Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного [...]
Держветмедицини; Наказ, Вимоги від 14.06.200471
Документ z0768-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.08.2013, підстава z1261-13
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Н А К А З
14.06.2004 N 71
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2004 р.
за N 768/9367

Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту
в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005
Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 427 ( z1261-13 ) від 10.07.2013 }

На виконання статей 3, 7 та 17 Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), Положення про регіональну
службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті Державного департаменту
ветеринарної медицини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 2 березня 1998 року N 264 ( 264-98-п ), і з метою
посилення контролю за охороною території України від занесення з
території інших держав або з карантинної зони збудників
карантинних хвороб, спільних для тварин і людей, а також у зв'язку
з приведенням законодавства України у відповідність до статті 51
Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами ( 998_012 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну
об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
(додаються).
2. Управлінню державної інспекції ветеринарної медицини
Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства
аграрної політики України (Пацюк М.В.):
2.1. Подати в п'ятиденний термін цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести цей наказ до відома начальників управлінь
ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного
департаменту ветеринарної медицини.
3. Начальникам управлінь ветеринарної медицини в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті суворо дотримуватися цих
Ветеринарних вимог.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного
державного інспектора ветеринарної медицини України від 20.10.99
N 39 ( z0777-99 ) "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо
імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 11 листопада 1999 року за N 777/4070.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини - Головний
державний інспектор ветеринарної
медицини України П.І.Вербицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту
ветеринарної медицини
Міністерства аграрної
політики України
14.06.2004 N 71
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2004 р.
N 768/9367

ВЕТЕРИНАРНІ ВИМОГИ
щодо імпорту в Україну об'єктів державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

1. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну
племінної і користувальної великої
рогатої худоби
1.1. До ввезення в Україну допускається здорова племінна
велика рогата худоба, народжена і вирощена в країні-експортері,
вагітністю не більше 5 місяців, не вакцинована проти бруцельозу,
ящуру, лептоспірозу, чуми великої рогатої худоби, яка виходить з
господарств і адміністративних територій, вільних від заразних
хвороб тварин, у тому числі: губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби -
відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу
Міжнародного епізоотичного бюро; ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро; контагіозної плевропневмонії, везикулярного стоматиту -
протягом 2 років на території країни; чуми великої рогатої худоби - протягом останніх 12 місяців на
території країни, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців; чуми дрібних жуйних - протягом останніх 3 років на території
країни, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців; заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби -
протягом останніх 3 років на території країни; бруцельозу, туберкульозу, лейкозу - протягом останніх 3 років
у господарстві; ( Абзац восьмий пункту 1.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, сказу - протягом
останніх 12 місяців у господарстві; ( Абзац дев'ятий пункту 1.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) паратуберкульозу - протягом останніх 6 місяців у
господарстві. ( Пункт 1.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 ) 1.2. Відібрані для відправки в Україну тварини генетично не
зв'язані з худобою, яка походить з територій, не благополучних
щодо губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби. Тварини
не одержували корми тваринного походження, при виготовленні яких
використовувалися внутрішні органи і тканини жуйних тварин.
1.3. Відбір для відправлення в Україну тварин повинен
здійснюватися за участю представника державної служби ветеринарної
медицини України.
1.4. Відібрані для відправлення в Україну тварини не менше 30
днів до відправки повинні утримуватися на спеціальних карантинних
базах країни-експортера. Під час карантину необхідно проводити
поголовний клінічний огляд із щоденною термометрією, діагностичні
дослідження в державній ветеринарній лабораторії методами,
прийнятими в країні-експортері, на: лептоспіроз - з негативним результатом або тварини, піддані
двократній обробці дегідрострептоміцином прийнятими в
країні-експортері методами; лейкоз, паратуберкульоз, при цьому отримані негативні
результати; бруцельоз великої рогатої худоби в реакції аглютинації і
реакції зв'язування комплементу, з негативними при цьому
результатами; інфекційний ринотрахеїт - двократно на пробах крові з
інтервалом у 21 день, діставши при цьому негативний результат; трихомоноз - у разі з покритими самками результати прямого
мікроскопічного і бактеріологічного досліджень піхвового слизу, а
у випадку з племінними биками - досліджень препуціальних змивів -
результати були негативними. Тварин піддано діагностичним дослідженням на туберкульоз
внутрішньошкірною туберкулінізацією, і при цьому отримані
негативні результати.
1.5. Не пізніше ніж за 20 днів до відправлення тварин
вакцинують проти сибірки (якщо вони не були щеплені за 6 місяців
до відправлення), проводять профілактичну дегельмінтизацію,
обробляють проти ектопаразитів.
1.6. Якщо в період карантинування за результатами
діагностичних досліджень в окремих тварин будуть позитивні
(серологічні, алергічні та ін.) реакції, то представник покупця
має право відмовитися від усіх або деяких тварин, не несучи при
цьому матеріальної відповідальності. У цьому разі інформація
негайно доводиться до відома Державного департаменту ветеринарної
медицини.
1.7. Транспортні засоби обробляються і підготовляються
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил.
1.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням дати,
методів діагностичних досліджень, їх результатів і профілактичних
щеплень.
1.9. Увезення на територію України тварин можливе після
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини.
1.10. Після ввезення на територію України і проходження
державного ветеринарно-санітарного контролю тварин ставлять на
карантин терміном на 30 днів у спеціально підготовлені приміщення.
У цей період проводяться потрібні діагностичні дослідження
методами, які передбачені санітарним кодексом на бруцельоз,
туберкульоз, лейкоз, трихомоноз, кампілобактеріоз, лептоспіроз,
інфекційний ринотрахеїт у державній лабораторії ветеринарної
медицини. ( Пункт 1.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 )
2. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну
сперми биків-плідників
2.1. До ввезення в Україну допускається сперма
биків-плідників, отримана на підприємствах штучного запліднення,
що перебувають під постійним контролем державної ветеринарної
служби країни-експортера.
2.2. Сперма виходить з підприємства (станції, центру і ін.)
та адміністративної території, офіційно вільних від заразних
хвороб тварин, у тому числі: ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро; везикулярного стоматиту, чуми великої рогатої худоби,
контагіозної плевропневмонії, чуми дрібних жуйних, заразного
вузликового дерматиту великої рогатої худоби - протягом останніх
12 місяців на території країни; бруцельозу, лейкозу, туберкульозу - протягом останніх 3 років
у господарстві; ( Абзац четвертий пункту 2.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, трихомонозу,
кампілобактеріозу, лептоспірозу - протягом останніх 12 місяців у
господарстві; паратуберкульозу - протягом останніх 6 місяців у
господарстві. ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 )
2.3. Бики-плідники, від яких одержують сперму для постачання
на експорт, повинні бути не вакциновані проти бруцельозу.
2.4. Тварини не одержували кормів тваринного походження, при
виготовленні яких використовувалися внутрішні органи і тканини
жуйних тварин.
2.5. Бики-донори знаходилися в центрі штучного запліднення
протягом 6 місяців до взяття сперми і не використовувалися для
природного запліднення.
2.6. За 30 днів перед отриманням сперми биків досліджують у
державній ветеринарній лабораторії методами, прийнятими в
країні-експортері, на туберкульоз двократно з інтервалом не менше
60 днів, бруцельоз, лептоспіроз, лейкоз, блутанг, інфекційний
ринотрахеїт, вірусну діарею, трихомоноз, кампілобактеріоз. У спермі не допускається наявність патогенних і токсикогенних
мікроорганізмів та клітин крові. ( Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від
25.04.2005 )
2.7. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів,
дати діагностичних досліджень і їх результатів.
2.8. До ветеринарного сертифіката додається специфікація, що
містить такі дані: порода, кличка і номер бика; число, місяць і рік узяття сперми; кількість каністр у посудині Дьюара; кількість серій і доз в одній каністрі. Сперму, що поставляється, упаковують і транспортують у
спеціальних контейнерах (посудинах) з рідким азотом.
2.9. Увезення на територію України сперми можливе після
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини.
2.10. Перед використанням на території України сперма повинна
бути досліджена на лептоспіроз, інфекційний ринотрахеїт. ( Пункт
2.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від
25.04.2005 )
3. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну
ембріонів великої рогатої худоби
3.1. До ввезення в Україну допускають ембріони, отримані від
здорових племінних тварин, не вакцинованих проти бруцельозу,
лептоспірозу, ящуру. Бики повинні утримуватись на підприємствах
штучного запліднення, а корови-донори ембріонів - у центрах,
пунктах, фермах постачальника, офіційно вільних від заразних
хвороб тварин, що перебувають під постійним контролем державної
ветеринарної служби країни-експортера з моменту народження.
3.2. Сперма, якою запліднені корови-донори, відповідає
ветеринарним вимогам України. Копія ветеринарного сертифіката на
сперму додається. Корови-донори перебували в господарстві останні 60 днів і не
мали контакту з тваринами, завезеними в країну протягом останніх
12 місяців.
3.3. Адміністративна територія країни-експортера повинна бути
вільна від заразних хвороб, у тому числі: ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро; везикулярного стоматиту, контагіозної плевропневмонії, чуми
великої рогатої худоби, чуми дрібних жуйних - протягом останніх 12
місяців на території країни.
3.4. Центри одержання ембріонів великої рогатої худоби
повинні бути вільні від заразних хвороб, у тому числі: бруцельозу, лейкозу, туберкульозу - протягом останніх 3
років; ( Абзац другий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 36
( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, трихомонозу,
кампілобактеріозу, лептоспірозу - протягом останніх 12 місяців; ( Абзац третій пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 )
паратуберкульозу - протягом останніх 6 місяців у
господарстві. ( Пункт 3.4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 )
3.5. Тварини не одержували кормів тваринного походження, при
виготовленні яких використовувалися внутрішні органи і тканини
жуйних тварин.
3.6. Корів-донорів, яких використовували для одержання
ембріонів, і биків, від яких використовується сперма для
запліднення корів, регулярно піддають клінічним і діагностичним
дослідженням у державній ветеринарній лабораторії методами,
прийнятими в країні-експортері, на туберкульоз, бруцельоз,
лептоспіроз, лейкоз, вірусну діарею, інфекційний ринотрахеїт.
( Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від
25.04.2005 )
3.7. Після одержання ембріонів корови-донори і бики-плідники
повинні бути під наглядом державних ветеринарних лікарів не менше
30 днів. При виявленні у тварин у цей період інфекційних хвороб,
зазначених у цих Вимогах, експорт ембріонів в Україну
припиняється.
3.8. Заморожений і відталий матеріал (ембріони і середовище,
у якому вони перебувають) повинен бути вільним від патогенних і
токсикогенних мікроорганізмів.
3.9. Сперму, що поставляється, упаковують і транспортують у
спеціальних контейнерах (посудинах) з рідким азотом.
3.10. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів,
дати і результатів діагностичних досліджень батьківських пар.
3.11. Увезення на територію України ембріонів можливе після
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини.
4. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну
забійної великої рогатої худоби, овець і кіз
4.1. До ввезення в Україну допускаються здорова забійна
велика рогата худоба, вівці і кози, народжені і вирощені в
країні-експортері, не вакциновані проти бруцельозу, лептоспірозу,
ящуру, з господарств і адміністративних територій, вільних від
заразних хвороб тварин, у тому числі: губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі
овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу
Міжнародного епізоотичного бюро; ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро; чуми, контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби,
везикулярного стоматиту, блутангу - протягом останніх 12 місяців
на території країни; ( Абзац четвертий пункту 4.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) бруцельозу великої рогатої худоби, лейкозу, туберкульозу,
бруцельозу овець і кіз, сказу - протягом останніх 12 місяців у
господарстві; ( Абзац п'ятий пункту 4.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) меди-вісни, артриту-енцефаліту - протягом останніх 3 років у
господарстві; ( Абзац шостий пункту 4.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) катаральної лихоманки овець - протягом останніх 2 років на
адміністративній території; віспи овець і кіз, чуми дрібних жуйних - протягом останніх 3
років у країні, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців після
забою останньої зараженої тварини; ( Абзац восьмий пункту 4.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) інфекційної плевропневмонії - протягом останніх 6місяців у
господарстві; паратуберкульозу - протягом останніх 6 місяців у
господарстві. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 )
4.2. Тварини не одержували кормів тваринного походження, при
виготовленні яких використовувалися внутрішні органи і тканини
жуйних тварин.
4.3. Відібраних для відправлення в Україну тварин не менше
30 днів утримують на спеціальних карантинних базах під наглядом
державної ветеринарної служби країни-експортера.
4.4. Під час карантину проводять поголовний клінічний огляд,
діагностичні дослідження в державній ветеринарній лабораторії
методами, прийнятими в країні-експортері. Тварини піддаються таким
ветеринарним обробкам і дослідженням: усі види забійної худоби - вакцинації проти сибірки не менше
ніж за 42 дні до забою, якщо вони не були щеплені за 6 місяців до
відправлення; ( Абзац другий пункту 4.4 в редакції Наказу
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 ) вівці і кози, які завозяться з країн, не благополучних щодо
віспи овець - вакцинації проти віспи не менше ніж за 14 днів, якщо
не були щеплені за 6 місяців до відправлення; усі види забійної худоби піддаються термометрії і дослідженню
на бруцельоз, лейкоз у державній ветеринарній лабораторії
методами, прийнятими в країні-експортері; ( Абзац четвертий пункту
4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) усі види забійної худоби - дослідженню на лептоспіроз з
негативним результатом або піддані двократній обробці
дегідрострептоміцином прийнятими в країні-експортері методами.
4.5. Відібрана на експорт худоба перед відправленням
піддається профілактичній дегельмінтизації та обробці проти
ектопаразитів у терміни, що забезпечують звільнення організму від
залишків застосованих препаратів.
4.6. До відправлення в Україну допускаються тільки клінічно
здорові тварини, які мали негативні результати при діагностичних
дослідженнях.
4.7. Транспортні засоби обробляються і підготовляються
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил.
4.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів,
дати діагностичних досліджень і їх результатів та щеплень.
4.9. Увезення на територію України тварин можливе після
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини.
4.10. Тварини на території України повинні бути забиті на
м'ясо не пізніше 2-3 днів після надходження на забійне
підприємство (м'ясокомбінат, бійню).
5. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну
племінних і користувальних овець і кіз
5.1. До ввезення в Україну допускаються здорові племінні
вівці й кози, які народжені і вирощені в країні-експортері, не
вагітні, не вакциновані проти бруцельозу, блутангу, ящуру,
лептоспірозу і виходять з господарств та адміністративних
територій, вільних від заразних хвороб тварин, у тому числі: скрепі овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного
кодексу Міжнародного епізоотичного бюро; віспи овець і кіз, чуми дрібних жуйних - протягом останніх 3
років на території країни; ( Абзац третій пункту 5.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро; ку-лихоманки, блутангу, інфекційної плевропневмонії -
протягом останніх 12 місяців на території країни; ( Абзац п'ятий
пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від
25.04.2005 )

( Абзац шостий пункту 5.1 вилучено на підставі Наказу
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 )

меди-вісни, артриту-енцефаліту, туберкульозу - протягом
останніх 3 років у господарстві; ( Абзац сьомий пункту 5.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) інфекційного епідидиміту, бруцельозу, сказу - протягом
останніх 12 місяців у господарстві; ( Абзац восьмий пункту 5.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) паратуберкульозу - протягом останніх 6 місяців у
господарстві. ( Пункт 5.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 )
5.2. Тварини не одержували кормів тваринного походження, при
виготовленні яких використовувалися внутрішні органи і тканини
жуйних тварин.
5.3. Відбір для відправлення в Україну тварин повинен
здійснюватися за участю представника державної служби ветеринарної
медицини України.
5.4. Відібрані для відправлення в Україну тварини не менше 30
днів утримуються на спеціальних карантинних базах
країни-експортера під наглядом представника державної служби
ветеринарної медицини України. Під час карантину проводять поголовний клінічний огляд із
щоденною термометрією, діагностичні дослідження в державній
ветеринарній лабораторії методами, прийнятими в країні-експортері,
на бруцельоз, епідидиміт, блутанг, меди-вісну, артрит-енцефаліт,
лістеріоз; лептоспіроз з негативним результатом або тварини,
піддані двократній обробці дегідрострептоміцином прийнятими в
країні-експортері методами. ( Абзац другий пункту 5.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
5.5. Не пізніше ніж за 20 днів до відправлення тварин
вакцинують проти сибірки, якщо вони не були щеплені за 6 місяців
до відправлення.
5.6. Проводяться профілактична дегельмінтизація та обробка
проти ектопаразитів.
5.7. Якщо в період карантинування за результатами
діагностичних досліджень в окремих тварин будуть виявлені
позитивні (серологічні, алергічні та ін.) реакції, то представник
покупця має право відмовитися від усіх або деяких тварин, не
несучи при цьому матеріальної відповідальності. У цьому разі
інформація негайно доводиться до відома Державного департаменту
ветеринарної медицини.
5.8. Транспортні засоби обробляються і підготовляються
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил.
5.9. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів,
дати діагностичних досліджень, їх результатів і профілактичних
щеплень.
5.10. Увезення на територію України тварин можливе після
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини.
5.11. Після ввезення на територію України і проходження
державного ветеринарно-санітарного контролю тварини ставляться в
карантин терміном на 30 днів у спеціально підготовлені приміщення.
У цей період проводяться діагностичні дослідження у державній
лабораторії ветеринарної медицини на бруцельоз, епідидиміт.
( Пункт 5.11 в редакції Наказу Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
6. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну
сперми плідників дрібних жуйних
( Назва розділу 6 в редакції Наказу Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
6.1. До ввезення в Україну допускається сперма плідників
дрібних жуйних, отримана на підприємствах штучного запліднення, що
перебувають під постійним контролем державної ветеринарної служби
країни-експортера. ( Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 36
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
6.2. Сперма виходить з підприємства (станції, центру та ін.)
і адміністративних територій, офіційно вільних від заразних хвороб
тварин, у тому числі: ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро; ку-лихоманки, блутангу - протягом останніх 12 місяців на
території країни; ( Абзац третій пункту 6.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) інфекційної плевропневмонії - протягом останніх 12 місяців у
господарстві; ( Абзац четвертий пункту 6.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) кампілобактеріозу, лістеріозу, інфекційної агалактії -
протягом останніх 6 місяців у господарстві; ( Абзац п'ятий пункту
6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) віспи овець і кіз, чуми дрібних жуйних - протягом останніх 3
років на території країни; ( Пункт 6.2 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 36
( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) паратуберкульозу - протягом останніх 2 років у господарстві.
( Пункт 6.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від
25.04.2005 )
6.3. Утримання тварин і одержання сперми від
плідників дрібних жуйних, здійснюються при дотриманні встановлених
ветеринарно-санітарних вимог. ( Пункт 6.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
6.4. Плідники дрібних жуйних, від яких одержують сперму для
постачання на експорт, не повинні бути вакциновані проти
бруцельозу і епідидиміту, утримуватися на підприємствах штучного
запліднення не менше 6 місяців до взяття сперми і не
використовуватися для природного запліднення. ( Пункт 6.4 в
редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 36
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
6.5. За 30 днів перед узяттям сперми плідників дрібних жуйних
досліджують у державній ветеринарній лабораторії методами,
прийнятими в країні-експортері, на туберкульоз кіз, бруцельоз,
епідидиміт баранів, лістеріоз, меди-вісну, артрит-енцефаліт кіз.
( Пункт 6.5 в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
6.6. Плідники дрібних жуйних не одержували кормів тваринного
походження, при виготовленні яких використовувалися внутрішні
органи і тканини жуйних тварин. ( Пункт 6.6 в редакції Наказу
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 )
6.7. У спермі не допускається наявність патогенних і
токсикогенних мікроорганізмів та клітин крові.
6.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів,
дати діагностичних досліджень їх результатів.
6.9. До ветеринарного сертифіката додається специфікація, що
містить такі дані: порода, кличка і номер; ( Абзац другий пункту 6.9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) число, місяць і рік узяття сперми; кількість каністр у посудині Дьюара; кількість серій і доз в одній каністрі.
6.10. Сперму, що поставляється, упаковують і транспортують у
спеціальних контейнерах (посудинах) з рідким азотом.
6.11. Увезення на територію України сперми можливе після
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини.
7. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну
племінних і користувальних свиней
7.1. До ввезення в Україну допускаються здорові племінні
свині, що народжені і вирощені в країні-експортері, не вакциновані
проти класичної чуми свиней, лептоспірозу, хвороби Ауєскі, хвороби
Тешена і походять з господарств і адміністративних територій,
вільних від заразних хвороб тварин, у тому числі: африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років на
території країни, при проведенні стемпінг-ауту - 12 місяців; ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро; везикулярної хвороби свиней - протягом останніх 2 років на
території країни, при проведенні стемпінг-ауту - 9 місяців;
( Абзац четвертий пункту 7.1 в редакції Наказу Державного
департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від
25.04.2005 ) класичної чуми свиней, атрофічного риніту, хвороби Ауєскі,
ентеровірусного енцефаломієліту свиней (хвороби Тешена) - протягом
останніх 12 місяців на адміністративній території (штат,
провінція, земля, округ і ін.), при проведенні стемпінг-ауту - 6
місяців, туберкульозу, бруцельозу, репродуктивно-респіраторного
синдрому свиней, сказу - протягом останніх 12 місяців у
господарстві; ( Абзац п'ятий пункту 7.1 в редакції Наказу
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 ) трихінельозу - протягом останніх 5 років на території країни
або зони. ( Пункт 7.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 )
7.2. Відбір для відправлення в Україну тварин повинен
здійснюватися за участю представника державної служби ветеринарної
медицини України. Відібрані для відправлення в Україну тварини не
менше 30 днів утримуються на спеціальних карантинних базах
країни-експортера під наглядом представника державної ветеринарної
служби країни-експортера.
7.3. Під час карантину проводять: поголовний клінічний огляд із щоденною термометрією; діагностичні дослідження в державній ветеринарній лабораторії
методами, прийнятими в країні-експортері на класичну чуму свиней,
бруцельоз, туберкульоз, трансмісивний гастроентерит свиней, з
негативним результатом; ( Абзац третій пункту 7.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) діагностичні дослідження на лептоспіроз з негативним
результатом або двократну обробку тварин дегідрострептоміцином
прийнятими в країні-експортері методами.
7.4. Не пізніше ніж за 20 днів до відправлення тварин
вакцинують проти сибірки (якщо вони не були щеплені за 6 місяців
до відправлення).
7.5. Не пізніше ніж за 14 днів до відправлення свиней
вакцинують проти бешихи свиней інактивованою вакциною. Проводяться
дегельмінтизація й обробка проти ектопаразитів.
7.6. Якщо в період карантинування, за результатами
діагностичних досліджень, в окремих тварин будуть виявлені
позитивні (серологічні, алергічні та ін.) реакції, то представник
покупця має право відмовитися від усіх або деяких тварин, не
несучи при цьому матеріальної відповідальності. У цьому разі
інформація негайно доводиться до відома Державного департаменту
ветеринарної медицини.
7.7. Транспортні засоби обробляються і підготовляються
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил.
7.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем, складеним
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням дати
діагностичних досліджень їх результатів і щеплень.
7.9. Увезення на територію України тварин можливе після
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини
Україну.
7.10. Після ввезення на територію України і проходження
державного ветеринарно-санітарного контролю свині ставляться на
карантин терміном на 30 днів у спеціально підготовлені приміщення.
У цей період проводяться діагностичні дослідження на класичну чуму
свиней, бруцельоз, лептоспіроз, туберкульоз, трансмісивний
гастроентерит свиней в державній лабораторії ветеринарної медицини
методами, передбаченими Міжнародним санітарним кодексом. ( Пункт
7.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від
25.04.2005 )
8. Ветеринарні вимоги
щодо імпорту в Україну сперми кнурів
8.1. До ввезення в Україну допускається сперма кнурів,
отримана на підприємствах штучного запліднення, що перебувають під
постійним контролем державної ветеринарної служби
країни-експортера.
8.2. Сперма виходить з підприємства (станції, центру та ін.)
і адміністративної території, офіційно вільних від заразних хвороб
тварин, у тому числі: африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років на
території країни; ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро; везикулярної хвороби свиней - протягом останніх 2 років на
території країни, при проведенні стемпінг-ауту - 9 місяців;
( Абзац четвертий пункту 8.2 в редакції Наказу Державного
департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від
25.04.2005 ) класичної чуми свиней, хвороби Ауєскі, ентеровірусного
енцефаломієліту свиней (хвороби Тешена) - протягом останніх 12
місяців на адміністративній території (штат, провінція, земля,
округ і т. ін.); туберкульозу, бруцельозу, репродуктивно-респіраторного
синдрому свиней, лептоспірозу - протягом останніх 12 місяців у
господарстві. ( Абзац шостий пункту 8.2 в редакції Наказу
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 )
8.3. Утримання тварин і одержання сперми від кнурів
здійснюються при дотриманні встановлених ветеринарно-санітарних
вимог.
8.4. Кнури-плідники, від яких одержують сперму до постачання
на експорт, не повинні бути вакциновані проти класичної чуми
свиней, перебувати на підприємствах штучного запліднення не менше
6 місяців до збору сперми і не використовуватися для природного
запліднення.
8.5. За 30 днів перед узяттям сперми кнурів досліджують у
державній ветеринарній лабораторії методами, прийнятими в
країні-експортері, на класичну чуму свиней, туберкульоз,
бруцельоз, лептоспіроз. У спермі не допускається наявність
патогенних і токсикогенних мікроорганізмів та клітин крові.
( Пункт 8.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від
25.04.2005 )
8.6. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів,
дати діагностичних досліджень і їх результатів.
8.7. До ветеринарного сертифіката додається специфікація, що
містить такі дані: порода, кличка і номер кнура; число, місяць і рік узяття сперми; кількість каністр у посудині Дьюара; кількість серій і доз в одній каністрі.
8.8. Сперму, що поставляється, упаковують і транспортують у
спеціальних контейнерах (посудинах) з рідким азотом.
8.9. Увезення на територію України сперми можливе після
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини
Україну.
9. Ветеринарні вимоги
щодо імпорту в Україну забійних свиней
9.1. До ввезення в Україну допускаються клінічно здорові
забійні свині, народжені і вирощені в країні-експортері, з
господарств і адміністративних територій, вільних від заразних
хвороб тварин, у тому числі: африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років на
території країни, при проведенні стемпінг-ауту - 12 місяців; ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро; везикулярної хвороби свиней - протягом останніх 2 років на
території країни, при проведенні стемпінг-ауту - 9 місяців;
( Абзац четвертий пункту 9.1 в редакції Наказу Державного
департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від
25.04.2005 ) класичної чуми свиней, ентеровірусного енцефаломієліту свиней
(хвороби Тешена) - протягом останніх 12 місяців на
адміністративній території (штат, провінція, земля, округ і ін.),
при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців; хвороби Ауєскі - протягом останніх 12 місяців на
адміністративній території (штат, провінція, земля, округ і ін.); атрофічного риніту свиней, туберкульозу, бруцельозу, сказу -
протягом останніх 12 місяців у господарстві; ( Абзац сьомий пункту
9.1 в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) трихінельозу - протягом останніх 5 років на території країни
або зони. ( Пункт 9.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 )
від 25.04.2005 )
9.2. Відібрані для відправлення в Україну тварини не менше 30
діб карантинуються в господарствах постачальника під наглядом
державних ветеринарних лікарів і піддаються щоденному клінічному
огляду.
9.3. Не пізніше ніж за 42 дні до забою тварин вакцинують
проти сибірки (якщо вони не були щеплені за 6 місяців до
відправлення). ( Пункт 9.3 в редакції Наказу Державного
департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від
25.04.2005 )
9.4. За 2 доби перед відправкою свиней пасивно імунізують
проти бешихи свиней, якщо вони не були вакциновані протягом
останніх 4 місяців проти цього захворювання. Проти класичної чуми
свиней щеплюють на прохання покупця не менше ніж за 21 день до
вивезення.
9.5. Відібрані на експорт свині перед відправкою піддаються
профілактичній дегельмінтизації та обробці проти ектопаразитів у
терміни, що забезпечують звільнення організму від залишків
застосованих препаратів.
9.6. Транспортні засоби обробляються і підготовляються
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил.
9.7. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів,
дати діагностичних досліджень, їх результатів і щеплень.
9.8. Увезення на територію України тварин можливе після
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини
Україну.
9.9. Тварини на території України повинні бути забиті на
м'ясо не пізніше 2-3 днів після надходження на забійні
підприємства.
10. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну
племінних, користувальних і спортивних коней
10.1. До ввезення в Україну допускаються тільки здоровий
племінний молодняк і дорослі коні, народжені і вирощені в
країні-експортері, вагітністю не більше 3 місяців. Коні не повинні
бути вакциновані проти інфекційних енцефаломієлітів усіх типів,
грипу, африканської чуми коней, лептоспірозу і виходять з
господарств та адміністративних територій, вільних від заразних
хвороб тварин, у тому числі: парувальної хвороби, везикулярного стоматиту африканської
чуми коней, сапу, венесуельського енцефаломієліту - протягом
останніх 2 років на території країни; ( Абзац другий пункту 10.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) грипу коней - протягом останніх 12 місяців на території
країни; ( Абзац третій пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 36
( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) інфекційного метриту коней, піроплазмозу (бабезія Кабані),
нуталіозу (бабезія Екві) - протягом останніх 12 місяців на
адміністративній території; ( Абзац четвертий пункту 10.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) інфекційних енцефаломієлітів коней західного та східного
типів, ринопневмонії, інфекційної анемії, корости і віспи коней -
протягом останніх 3 місяців на території господарства; сказу - протягом останніх 12 місяців у господарстві. ( Пункт
10.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) Відібрані для відправлення в Україну коні не мали клінічних
ознак вірусного артеріїту протягом 28 днів до дня відправки,
проведені діагностичні дослідження проб крові з 14 - денним
інтервалом дали негативний результат.
10.2. Відібрані для відправлення в Україну коні не менше 30
днів утримуються на спеціальних карантинних базах
країни-експортера під наглядом представника державної служби
ветеринарної медицини України. Під час карантину проводять
поголовний клінічний огляд із щоденною термометрією, діагностичні
дослідження в державній ветеринарній лабораторії методами,
прийнятими в країні-експортері, на сап, парувальну хворобу,
піроплазмоз (бабезія Кабані), нуталіоз (бабезія Екві),
ринопневмонію, інфекційний метрит, інфекційну анемію, вірусний
артеріїт, лептоспіроз. Діагностичні дослідження на парувальну
неміч та сап проводяться протягом 15-ти днів перед відправкою, на
інфекційну анемію коней протягом 30 днів, вірусний артеріїт двічі
протягом 28 днів з інтервалом 14 днів. Тварин щеплюють проти грипу
інактивованою вакциною. Не пізніше ніж за 20 днів до ввезення на
територію України тварин вакцинують проти сибірки (якщо вони не
були щеплені за 6 місяців до відправлення). Проводять
дегельмінтизацію та обробку проти ектопаразитів. ( Пункт 10.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »