Про унесення змін до наказу Служби безпеки України від 09.01.2008 N 4
Служба безпеки України; Наказ, Опис від 24.07.2008576
Документ z0854-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2013, підстава - z0258-13

                                                          
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.07.2008 N 576
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2008 р.
за N 854/15545
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби
безпеки
N 30 ( z0258-13 ) від 25.01.2013 }
Про унесення змін до наказу
Служби безпеки України від 09.01.2008 N 4

Відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України
( 551-14 ), Указу Президента України від 18.11.96 N 1094
( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та Примірного
положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом
Президента України від 13.02.97 N 134 ( 134/97 ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Служби безпеки України від 09.01.2008 N 4
( z0055-08 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.01.2008 за N 55/14746, такі зміни: 1) пункт 1 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту: "нагрудний знак "Почесна відзнака Антитерористичного центру
при Службі безпеки України". У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати
відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим; 2) пункт 2 після абзацу двадцять першого доповнити новими
абзацами такого змісту: "Опис нагрудного знака "Почесна відзнака Антитерористичного
центру при Службі безпеки України"; Малюнок нагрудного знака "Почесна відзнака Антитерористичного
центру при Службі безпеки України" ( za854-08 )". У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять дев'ятий
уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять першим.
2. Унести до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки
Служби безпеки України, затвердженого наказом Служби безпеки
України від 09.01.2008 N 4 ( z0055-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.01.2008 за N 55/14746, такі зміни: 1) абзац сьомий пункту 1.1 після слів "За заслуги в боротьбі
з тероризмом" доповнити словами "Почесна відзнака
Антитерористичного центру при Службі безпеки України"; 2) доповнити Положення новим пунктом 1.12 такого змісту: "1.12. Нагрудним знаком "Почесна відзнака Антитерористичного
центру при Службі безпеки України" нагороджуються співробітники й
особи, які входять до складу Антитерористичного центру при Службі
безпеки України, співробітники і працівники державних органів
України - суб'єктів боротьби з тероризмом за високі досягнення у
здійсненні заходів, пов'язаних із запобіганням терористичним
проявам та їх припиненням. Цим нагрудним знаком також нагороджуються співробітники і
працівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади,
громадяни України, які залучаються до здійснення зазначених
заходів, а також громадяни іноземних держав за сприяння
Антитерористичному центру при Службі безпеки України у боротьбі з
міжнародним тероризмом". У зв'язку з цим пункти 1.12-1.16 уважати відповідно пунктами
1.13-1.17; 3) пункт 2.2 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом
такого змісту: "нагрудним знаком "Почесна відзнака Антитерористичного центру
при Службі безпеки України" - з керівництвом Антитерористичного
центру при Службі безпеки України". У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев'ятим; 4) абзац третій пункту 3.7 після слів "Відзнака
Інспекторського управління Служби безпеки" доповнити словами
"Почесна відзнака Антитерористичного центру при Службі безпеки
України".
3. Опис нагрудного знака "Почесна відзнака Антитерористичного
центру при Службі безпеки України" та Малюнок нагрудного знака
"Почесна відзнака Антитерористичного центру при Службі безпеки
України" ( za854-08 ) додаються.
4. Начальнику Штабу Антитерористичного центру при Службі
безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки
України.
Т.в.о. Голови Служби В.Наливайченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України
24.07.2008 N 576

ОПИС
нагрудного знака
"Почесна відзнака Антитерористичного центру
при Службі безпеки України"

Відомча заохочувальна відзнака Служби безпеки України -
нагрудний знак "Почесна відзнака Антитерористичного центру при
Службі безпеки України" виготовляється із жовтого металу і має
форму прямого рівностороннього хреста, виготовленого із синьої
емалі і накладеного на багатопроменеву зірку. Сторони і кінці
хреста увігнуті, кожна із сторін має накладене зображення меча у
вигляді пучків розбіжних променів. У центрі хреста вміщено круглий
медальйон із зображенням емблеми Антитерористичного центру при
Службі безпеки України на тлі променів, обрамленої пояском синьої
емалі, на якому напис у верхній частині - "Антитерористичний
центр", у нижній частині - зображення лаврової гілки. Медальйон
обрамлено вінком з лаврового листя.
Усі зображення та написи виготовлені із жовтого металу,
рельєфні.
Розмір нагрудного знака - 55 х 55 мм.
Зворотний бік нагрудного знака плоский із застібкою для
прикріплення знака до одягу.
Начальник Штабу - заступник
керівника Антитерористичного
центру при Службі безпеки
України Г.Кузнєцов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України
24.07.2008 N 576

МАЛЮНОК
нагрудного знака
"Почесна відзнака Антитерористичного центру
при Службі безпеки України"
( za854-08 )

Начальник Штабу - заступник
керівника Антитерористичного
центру при Службі безпеки
України Г.Кузнєцоввгору