Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
Національний банк; Постанова, Інструкція, Форма типового документа [...] від 01.06.2011174
Документ z0790-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.02.2015, підстава v0113500-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
01.06.2011 N 174
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2011 р.
за N 790/19528

Про затвердження Інструкції про ведення
касових операцій банками в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 252 ( z0960-11 ) від 26.07.2011 N 465 ( z0020-12 ) від 22.12.2011 N 375 ( z1646-12 ) від 13.09.2012 N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 N 249 ( z0481-14 ) від 30.04.2014 N 113 ( v0113500-15 ) від 19.02.2015 }

Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення організації
касової роботи банками в Україні Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію про ведення касових операцій банками
в Україні (далі - Інструкція), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України
від 14.08.2003 N 337 ( z0768-03 ) "Про затвердження Інструкції про
касові операції в банках України", зареєстровану в Міністерстві
юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089; постанову Правління Національного банку України
від 18.02.2004 N 62 ( z0303-04 ) "Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України",
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.03.2004 за
N 303/8902; пункт 2 постанови Правління Національного банку України
від 21.04.2004 N 173 ( z0609-04 ) "Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.05.2004 за
N 609/9208; постанову Правління Національного банку України
від 15.09.2004 N 440 ( z1228-04 ) "Про поліпшення якості банкнот
гривень, що перебувають в обігу", зареєстровану в Міністерстві
юстиції України 28.09.2004 за N 1228/9827; постанову Правління Національного банку України
від 17.11.2004 N 553 ( z1497-04 ) "Про внесення змін до Інструкції
про касові операції в банках України", зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 25.11.2004 за N 1497/10096; постанову Правління Національного банку України
від 04.12.2004 N 593 ( z1570-04 ) "Про внесення змін до Інструкції
про касові операції в банках України", зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 10.12.2004 за N 1570/10169; підпункт 1.1 пункту 1 постанови Правління Національного банку
України від 14.06.2005 N 211 ( z0704-05 ) "Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів Національного банку України",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.07.2005 за
N 704/10984; постанову Правління Національного банку України
від 11.01.2007 N 2 ( z0065-07 ) "Про затвердження Змін до
Інструкції про касові операції в банках України", зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 26.01.2007 за N 65/13332; постанову Правління Національного банку України
від 02.04.2007 N 111 ( z0334-07 ) "Про внесення змін до Інструкції
про касові операції в банках України", зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 13.04.2007 за N 334/13601.
3. Департаменту готівково-грошового обігу (Кисельов Р.В.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для використання в
роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Кротюка В.Л.
5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування, крім пунктів 4.2 і 4.11 глави 4 розділу II
Інструкції, що набирають чинності через 12 місяців після набрання
чинності цією постановою.
Голова С.Г.Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01.06.2011 N 174
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2011 р.
за N 790/19528

ІНСТРУКЦІЯ
про ведення касових операцій банками в Україні

I. Загальні положення
1. Ця Інструкція розроблена згідно із статтями 7, 33 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), Законами
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), іншими
законами та нормативно-правовими актами Національного банку
України (далі - нормативно-правові акти).
2. Ця Інструкція встановлює порядок і вимоги щодо здійснення
банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у
національній та іноземній валюті, регулює взаємовідносини банків
(філій, відділень) з територіальними управліннями Національного
банку України (далі - територіальні управління), іншими банками
(філіями, відділеннями) та клієнтами з цих питань. { Абзац перший
пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 113 ( v0113500-15 ) від 19.02.2015 } Предметом регулювання цієї Інструкції є такі касові операції: приймання через касу банку готівки національної та іноземної
валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки
інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку
(філії, відділення); видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх
рахунків через касу банку; приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної
та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми
переказу в готівковій формі через операційну касу; отримання банком (філією, відділенням) у територіальному
управлінні підкріплення готівкою та здавання надлишків, у тому
числі пачок банкнот у касетах; вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх
на дослідження; обмін клієнтам не придатних до обігу та вилучених з обігу
банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на
банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на
банкноти (монети) інших номіналів; оброблення готівки; прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних
чеків. { Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 249 ( z0481-14 ) від 30.04.2014 }
3. Вимоги цієї Інструкції щодо оформлення касових документів
та оброблення банкнот (монет), а також порядку здавання та
отримання банками готівки національної валюти в територіальних
управліннях, порядку видачі (приймання) банкнот у касетах
поширюються на Операційний департамент, територіальні управління
та Центральне сховище Національного банку України (далі -
Центральне сховище). { Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 113
( v0113500-15 ) від 19.02.2015 } Вимоги цієї Інструкції в частині здійснення операцій з
переказу готівки в національній валюті, у тому числі із
застосуванням платіжних терміналів та програмно-технічних
комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), та оформлення касових
документів поширюються на небанківські фінансові установи. { Абзац
другий пункту 3 розділу I в редакції Постанов Національного банку
N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013, N 113 ( v0113500-15 ) від
19.02.2015 }
4. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні: автоматична касова машина (далі - АТМ) - машина, що
обслуговує клієнтів в автоматичному або частково автоматичному
режимі. До АТМ належать ПТКС та банкомати, депозитні системи,
пристрої з видачі/приймання готівки та інших цінностей; { Абзац
другий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 } бандероль - паперова стрічка (кільце) з установленими
характеристиками, яка (яке) використовується для пакування
корінців банкнот або пачки (в упаковці Банкнотно-монетного двору); банкноти - паперові грошові знаки; банкноти (монети) з дефектами виробника - банкноти (монети)
національної валюти, що не відповідають затвердженому зразку; відповідальні особи сховища цінностей - посадові особи, на
яких покладено обов'язки щодо зберігання готівки та інших
цінностей у сховищі цінностей; готівка - грошові знаки у вигляді банкнот і монет; депозитна система - система з обладнанням для внесення на
зберігання цінностей до приймального блоку, яка відповідає вимогам
ДСТУ 4012.2; дослідження сумнівних банкнот (монет) національної та
іноземної валюти - аналіз банкнот (монет) з метою перевірки
наявності ознак справжності та платіжності, оцінки їх
відповідності встановленим зразкам; зразок банкноти - контрольний примірник банкноти національної
та іноземної валюти, виготовлений на замовлення банку-емітента, з
повною системою ознак платіжності та захисних елементів, який має
нульову нумерацію і на який за допомогою перфорації або друку
нанесено слово "ЗРАЗОК" будь-якою мовою. Як виняток, зразок
банкноти може бути виготовлений з обігової пронумерованої банкноти
шляхом перфорації слова "ЗРАЗОК"; ідентифікаційний номер індикаторної пломби - унікальна
чисельна, та/або чисельно-літерна, та/або штрихкодова комбінація,
яка використовується для обліку та ідентифікації індикаторних
пломб; індикаторна пломба - пристрій разового використання, який
забезпечує опломбування і контроль за захищеністю об'єкта шляхом
індикації несанкціонованого доступу та обліковування і відповідає
вимогам ДСТУ 4551; каса банку - сукупність операційних кас банку, його філій,
відділень, пунктів обміну іноземної валюти, а також ПТКС та
банкоматів; { Абзац тринадцятий пункту 4 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45
( z0398-13 ) від 18.02.2013 } касове обслуговування - надання послуг з приймання, видачі та
обміну готівки; касовий документ - документ, який оформляється для здійснення
касової операції; касові операції - операції з видачі готівки, її приймання,
обміну не придатних до обігу банкнот (монет) та виведених з обігу
на придатні до обігу банкноти (монети), банкнот на монети, монет
на банкноти, банкнот (монет) одного номіналу на банкноти (монети)
іншого номіналу, вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет),
валютно-обмінні операції та операції з банківськими металами, а
також операції з приймання на інкасо банкнот іноземної валюти та
чеків в іноземній валюті, інших цінностей, які обліковуються на
позабалансових рахунках; { Пункт 4 розділу I доповнено новим
абзацом шістнадцятим згідно з Постановою Національного банку N 113
( v0113500-15 ) від 19.02.2015 } корінець банкнот - 100 (сто) банкнот одного номіналу, які
упаковані бандероллю; критерії оцінки якості сортування банкнот - стандарти з
питань придатності банкнот до обігу, що застосовуються під час
налаштування обладнання для автоматизованого оброблення банкнот; монети - металеві грошові знаки різного номіналу; надлишки банкнот (монет) - кількість (сума) зайвих банкнот
(монет) щодо кількості (суми), що зазначена на упаковці банкнот чи
монет або в касовому документі; невідсортовані банкноти - банкноти гривні одного номіналу та
зразка, які попередньо не сортувалися на придатні до обігу та
зношені, за винятком значно зношених банкнот; недостача банкнот (монет) - кількість (сума) банкнот (монет),
