих ділянок залізниць при гасінні пожеж, затверджене наказом Укрзалізниці від 14 липня 1999 р. № 211-Ц.

"Правила перевозок   опасных   грузов  по  железным  дорогам",  затверджені на п'ятнадцятому засіданні Ради із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності 5 квітня 1996 р.

Протокол двадцять другого засідання Ради із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності 3-4 листопада 1998 р. (м. Ташкент).

Правила перевозок опасных грузов к Соглашению о международном железнодорожном   грузовом   сообщении   (Приложение 2 к СМГС), зі змінами та доповненнями.

{Главу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

3. Визначення термінів

Наведені нижче терміни, визначення і скорочення вживаються у такому значенні:

Аварійна картка (АК) - документ установленої форми, що регламентує первинні оперативні дії працівників залізничного транспорту та спецформувань, причетних до ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх магістральним залізничним транспортом.

Аварійна ситуація - умови, які відмінні від умов нормального перевезення вантажів, пов'язані із загорянням, витіканням, розсипанням небезпечного вантажу, пошкодженням тари або рухомого складу з небезпечним вантажем і які можуть призвести чи призвели до вибуху, пожежі, отруєння, опромінення, захворювань, опіків, обморожень, загибелі людей і тварин, небезпечних для природного середовища наслідків, а також випадки, коли в зоні аварії на залізниці виявилися вагони, контейнери або вантажні місця з небезпечними вантажами.

Аварійно-відбудовні роботи - комплекс заходів, які здійснюються спеціальними підрозділами залізничного транспорту і які спрямовані на остаточну ліквідацію наслідків аварійної ситуації.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричиняє до загибелі людей, або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей, призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу або завдає шкоди довкіллю.

Безпечне місце - на перегоні - місце за межами населених пунктів, тунелів, мостів, віадуків та інших споруд; на станції - місце на окремій колії, яке найбільш віддалене від головної колії, будинків, споруд, вагонів, зайнятих людьми і небезпечними вантажами.

Вогнище - місце початкового виникнення пожежі.

Гігієнічні нормативи - обов'язкові для виконання нормативні документи, що визначають критерії безпеки та (або) нешкідливості для людини факторів навколишнього середовища.

Горіння - екзотермічна реакція окислення речовин, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я і (або) свіченням.

Горючість - здатність речовини або матеріалу до горіння.

Долікарська допомога - сукупність заходів, спрямованих на первинний захист людей від дії уражальних чинників, які здійснюються до втручання лікаря.

Загоряння - виникнення горіння під впливом джерела запалювання.

Займання - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем без завдання шкоди.

Заходи першої допомоги - те саме, що і долікарська допомога.

Захисний дихальний апарат - апарат, призначений для індивідуального захисту органів дихання людини від небезпечних і шкідливих факторів, що діють інгаляційно.

Захисний костюм - спеціальний одяг, що має захисні властивості, складова частина засобів індивідуального захисту.

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - технічні засоби індивідуального користування для захисту людини від небезпечних для її життя і здоров'я впливів.

Зона транспортної аварії - територія, на якій перебувають пошкоджений рухомий склад, розсипи, розливи вантажу і яка збільшена за периметром на додаткову смугу шириною 15 м і більше.

Ізолювальний захисний дихальний апарат - дихальний апарат, що ізолює органи дихання від навколишнього середовища і забезпечує людину повітрям чи дихальним газом.

Класифікаційний шифр (позначення) - умовний числовий код, присвоєний небезпечному вантажу, що характеризує його транспортну небезпеку.

{Термін глави 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

{Термін  "Легкозаймисті  речовини  і  матеріали"  глави  3 виключено  на  підставі  Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

{Термін  "Легкозаймисті  рідини (ЛЗР)" глави 3 виключено на підставі  Наказу   Міністерства   транспорту  та  зв'язку  №  1431 від 25.11.2008}

Ліквідація наслідків аварійної ситуації - комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на запобігання загрозі людям, на захист довкілля, збереження вантажу, рухомого складу, споруд, відновлення руху поїздів і маневрових робіт у можливо короткий термін.

Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, значних матеріальних збитків та (або) завдали шкоди довкіллю.

