Документ z0799-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.03.2009, підстава - z1220-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 66/5 від 14.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 грудня 1998 р.
vd981214 vn66/5 за N 799/3239
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції
N 2226/5 ( z1220-08 ) від 19.12.2008 }
Про затвердження Положення про Єдиний державний
реєстр об'єднань громадян та благодійних
організацій

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту
N 33/5 ( z0378-99 ) від 10.06.99 )

На виконання Законів України "Про об'єднання громадян"
( 2460-12 ) та "Про благодійництво та благодійні організації"
( 531/97-ВР ), Положення про порядок легалізації об'єднань
громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 лютого 1993 р. N 140 ( 140-93-п ), та Положення про порядок
державної реєстрації благодійних організацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 382
( 382-98-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр об'єднань
громадян та благодійних організацій, що додається. 2. Створення, ведення, а також матеріально-технічне та
організаційне забезпечення функціонування Єдиного державного
реєстру об'єднань громадян та благодійних організацій покласти на
державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
України (надалі - Інформаційний центр). 3. Управлінню легалізації об'єднань громадян Міністерства
юстиції України, Головному управлінню юстиції в Автономній
Республіці Крим, управлінням юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі передати до Інформаційного центру для включення до
Єдиного державного реєстру відомості про зареєстровані благодійні
організації до 1 січня 1999 р., а про об'єднання громадян - до
1 березня 1999 р. ( Пункт 4 вилучено на підставі Наказу Мін'юсту N 33/5
( z0378-99 ) від 10.06.99 ) 4. Інформаційному центру до 1 січня
1999 р. подати на погодження до Міністерства юстиції України
розміри тарифів за перевірку відсутності назви за даними Єдиного
державного реєстру об'єднань громадян та благодійних організацій
та за резервування назви об'єднань громадян, благодійних
організацій та інші інформаційні послуги.
4. Управлінню легалізації об'єднань громадян (Марченко Н.А.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493/92 "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (зі змінами від 21 травня 1998 р. N 493/98),
після чого довести його до відома начальників Головного управління
юстиції в Автономній Республіці Крим, управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції Л.М.Горбунову.
Міністр С.Р.Станік
Затверджено
Наказ Міністерства юстиції
України 14.12.98 N 66/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 1998 р.
за N 799/3239
Положення
про Єдиний державний реєстр об'єднань громадян
та благодійних організацій
Це Положення розроблене на виконання Законів України "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про благодійництво та
благодійні організації" ( 531/97-ВР ), Положення про порядок
легалізації об'єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 140 ( 140-93-п ) та
Положення про порядок державної реєстрації благодійних
організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 382 ( 382-98-п ), і визначає умови й
порядок створення Єдиного державного реєстру об'єднань громадян та
благодійних організацій, внесення реєстраційних записів до нього,
а також надання інформації щодо назв об'єднань громадян та
благодійних організацій з метою унеможливлення реєстрації
організацій під однією і тією самою назвою.
1. Загальні положення
В цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 1.1. Єдиний державний реєстр об'єднань громадян та
благодійних організацій (надалі - Єдиний реєстр) - це комп'ютерна
база даних, створена за допомогою автоматизованої комп'ютерної
системи, яка складається із сукупності електронних копій державних
реєстрів об'єднань громадян та благодійних організацій, книг
обліку філій, представництв всеукраїнських, міжнародних
благодійних організацій, об'єднаних на основі єдиних правил,
стандартів та процедур обміну інформацією. ( Пункт 1.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 33/5 ( z0378-99 ) від
10.06.99 ) 1.2. Єдиний Реєстр - документ, до якого органом, який
реєструє, та Інформаційним центром вносяться відомості про
реєстрацію всеукраїнських, міжнародних, місцевих громадських
організацій, політичних партій та їхніх місцевих осередків,
всеукраїнських, міжнародних, місцевих благодійних організацій та
їхніх відділень зі статусом юридичної особи (надалі -
організацій). 1.3. Книга обліку філій, представництв всеукраїнських,
міжнародних благодійних організацій - документ, до якого органом,
який реєструє, вносяться відомості про зареєстровані філії,
представництва всеукраїнських та міжнародних благодійних
організацій, які не є юридичними особами. ( Пункт 1.4 виключено на підставі Наказу Мін'юсту N 33/5
( z0378-99 ) від 10.06.99 ) 1.4. Журнал обліку зарезервованих назв
- документ, в який Інформаційним центром вносяться відомості про
зарезервовані назви для організацій, документи яких перебувають у
стадіях підготовки, створення організації та її реєстрації.
1.4. Реєструючий орган - Міністерство юстиції України,
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, а також
управління юстиції в містах Києві та Севастополі.
2. Порядок внесення відомостей до Єдиного реєстру
2.1. Внесення відомостей до Єдиного реєстру про зареєстровані
організації здійснюється органами, які реєструють, у день їх
державної реєстрації. 2.2. Про зареєстровані організації в Єдиний реєстр вносяться
наступні відомості: - реєстраційний номер і дата реєстрації; - назва; - статус; - дата надходження документів на реєстрацію; - мета їх діяльності; - юридична адреса; - відомості про засновників; - відомості про органи управління; - номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію,
його дубліката чи дубліката статуту; - відомості про зміни, що внесені до статутних документів; - відомості про припинення діяльності (ліквідацію,
реорганізацію); - реєстраційний орган, який здійснив державну реєстрацію
організації. 2.3. Про зареєстровані філії та представництва
всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій в Єдиний
реєстр вносяться наступні відомості: - назва філії, представництва всеукраїнської, міжнародної
благодійної організації; - дата надходження документів на реєстрацію; - юридична адреса; - номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
всеукраїнської або міжнародної благодійної організації; - відомості про припинення діяльності (реорганізацію або
ліквідацію); - номер та дата листа-повідомлення про реєстрацію; - орган, який реєструє, що здійснив реєстрацію. 2.4. Внесення в Єдиний реєстр відомостей про зареєстровані
організації органами, які реєструють, здійснюється безкоштовно.
( Розділ 3 виключено на підставі Наказу Мін'юсту
N 33/5 ( z0378-99 ) від 10.06.99 )
3. Порядок користування Єдиним реєстром
3.1. Для державної реєстрації організації до відповідного
органу, який реєструє, додатково подається довідка Інформаційного
центру про резервування назви організації. 3.2. Для резервування назви організації до Інформаційного
центру подається заява засновників (засновника) або їх (його)
уповноважених(-ого) про перевірку відсутності зареєстрованої
організації під такою самою назвою та її резервування. 3.3. Інформаційний центр за даними Єдиного реєстру перевіряє
відсутність раніше зареєстрованих чи зарезервованих організацій
під такою самою назвою. Перевірка здійснюється до прийняття
органом, який реєструє, заяви про реєстрацію. 3.4. У разі відсутності зареєстрованої чи зарезервованої
організації з аналогічною назвою Інформаційним центром
здійснюється відповідне резервування такої назви. 3.5. Резервування назви організації здійснюється на періоди
підготовки та розгляду заяви про реєстрацію організації, але не
більше, відповідно, двох місяців. Зарезервована назва вноситься Інформаційним центром до
Журналу зарезервованих назв. У журналі зазначаються: - підстава для резервування; - зарезервована назва; - дата та строк резервування; Про резервування назви Інформаційний центр надає відповідну
довідку заявнику для надання до органу, який реєструє. 3.6. Відомості, зазначені у пункті 3.5. цього Положення, в
день резервування назви організації вносяться до Єдиного реєстру. 3.7. Якщо за даними Єдиного реєстру встановлено, що вже
зареєстровано організацію під такою самою назвою, або на момент
перевірки така назва зарезервована для іншої організації, то заява
про резервування організації не приймається та довідка не
видається. 3.8. За перевірку та резервування назви організації
стягується плата за встановленим тарифом.
3. Прикінцеві положення
3.1. Відомості про організації, зареєстровані до введення в
дію Єдиного реєстру, підлягають обов'язковому внесенню в Єдиний
реєстр Інформаційним центром спільно з органом, який реєструє. 3.2. Організаційні заходи забезпечення захисту від
несанкціонованого доступу до інформації, яка міститься в Єдиному
реєстрі, здійснюється Інформаційним центром.вгору