яких не вистачає, щодо кількості (суми), яка зазначена на упаковці
банкнот чи монет або в касовому документі; неповний корінець банкнот - менше 100 (ста) банкнот одного
номіналу, які упаковані бандероллю; номінал банкнот (монет) - вартість, що зазначена на банкнотах
(монетах); обігові монети - монети національної валюти номіналом від
1 гривні, що виконують функцію законного платіжного засобу; обладнання для автоматизованого оброблення банкнот -
обладнання для роботи з готівкою, яке незалежно від кількості
виконуваних функцій забезпечує в автоматичному режимі (без
втручання оператора) перераховування банкнот, ідентифікацію
захисних ознак банкнот, установлених у цій Інструкції, та фізичне
відокремлення (сортування) банкнот на придатні до обігу, не
придатні до обігу, сумнівні банкноти; оброблення готівки - комплекс операцій, що включає визначення
справжності та платіжності банкнот (монет), сортування,
перераховування, формування та пакування відповідно до вимог
нормативно-правових актів; операційна каса - касовий вузол банку (філії, відділення), у
якому здійснюються касові операції; пачка банкнот - 1 000 банкнот одного номіналу і зразка, що
складається з 10 корінців банкнот по 100 банкнот (менше
10 корінців - неповна пачка); післяопераційний час - частина робочого дня банку (філії,
відділення) після закінчення операційного часу, уключаючи роботу у
вихідні та святкові дні, протягом якої здійснюються касові
операції з їх відображенням у бухгалтерському обліку не пізніше
наступного операційного дня; пред'явник банкнот (монет) - фізична або юридична особа, яка
пред'явила на дослідження сумнівні банкноти (монети); розмінні монети - монети національної валюти номіналом
1 коп., 2 коп., 5 коп., 10 коп., 25 коп. та 50 коп., які
виконують функції розміну банкнот і обігових монет та законного
платіжного засобу; сумнівні банкноти (монети) - банкноти (монети), справжність
або платіжність яких викликає сумнів, а також ті, що мають ознаки
підроблення, до проведення їх дослідження та складання експертом
(фахівцем) Національного банку України відповідного акта; { Абзац
тридцять третій пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 113 ( v0113500-15 ) від
19.02.2015 } сховище цінностей - спеціально обладнане приміщення банку
(філії, відділення), сейф, депозитна система та АТМ-сейфи, що
використовуються для зберігання готівки та інших цінностей,
технічний стан яких відповідає нормативно-правовим актам; технічні засоби для роботи з готівкою - машини, пристрої,
прилади для оброблення банкнот (монет), за допомогою яких
виконуються кілька або окремі операції з перераховування банкнот
(монет), контролю захисних ознак банкнот (монет), обандеролювання
корінців банкнот, упаковування банкнот (монет); цінності - готівка національної та іноземної валюти, сумнівні
(уключаючи підроблені) банкноти, зразки банкнот, пам'ятні та
інвестиційні монети, сувенірна продукція, банківські метали,
дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, цінні папери та інші
цінності, які мають вартість. Інші терміни вживаються в значеннях, визначених законами
України та нормативно-правовими актами.
5. Банк (філія, відділення) зобов'язаний: здійснювати касове обслуговування клієнтів на підставі
договірних відносин через касу банку; { Абзац другий пункту 5
розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 } забезпечувати оброблення готівки в операційній касі; забезпечувати контроль за платіжністю і справжністю банкнот
(монет) під час приймання та оброблення готівки з використанням
відповідного обладнання (приладів); визначати платіжність банкнот (монет) відповідно до вимог
нормативно-правових актів та з використанням довідкової
інформації, що надається Національним банком України (далі -
Національний банк), банками-емітентами або іншими уповноваженими
установами; здійснювати операції лише з тими видами і номіналами банкнот
іноземної валюти, які перебувають в обігу в країнах-емітентах або
підлягають обміну в порядку, установленому банком-емітентом.
6. Банк (філія, відділення) організовує роботу операційної
каси з касового обслуговування клієнтів протягом операційного часу
та в післяопераційний час відповідно до внутрішніх положень
(інструкцій) банку. За рішенням керівника банку в операційній касі застосовується
АТМ. Робоче місце з приймання готівки має бути обладнане таким
чином, щоб клієнт міг спостерігати за розкриттям пачок/мішечків та
перерахуванням готівки. { Абзац третій пункту 6 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45
( z0398-13 ) від 18.02.2013 } Банк (філія, відділення) зобов'язаний протягом операційного
часу (у післяопераційний час) без будь-яких обмежень безкоштовно
обмінювати фізичним та юридичним особам вилучені з обігу, не
придатні до обігу, платіжні банкноти та монети національної валюти
на придатні. Банк (філія, відділення) зобов'язаний також
здійснювати на вимогу клієнта обмін банкнот на монети, монет на
банкноти, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети)
інших номіналів. Такий обмін, якщо справжність та платіжність
банкнот (монет) не викликає сумніву, банк (філія, відділення)
здійснює безпосередньо під час приймання готівки без відображення
в бухгалтерському обліку.
7. Банк здійснює видачу готівки під звіт відповідно до вимог
нормативно-правових актів. Звітування за одержання під звіт готівки здійснюється
відповідно до законодавства України. { Пункт 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку N 113
( v0113500-15 ) від 19.02.2015 }
8. Банк під час здійснення касових операцій має
забезпечувати: визначення справжності та платіжності банкнот (монет)
національної та іноземної валюти; обов'язкове приймання банкнот і монет на вимогу клієнта, у
тому числі таких, що вилучаються з обігу Національним банком; своєчасне повне оприбутковування готівки національної та
іноземної валюти, що надійшла до каси банку, та її зарахування на
зазначені клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-правових
актів; своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (монет)
національної та іноземної валюти, у тому числі під час здійснення
сплати платежів; документальне оформлення руху готівки національної та
іноземної валюти в касі банку; своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському
обліку; належний внутрішній контроль за касовими операціями; здавання готівки національної валюти до територіальних
управлінь відповідно до встановлених відповідним договором умов з
дотриманням вимог цієї Інструкції; { Абзац дев'ятий пункту 8
розділу I в редакції Постанови Національного банку N 45
( z0398-13 ) від 18.02.2013 } створення належних та безпечних умов роботи з готівкою та її
зберігання; { Абзац десятий пункту 8 розділу I в редакції
Постанови Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 } задоволення потреб своїх клієнтів у готівці насамперед за
рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній
мережі, а в разі її недостатності - отримання підкріплення
готівкою в територіальному управлінні, придбання її в інших
банках; { Абзац одинадцятий пункту 8 розділу I в редакції
Постанови Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 } систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в
національній та іноземній валюті; ідентифікацію клієнтів відповідно до вимог законодавства
України.
9. Банк на підставі цієї Інструкції та з урахуванням переліку
касових операцій зобов'язаний розробити і затвердити внутрішні
положення (інструкції) про організацію роботи щодо здійснення
касових операцій, у яких слід визначити порядок: роботи операційної каси в операційний та в післяопераційний
час; приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей в
операційній касі, у тому числі із застосуванням АТМ; внутрішнього переміщення готівки і цінностей між працівниками
банку (філії, відділення); роботи каси перерахування; зведення залишків готівки в операційній касі; підкріплення готівкою власних філій (відділень) і приймання
від них готівки; роботи із застосуванням електронних платіжних засобів через
операційну касу; { Абзац восьмий пункту 9 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45
( z0398-13 ) від 18.02.2013 } роботи з банкоматами, платіжними терміналами, ПТКС та іншими
платіжними пристроями (далі - платіжні пристрої); { Абзац дев'ятий
пункту 9 розділу I в редакції Постанов Національного банку N 45
( z0398-13 ) від 18.02.2013, N 113 ( v0113500-15 ) від
19.02.2015 } контролю за касовими операціями; організації роботи відповідальних осіб сховища цінностей (їх
кількість та посади); надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів банку
(філій, відділень) в індивідуальних сейфах, приймання від клієнтів
цінностей на відповідальне зберігання; відкривання і закривання сховищ цінностей; роботи депозитної системи, здавання під охорону та прийняття
з-під охорони сховищ цінностей і депозитних систем, а також
зберігання ключів (дублікатів ключів) до них та здійснення ревізії
цінностей; урегулювання спорів між банком (філією, відділенням) і
клієнтом з питань касового обслуговування, у тому числі через
платіжні пристрої. { Абзац п'ятнадцятий пункту 9 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45
( z0398-13 ) від 18.02.2013 } Банк (філія, відділення) зобов'язаний за зверненням клієнта
врегулювати відповідно до законодавства України спірні питання,
які виникають та/або пов'язані з касовими операціями, у тому числі
здійсненими через платіжні пристрої. { Пункт 9 розділу I доповнено
новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 45
( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
10. Банк (філія, відділення) зобов'язаний зберігати готівку
та цінності у власних сховищах цінностей.
11. Банк (філія, відділення) встановлює платіжні пристрої як
у приміщенні банку (філії, відділення), так і за його межами на
території адміністративно-територіальних одиниць України. { Пункт 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
12. Банк (філія, відділення) допускає до роботи з готівкою та
цінностями працівників, які склали залік щодо знання вимог цієї
Інструкції, нормативно-правового акта щодо визначення ознак
справжності і платіжності банкнот (монет) національної та
іноземної валюти та внутрішніх положень про організацію роботи
щодо здійснення касових операцій (змін до них) у межах тих питань,
що належать до їх функціональних обов'язків. Банку (філії, відділенню) забороняється допускати до касової
роботи неповнолітніх осіб. Про складання працівником заліку банк (філія) оформлює
відповідний протокол, який зберігається в особовій справі
працівника.