Номер ООН (UN) - чотиризначний цифровий ідентифікаційний номер, наданий небезпечному вантажу Комітетом експертів ООН із перевезення небезпечних вантажів і погодженої на глобальному рівні системи класифікації й маркування хімічних речовин Економічної й Соціальної Ради ООН.

{Термін глави 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

Н.З.К. (не зазначено конкретно) - узагальнена позиція небезпечного вантажу у Покажчику пошуку аварійних карток (додаток 4 до цих Правил), до якої можуть бути віднесені суміші, речовини, розчини або вироби, якщо вони:

не названі конкретно в цьому Покажчику;

мають фізико-хімічні властивості, які відповідають класу небезпеки, класифікаційному коду/шифру, групі пакування й опису позиції Н.З.К.

{Термін глави 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

Нейтралізація - складова частина заходів з ліквідації наслідків аварійних ситуацій, пов'язана із видаленням, розсіюванням, перетворенням у безпечні форми небезпечних вантажів, їхніх парів, продуктів горіння і розкладання.

Небезпечна зона - зона аварії, у межах якої є загроза ураження від вибуху, пожежі, отруєння, опромінення, опіків, обмороження людей і тварин.

Небезпечні вантажі (НВ) - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

{Термін глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

Оповіщення - доведення сигналів і повідомлень органів управління про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі.

Пожежна небезпека - можливість виникнення та (або) розвитку пожежі.

Радіаційний матеріал - будь який матеріал, який містить радіонукліди і в якому концентрація активності, а також повна активність вантажу перевищує значення, обумовлені Правилами безпечного перевезення радіоактивних матеріалів № ST-1.

Радіаційний дозиметричний контроль - комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на одержання інформації про стан радіаційної обстановки і дійсні дози опромінення людей.

Спалахування - займання, що супроводжується появою полум'я.

Санітарні та протиепідемічні заходи - діяльність, спрямована на створення безпечних для здоров'я умов побуту, праці, навчання, відпочинку та інших сфер життя і діяльності людини, запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

Ступінь токсичності - показник, який характеризує можливий несприятливий вплив на людину даної речовини при тривалому контакті, і який визначається ГОСТ 12.1.007-76.

Транспортна небезпека - узагальнений показник, що характеризує несприятливий вплив небезпечного вантажу на навколишнє середовище, обслуговувальний персонал і населення під час нетривалого впливу в умовах аварійної ситуації.

Фільтрувальний захисний дихальний апарат - дихальний апарат, що забезпечує очищення повітря, яке вдихається з навколишнього середовища.

4. Правила безпеки при ліквідації наслідків аварійної ситуації з небезпечними вантажами на залізничному транспорті

4.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1285 "Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів" працівники залізничного транспорту повинні пройти спеціальне навчання та мати відповідне свідоцтво (сертифікат). Локомотивні бригади, що залучаються до перевезення небезпечних вантажів, проходять навчання та перевірку знань цих Правил та порядку постановки в поїзд вагонів з небезпечними вантажами. У разі потреби дотримання особливого порядку руху поїзда локомотивні бригади проходять цільовий інструктаж.

{Абзац перший пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 177 від 21.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 565 від 05.11.2014}

Після отримання перевізних документів перед відправленням поїзда локомотивна бригада ознайомлюється з натурним листом щодо наявності небезпечних вантажів в поїзді.

Локомотиви укомплектовуються засобами радіозв'язку, аптечками з необхідними медикаментами. При залученні локомотивної бригади до роботи з небезпечними вантажами під час аварійної ситуації локомотивні бригади забезпечуються засобами індивідуального захисту.

4.2. {Абзац перший пункту 4.2 глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 177 від 21.03.2012}

Дії працівників залізничного транспорту і формувань, залучених до ліквідації наслідків аварійної ситуації, мають бути оперативними, відповідати характеру і масштабу аварійної ситуації, проводитися з урахуванням властивостей вантажів (пожежовибухонебезпечність, токсичність, корозійність, здатність до окиснення тощо), заходів безпеки та профілактики.

4.3. Основні властивості та види небезпеки вантажів, а також заходи безпеки та застороги при ліквідації наслідків аварійних ситуацій наведені в аварійних картках (АК). Форма АК наведена у додатку 1. Аварійна картка має графи:

номер ООН небезпечного вантажу класів 2 - 6, 8, 9 або умовний номер небезпечного вантажу класу 1;

найменування вантажу.

{Абзац  четвертий  пункту  4.3 виключено на підставі Наказу Міністерства  транспорту  та  зв'язку  №  1135 від 05.11.2009}

Графа, де зазначається номер ООН або умовний номер, заповнюється на підставі алфавітного покажчика НВ, які перевозяться залізничним транспортом у критих вагонах, контейнерах або наливом і цистернах (для вантажів класів 2 - 6, 8, 9), та згідно з Переліком небезпечних вантажів класу 1.

У графі "Найменування вантажу" для НВ вказується відповідне найменування небезпечного вантажу.

{Абзац шостий пункту 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

{Абзац  сьомий  пункту  4.3  глави  4 виключено на підставі Наказу  Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

У розділі "Основні властивості та види небезпеки" АК зазначаються основні властивості, вибухо- та пожежонебезпека вантажу та небезпека для людини, а саме:

в основних властивостях для газів вказуються колір, запах, легший або важчий за повітря; розчинність у воді (добре розчинний, розчинний, малорозчинний, практично не розчинний, нерозчинний); при виході в атмосферу парує (димить); перевозиться в стисненому, зрідженому стані або в розчиненому стані під тиском; накопичується в низьких ділянках місцевості, підвалах, тунелях; окисник (окислювач, оксидант);

для рідин (суспензій) - колір, запах, в'язкість, темніє на повітрі, легша або важча за воду; розчинність у воді (добре розчинна, розчинна, малорозчинна, практично не розчинна, нерозчинна); реагує з водою з виділенням тепла, з виділенням отруйних газів, з утворенням осаду, з утворенням стійкої емульсії; гідролізує; висококипляча, помірно кипляча або низькокипляча; леткість (легколетка, малолетка, нелетка); швидко або повільно випаровується з поверхні; пари легші або важчі за повітря; димить на повітрі, сильний відновник, сильний окисник; здатність викликати корозію (у більшості металів руйнує скло парцеляну); розчиняється в кислотах або лугах;

для твердих речовин (пилу, порошків, кристалів, волокон) - колір, запах розчинність у воді (добре розчинна, розчинна, малорозчинна, практично не розчинна, нерозчинна); реагує з водою з виділенням отруйних газів, з утворенням осаду, з утворенням стійкої емульсії; тугоплавка або розпливається на повітрі; сильний окисник, викликає корозію за умов зволоження, розкладається під дією кислот або лугів;

для вантажів класу 1 ВМ зазначається, яку саме речовину містить виріб: містить тверду (рідку, пастоподібну, пластичну) вибухову речовину (речовини); містить тверду та рідку вибухову речовину; містить тверду вибухову речовину та легкозаймисту рідину; містить вибухові та легкозаймисті тверді речовини.

У розділі пожежо- та вибухонебезпечність зазначається:

для горючих вантажів: легко займається; займається (від відкритого полум'я, від електричного розряду, при попаданні на розвинуту поверхню, при контакті з оксидами металів, окисниками, кислотами; від нагрітих стінок ємкостей, після гасіння); самозаймається на повітрі або у вологому повітрі (виділяє отруйні гази, утворює вибухонебезпечні суміші); горить (утворює високе полум'я, без полум'я, без доступу повітря; утворює отруйні гази, дим (білий, чорний); плавиться, тече, розкладає воду); вибухає (при взаємодії з горючими речовинами, органічними матеріалами; при взаємодії з водою, окисниками; за умов нагрівання, од відкритого полум'я, у разі удару, тертя, забруднення); балони вибухають унаслідок нагрівання; у порожніх цистернах утворюються вибухонебезпечні суміші.

для важкогорючих вантажів: займається (від відкритого полум'я; при нагріванні вище за 150 °C; при взаємодії з горючими речовинами, органічними матеріалами; при взаємодіїї з окисниками; утворюючи вибухонебезпечні суміші); при нагріванні розкладається з утворенням токсичних продуктів; балони вибухають унаслідок нагрівання; у порожніх цистернах утворюються вибухонебезпечні суміші; вибухобезпечний; вибухопожежобезпечний;

для негорючих вантажів: запалює горючі речовини; під час пожежі виявляє себе як сильний окисник; зневоджує деревину, підвищує її горючість; підтримує горіння; під впливом вогню розкладається з виділенням отруйних газів, при взаємодії з металами виділяється горючий газ, балони вибухають при нагріванні вище за 150 °C;

для вантажів класу 1 (ВМ): чутливі (нечутливі) до механічних впливів (удару, тертя), відкритого полум'я, заряду статичної електрики, проникного удару; здатні вибухати масою; вибух масою виключений; вибух малоймовірний; дуже чутливі з небезпекою вибуху масою; надзвичайно нечутливі без небезпеки вибуху масою; небезпека розкидання; небезпека вибуху і розкидання незначна; дія вибуху переважно обмежується упакуванням; загоряння одного виробу викликає послідовне загоряння сусідніх виробів; горіння може перейти у вибух; важкозаймисті; легкозаймисті; можливе загоряння (вибух) унаслідок забруднення горючими домішками; у сухому вигляді пожежо- та вибухонебезпечні; у зволоженому стані пожежо- та вибухонебезпечні; під час горіння можливе неорієнтоване розлітання окремих виробів або їх фрагментів; займаються при нагріванні; радіус небезпечної зони ... м; знову займаються після гасіння пожежі; при взаємодії з повітрям самозаймаються; займаються при взаємодії з вологою; розлита рідина виділяє горючі пари; при взаємодії з водою виділяють горючі гази; пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші.

У розділі "Небезпека для людини" зазначається клас небезпеки речовини відповідно до ГОСТ 12.1.007-76, небезпека при: I - вдиханні, II - ковтанні, III - попаданні на шкіру, IV - попаданні в очі; можливий смертельний наслідок; під час горіння та вибуху небезпечні для життя людини; можливі опіки, осколкові поранення, контузії, отруєння газоподібними продуктами (зазначається найменування).

При I - вдиханні зазначається: кашель; першіння в горлі; утруднене дихання; стиснення в грудях; нежить; різь у горлі; почуття задухи; спазм голосової щілини; клекотливий подих; подразнення верхніх дихальних шляхів; захриплість голосу; набряк гортані; ядуха.

При II - ковтанні - печіння в роті; слинотеча; біль у стравоході та в області шлунка; нудота; блювання (із домішкою крові); сильна спрага; пронос; отруєння; порушення ковтання.

При III - попаданні на шкіру - червоність; біль; сверблячка; печіння; почервоніння; утворення пухирів; набряк; подразнення; усмоктування через неушкоджену шкіру; хімічний опік; виразка, що важко загоюється.

При IV - попаданні в очі - сльозотеча; різь; біль; почервоніння кон'юнктиви; ушкодження райдужної оболонки; помутніння роговиці; набряк повік; спазм повік; розширення зіниць; витрішкуватість; жовтяничне забарвлення склер; сліпота; світлобоязнь.

У розділі "Засоби індивідуального захисту" зазначається тип протигазу, респіратора, захисного костюма тощо.

Розділ "Необхідні дії" має частини, де визначаються дії загального характеру, у разі витоків, розливу та розсипу вантажу (для ВМ - у разі руйнування), при пожежі. У діях загального характеру зазначається: вивести сторонніх, триматися з навітряного боку, уникати низьких місць, ізолювати небезпечну зону в радіусі ... м, у зону аварії входити повністю одягненому в захисний одяг, у зону аварії входити в захисних засобах, додержуватися правил пожежної безпеки, не палити, потерпілим надати першу допомогу, відправити людей з осередка ушкодження на медобстеження, відвести вагон у безпечне місце, усунути джерела вогню та іскор.

Щодо дій у разі витоків, розливу та розсипу вантажу зазначається: припинити рух поїздів та маневрові роботи у небезпечній зоні, не доторкатися до розлитої або розсипаної речовини, викликати газорятувальну службу району; у разі повільного витікання газу усунути течу з дотриманням запобіжних заходів; при інтенсивному витіканні газу за узгодженням із фахівцями (пожежної охорони, з надзвичайних ситуацій) газ, що виходить, підпалити і дати вигоріти під контролем; ізолювати район, поки газ не розсіється; перекачати вміст у справну ємкість або ємкість для зливання з дотриманням умов змішування рідин; розлиту рідину захистити земляним валом, засипати інертним матеріалом; не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію.

Щодо дій у разі пожежі зазначається: не наближатися до ємкостей, що горять: охолоджувати водою з максимальної відстані; не гасити доти, доки не буде усунено витікання; не використовувати воду; гасити великою кількістю води; гасити водопінними, газовими вогнегасними речовинами; гасити вогнегасними порошками; гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною піною.

У розділі "Нейтралізація" зазначаються дії щодо зменшення впливу наслідків аварійної ситуації на довкілля, технічні засоби і т.ін., а саме: для розсіювання (ізоляції, осадження) газу використовувати розпилену воду; місце розливу промити великою кількістю води; місце розсипу ізолювати сухим піском; розсипи зібрати і спалити; зібрати з дотриманням заходів пожежної безпеки в сухі ємкості (захищені від корозії); ізолювати піском, повітряно-механічною піною; промити водою з контрольною (провокаційною) метою, ушкоджені балони винести з небезпечної зони і помістити в ємкості з водою; зі слабким розчином кислоти; зі слабким розчином лугу; при знижених температурах повітря речовину відкачати з низинної місцевості з дотриманням заходів пожежної безпеки, поверхні рухомого складу промити великою кількістю води; мийними композиціями; лужними розчинами; слабким розчином кислоти; обробити гострою парою; обробити розчином пероксиду водню, промиті поверхні рухомого складу, території обробити лужним розчином; слабким розчином кислоти; поверхню території (окремі осередки) засипати порошками, що містять лужний компонент (вапняк, доломіт); обробити лужним розчином; обробити розчинами (суспензіями) хлораміну; обробити розчинами, що містять активний хлор (хлорне вапно, двітретиниосновний гіпохлорит кальцію (ДТСГК); обробити концентрованим розчином пероксиду водню; обробити розчином, що містить два об'єми 10% розчину сульфату заліза (II) та один об'єм розчину гашеного вапна; 5% розчином моно- або дихлораміну, 20% розчином хлориду заліза (III), промити 5% розчином сульфіду калію або натрію; поверхню території (окремі осередки) випалити в разі загрози попадання речовини у грунтові води; грунт переорати; зрізати поверхневий шар грунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації; місця зрізів засипати свіжим шаром грунту; не допускати зіткнення (контакту) речовини, промивних вод із нафтопродуктами та іншими горючими матеріалами; невеликі витоки обробити 20% розчином гідроксиду натрію та 10% розчином сульфату заліза (II).

У розділі "Заходи першої допомоги" наводяться дії щодо захисту людей від впливу наслідків аварійної ситуації: звільнити потерпілих з-під уламків, відвести (винести) з осередку ураження в безпечне місце з навітряного боку; очистити потерпілого й засоби індивідуального захисту від забруднень; свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг; дати зволожений кисень; шкіру й очі промити водою; 2% розчином борної кислоти; дезінфекційними розчинами; у разі відсутності дихання здійснити штучне дихання; дати пити воду, викликати блювання; дати пити воду, молоко; шкіру змазати нейтральним жиром; в очі закапати 30% розчин альбуциду; у разі попадання всередину - давати пити ковтками олію; у разі утрудненого дихання дати кисень; очі і слизові оболонки промивати водою, 2% розчином соди не менше ніж 15 хвилин; адреналін категорично протипоказаний, дати сольове проносне; викликати швидку допомогу.

{Абзац  двадцять  дев'ятий  пункту 4.3 глави 4 виключено на підставі  Наказу   Міністерства   транспорту  та  зв'язку  №  1431 від 25.11.2008}

Перелік технічних засобів та матеріалів для ліквідації наслідків аварійних ситуацій, зокрема засобів індивідуального захисту, засобів пожежогасіння, наведений в додатку 3.

Відомості про наявність пожежонебезпечних, токсичних (отруйних), корозійних властивостей небезпечних вантажів наведені в додатку 4.

4.4. Найменування небезпечних вантажів, крім радіоактивних матеріалів, із зазначенням для кожного вантажу відповідного номера аварійної картки наведені в алфавітному покажчику (додаток 4).

{Абзац перший пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

Речовини, які не зазначено конкретно, мають позначення Н.З.К.

{Абзац другий пункту 4.4 глави 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

Якщо з будь-якої причини точне (повне) найменування вантажу встановити неможливо, але відомий номер ООН вантажу, то номер аварійної картки з'ясовується за номером ООН вантажу згідно з додатком 4. У разі відсутності найменування та номера ООН вантажу при ліквідації наслідків аварійної ситуації використовують такі ЗІЗ:

для хімрозвідки і керівника робіт - ПДУ-З (протягом 20 хвилин) або ізолювальний протигаз УІП-12, ІП-4М. Для аварійних бригад - ізолювальний захисний костюм КІХ-5, ІК-УА або КІ-АР "Іній" у комплекті з ізолювальним протигазом ІП-4М, УІП-12 або дихальним апаратом АСВ-2. При загорянні - вогнезахисний костюм ТЗК-1 у комплекті з ізолювальним протигазом. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття за ГОСТ 12265-78.

При цьому необхідно відвести вагон у безпечне місце, ізолювати небезпечну зону в радіусі 200 м, вивести сторонніх. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Додержуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Триматися навітряного боку. Уникати низьких місць. Постраждалим надати першу допомогу. Відправити людей з осередка ушкодження на медобстеження.

У разі витікання, розливу або розсипу вантажу необхідно припинити рух поїздів та маневрову роботу в небезпечній зоні. Не доторкатися до розлитої або розсипаної речовини. Усунути течу з дотриманням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну, суху, захищену від корозії ємкість. Розливи захистити земляним валом. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Засипати сухим інертним матеріалом. Зібрати в сухі ємкості. Повідомити у державну санітарно-епідеміологічну службу на залізничному транспорті (СЕС).

У разі пожежі не наближатися до ємкостей, що горять. Гасити порошками з максимальної відстані. Не використовувати воду!

Також керуються трафаретами, знаками небезпеки на вагонах, контейнерах або тарі для визначення загального характеру небезпеки вантажу.

4.5. Під час виникнення аварійної ситуації з небезпечними вантажами, що супроводжуються провідниками або фахівцями вантажовласника (відправника, одержувача), останні:

уживають заходів щодо запобігання загрозі людям, пошкодженню рухомого складу, споруд, вантажів та іншим негативним наслідкам, недопущення сторонніх осіб у небезпечну зону;

установлюють можливість і умови подальшого перевезення вантажів і, в разі потреби, разом із локомотивною бригадою та іншими працівниками залізничного транспорту вживають заходів для припинення руху поїздів, маневрової роботи;

після огляду місця події доповідають про обставини, що склалися, і заходи, необхідні для забезпечення безпеки: на перегоні - машиністу локомотива, на станції - черговому по станції;

після прибуття на місце аварійної ситуації аварійно-відбудовних і пожежних підрозділів повідомляють їх керівникам про стан вантажів, рухомого складу та заходи безпеки при веденні аварійно-відбудовних і рятувальних робіт.

У разі виникнення аварійних ситуацій з небезпечними вантажами, які супроводжуються провідниками або фахівцями вантажовласника, усунення наслідків аварійних ситуацій (відбудовні роботи, гасіння пожежі, надання долікарської допомоги) виконуються за їх участю.

4.6. Ліквідацію наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами, відбудовні та пожежні поїзди здійснюють за своїми тактико-технічними можливостями. У разі потреби до відбудовного або пожежного поїзда причеплюється вагон з медичним обладнанням та персоналом для надання медичної допомоги.

Особовий склад поїздів і працівників залізниць, залучений до ліквідації наслідків аварійних ситуацій, забезпечується засобами індивідуального захисту та навчається правилам користування ними.

Порядок прямування відбудовних і пожежних поїздів залізниць до місця аварійних ситуацій встановлюється Укрзалізницею.

4.7. До ліквідації наслідків аварійної ситуації з небезпечними вантажами залучаються фахівці цивільного захисту підприємств, установ та/або організацій, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовані підприємство, установа та/або організація, а також відповідними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11. Залучені фахівці та організації прибувають на місце аварійної ситуації із засобами та технікою, ЗІЗ, необхідними для ліквідації її наслідків, використовують засоби, указані в аварійних картках, а також специфічні нейтралізатори, методи й засоби.

{Абзац перший пункту 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 565 від 05.11.2014}

Управління залізниць заздалегідь узгоджують з регіональними органами ДСНС України перелік підприємств, які мають аварійні служби та фахівців, а також номенклатуру небезпечних вантажів, у ліквідації наслідків аварійних ситуацій з якими ці підприємства можуть взяти участь. Інформація щодо оперативного зв'язку з органами ДСНС України надається підрозділам залізниці відділами та управліннями ДСНС України згідно із зазначеними планами взаємодії.

До ліквідації наслідків аварійних ситуацій залучаються невоєнізовані формування та військові підрозділи, які входять до територіальних підсистем Єдиної державної системи.

5. Порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом

Сповіщення про виникнення аварійної ситуації

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій на перегоні машиніст локомотива негайно вживає заходів щодо захисту членів локомотивної бригади від можливого впливу небезпечних вантажів та сповіщає про аварійну ситуацію у встановленому порядку через поїзний радіозв'язок або іншим можливим видом зв'язку поїзного диспетчера і чергових по станціях, які обмежують перегін. У цьому разі машиніст локомотива і його помічник розкривають пакет із перевізними документами. При перевезеннях з використанням електронного перевізного документа відомості про найменування вантажу, номер ООН, номер аварійної картки визначаються порядком, встановленим технологією внутрішнього документообігу в умовах застосування електронного перевізного документа.

{Абзац перший пункту 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 177 від 21.03.2012}

Схема оповіщення про виникнення аварійної ситуації з небезпечними вантажами подана на рис. 1.

{Схема оповіщення про виникнення аварійних ситуацій з небезпечними вантажами в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008; Наказу Міністерства інфраструктури № 565 від 05.11.2014}

{Абзац другий пункту 5.1 глави 5 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

Повідомлення містить опис характеру аварійної ситуації, відомості про наявність потерпілих, найменування вантажу, номер аварійної картки і номер ООН вантажу (за їх наявності в перевізних документах), кількість небезпечного вантажу в зоні аварійної ситуації, а на електрифікованих ділянках - повідомлення щодо необхідності зняття напруги з контактної мережі.

Після передачі повідомлення про аварійну ситуацію локомотивна бригада вживає заходів за вказівкою поїзного диспетчера згідно з аварійною карткою на даний небезпечний вантаж.

5.2. У разі одержання від машиніста повідомлення про аварійну ситуацію, а також у разі виникнення аварійної ситуації в межах станції черговий по станції сповіщає про ситуацію начальника станції, поїзного диспетчера, районний (міський) відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, після чого вживає заходів згідно з аварійною карткою.

5.3. Поїзний диспетчер, отримавши повідомлення про аварійну ситуацію, сповіщає про це чергового по ДН, а також регулює рух поїздів у зоні аварійної ситуації.

5.4. Черговий по ДН, отримавши повідомлення про аварійну ситуацію, сповіщає начальника ДН, першого заступника начальника ДН, старшого чергового помічника начальника оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень залізниці, ревізора з безпеки руху поїздів ДН, головного державного санітарного лікаря лінійної дільниці. У разі потреби сповіщаються відправник (одержувач) вантажу та черговий помічник військового коменданта.

Якщо в зоні аварійної ситуації виявилася велика кількість небезпечного вантажу (вагон, групи вагонів або велика кількість упаковок небезпечного вантажу) або виникла аварійна ситуація, то черговий по ДН сповіщає про це в місцеві органи виконавчої влади.

Старший черговий помічник начальника оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень залізниці інформує про аварійну ситуацію начальника залізниці, головного ревізора з безпеки руху поїздів залізниці, головного диспетчера оперативно-розпорядчого відділу головного управління перевезень Укрзалізниці.

5.5. Для оперативного керівництва ліквідацією аварійної ситуації створюються оперативні групи в дирекції залізничних перевезень (ДН) під керівництвом першого заступника начальника ДН, в управліннях залізниць - першого заступника начальника залізниці (керівника робіт) за участю причетних служб: перевезення (Д), комерційної (М), локомотивного господарства (Т), вагонного господарства (В), колійного господарства (П) та безпеки руху поїздів (РБ), а також відповідних відділів ДН за умови обов'язкового проведення з ними цільового інструктажу щодо роботи з небезпечними вантажами і забезпечення їх заходами індивідуального захисту. Допуск до роботи оформляється нарядом-допуском, як до роботи з підвищеною небезпекою відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

{Абзац перший пункту 5.5 глави 5 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

Для ліквідації наслідків аварійної ситуації керівник робіт у необхідних випадках залучає фахівців відправника (одержувача) з їхними засобами, які після отримання інформації від залізниці в найкоротший термін прибувають на місце аварійної ситуації.

5.6. Рішення про направлення відбудовного і пожежного поїздів, а також інших аварійно-відбудовних підрозділів на аварійно-відбудовні роботи в межах ДН приймає черговий по ДН, у межах залізниці - старший дорожній диспетчер оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень з наступною доповіддю головному ревізору залізниці та його заступнику з відбудовних засобів. Рішення про направлення відбудовних поїздів з інших залізниць приймає головний диспетчер Головного управління перевезень з наступною доповіддю головному ревізору з безпеки руху поїздів та автотранспорту Укрзалізниці.

5.7. Керівник робіт у разі виникнення аварійної ситуації, яка загрожує населенню, довкіллю, спільно із фахівцями причетних служб, а за потреби - разом із представниками територіальних служб з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, міністерств охорони здоров'я, надзвичайних ситуацій, найближчих підприємств, організацій і фахівцями відправника (одержувача) оперативно розроблюють та виконуюють план реагування на аварійну ситуацію, у якому передбачають:

{Абзац перший пункту 5.7 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

проведення санітарно-хімічної (у разі потреби - біологічної) розвідки на місці аварії і території, що перебуває під загрозою дії чинників аварії, визначення межі небезпечної зони, огородження зони та вжиття заходів щодо її охорони;

{Абзац другий пункту 5.7 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

організацію ходу робіт з установлення порядку надання повідомлень;

оповіщення і проведення евакуації населення з небезпечних територій (радіус зони евакуації визначається, зважаючи на властивості і кількість вантажу, особливості місцевості і погодно-кліматичні умови);

оцінку пожежної обстановки;

виявлення людей, що зазнали дії отруйних (токсичних), їдких і радіоактивних речовин, біологічно небезпечних препаратів, й організацію надання їм медичної допомоги в необхідному обсязі;

{Абзац шостий пункту 5.7 глави 5 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

визначення загрози вибуху і пожежі для особового складу підрозділів і населення, а також загрози розвитку пожежі;

визначення сил і засобів для ліквідації наслідків аварії і порядку їх використання;

визначення завдання окремим підрозділам і спеціалізованим формуванням;

проведення динамічного контролю вмісту небезпечних речовин у довкіллі;

послідовність аварійно-відбудовних робіт;

організацію реєстрації учасників ліквідації наслідків аварійної ситуації;

з'ясування і забезпечення засобами нейтралізації, дезактивації і дегазації згідно з аварійною карткою;

{Абзац тринадцятий пункту 5.7 глави 5 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

контроль за повнотою нейтралізації (дезактивації дегазації, знезаражування) місцевості, об'єктів довкілля, техніки, транспорту, спецодягу;

{Абзац чотирнадцятий пункту 5.7 глави 5 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

організацію медичного забезпечення;

ужиття необхідних заходів безпеки.

Відновлення наскрізного руху, розчищення завалів, підіймання рухомого складу, розбирання вагонів здійснює залізниця. Гасіння пожеж здійснюють підрозділи відомчої пожежної охорони з наданням їм необхідної допомоги з боку підрозділів державної пожежної охорони.

{Абзац сімнадцятий пункту 5.7 глави 5 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1431 від 25.11.2008}

5.8. Керівник робіт здійснює організацію безпечного ведення робіт з ліквідації наслідків аварійної ситуації. Відповідальність за виконання встановлених ним завдань та заходів безпеки несуть керівники залучених підрозділів.

Забороняється починати відбудовні роботи в зоні аварії з небезпечними вантажами силами підрозділів Міністерства транспорту України до прибуття відповідних аварійних служб, усунення ними загрози життю і здоров'ю людей та до одержання інструктажу на ведення відбудовних робіт і засобів індивідуального захисту.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »