Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення [...]
Держкомстат України; Наказ, Інструкція від 05.11.1998377
Документ z0788-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2016, підстава z1084-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 377 від 05.11.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 грудня 1998 р.
за N 788/3228
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби
статистики
N 190 ( z1084-15 ) від 19.08.2015 }
Про затвердження форм державної статистичної звітності
з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення
державної статистичної звітності з кількісного обліку
земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)
{ Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Держкомстату
N 420 ( z0910-01 ) від 16.10.2001 }

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію, починаючи зі звіту за 1998 рік: 1.1. Форми державної статистичної звітності, що додаються: N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за
власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами
економічної діяльності" (річна) ( za788-98 ); N 6а-зем "Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх
за власниками землі, землекористувачами та угіддями" (річна)
( za788-98 ); N 6б-зем "Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх
за власниками землі, землекористувачами та угіддями" (річна)
( za788-98 ); N 2-зем "Звіт про землі, які перебувають у власності й
користуванні" (піврічна) ( za788-98 ). 1.2. Інструкцію з заповнення державної статистичної звітності
з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем,
2-зем), що додається.
2. Державному комітету України по земельних ресурсах
забезпечити методологічне керівництво збором та розробкою
державної статистичної звітності та її класифікуванням відповідно
до зазначених форм.
3. Скасувати наказ Мінстату України від 07.12.93 N 273
( v0273207-93 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності по земельних ресурсах".
Голова Комітету О.Г.Осауленко
Затверджено
Наказ Державного комітету
статистики України 05.11.98
N 377
Інструкція
з заповнення державної статистичної звітності з
кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем,
6б-зем, 2-зем)
I. Загальні положення
Інструкція розроблена відповідно до Положення про порядок
ведення державного земельного кадастру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12.01.93 N 15 ( 15-93-п ) "Про
порядок ведення державного земельного кадастру", в частині
кількісного обліку земель. В основу класифікації земель покладені
Стандартна статистична класифікація землекористування ЄЕК,
розроблена Статистичною комісією та Європейською економічною
комісією ООН, та Класифікація видів економічної діяльності
ДК 009-96, затверджена і введена в дію наказом Держстандарту
України від 22 жовтня 1996 р. N 441 ( v0441217-96 ). У звітах вказують площі земель, що перебувають у власності,
постійному і тимчасовому користуванні юридичних та фізичних осіб,
за винятком тих площ земель, які надані в тимчасове користування
іншим власникам землі і землекористувачам із земель, що
перебувають у власності або в постійному користуванні цих
юридичних і фізичних осіб. У звітах вказують площі земель і розподіл їх за власниками
землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної
діяльності в межах територій, які входять до
адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі окремо - в
межах населених пунктів, зрошувані та осушені землі, розподіл
земель за формами власності.
II. Форма N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл
їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями
та видами економічної діяльності"
Звіт за формою N 6-зем складається за станом на 1 січня
кожного року і включає два розділи: землі, які входять до
адміністративно-територіальних одиниць (розділ перший), у тому
числі в межах населених пунктів (розділ другий). У першому розділі форми N 6-зем розподіл за рядками є таким: У рядку 01 ураховуються дані про сільськогосподарські
підприємства (всього земель у власності і користуванні), які
складаються із суми даних рядків 02, 09 і 16. У рядку 02 ураховуються дані про недержавні
сільськогосподарські підприємства - всього, які складаються із
суми даних рядків 04-08. У тому числі резервний фонд ураховується у рядку 03, в якому
зазначаються дані про площі земель резервного фонду, надані
роздержавленим сільськогосподарським підприємствам у постійне
користування. У рядку 04 ураховуються дані про колективні
сільськогосподарські підприємства, які є добровільними
об'єднаннями громадян як самостійні підприємства для спільного
виробництва сільськогосподарської продукції та товарів і діють на
засадах підприємництва та самоврядування. До числа цих підприємств
потрібно також включати селянські спілки, агрофірми, колективні
асоціації та інші колективні сільськогосподарські підприємства -
лише за наявності статутів, які приведені у відповідність до
Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"
( 2114-12 ) і зареєстровані в установленому порядку. Крім того, до
цієї категорії землекористувачів потрібно зараховувати колгоспи. У рядку 05 ураховуються дані про сільськогосподарські
кооперативи, до яких потрібно включати добровільні об'єднання
фізичних і юридичних осіб в іншу юридичну особу на засадах
членства, об'єднання пайових внесків, участі у спільній
сільськогосподарській виробничій діяльності та обслуговування
членів кооперативу і лише за наявності статутів, які приведені у
відповідність до Законів України "Про сільськогосподарську
кооперацію" ( 469/97-ВР ) та "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ). У рядку 06 ураховуються дані про сільськогосподарські
товариства: підприємства, створені на засадах угоди юридичних осіб
і громадян шляхом об'єднання їхнього майна та підприємницької
діяльності з метою одержання прибутку. До числа цих товариств
потрібно відносити: сільськогосподарські акціонерні товариства,
сільськогосподарські товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю, сільськогосподарські повні та командитні
товариства - лише за наявності статутів, які приведені у
відповідність до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) і зареєстровані в установленому порядку. У рядку 07 ураховуються дані про підсобні сільські
господарства недержавних підприємств, установ та організацій:
недержавні підсобні сільські господарства підприємств, установ та
організацій, а також підсобні господарства релігійних організацій. У рядку 08 ураховуються дані про інші недержавні
сільськогосподарські підприємства, які не можна врахувати в рядках
04-07. У рядку 09 ураховуються дані про державні
сільськогосподарські підприємства - всього, які складаються із
суми даних, урахованих в рядках 10, 12, 13, 15. У рядку 10 ураховуються дані про радгоспи всіх систем, до
яких потрібно включати радгоспи, радгоспи-заводи,
радгоспи-технікуми, кінні заводи, військові радгоспи,
елітно-насіннєві радгоспи, птахорадгоспи. У тому числі - у рядку 11 - дані про радгоспи оборони, до
яких потрібно включати військові радгоспи Збройних сил України та
інших військових формувань. У рядку 12 ураховуються дані про сільськогосподарські
науково-дослідні установи і навчальні заклади, а саме:
сільськогосподарські науково-дослідні установи,
навчально-дослідні, дослідно-виробничі та інші
сільськогосподарські підприємства вищих та середніх спеціальних
навчальних закладів сільськогосподарського профілю, включно з
професійно-технічними училищами. У рядку 13 ураховуються дані про підсобні сільські
господарства державних підприємств, установ, організацій, а саме:
підсобні господарства промислових підприємств, військових частин,
лікарень, санаторіїв, інших державних установ та організацій, а
також - виправно-трудових установ МВС України, які мають підсобні
господарства сільськогосподарського профілю. У тому числі - у рядку 14 - дані про військові частини,
підприємства, установи, організації: підсобні господарства
Збройних сил України та інших військових формувань, включаючи
виправно-трудові установи МВС України сільськогосподарського
профілю. У рядку 15 ураховуються дані про інші державні
сільськогосподарські підприємства, а саме: дослідні господарства
машиновипробувальних станцій, державні сортовипробувальні станції
та сортодільниці, міжрайонні і районні коконосушарні,
інкубаторно-птахівничі станції, держплемстанції, іподроми,
рибницькі та інші державні сільськогосподарські підприємства. У рядку 16 ураховуються дані про міжгосподарські
підприємства, які створені колективними сільськогосподарськими
господарствами, радгоспами і іншими державними, кооперативними і
громадськими підприємствами і організаціями шляхом добровільного
об'єднання частини своїх фінансових, матеріально-технічних і
трудових ресурсів. Дані про громадян, яким надано землі у власність і
користування (рядки 18+19+21+22+23+27+31+35+39+40), ураховуються у
рядку 17. У рядку 18 ураховуються дані про селянські (фермерські)
господарства; до них потрібно включати господарства, які є формою
підприємництва тих громадян України, які виявили бажання виробляти
товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та
реалізацією і створені відповідно до Закону України "Про селянське
(фермерське) господарство" ( 2009-12 ). Дані про ділянки для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва враховуються у рядку 19, а саме: ділянки для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва на земельних частках
(паях), переданих громадянам в натурі, та на інших землях,
придбаних чи отриманих у користування відповідно до чинного
законодавства. У тому числі на земельних частках (паях) - ураховуються у
рядку 20, а саме: ділянки для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва тільки на власних частках
(паях). Дані про особисті підсобні господарства враховуються у рядку
21; до них потрібно включати господарства громадян, яким передані
радами земельні ділянки для ведення особистого підсобного
господарства у відповідності зі статтею 56 Земельного кодексу
України ( 561-12 ). Дані про ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) враховуються
у рядку 22; до них потрібно включати ділянки громадян, які
передані радами для будівництва та обслуговування житлового
будинку і господарських будівель у відповідності зі статтею 67
Земельного кодексу України. Дані про ділянки для садівництва (рядки 24+26) враховуються у
рядку 23, а саме: садівничі кооперативи, товариства та ділянки,
надані для індивідуального садівництва. В графі 1 - указувати
кількість громадян. Дані про колективне садівництво враховуються у рядку 24. У
графі 1 - указувати кількість громадян - членів садівничого
кооперативу. У тому числі дані про землі загального користування - у рядку
25; до них потрібно включати земельні ділянки, зайняті охоронними
зонами, шляхами, проїздами, спорудами та іншими об'єктами
загального користування. Дані про індивідуальне садівництво враховуються в рядку 26. Дані про ділянки для дачного будівництва (рядки 28+30)
враховуються у рядку 27. До таких ділянок потрібно включати
індивідуальні та об'єднані в кооперативи дачі громадян. В графі 1
- указувати кількість громадян. Дані про кооперативне дачне будівництво враховуються у рядку
28. В графі 1 - указувати кількість громадян, яким передані
земельні ділянки для дач. У тому числі дані про землі загального користування - у рядку
29; до них потрібно включати земельні ділянки, зайняті охоронними
зонами, шляхами, проїздами, спорудами та іншими об'єктами
загального користування. Дані про індивідуальне дачне будівництво враховуються у рядку
30. У рядку 31 - про ділянки для гаражного будівництва (рядки
32+34), до яких потрібно включати гаражно-будівельні кооперативи
та індивідуальні гаражі громадян. В графі 1 - вказувати кількість
громадян. Дані про кооперативне гаражне будівництво враховуються у
рядку 32. У графі 1 - вказувати кількість громадян. У тому числі дані про землі загального користування - у рядку
33; до них потрібно включати земельні ділянки, зайняті проїздами,
спорудами та іншими об'єктами загального користування. Дані про індивідуальне гаражне будівництво потрібно
ураховувати у рядку 34. Дані про ділянки для городництва (рядки 36+38) - ураховуються
у рядку 35; до їх числа потрібно включати ділянки для колективного
городництва та індивідуальні городи громадян. В графі 1 -
вказувати кількість громадян. Дані про колективне городництво - у рядку 36; у графі 1
потрібно вказувати кількість громадян. У тому числі дані про землі загального користування
ураховуються у рядку 37, а саме: земельні ділянки, зайняті проїздами, спорудами та іншими об'єктами загального користування.
Дані про індивідуальне городництво враховуються у рядку 38. Дані про ділянки для здійснення несільськогосподарської
підприємницької діяльності ураховуються у рядку 39; до них
потрібно включати фізичних осіб та приватні підприємства (без
створення юридичної особи), які мають у власності або орендують
земельні ділянки для здійснення несільськогосподарської
підприємницької діяльності. Дані про ділянки для сінокосіння та випасання худоби
враховуються у рядку 40. У графі 1 не вказувати кількість
землекористувачів. У рядку 41 ураховується сума даних про заклади, установи та
організації, які зазначені в рядках 42-58. У рядку 42 ураховуються дані про органи державної влади та
місцевого самоврядування, до них потрібно включати органи
законодавчої, виконавчої і судової влади та органи місцевого
самоврядування. У рядку 43 ураховуються дані про громадські організації, а
саме: об'єднання, організації та товариства за фахом і
уподобаннями, професійні спілки, політичні партії, рухи,
організації ветеранів війни, молодіжні організації, об'єднання та
організації (товариства) осіб з вадами розвитку, громадські
організації інвалідів, їх об'єднання та інші організації. У рядку 44 ураховуються дані про заклади науки: галузеві
академії наук та їхні філії і відділення, науково-дослідні
установи (крім сільськогосподарських), науково-дослідні станції,
лабораторії, науково-дослідні і проектні інститути,
науково-технологічні комплекси (центри, організації), проектні
інститути та бюро, дослідно-конструкторські бюро,
проектно-конструкторські інститути та бюро, проектно-технологічні
інститути та бюро; крім того - обсерваторії, станції супутникового
спостереження, комп'ютерні центри закладів науки. У рядку 45 ураховуються дані про заклади освіти: дитячі
дошкільні установи; загальноосвітні і спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії; міжшкільні учбово-виробничі комбінати; заклади технічної
та професійної середньої освіти (крім сільськогосподарських
професійно-технічних училищ), середні спеціальні учбові заклади,
вищі учбові заклади, крім учбово-дослідних, дослідно-виробничих та
інших сільськогосподарських підприємств середніх та вищих
спеціальних навчальних закладів сільськогосподарського профілю;
установи підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації
робітників і службовців, консерваторії. У рядку 46 ураховуються дані про заклади
культурно-просвітницького обслуговування: клубні установи (клуби,
будинки та палаци культури, станції юних техніків і натуралістів);
видовищні установи (кінотеатри, театри, цирки, філармонії,
концертні, універсальні, танцювальні установи, планетарії);
заклади просвіти (будинки освіти, техніки); бібліотеки, музеї,
виставки, агентства друку; установи з виробництва, розповсюдження
й демонстрації кіно-, відеофільмів; архіви, книжкові палати;
установи радіо, телебачення; установи драматичного та
образотворчого мистецтва; установи літературної творчості. У рядку 47 ураховуються дані про релігійні організації, до
них потрібно включати зареєстровані релігійні організації:
православні, греко-католицькі, римо-католицькі, протестантські,
іудейські, мусульманські та ін., (крім підсобних господарств
релігійних організацій, зокрема, господарств монастирів). У рядку 48 ураховуються дані про заклади фізичної культури та
спорту: фізкультурно-оздоровчі комплекси, учбово-тренувальні
центри і бази, включаючи альпіністські бази і бази з прокату
спортивного обладнання, стадіони, спортивні майданчики, палаци
спорту, спеціальні і комплексні спортивні зали, манежі, велотреки,
плавальні басейни і ковзанки, стрілецькі тири, тенісні корти,
водні, кінно-спортивні бази, авіаспортивні, стрілецько-спортивні,
шахово-шашкові клуби, автомотоклуби, реабілітаційні центри, сауни
та інші спортивні споруди, на яких здійснюється спортивна і
фізкультурно-оздоровча робота з населенням. У рядку 49 ураховуються дані про заклади охорони здоров'я:
лікувальні установи, амбулаторно-поліклінічні заклади; заклади
диспансерного лікування; станції швидкої медичної допомоги;
станції переливання крові; установи охорони материнства і
дитинства; медпункти; пологові будинки; молочні кухні та їх
роздавальні пункти; санітарно-епідеміологічні установи;
профілакторії; ветеринарні установи. У рядку 50 ураховуються дані про заклади соціального
забезпечення: будинки-інтернати інвалідів та людей похилого віку,
дитячі будинки. У рядку 51 ураховуються дані про кредитно-фінансові заклади:
банківські установи, біржові установи, страхові організації,
ломбарди. У рядку 52 ураховуються дані про заклади торгівлі: крамниці
продовольчих, промислових товарів; гастрономи, універсами,
спеціалізовані крамниці, біржі (які мають за предмет торгів товар,
сировину тощо), універмаги, базари, аптеки, а також - бази та
склади, що обслуговують заклади торгівлі. У рядку 53 ураховуються дані про заклади громадського
харчування: ресторани, їдальні, кав'ярні, бари, фабрики-кухні
тощо. У рядку 54 ураховуються дані про заклади побутового
обслуговування: комбінати побутового обслуговування, будинки
побуту, ательє, лазні, пральні, фабрики-пральні,
фабрики-хімчистки, фірми з побутового обслуговування, майстерні. У рядку 55 ураховуються дані про заклади комунального
обслуговування: готелі, установи, діяльність яких пов'язана зі
збиранням відходів, відведенням стічних вод та іншими комунальними
послугами, а також ритуальні установи (кладовища, крематорії). У рядку 56 ураховуються дані про екстериторіальні організації
та органи: міжнародні організації (представництва Організації
Об'єднаних Націй, Міжнародного валютного фонду, Світового Банку,
Європейського союзу і т.ін.), а також посольства, консульства та
інші дипломатичні представництва іноземних держав. У рядку 57 ураховуються дані про житлово-експлуатаційні
організації: домоуправління, житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК),
житлово-комунальні контори підприємств і організацій (ЖКК),
житлово-комунальні відділи (ЖКВ), комендатури житлових будинків і
гуртожитків, житлові кооперативи та інші житлово-експлуатаційні
організації. У рядку 58 ураховуються дані про інші заклади, установи,
організації: заклади, установи, організації, дані про які не можна
урахувати у рядках 42-57. У рядку 59 ураховуються дані про промислові та інші
підприємства, які складаються із суми даних рядків 60-65, а саме:
підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в
додатках 1, 2 та 6 (групи 40.1; 40.2; 40.3). У рядку 60 ураховуються дані про підприємства добувної
промисловості: підприємства з видами економічної діяльності,
зазначеними в додатку 2, крім груп 14.1 та 14.2. У рядку 61 ураховуються дані про металургійні підприємства та
підприємства з обробки металу: підприємства з видами економічної
діяльності, зазначеними в додатку 1 (групи 27.1-28.7). У рядку 62 ураховуються дані про підприємства з виробництва
та розподілу електроенергії: підприємства з видами економічної
діяльності, зазначеними в додатку 6 (група 40.1). У рядку 63 ураховуються дані про підприємства з виробництва
будівельних матеріалів: підприємства з видами економічної
діяльності, зазначеними в додатках 1 (групи 26.1 (лише виробники
скла для будівництва); 26.3; 26.4; 26.5; 26.6; 26.7) та 2 (групи
14.1 та 14.2). У рядку 64 ураховуються дані про підприємства харчової
промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів:
підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в
додатку 1 (розділи 15, 16). У рядку 65 ураховуються дані про підприємства інших галузей
промисловості: підприємства з видами економічної діяльності,
зазначеними в додатку 1, які не враховані у рядках 60-64;
враховувати також підприємства з видами економічної діяльності,
зазначеними у додатку 6 (групи 40.2 та 40.3). У рядку 66 ураховуються дані про підприємства та організації
транспорту, зв'язку, які складаються із суми даних рядків 67-74, а
саме: підприємства та організації з видами економічної діяльності,
зазначеними в додатку 5. У рядку 67 ураховуються дані про залізничний транспорт:
підприємства та організації пасажирського та вантажного
залізничного транспорту (землі під залізничними станціями,
вокзалами, депо, колійними господарствами, прирейкові склади
тощо), ті, що зазначені в додатку 5 (група 60.1), крім під'їзних
шляхів та внутрішніх залізниць підприємств. У рядку 68 ураховуються дані про автомобільний транспорт:
автотранспортні підприємства, автовокзали, автостанції,
ремонтно-будівельні організації та інші організації, що
експлуатують шляхи загального користування, землі під шляхами
загального користування, ті, що зазначені в додатку 5 (група
60.2). У рядку 69 ураховуються дані про трубопровідний транспорт:
підприємства та організації, які займаються транспортуванням сирої
нафти та нафтопродуктів, газу, аміаку та інших продуктів
магістральними трубопроводами, їх обслуговуванням (землі під
трубопроводами, місткостями для зберігання і розгазування
конденсату; земляні амбари (комори) для випуску продуктів
транспортування, вертолітні майданчики; резервуарні парки,
перекачувальні та наливні насосні станції, компресорні та
газорозподільчі станції, станції підземного зберігання газу,
наливні та зливні естакади та пристані, станції роздавання рідкого
аміаку та землі під іншою інфраструктурою для обслуговування
магістральних трубопроводів, що зазначені у додатку 5 (група
60.3). У рядку 70 ураховуються дані про морський транспорт:
підприємства та організації морського транспорту (порти, пристані,
портові склади, ремонтно-експлуатаційні бази та майстерні,
судоремонтні заводи тощо), що зазначені у додатку 5 (група 61.1). У рядку 71 ураховуються дані про внутрішній водний транспорт:
підприємства та організації річкового флоту (пасажирського та
вантажного) ті, що зазначені в додатку 5 (група 61.2); землі під
аналогічними спорудами, зазначеними в рядку 70. У рядку 72 ураховуються дані про повітряний транспорт:
об'єднані авіазагони, вертолітні загони тощо (аеропорти,
аеровокзали, вертолітні станції), ті, що зазначені в додатку 5
(групи 62.1; 62.2; 62.3); підприємства з капітального ремонту
літальних апаратів та їхніх моторів - включати до промислових
підприємств. У рядку 73 ураховуються дані про інший транспорт:
підприємства та організації метрополітену, трамвайного,
тролейбусного транспорту; підприємства, що експлуатують
фунікулери; підвісні дороги, лінії електропередавання (далі ЛЕП),
бюро подорожей, туристичні та транспортні (крім автотранспортних
підприємств) агентства, ті що зазначені в додатку 5 (групи 63.1;
63.2; 63.3; 63.4). У рядку 74 ураховуються дані про зв'язок: головпоштамти,
поштові відділення, станції кабельного, телексного, телевізійного
та радіозв'язку, космічного зв'язку, телефонні та телеграфні
станції, організації з кур'єрського обслуговування (крім
обслуговування урядових установ) тощо, що зазначені в додатку 5
(групи 64.1; 64.2). У рядку 75 ураховуються дані про частини, підприємства,
організації, установи, навчальні заклади оборони, які складаються
із суми даних рядків 76 - 82; не враховувати дані про військові
радгоспи, підсобні сільські господарства військових частин,
підприємств, установ та організацій, військові лісгоспи,
оздоровчі, санаторні заклади; ті землі, які надані в оренду
Чорноморському флоту Російської Федерації, враховують у рядку 81. У рядку 76 ураховуються дані про землекористувачів
Міністерства оборони, а також військові підрозділи
Військово-морських сил України. У рядку 77 ураховуються дані про землекористувачів
Міністерства внутрішніх справ. У рядку 78 ураховуються дані про землекористувачів
Національної гвардії. У рядку 79 ураховуються дані про землекористувачів Державного
комітету у справах охорони державного кордону. У рядку 80 ураховуються дані про землекористувачів товариства
сприяння обороні України. У рядку 81 ураховуються дані про землекористувачів іноземних
військових формувань: всі підрозділи Чорноморського флоту
Російської Федерації, а також ті радгоспи, підсобні сільські
господарства, військові лісгоспи, дорожні, житлово-експлуатаційні
організації, що надані йому в оренду. У рядку 82 ураховуються дані про інші військові формування:
підрозділи Служби безпеки та військові частини Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи. У рядку 83 ураховуються дані про організації, підприємства і
установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення, які складаються із суми даних
рядків 84-87 і є юридичними особами. У рядку 84 ураховуються дані про землекористувачів землями
природоохоронного призначення: юридичних осіб, яким надано об'єкти
природно-заповідного фонду, визначені Законом України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ). У рядку 85 ураховуються дані про землекористувачів землями
оздоровчого призначення: санаторії, санаторії-профілакторії,
спеціалізовані санаторії з реабілітації хворих, дитячі
санаторно-курортні і оздоровчі та інші санаторно-оздоровчі
заклади, на території яких є природні лікувальні ресурси та
фактори, придатні для використання, у тому числі - шляхом
промислового освоєння, з метою лікування, медичної реабілітації,
профілактики захворювань та поліпшення здоров'я людей (родовища
мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей та озокериту,
соляні (гірські) копальні, ропа лиманів та озер, а також природні
об'єкти і комплекси - пляжі, акваторії водойм, ліси та інші
лісовкриті землі, що формують особливі мікрокліматичні умови),
крім вказаних об'єктів (земель), що перебувають на балансі
підприємств, організацій, установ. У рядку 86 ураховуються дані про землекористувачів землями
рекреаційного призначення: будинки і бази відпочинку, пансіонати,
кемпінги, мотелі-кемпінги, туристичні бази, туристсько-оздоровчі
табори, будинки рибальські і мисливські, дитячі туристські та
спортивні станції і табори. У рядку 87 ураховуються дані про землекористувачів землями
історико-культурного призначення: організації та установи, на
території яких розміщені виключно історико-культурні заповідники,
музеї-заповідники, історико-культурні заповідні території,
меморіальні парки, меморіальні (цивільні та військові) кладовища,
могили; історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди і
пам'ятні місця, пов'язані з історичними подіями; городища,
кургани; давні поховання і пам'ятні скульптури та мегаліти;
наскельні зображення; поля давніх битв; залишки фортець,
військових таборів, поселень і стоянок; ділянки історичного
культурного шару, укріплень, виробництв, каналів, доріг;
архітектурні ансамблі й комплекси; історичні центри, квартали,
площі; залишки стародавнього планування і забудови населених
пунктів; споруди цивільної, промислової, військової, культурної
архітектури, народного зодчества; садо-паркові комплекси; фонова
забудова. У рядку 88 ураховуються дані про лісогосподарські
підприємства: спеціалізовані лісогосподарські підприємства:
державні лісогосподарські підприємства, лісомеліоративні станції,
лісокомбінати, військові лісгоспи, які є юридичними особами.
Спеціалізовані підрозділи підприємств, установ та організацій для
ведення лісового господарства до цієї категорії землекористувачів
не враховувати. У тому числі - у рядку 89 - дані про військові лісгоспи, до
яких потрібно включати військові лісгоспи, лісокомбінати, які є
юридичними особами. У рядку 90 ураховуються дані про водогосподарські
підприємства: підприємства, які займаються водопостачанням для
побутових, технічних потреб (збір, очищення та розподіл води), а
також підприємства з експлуатації зрошувальних та осушувальних
мереж (землі під гідротехнічними та іншими водогосподарськими
спорудами, землі під смугами відведення та інші землі). У рядку 91 ураховуються дані про спільні підприємства,
міжнародні об'єднання і організації з участю українських та
іноземних юридичних і фізичних осіб. У рядку 92 ураховуються дані про підприємства, що повністю
належать іноземним інвесторам. У рядку 93 ураховуються дані про землі запасу та землі, не
надані у власність та постійне користування в межах населених
пунктів, які іще не надані у тимчасове користування; дані рядка
складаються із суми рядків 94-97. У рядку 94 ураховуються дані про землі запасу, а саме: землі,
не передані у власність і не надані у користування, а також землі,
право власності на які або користування якими припинено відповідно
до статей 27, 28 Земельного кодексу України ( 561-12 ). Зазначені
землі призначені для передання у власність або надання у
користування і перебувають за межами населених пунктів. У рядку 95 ураховуються дані про землі резервного фонду, не
надані в постійне користування: частину площі земель резервного
фонду, які не передані роздержавленим сільськогосподарським
підприємствам у постійне користування, ті, які ще не надані у
тимчасове користування. У рядку 96 ураховуються дані про землі, не надані у власність
або постійне користування в межах населених пунктів, а саме:
землі, не передані у власність або не надані у користування, а
також землі, право власності на які або користування якими
припинене відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України.
Зазначені землі призначені для передання у власність або надання у
користування. У рядку 97 ураховуються дані про землі загального
користування: землі населених пунктів, які перебувають у віданні
сільської, селищної, міської ради і використовуються як майдани,
вулиці, проїзди, шляхи, пасовища, сіножаті, набережні, парки,
сквери, бульвари, а також водосховища та ріки в межах населених
пунктів (та за межами), які не надані у власність і користування;
також - внутрішньогосподарські шляхи, полезахисні лісосмуги та
інші грунтозахисні насадження, гідротехнічні й інші споруди
сільськогосподарських підприємств, які ліквідуються або
збанкрутували. Крім того, у рядку 98 ураховуються дані про землі запасу та
землі, не надані у власність та постійне користування в межах
населених пунктів, які вже надані у тимчасове користування. У рядку 99 (розділ перший) ураховуються дані про загальну
площу земель, які входять до адміністративно-територіальних
одиниць (рядки 01+17+41+59+66+75+83+88+90+91+92+93). У тому числі - у рядку 100 - дані про землі за межами
адміністративно-територіальних одиниць. У рядку 101, крім того, ураховуються дані про землі, які
входять до інших адміністративно-територіальних одиниць. У рядку 102 ураховуються дані про загальну площу земель, які
перебувають у межах адміністративно-територіальних одиниць. У другому розділі форми 6-зем "У тому числі - в межах
населених пунктів" розподіл за рядками аналогічний розподілу за
рядками в першому розділі. Останні три рядки першого розділу (100,
101 та 102) виключаються, а натомість уводяться рядки 103, 104,
105 та 106 - відповідно землі міст, селищ, сільських населених
пунктів та землі організацій, підприємств та установ,
адміністративно підпорядкованих сільській, селищній, міській радам
за межами населених пунктів. У рядку 99 (розділ другий) ураховуються дані про загальну
площу земель, які перебувають у межах населених пунктів (рядки
01+17+41+59+66+75+83+88+90+91+92+93 = рядки 103+104+105). У тому числі в рядку 103 - землі міст. У тому числі в рядку 104 - землі селищ. У тому числі в рядку 105 - землі сільських населених пунктів. Крім того, дані про землі організацій, підприємств та
установ, адміністративно підпорядкованих сільській, селищній,
міській радам за межами населених пунктів, ураховуються в рядку
106.
Порядок заповнення граф першого та другого розділів
форми N 6-зем
Класифікація земель прийнята згідно зі "Стандартною
статистичною класифікацією землекористування ЄЕК", як змішана: за
видами земельних угідь та видами економічної діяльності. Розподіл
за графами є таким: У графі 1 - кількість власників землі та землекористувачів -
заповнюються дані з урахуванням того, що території сільських,
селищних, міських рад сформовані і що, згідно з Положенням про
порядок ведення державного земельного кадастру ( 15-93-п ),
кадастр ведеться за територіями зазначених рад. У графі 1 за
кожною радою повинні обліковуватись усі власники землі і
землекористувачі, включаючи юридичних осіб, у користуванні яких є
лінійні споруди, а також юридичних осіб, органи управління яких
перебувають за адміністративними межами ради. Громадяни, які мають у власності або користуванні декілька
земельних ділянок одного і того самого цільового призначення на
території ради, обліковуються в графі один раз. У рядках 03, 40, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101 та 102
першого розділу форми N 6-зем та 03, 40, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
та 106 другого розділу кількість землекористувачів не потрібно
вказувати. В рядках 103, 104 та 105 указувати кількість населених
пунктів. У графі 2 указуються дані про загальну площу земель - всього
(графи 3+21+34+63+66+67+72). У графі 3 - сільськогосподарські землі, всього - включати
землі, які використовуються для виробництва сільськогосподарської
продукції, обслуговування сільського господарства (виробничі
будівлі й двори, господарські шляхи, прогони); землі, які
перебувають у стадії меліоративного будівництва, відновлення
родючості; землі тимчасової консервації та інші (кургани, ями,
траншеї), а також - сільськогосподарські угіддя на землях інших
категорій (графи 4+14+15+16+17+18+20). У графі 4 - сільськогосподарські угіддя, всього: земельні
угіддя, які систематично використовують для отримання
сільськогосподарської продукції (ГОСТ 26640-85). До складу
сільськогосподарських угідь входять рілля, перелоги, багаторічні
насадження, сіножаті, пасовища (графи 5+6+7+11+12). У графі 5 - ріллю: землі, які систематично обробляють і
використовують під посіви сільськогосподарських культур, включаючи
посіви багаторічних трав, а також чисті пари (ГОСТ 26640-85),
площі парників і теплиць. До ділянок ріллі не належать сіножаті і
пасовища, що розорані з метою їх докорінного поліпшення і
використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для
сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя садів, які
використовуються під посіви. У графі 6 - перелоги: землі, які раніше орали, а згодом
більше року, починаючи з осені, не використовували для засіву
сільськогосподарських культур і не готують під пар. У графі 7 - багаторічні насадження, всього (графи 8+9+10):
землі, які використовуються під штучно створеними деревними,
чагарниковими або трав'янистими багаторічними насадженнями,
призначеними для отримання врожаю плодово-ягідних, технічних,
лікарських культур, а також для декоративного оформлення територій
(ГОСТ 26640-85). До цих земель належать також землі під
деревно-чагарниковою рослинністю, яку вирощують для реалізації
квітів (троянд, жасмину та ін.), а також розсадники (за винятком
лісових). Площі під дорогами, спорудами, захисними лісосмугами
виключаються зі складу багаторічних насаджень і враховуються у
відповідних видах угідь. У графі 8 - сади: багаторічні насадження, створені для
отримання плодів. У графі 9 - виноградники: багаторічні насадження, створені
для отримання винограду. У графі 10 - інші багаторічні насадження: ягідники,
тутівники, хмільники, насадження ефіроолійних культур, розсадники
плодових культур, крім лісових; плантації декоративних
багаторічних насаджень (квітники) для декоративного оформлення
територій, а також для реалізації квітів; лікарські багаторічні
насадження (беладона, наперстянка, шалфей лікарський та інші). У графі 11 - сіножаті: сільськогосподарські угіддя, які
систематично використовуються для сінокосіння (ГОСТ 26640-85), до
яких потрібно включати рівномірно вкриті деревною та чагарниковою
рослинністю на площі до 20% ділянки. У графі 12 - пасовища: сільськогосподарські угіддя, які
систематично використовуються для випасання худоби (ГОСТ
26640-85); рівномірно вкриті деревною та чагарниковою рослинністю
на площі до 20% ділянки. У графі 13 - пасовища гірські - пасовища, розміщені на
території гірських систем (ГОСТ 26640-85). У графі 14 - землі під господарськими будівлями і дворами:
зайняті тваринницькими фермами, тракторними станами, літніми
таборами та іншими будівлями й дворами на сільськогосподарських
землях, а також на сільськогосподарських угіддях на землях інших
категорій. У графі 15 - землі під господарськими шляхами і прогонами:
зайняті господарськими шляхами і прогонами на
сільськогосподарських землях, а також на сільськогосподарських
угіддях на землях інших категорій. У графі 16 - землі, які перебувають в стадії меліоративного
будівництва та відновлення родючості - включати тільки
сільськогосподарські угіддя, на яких провадиться нове меліоративне
будівництво (реконструкція), а також не розорані ділянки
викорчуваних садів, площі сільськогосподарських угідь, які
підготовлені під посадку полезахисних лісових смуг, але закладення
їх не проведене, а також ділянки, на яких закінчена технічна
рекультивація і проводиться комплекс агротехнічних і
фітомеліоративних заходів з відновлення родючості порушених
грунтів. У графі 17 - землі тимчасової консервації: які тимчасово
виведені з обробітку з метою відновлення їх продуктивності та
екологічного стану. У графі 18 - забруднені сільськогосподарські угіддя, які не
використовуються в сільськогосподарському виробництві, всього:
сільськогосподарські угіддя, в яких вміст фізичних, хімічних і
біологічних компонентів негативно впливає на довкілля (забруднені
в результаті техногенних аварій, впливу шкідливих виробництв
тощо). Площу угідь визначають згідно з матеріалами відповідних
обстежень, затвердженими у встановленому порядку. Відносити також
техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя (включаючи
радіонуклідне забруднення), які не використовуються в
сільськогосподарському виробництві і виключені з господарського
обігу. У тому числі дані про техногенно забруднені
сільськогосподарські угіддя, включаючи радіонуклідне в графі 19;
до них слід включати техногенно та радіоактивно забруднені
сільськогосподарські угіддя, які не використовуються в
сільськогосподарському виробництві і виключені з господарського
обороту згідно з матеріалами радіологічних та інших обстежень,
затвердженими у встановленому порядку. У графі 20 - інші: сухі канави, кургани, траншеї, ями,
скотомогильники. Протиерозійні гідротехнічні споруди, які
розміщені на сільськогосподарських землях, включати до графи 60. У графі 21 - ліси та інші лісовкриті площі, всього, а саме:
вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю землі та не
вкриті лісовою рослинністю, але надані для потреб лісового
господарства (графи 22+28). Ліси та інші лісовкриті площі, які
розміщені на землях інших категорій, включати до цієї категорії
земель. Дані про сільськогосподарські угіддя в лісах та інших
лісовкритих площах включати до граф 4 - 13. Площі господарських будівель і дворів, а також господарських
шляхів на сільськогосподарських угіддях включати відповідно до
граф 14 та 15, площі боліт - до граф 63-65, площі під водою - до
граф 72 - 77. Не включати до цієї категорії земель зелені насадження у
межах населених пунктів, які не включені до категорії лісів.
Земельні ділянки під усіма іншими господарськими будівлями і
дворами, крім земель під промисловими об'єктами (меблеві фабрики
тощо), включати до графи 44. У графі 22 - лісові землі, всього (графи 23+26+27). У графі 23 - землі, вкриті лісовою (деревною та чагарниковою)
рослинністю, всього: лісові площі, які зайняті деревною та
чагарниковою рослинністю, з повнотою насаджень від 0,2 до 1,0
(тобто крони дерев займають рівномірно щонайменше 20 % площі
ділянки). У графі 24 - полезахисні лісосмуги - лісові смуги, створені з
метою захисту полів сівозмін, зрошувальної і осушувальної мережі
від ерозії грунтів, засух та інших несприятливих впливів
кліматичних факторів, а також стокорегулювальні та садозахисні
лісосмуги. У графі 25 - інші захисні насадження - включати площі, вкриті
іншою штучно створеною захисною лісовою рослинністю. У графі 26 - враховуються дані про площі, не вкриті лісовою
рослинністю, які підлягають залісненню (згарища; насадження, що
загинули; вирубки, галявини, пустирі, рідколісся тощо). У графі 27 - інші лісові землі: всі лісові землі, що не
включені до перерахованих вище лісових земель: незімкнені лісові
культури (штучно створені лісові насадження, які не переведені у
вкриті лісовою рослинністю площі станом на 1 січня року обліку),
лісові розсадники, плантації (на яких вирощується лісокультурний
посадковий матеріал), лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви,
відомчі залізниці та автомобільні шляхи (держлісгоспів,
лісокомбінатів), грунтові дороги, стежки, квартальні просіки,
технологічні коридори, волоки, просіки для візирів та окружних
меж; плантації та шкілки всіх видів, дендрологічні сади, а також
теплиці та оранжереї, призначені для вирощування садивного
матеріалу. У графі 28 - чагарники: землі, вкриті чагарниковою
рослинністю (якщо висота від 50 см до 7 м і крона вкриває більше
20% площі ділянки) на сільськогосподарських угіддях, присадибних
землях громадян. У графах 29 - 30 - групи лісів. Ліси України за економічним і
господарським значенням поділяються на групи I і II. У графі 29 - група I: ліси, що виконують переважно
природоохоронні функції, а також ліси на територіях
природно-заповідного фонду, ліси, що мають наукове або історичне
значення (включаючи генетичні резервати), лісоплодові насадження,
субальпійські деревні та чагарникові угруповання. У графі 30 - група II: належать ліси, не включені до лісів
групи I, які поряд з екологічним мають також експлуатаційне
значення. Для збереження захисних функцій, безперервності та
невиснажуваності використання в лісах цієї групи встановлено режим
обмеженого лісокористування. У графі 31 - ліси та інші лісовкриті площі з основною
визнаною функцією використання для виробництва деревини -
відносити ліси та інші лісовкриті площі, які переважно
використовуються для виробництва деревини й інших виробів з
деревини. У графі 32 - ліси та інші лісовкриті площі з основною
визнаною функцією використання для захисної, природоохоронної та
біологічної мети: ліси та інші лісовкриті площі, переважною
функцією яких є - окремо або в поєднанні - захист грунтів від
ерозії; водозабори; регулювання стоку; очищення атмосферного
повітря; захист від вітру та шуму і т.ін.; захист довкілля
мешкання, охорона видів флори і фауни, захист кормової бази
тваринного світу та інші види використання з біологічною метою. У графі 33 - ліси та інші лісовкриті площі з основною
визнаною функцією використання для відпочинку - це ліси та інші
лісовкриті площі, які переважно використовуються населенням для
відпочинку. У графі 34 ураховуються дані про забудовані землі, всього,
які складаються із суми даних граф 35-38, 42-45, 50, 55.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »