Про унесення змін до наказу Служби безпеки України від 09.01.2008 N 4
Служба безпеки України; Наказ, Опис від 04.08.2009499
Документ z0794-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2013, підстава - z0258-13

                                                          
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.08.2009 N 499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2009 р.
за N 794/16810
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби
безпеки
N 30 ( z0258-13 ) від 25.01.2013 }

Про унесення змін до наказу
Служби безпеки України від 09.01.2008 N 4

Відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України
( 551-14 ), Указу Президента України від 18.11.96 N 1094
( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та Примірного
положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом
Президента України від 13.02.97 N 134 ( 134/97 ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Служби безпеки України від 09.01.2008 N 4
( z0055-08, za055-08 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки Служби
безпеки України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.01.2008 за N 55/14746, такі зміни: 1) пункт 1 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту: "нагрудний знак "Відзнака Управління внутрішньої безпеки
Служби безпеки України" ( za794-09 ). У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий уважати
відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим; 2) пункт 2 після абзацу двадцять третього доповнити новими
абзацами такого змісту: "Опис нагрудного знака "Відзнака Управління внутрішньої
безпеки Служби безпеки України"; Малюнок нагрудного знака "Відзнака Управління внутрішньої
безпеки Служби безпеки України" ( za794-09 ). У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцять перший
уважати відповідно абзацами двадцять шостим - тридцять третім.
2. Унести до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки
Служби безпеки України, затвердженого наказом Служби безпеки
України від 09.01.2008 N 4 ( z0055-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.01.2008 за N 55/14746, такі зміни: 1) абзац сьомий пункту 1.1 після слів "Почесна відзнака
Антитерористичного центру при Службі безпеки України" доповнити
словами "Відзнака Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки
України"; 2) після пункту 1.12 доповнити Положення ( z0055-08 ) новим
пунктом 1.13 такого змісту: "1.13. Нагрудним знаком "Відзнака Управління внутрішньої
безпеки Служби безпеки України" нагороджуються
співробітники-військовослужбовці і працівники Служби безпеки
України зі стажем служби (роботи) не менше 5 років за визначні
заслуги в справі зміцнення державної безпеки України; за особливі
заслуги у справі забезпечення внутрішньої безпеки в органах і
підрозділах Служби безпеки України; за визначні досягнення в
організації оперативно-службової діяльності при виконанні завдань,
покладених на Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки
України; за значний особистий внесок у підготовці кваліфікованих
кадрів для Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України
та розвиток професійних навиків у діючих співробітників Управління
внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Цим нагрудним знаком також нагороджуються військовослужбовці
(працівники) інших підрозділів Служби безпеки України,
правоохоронних органів, утворених відповідно до закону військових
формувань, інші громадяни України, іноземці та особи без
громадянства за допомогу та сприяння Управлінню внутрішньої
безпеки Служби безпеки України у вирішенні покладених на нього
завдань". У зв'язку з цим пункти 1.13-1.17 уважати відповідно
пунктами 1.14-1.18; 3) пункт 2.2 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом
такого змісту: "нагрудним знаком "Відзнака Управління внутрішньої безпеки
Служби безпеки України" ( za794-09 ) - з керівництвом Управління
внутрішньої безпеки Служби безпеки України". У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим; 4) абзац третій пункту 3.7 після слів "Почесна відзнака
Антитерористичного центру при Службі безпеки України" доповнити
словами "Відзнака Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки
України".
3. Опис нагрудного знака "Відзнака Управління внутрішньої
безпеки Служби безпеки України" та Малюнок нагрудного знака
"Відзнака Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України"
( za794-09 ) додаються.
4. Начальнику Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки
України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації, але не раніше дня офіційного опублікування.
6. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки
України.
Голова В.Наливайченко
ПОГОДЖЕНО:
Керівник Служби державних
нагород та геральдики В.Репринцев

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України
04.08.2009 N 499

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки
Служби безпеки України - нагрудного знака
"Відзнака Управління внутрішньої безпеки
Служби безпеки України"
( za794-09 )

Відомча заохочувальна відзнака Служби безпеки
України - нагрудний знак "Відзнака Управління внутрішньої безпеки
Служби безпеки України" ( za794-09 ) виготовляється з жовтого
металу і має форму рівностороннього хреста синьої емалі з
розбіжними променями, накладеного на вінок лаврового листя із
зображенням мечів між сторонами хреста. У центрі хреста вміщено
круглий медальйон синьої емалі із зображенням грифона, обрамленого
вінком із дубового листя. Медальйон облямовано пояском білої емалі
з написом у верхній частині "Управління внутрішньої безпеки". У
нижній частині медальйона розміщено фігурну стрічку синьої емалі з
написом "Служба безпеки України". Медальйон накладено на
зображення лікторської фасції. Усі зображення і написи рельєфні, жовтого металу. Розмір хреста - 40 х 40 мм. Зворотний бік хреста плоский з вигравіруваним номером
відзнаки та застібкою.
Начальник Управління
внутрішньої безпеки
Служби безпеки України С.Качуровський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України
04.08.2009 N 499

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки - нагрудного знака
"Відзнака Управління внутрішньої безпеки
Служби безпеки України"
( za794-09 )
Начальник Управління
внутрішньої безпеки
Служби безпеки України С.Качуровськийвгору