13. Банк наказом призначає відповідальних осіб сховища
цінностей (у складі не менше двох осіб), на яких покладаються
обов'язки щодо зберігання цінностей у сховищі цінностей. Стаж
роботи у банківській системі працівників, які входять до складу
відповідальних осіб сховища цінностей банку або філії, становить
не менше ніж один рік, а відділень банку - не менше ніж шість
місяців. { Пункт 13 розділу I в редакції Постанови Національного банку
N 113 ( v0113500-15 ) від 19.02.2015 }
14. Керівник банку (філії, відділення), а також відповідальні
особи в разі незабезпечення схоронності цінностей в касі банку
несуть відповідальність згідно із законами України.
II. Порядок забезпечення банків готівкою
1. Порядок здавання та отримання банками підкріплень
готівкою національної валюти через
територіальні управління
1.1. Територіальні управління здійснюють підкріплення банків
(філій) готівкою національної валюти, приймання від них придатних
та не придатних до обігу банкнот (монет) на підставі укладених
договорів про касове обслуговування, якими має визначатися порядок
отримання підкріплень готівкою та здавання готівки з урахуванням
технічних можливостей.
1.2. У разі потреби касового обслуговування територіальним
управлінням відділення банку, яке не має самостійного балансу,
територіальне управління, яке здійснюватиме касове обслуговування
такого відділення, і банк (філія), на балансі якого (якої)
обліковується відділення, укладають договір про касове
обслуговування з урахуванням технічних можливостей. Касове обслуговування відділення, яке розташоване за межами
області (регіону), де розміщений банк (філія), на балансі якого
(якої) воно обліковується, може здійснювати територіальне
управління за місцезнаходженням цього відділення.
1.3. Банк (філія), на балансі якого (якої) обліковується
відділення, подає територіальному управлінню два примірники картки
зі зразками підписів та відбитка печатки, затверджені керівником і
головним бухгалтером, за формою, установленою нормативно-правовими
актами з питань міжбанківських розрахунків. У картці містяться
зразки підписів осіб (не менше двох) цього відділення, які
відповідають за схоронність цінностей, а також відбиток печатки
відділення. Один примірник картки передається до служби
перевезення цінностей та організації інкасації територіального
управління для користування під час доставки підкріплень готівкою,
другий - відділу готівкового обігу і касових операцій. У разі
зміни посадових осіб, які відповідають за схоронність цінностей,
або печатки відділення банк (філія), на балансі якого (якої) воно
обліковується, у тижневий строк подає нові відповідно оформлені
картки із зразками підписів та відбитка печатки.
1.4. Банк (філія) для підкріплення готівкою та здавання
готівки (придатної та не придатної до обігу) завчасно надсилає
засобами програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок
банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не
придатних до обігу банкнот і монет" до територіальних управлінь
відповідні заявки за підписом уповноваженої особи банку (філії) з
розподілом сум у розрізі номіналів (для здавання - з орієнтовним
визначенням загальної суми та розподілом її за номіналами).
Територіальне управління обумовлює за погодженням з банком
(філією) форму, строк і час подання заявок в договорі про касове
обслуговування, у якому, зокрема, мають передбачатися можливість
та порядок коригування банком (філією) заявок, надання банком
(філією) до територіального управління повідомлень про відмову
щодо підкріплення та/або здавання надлишків готівки. Банк (філія) зазначає в заявках на підкріплення та здавання
готівки кількість касет, необхідних для перевезення банкнот.
1.5. Територіальне управління розглядає заявки на
підкріплення банків (філій, відділень) готівкою, здійснює аналіз
структури банкнот і монет в обігу, насиченості обігу банкнотами та
монетами всіх номіналів, розмінності банкнот і монет, що
перебувають в обігу, і, ураховуючи фактичну наявність банкнот і
монет у запасах готівки територіального управління, визначає
остаточні обсяги підкріплень готівкою.
1.6. Територіальне управління здійснює видачу банкам (філіям,
відділенням) підкріплень готівкою з оборотних кас за умови
надходження до територіального управління відповідних сум із
кореспондентських рахунків банків (філій).
1.7. Банк (філія, відділення) отримує в територіальному
управлінні підкріплення готівкою лише в упаковці територіальних
управлінь, Центрального сховища та Банкнотно-монетного двору.
1.8. Банк (філія, відділення) отримує готівку через
уповноважених осіб безпосередньо з видаткової каси територіального
управління за видатковим касовим ордером на підставі довіреності,
форма якої передбачена законодавством України. Інкасатори отримують у територіальному управлінні
підкріплення готівкою через приміщення для приймання-передавання
готівки відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань
перевезення валютних цінностей.
1.9. Перерахування коштів територіальному управлінню за
готівку, яку отримує відділення, що не має окремого балансу,
здійснює банк (філія), на балансі якого (якої) обліковується це
відділення. Надання підтвердження територіальному управлінню про
отримання готівки здійснює банк (філія), на балансі якого (якої)
обліковується це відділення, у день отримання готівки в разі
доставки готівки підрозділом перевезення цінностей та організації
інкасації територіального управління.
1.10. Банк (філія, відділення) складає у разі виявлення під
час перерахування готівки касового прорахунку або сумнівних чи
неплатіжних банкнот (монет) акт про розбіжності (додаток 1). Національний банк приймає до розгляду акти про розбіжності,
затверджені керівником банку (філії), у разі встановлення
недостачі банкнот (монет) в упаковці територіального управління,
Центрального сховища та Банкнотно-монетного двору від тих банків
(філій, відділень), яким було видано безпосередньо підкріплення
готівкою через інкасаторів. До примірника акта про розбіжності, який надсилається до
Національного банку, банк (філія, відділення) додає: для банкнот -
бандеролі від усіх корінців та упаковку пачки, розрізані зі
збереженням їх первинних розмірів, для монет - обв'язку з пломбою,
поліетиленову упаковку та ярлик (етикетку) від упаковки з
монетами. Національний банк не приймає від банків (філій, відділень)
претензій щодо недостачі банкнот (монет), якщо уповноважена особа
банку (філії, відділення) не перерахувала готівку, не відходячи
від видаткової каси територіального управління або у відведеному
для цього приміщенні під наглядом призначеного працівника. Банк (філія) перераховує суму надлишку, виявлену в упаковці
територіального управління, Центрального сховища,
Банкнотно-монетного двору, на підставі акта про розбіжності до
територіального управління, в якому була отримана готівка.
1.11. Територіальні управління надсилають акти про
розбіжності, складені територіальними управліннями, Центральним
сховищем у зв'язку з виявленими під час перерахування готівки в
упаковці банків (філій, відділень) недостачами (неплатіжні,
підроблені, навмисно пошкоджені з метою вчинення кримінального
правопорушення, пошкоджені під час надзвичайного режиму) банкнот
(монет), банкам (філіям), у пачках (мішечках) яких виявлено
недостачі, разом з пакувальним матеріалом (накладка, бандероль з
усіх корінців та упаковка пачки, ярлик і пломба від мішечка) для
відшкодування протягом трьох робочих днів з дня отримання акта.
{ Абзац перший пункту 1.11 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 113
( v0113500-15 ) від 19.02.2015 } Територіальне управління на підставі звіту про розбіжності,
сформованого за допомогою автоматизованої системи оброблення
банкнот (BPS-200, BPS-1000 або BPS-3000), складає акт про
розбіжності, один примірник якого надсилає до банку (філії). До
одного примірника акта про розбіжності, який складений на підставі
звіту про розбіжності автоматизованої системи BPS-200 або
BPS-1000, додаються накладка, одна бандероль з корінця та
упаковка пачки. До одного примірника акта про розбіжності, який
складений на підставі звіту про розбіжності автоматизованої
системи BPS-3000, додається бандероль з корінця, у якому виявлено
розбіжності. Банк (філія) самостійно визначає джерела відшкодування сум
недостач. Сума надлишку, установленого територіальним управлінням,
Центральним сховищем під час перерахування готівки в упаковці
банку (філії, відділення), оформляється актом про розбіжності і
зараховується на кореспондентський рахунок відповідного банку
(філії). Акт про розбіжності разом з пакувальним матеріалом
надсилається банку (філії).
1.12. Банк (філія, відділення) зобов'язаний здійснювати
вивезення готівки, у тому числі не придатної до обігу, до
територіального управління лише в упаковці свого банку (філії,
відділення).
1.13. Банк (філія, відділення) здає готівку (у тому числі не
придатну до обігу) через уповноважених осіб до прибуткової каси
територіального управління, а через інкасаторів - до приміщення
для приймання-передавання готівки. Банк (філія, відділення) здає
банкноти повними пачками, а банкноти номіналами 100, 200 та
500 грн. і неповними пачками (по одній за кожним номіналом і
зразком) без поаркушного перерахування. Банк (філія, відділення)
здає значно зношені банкноти, банкноти, що вилучаються з обігу, та
банкноти з дефектом виробника як повними, так і неповними пачками
(по одній за кожним номіналом і зразком) та через прибуткову касу
неповними корінцями з поаркушним перерахуванням. Банк (філія, відділення) здає до територіального управління
пачки банкнот з корінців, сформованих тільки одним касиром за
однією датою. Банк (філія, відділення) здає монети повними мішечками, а
зношені та з дефектами виробника - неповними.
1.14. Територіальне управління має право під час укладання
договорів про касове обслуговування передбачати приймання від
банків (філій, відділень) пачок невідсортованих банкнот гривень
для оброблення на автоматизованих системах оброблення банкнот.
1.15 Операції з банкнотами, пошкодженими у спосіб, що
використовувався банками і територіальними управліннями в період
роботи в надзвичайному режимі, виконуються банками і
територіальними управліннями відповідно до вимог
нормативно-правових актів Національного банку України з питань
організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі. { Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою
Національного банку N 113 ( v0113500-15 ) від 19.02.2015 }
2. Забезпечення банків (філій, відділень)
зразками банкнот національної валюти
та їх зберігання
2.1. Банк (філія) отримує від територіального управління
зразки банкнот національної валюти, а відповідні плакати та
буклети банк (філія) отримує під час уведення в обіг банкнот
нового дизайну. { Абзац перший пункту 2.1 глави 2 розділу II в
редакції Постанови Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від
18.02.2013 } Для інформування клієнтів щодо зразків банкнот банк (філія)
використовує плакати та буклети, що розміщуються в операційній
касі на видному місці. Банк (філія) для виготовлення плакатів і
буклетів використовує електронну версію плакатів та буклетів з
описами банкнот національної валюти, яка розміщена на сторінках
Офіційного інтернет-представництва Національного банку. { Абзац
другий пункту 2.1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно
з Постановою Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від
18.02.2013 }
2.2. Зразки банкнот банк (філія) обліковує на відповідному
позабалансовому рахунку за номінальною вартістю і має
забезпечувати їх зберігання у сховищі цінностей.
2.3. Банк (філія) надає територіальному управлінню під час
отримання зразків банкнот національної валюти зобов'язання
(додаток 2) щодо забезпечення ним схоронності, непошкодженості
(виключаючи їх наклеювання) та використання зразків банкнот за
призначенням і повернення їх на першу вимогу територіальному
управлінню. Зобов'язання оформляється у двох примірниках, які
засвідчуються підписами керівника банку (філії). У разі повернення
банком (філією) зразків банкнот до територіального управління це
зобов'язання територіальне управління повертає банку (філії), а в
разі повернення частини зразків банкнот оформляється нове
зобов'язання на кількість і суму зразків банкнот, що залишаються в
банку (філії).
2.4. У разі виявлення пошкодження або недостачі зразків
банкнот банк (філія) сплачує територіальному управлінню
відшкодування у сумі, що дорівнює номіналу зразка банкноти.
2.5. Банк (філія), на балансі якого (якої) обліковуються
відділення, або територіальне управління, з яким укладено договір
про касове обслуговування відділення, забезпечує відділення
зразками банкнот. Для отримання зразків банкнот із територіального
управління відділення оформляє відповідне зобов'язання, що
засвідчується підписами працівників, які відповідають за
схоронність цінностей. Банк (філія), а також територіальне управління, яке
безпосередньо видало відділенню зразки банкнот, контролюють
забезпечення відділенням схоронності зразків банкнот, їх
непошкодженість та використання за призначенням.
2.6. У разі реорганізації філії (відділення) з
правонаступництвом зразки банкнот залишаються у відділенні (філії)
з обов'язковим переоформленням зобов'язання у відповідному
територіальному управлінні.
2.7. У разі ліквідації відділення банку зразки банкнот
національної валюти повертаються банку (філії) або територіальному
управлінню, який їх надав. У разі ліквідації банку (філії) зразки
банкнот національної валюти повертаються територіальному
управлінню, яке їх надало. Територіальні управління в разі накопичення непошкоджених
зразків банкнот національної валюти, що не затребувані банками
(філіями) для використання в роботі, передають їх до Центрального
сховища. { Пункт 2.7 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 113 ( v0113500-15 ) від
19.02.2015 } { Пункт 2.7 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного
банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
2.8. Банк (філія, відділення) повертає пошкоджені зразки
банкнот до територіального управління, а територіальне управління
відправляє їх до Центрального сховища для утилізації.
2.9. Відділення використовує у своїй роботі
нормативно-правові акти, електронні версії плакатів і буклетів з
описами банкнот національної валюти, які розміщені на сторінках
Офіційного інтернет-представництва Національного банку, іншу
довідникову літературу, що має опис певних ознак платіжності та
захисних елементів, що властиві цим банкнотам, якщо банк (філія),
на балансі якого (якої) обліковується відділення, або
територіальне управління, з яким укладено договір про касове
обслуговування відділення, не має змоги забезпечити зразками
банкнот, що введені в обіг у попередні роки. { Главу 2 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою
Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
3. Порядок передавання готівки банками
своїм філіям (відділенням), а також іншим банкам
3.1. Банк (філія) має право самостійно передавати готівку
своїм філіям (банку), відділенням або іншим банкам (філіям,
відділенням) незалежно від їх місця розташування на території
України.
3.2. Передавання готівки між банками (філіями) здійснюється
на підставі укладених між ними договорів, у яких визначається
відповідальність за виявлення недостач (неплатіжних, підроблених)
банкнот (монет).
3.3. Банк (філія, відділення) видає готівку банку-отримувачу
за прибутково-видатковим касовим ордером та довіреністю (через
уповноважену особу) або за описом цінностей у національній валюті
України, що перевозяться (далі - опис цінностей),
прибутково-видатковим касовим ордером та дорученням на перевезення
валютних цінностей (через інкасаторів).
3.4. Відділення банків, які не мають самостійного балансу,
мають право передавати готівку філіям та відділенням свого банку,
іншим банкам, їх філіям (відділенням) тільки з дозволу банку
(філії), на балансі якого (якої) вони обліковуються. Договори про передавання відділеннями готівки укладаються між
банками в порядку, передбаченому законодавством України. { Абзац
другий пункту 3.4 глави 3 розділу II в редакції Постанови
Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 } Розрахунки за готівку тих відділень, які не мають
самостійного балансу, здійснюють банки (філії), на балансі яких
вони обліковуються.
3.5. У разі передавання банком (філією) готівки національної
валюти своїм філіям та іншим банкам (філіям, відділенням)
незалежно від їх місцезнаходження не пізніше наступного робочого
дня надсилається повідомлення про передавання готівки як банком
(філією), що передає готівку, так і банком (філією), що її
одержує, відповідному територіальному управлінню засобами
програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на
підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до
обігу банкнот і монет" або, як виняток, засобами електронного
зв'язку за погодженням із територіальним управлінням. У повідомленні про передавання готівки на кожний окремий опис
мають зазначатися: у разі передавання готівки - найменування банку (філії,
відділення), що передав готівку, дата видачі готівки, сума готівки
та найменування банку-отримувача (філії, відділення); у разі отримання готівки - найменування банку (філії,
відділення), що одержав готівку, дата видачі готівки, дата
отримання готівки, сума готівки та найменування банку-відправника
(філії, відділення). { Пункт 3.5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013; в
редакції Постанови Національного банку N 113 ( v0113500-15 ) від
19.02.2015 }
3.6. Готівка та інші цінності, що передаються відокремленому
підрозділу банку в разі перетворення філії на відділення чи зміни
підпорядкованості (у тому числі в разі переведення на єдиний
баланс) такого відокремленого підрозділу, можуть не переміщуватися
до інших підрозділів банку чи до інших банків за умови подання
банком до територіального управління за місцезнаходженням
відокремленого підрозділу повідомлення щодо здійснення самої
операції, дати та її суми, а також письмового підтвердження
забезпечення банком умов схоронності готівкових коштів та інших
цінностей під час проведення зазначених змін. Відображення в бухгалтерському обліку та відомості обліку
касових оборотів за символами статистичних звітів форм N 747 "Звіт
про касові обороти банку (декадна)" та N 748 "Звіт про касові
обороти банку (місячна) та пояснення щодо заповнення форм N 747 та
748" додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що
подається до Національного банку України, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року
N 124 ( z0353-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
07 травня 2003 року за N 353/7674, операцій з передавання готівки
та інших цінностей під час реорганізації чи зміни
підпорядкованості відокремленого підрозділу банку без переміщення
готівки відбувається в день унесення відповідних змін до Довідника
банків України. { Главу 3 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою
Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
4. Вимоги щодо порядку оброблення
банкнот (монет) національної валюти
4.1. Банк (філія, відділення) здійснює оброблення банкнот і
монет ручним способом з використанням технічних засобів для роботи
з готівкою або автоматизованим способом з використанням обладнання
для автоматизованого оброблення банкнот і має право повторно
випускати банкноти в обіг, якщо вони перевірені на відповідність
захисним ознакам, що властиві цим банкнотам, та визначені як
придатні до обігу відповідно до встановлених критеріїв якості. Оброблення банкнот, які за критеріями якості належать до
категорії значно зношених банкнот, здійснюється виключно ручним
способом з використанням приладів (детекторів) для контролю за
справжністю банкнот, що забезпечують збільшення зображень,
візуалізацію ультрафіолетового та інфрачервоного захисту та
магнітний контроль. { Пункт 4.1 глави 4 розділу II доповнено новим
абзацом другим згідно з Постановою Національного банку N 113
( v0113500-15 ) від 19.02.2015 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »