Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям Збройних Сил [...]
Міноборони України; Наказ, Перелік, Інструкція [...] від 01.06.2006303
Документ z0715-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.02.2015, підстава z0089-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
01.06.2006 N 303
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2006 р.
за N 715/12589

Про затвердження Інструкції про порядок
присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям
Збройних Сил України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 546 ( z1091-07 ) від 17.09.2007
N 389 ( z0762-08 ) від 04.08.2008
N 97 ( z0285-11 ) від 21.02.2011
N 51 ( z0229-12 ) від 31.01.2012
N 90 ( z0348-13 ) від 12.02.2013
N 507 ( z1011-14 ) від 06.08.2014
N 20 ( z0089-15 ) від 14.01.2015 }

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України,
затвердженого Указом Президента України від 21 серпня 1997 року
N 888 ( 888/97 ) (у редакції Указу Президента України від 4 липня
2002 року N 618 ( 618/2002 ) (зі змінами та доповненнями)), та з
метою приведення до сучасних вимог порядку присвоєння класної
кваліфікації військовослужбовцям Збройних Сил України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння класної
кваліфікації військовослужбовцям Збройних Сил України, що
додається.
2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу
Збройних Сил України в місячний термін після набуття чинності
Інструкцією про порядок присвоєння класної кваліфікації
військовослужбовцям Збройних Сил України в установленому порядку
подати на підпис Міністру оборони України зміни до наказу Міністра
оборони України від 5 липня 2005 року N 376 "Про затвердження
нагрудних знаків військової доблесті військовослужбовців Збройних
Сил України".
3. Наказ Міністра оборони СРСР від 20 квітня 1990 року N 080
вважати таким, що не застосовується у Збройних Силах України.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
01.06.2006 N 303
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2006 р.
за N 715/12589

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок присвоєння класної кваліфікації
військовослужбовцям Збройних Сил України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок присвоєння,
підтвердження, пониження та позбавлення класної кваліфікації
особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, особам
сержантського, старшинського та рядового складу військової служби
за контрактом (далі - військовослужбовці військової служби за
контрактом) і особам сержантського, старшинського та рядового
складу строкової військової служби (далі - військовослужбовці
строкової військової служби).
1.2. Військовослужбовцям Збройних Сил України залежно від
досягнутої майстерності, професійної підготовленості, а для
командирів (начальників) також від рівня підготовки
підпорядкованих їм військових частин, підрозділів та особового
складу присвоюються такі класні кваліфікації: особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям військової служби за контрактом відповідно до
Переліку спеціальностей та посад офіцерського складу, за якими
може бути присвоєна класна кваліфікація (додаток 1), Переліку
штатних посад і військово-облікових спеціальностей прапорщиків,
мічманів, сержантів, старшин та рядового складу, у тому числі
військовослужбовців військової служби за контрактом, за якими може
бути присвоєна класна кваліфікація (додаток 2), та Переліку
штатних посад і військово-облікових спеціальностей осіб
офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин та
рядового складу, у тому числі військовослужбовців військової
служби за контрактом та обслуговувального персоналу закладів
охорони здоров'я Міністерства оборони України, за якими може бути
присвоєна класна кваліфікація (додаток 3) - 3 клас, 2 клас,
1 клас, майстер; військовослужбовцям строкової військової служби відповідно до
Переліку штатних посад і військово-облікових спеціальностей
прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин та рядового складу, у
тому числі військовослужбовців військової служби за контрактом, за
якими може бути присвоєна класна кваліфікація (додаток 2) -
3 клас, 2 клас, 1 клас. Класна кваліфікація військовослужбовцям присвоюється
послідовно: 3 клас, 2 клас, 1 клас, майстер. Військовослужбовці військової служби за контрактом, які
займають посади, що входять до складу екіпажів, обслуг,
розрахунків, груп, мають право здавати (підтверджувати) класну
кваліфікацію додатково за однією зі спеціальностей, що входять до
складу цих екіпажів, обслуг, розрахунків та груп.
1.3. Льотному складу авіації Збройних Сил України (льотчикам
і штурманам) класна кваліфікація присвоюється відповідно до
Інструкції про порядок проведення класифікації військових
льотчиків і штурманів, затвердженої наказом Міністра оборони
України від 4 січня 2005 року N 2 ( z0073-05 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 24 січня 2005 року за N 73/10353. Льотно-випробувальному складу Збройних Сил України класна
кваліфікація присвоюється відповідно до Інструкції про порядок
присвоєння класної кваліфікації льотно-випробувальному складу
Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністра оборони
України від 16 вересня 2003 року N 296 ( z0835-03 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2003 року
за N 835/8156.
1.4. Водіям та іншим фахівцям автомобільної служби Збройних
Сил України класна кваліфікація присвоюється відповідно до
Положення по підготовці водіїв та інших фахівців автомобільної
служби у Збройних Силах України та допуску їх до керування
транспортними засобами, затвердженого наказом Міністра оборони
України від 10 січня 1997 року N 5 ( z0147-97 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 квітня 1997 року за N 147/1951, зі
змінами і доповненнями, унесеними наказом Міністра оборони України
від 20 квітня 2000 року N 107 ( z0258-00 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 5 травня 2000 року за N 258/4479.
1.5. Персоналу медичних і фармацевтичних спеціальностей
класна кваліфікація присвоюється відповідно до Інструкції про
порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям
медичних і фармацевтичних спеціальностей, затвердженої наказом
Міністра оборони України від 25 квітня 1998 року N 176
( z0493-98 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
5 серпня 1998 року за N 493/2933, зі змінами і доповненнями,
унесеними наказом Міністра оборони України від 18 вересня
2001 року N 337 ( z0858-01 ).
1.6. Кваліфікація 3 класу є первинною та присвоюється наказом
командира навчальної військової частини (навчального центру) та
начальника вищого військового навчального закладу: військовослужбовцям військової служби за контрактом та
строкової військової служби - після завершення навчання в
навчальних військових частинах (навчальних центрах) за умов
успішного складання ними іспитів в обсязі навчальних програм,
відсутності дисциплінарних стягнень і здатності самостійно
експлуатувати й обслуговувати озброєння та військову техніку; курсантам вищих військових навчальних закладів - після
складання іспитів на присвоєння класної кваліфікації відповідно до
вимог, що визначаються для військовослужбовців військової служби
за контрактом за відповідними військово-обліковими
спеціальностями; особам офіцерського складу, які закінчили навчання у вищих
військових навчальних закладах та військових навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів України, за умови успішного
складання ними державних іспитів.
1.7. Чергова класна кваліфікація присвоюється: особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам та
військовослужбовцям військової служби за контрактом - не раніше
ніж через рік з дня присвоєння попередньої класної кваліфікації; військовослужбовцям строкової військової служби - не раніше
ніж через чотири місяці з дня присвоєння попередньої класної
кваліфікації; військовослужбовцям строкової служби, які проходять військову
службу протягом 18 місяців, - не раніше ніж через шість місяців з
дня присвоєння попередньої класної кваліфікації.
1.8. Право присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації
надається: 1.8.1. Кваліфікація майстра: керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони
України, командувачам видів Збройних Сил України, керівникам
структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України,
начальнику Головного управління оперативного забезпечення Збройних
Сил України, начальнику Тилу Збройних Сил України, начальнику
Озброєння Збройних Сил України. { Підпункт 1.8.1 пункту 1.8 глави 1 в редакції Наказу Міністерства
оборони N 97 ( z0285-11 ) від 21.02.2011 }
1.8.2. Кваліфікації 3 класу, 2 класу та 1 класу: командирам армійських корпусів, повітряних командувань та
командиру 4 ескадри різнорідних сил Військово-Морських Сил
Збройних Сил України (крім командування з'єднань, яким
присвоюється класна кваліфікація вищим органом військового
управління). Службові особи, не зазначені в Інструкції, користуються
правами присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації
військовослужбовцям підлеглих військових частин відповідно до
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ). Службові особи, яким надано право за цією Інструкцією
присвоювати відповідну класну кваліфікацію, мають право
присвоювати й нижчі класні кваліфікації.
1.9. Для визначення ступеня професійної підготовленості
військовослужбовців, які подаються на присвоєння (підтвердження)
класної кваліфікації на кожний навчальний рік, наказами
відповідних службових осіб, яким відповідно до пункту 1.7
Інструкції надається право присвоєння відповідної класної
кваліфікації, призначаються кваліфікаційні комісії, що включають
підкомісії родів військ (спеціальних військ). Головою комісії призначається один із заступників командувача
(командира, начальника), головою підкомісії - начальники родів
військ (спеціальних військ). У військових частинах, де штатом не передбачена посада
заступника командира (начальника), головою комісії призначається
начальник штабу - перший заступник командувача (командира). Склад комісії (підкомісії) під час проведення іспитів повинен
бути не менше трьох осіб.
1.10. В обов'язки кваліфікаційних комісій входять контроль за
правомірністю допуску військовослужбовців до іспитів та перевірка
фактично досягнутого рівня їх підготовки за фахом, оформлення
необхідної документації на присвоєння (підтвердження, пониження)
класної кваліфікації.
1.11. Проведення іспитів військовослужбовців для присвоєння
(підтвердження) класної кваліфікації передбачати планами бойової
підготовки з виділенням необхідної кількості справного озброєння
та військової техніки, матеріально-технічних та пально-мастильних
матеріалів.
1.12. Програми проведення іспитів, у яких визначаються
предмети навчання з урахуванням категорії військовослужбовців та
їх штатних посад, розробляються кваліфікаційними комісіями та
затверджуються відповідними службовими особами, яким надано право
присвоєння класної кваліфікації.
2. Порядок проведення кваліфікаційних іспитів та присвоєння
(підтвердження) класної кваліфікації.
2.1. Терміни і порядок роботи кваліфікаційних комісій
визначаються наказами відповідних командувачів (командирів,
начальників), але не пізніше ніж за два тижні до початку іспитів. Терміни роботи кваліфікаційних комісій можуть збігатися з
терміном проведення підсумкової перевірки.
2.2. До кваліфікаційної комісії надсилаються Список
військовослужбовців військової частини, які подаються до складання
іспитів для присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації
(додаток 4), та їх службові картки. Командир (начальник), який надає списки військовослужбовців
до кваліфікаційної комісії, несе відповідальність за правомірність
допуску їх до складання іспитів. Особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, які
залучаються до іспитів для присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації 2 класу, 1 класу та майстра, повинні: мати загальну оцінку не нижче "добре" з командирської
підготовки за навчальний рік; постійно підвищувати рівень індивідуальної професійної
майстерності за фахом і забезпечувати виконання програм та планів
бойової підготовки підпорядкованих підрозділів; знати основи законодавства України, сутність і способи
ведення правової роботи, форми та методи правового навчання і
виховної роботи особового складу, профілактики правопорушень; уміти організовувати та проводити на високому методичному
рівні навчання та виховання особового складу; зберігати й утримувати в належному стані озброєння та
військову техніку, забезпечувати їх безаварійну експлуатацію та
безвідмовну роботу; мати посвідчення на право водіння й експлуатації озброєння та
військової техніки. Додатково для осіб офіцерського складу, прапорщиків та
мічманів, які залучаються до складання іспитів на присвоєння
(підтвердження) кваліфікації майстра та 1 класу, відповідно до
STANAG 6001 обов'язково мати рівень знання іноземної мови не нижче
СМР - 2, 2 класу - не нижче СМР - 1, якщо це передбачено
виконанням службових обов'язків за посадою. Військовослужбовці військової служби за контрактом, які
залучаються до складання іспитів на присвоєння (підтвердження)
кваліфікації 2 класу, 1 класу та майстра, повинні: мати загальну оцінку з бойової підготовки протягом року не
нижче ніж "добре"; бути зразковим у дотриманні військової дисципліни; зберігати й утримувати в належному стані озброєння та
військову техніку і безпосередньо вміло експлуатувати, не
допускати їх виходу з ладу з особистої провини; мати посвідчення на право водіння й експлуатації озброєння та
військової техніки відповідно до займаної посади. Додатково військовослужбовцям військової служби за
контрактом, які залучаються до складання іспитів для присвоєння
(підтвердження) кваліфікації: майстра та 1 класу - відповідно до STANAG 6001 обов'язково
мати рівень знань іноземної мови не нижче СМР - 1, якщо це
передбачено виконанням службових обов'язків за посадою; майстра - обов'язково мати класну кваліфікацію за однією із
спеціальностей, що входять до складу екіпажів, обслуг,
розрахунків, груп, у складі яких вони проходять військову службу. Військовослужбовці строкової військової служби, які
залучаються до складання іспитів для присвоєння (підтвердження)
класної кваліфікації 2 класу та 1 класу, повинні: мати загальну оцінку з бойової підготовки не нижче ніж
"добре"; не мати дисциплінарних стягнень; зберігати й утримувати в належному стані озброєння та
військову техніку і безпосередньо вміло експлуатувати, не
допускати їх виходу з ладу з особистої провини; мати посвідчення на право водіння й експлуатації озброєння та
військової техніки відповідно до займаної посади.
2.3. Результати з предметів навчання, отримані
військовослужбовцями в ході підсумкових перевірок (інспекційних
заходів), що проведені комісіями вищого органу військового
управління та виносяться на кваліфікаційні іспити, зараховуються
кваліфікаційними комісіями при підвищенні (підтвердженні) класної
кваліфікації, а з інших предметів навчання складають іспити
кваліфікаційним комісіям.
2.4. Іспити на присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації проводяться за програмою, яка складається з усіх
основних предметів навчання, двох-чотирьох додаткових предметів та
передбачає теоретичну і практичну частини. 2.4.1. Для офіцерського складу У теоретичну частину включаються: 3-5 питань з основних предметів навчання, що передбачені для
штатної категорії тих, хто залучається до здачі іспитів; до 3 питань зі сфери законодавства України, виховання
особового складу; перевірка рівня мовної підготовки за однією з робочих мов
НАТО, якщо це передбачено виконанням службових обов'язків за
посадою. У практичну частину включаються: перевірка практичних навичок у виконанні вправ стрільб,
водіння, індивідуальних нормативів та навчальних завдань при
озброєнні і військовій техніці; перевірка методичної підготовки; вирішення завдань з управління підрозділами в сучасних видах
бою. 2.4.2. Для інших категорій військовослужбовців У теоретичну частину включаються: 3-5 питань з основних предметів бойової підготовки; перевірка шляхом тестування або усного (письмового)
опитування з теоретичних основ, будови, фізичних процесів роботи
окремих блоків, вузлів, систем, механізмів і агрегатів,
конструкцій, правил експлуатації і обслуговування, заходів
безпеки, ремонту та збереження озброєння і військової техніки, що
обслуговуються спеціалістами, які складають іспити; перевірка рівня мовної підготовки за однією з робочих мов
НАТО, якщо це передбачено виконанням службових обов'язків за
посадою. У практичну частину включаються: перевірка практичних навичок у виконанні вправ стрільб,
водіння, індивідуальних нормативів та навчальних завдань при
озброєнні і військовій техніці; перевірка практичних навичок щодо підготовки озброєння і
військової техніки до застосування, уміння управляти нею,
здійснювати обслуговування, усувати несправності, що виникають у
процесі експлуатації, проводити поточний ремонт та практично
виконувати встановлені нормативи робіт.
2.5. Для присвоєння (підтвердження) подальшої класної
кваліфікації необхідно мати: майстра - оцінку "відмінно" з усіх предметів навчання, при
цьому мати знання іноземної мови на рівні, визначеному в пункті
2.2 Інструкції (для військовослужбовців військової служби за
контрактом додатково мати класну кваліфікацію з однієї зі
спеціальностей, що входять до складу екіпажів, розрахунків,
обслуг, груп); 1 класу - 50% перевірених предметів навчання, у тому числі
основних - "відмінно", а решта - "добре", при цьому мати знання
іноземної мови на рівні, визначеному в пункті 2.2 Інструкції; 2 класу - з усіх предметів навчання не нижче ніж "добре", при
цьому мати знання іноземної мови на рівні, визначеному в пункті
2.2 Інструкції. Додаткові вимоги до військовослужбовців усіх
військовооблікових спеціальностей під час проведення іспитів для
підвищення (підтвердження) ними класної кваліфікації розробляються
командувачами видів Збройних Сил України, керівниками структурних
підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу
Збройних Сил України, начальником Головного управління
оперативного забезпечення Збройних Сил України, начальником Тилу
Збройних Сил України та начальником Озброєння Збройних Сил
України. { Абзац п'ятий пункту 2.5 глави 2 в редакції Наказу
Міністерства оборони N 97 ( z0285-11 ) від 21.02.2011 } Кожному кваліфікаційному рівню мають відповідати різні за
складністю запитання та практичні завдання.
2.6. Військовослужбовці, які під час складання іспитів
отримали з одного предмета навчання незадовільну оцінку, до
подальшого складання іспитів не допускаються. Подальше підвищення (підтвердження) класної кваліфікації
здійснюється не раніше ніж через рік.
2.7. Результати іспитів на присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації кожного військовослужбовця вказуються в акті
(додаток 5) і подаються на затвердження відповідним службовим
особам, яким надано право присвоєння класної кваліфікації. На підставі акта відповідними командирами (начальниками)
видається наказ про присвоєння (підтвердження) військовослужбовцям
класної кваліфікації (додаток 6). Витяг з наказу старшого
командира (начальника) про присвоєння (підтвердження)
військовослужбовцям класної кваліфікації направляється у військові
частини, де вони проходять військову службу. Датою присвоєння (підтвердження) військовослужбовцю класної
кваліфікації вважається день підписання наказу про присвоєння
(підтвердження) класної кваліфікації. Військовослужбовцям, яким присвоєна класна кваліфікація,
видаються посвідчення класного спеціаліста (додаток 7) та
нагрудний знак встановленого зразка відповідно до наказу Міністра
оборони України від 5 липня 2005 року N 376 "Про затвердження
нагрудних знаків військової доблесті військовослужбовців Збройних
Сил України" (зі змінами). Забезпечення військ (сил) бланками посвідчень і нагрудними
знаками класних спеціалістів здійснюється Тилом Збройних Сил
України. { Абзац п’ятий пункту 2.7 глави 2 в редакції Наказу
Міністерства оборони N 90 ( z0348-13 ) від 12.02.2013 }
2.8. Оголошення наказу про присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації, а також вручення нагрудного знака й посвідчення
класного спеціаліста проводяться в урочистій обстановці.
2.9. Військовослужбовці, яким присвоєна класна кваліфікація
(крім тих, хто проходить строкову військову службу), зобов'язані
підтверджувати її один раз на рік.
2.10. Військовослужбовцям, які не підтвердили присвоєну їм
класну кваліфікацію або які не допущені до складання іспитів
(не відповідають вимогам пункту 2.2 Інструкції), наказом
відповідного командира (начальника) класна кваліфікація знижується
до класної кваліфікації залежно від фактичного рівня підготовки за
спеціальністю із заміною їм посвідчення та нагрудного знака
класного спеціаліста.
2.11. Військовослужбовці, які не склали у визначені терміни
іспити на підтвердження класної кваліфікації з поважних причин
(хвороба, відпустка, відрядження тощо), мають право на додаткове
складання іспитів, організація яких здійснюється відповідними
командирами (начальниками). Військовослужбовці, які вступили до вищих навчальних закладів
і виключені зі списків військових частин у зв'язку з перебуванням
на навчанні, класна кваліфікація зберігається протягом всього
періоду навчання. Після закінчення вищих навчальних закладів
зазначені військовослужбовці з прибуттям до місця служби повинні
протягом року скласти іспити для підтвердження (присвоєння)
класної кваліфікації. Військовослужбовці, призначені на посади за непрямими або
спорідненими військово-обліковими спеціальностями (за якими може
присвоюватися класна кваліфікація), зобов'язані протягом року з
дня призначення скласти іспити на підтвердження раніше присвоєної
або на присвоєння чергової класної кваліфікації зі спеціальності
та за посадою, на яку вони призначені.
2.12. Іспити на присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації не проводяться: у структурних підрозділах Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, командуваннях видів
Збройних Сил України, управліннях оперативних командувань,
територіальних управліннях, управліннях армійських корпусів та їм
рівних, крім льотного складу Збройних Сил України (льотчиків і
штурманів); у науково-дослідних, випробувальних установах - для осіб
керівного та наукового складу, які займають штатні посади,
перелічені в спеціальних переліках, що передбачають виплату
грошової надбавки за науковий ступінь (звання); в організаціях Збройних Сил України, військових
представництвах підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства оборони України, крім спеціалістів інженерного та
технічного профілів, льотно-випробувальних станцій, які займаються
прийняттям, обслуговуванням та експлуатацією озброєння та
військової техніки; у вищих військових навчальних закладах, (навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів) - для
професорсько-викладацького складу та викладачів (крім офіцерського
складу інженерного та технічних профілів і підрозділів
забезпечення).
2.13. Військовослужбовцям класна кваліфікація може бути
понижена більше ніж на один ступінь (відразу до 3 класу) у разі,
якщо з вини класного спеціаліста: порушені правила експлуатації, ремонту, обслуговування і
зберігання озброєння та військової техніки, обладнання та інших
засобів, що призвело до аварії або катастрофи; порушені правила бойового чергування, прихованого управління
військами, безпеки зв'язку, мала місце втрата документів або
розголошення відомостей, що становлять державну таємницю; допущені втрата, переплата чи нецільове використання обігових
коштів та матеріальних цінностей; здійснено дисциплінарні правопорушення та отримано під час
проведення інспекційних заходів і підсумкових перевірок
незадовільні оцінки з предметів навчання, а для спеціалістів, які
мають класну кваліфікацію майстра, - задовільні оцінки.
2.14. Військовослужбовці, яким класна кваліфікація знижена,
можуть бути допущені до складання іспитів на відновлення
попередньої класної кваліфікації на загальних підставах, але не
раніше ніж: особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани,
військовослужбовці військової служби за контрактом - через рік з
дня пониження їх класної кваліфікації; військовослужбовці строкової військової служби - через чотири
місяці з дня пониження їх класної кваліфікації.
2.15. Наявність у військовослужбовців протягом двох років
класної кваліфікації майстра або 1 класу враховується під час
висування на вищі посади та вступу у вищі військові навчальні
заклади.
2.16. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського та старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, що мають кваліфікацію 2 класу, 1 класу,
майстра (військовослужбовцям строкової військової служби -
2 класу, 1 класу), виплачується надбавка за кваліфікацію від
посадового окладу в порядку, визначеному Інструкцією про порядок
виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил
України та деяким іншим особам, затвердженою наказом Міністра
оборони України від 11 червня 2008 року N 260 ( z0638-08 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року
за N 638/15329. { Пункт 2.16 в редакції Наказу Міністерства
оборони N 389 ( z0762-08 ) від 04.08.2008 }
Начальник Головного
оперативного управління -
заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант В.О.Юдаков

Додаток 1
до Інструкції про порядок
присвоєння класної
кваліфікації
військовослужбовцям
Збройних Сил України

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та посад офіцерського складу,
за якими може бути присвоєна класна кваліфікація

------------------------------------------------------------------ |Найменування спеціальностей | Номер груп військово-облікових | | | спеціальностей (ВОС) | |----------------------------+-----------------------------------| |Спеціальності командного |Групи ВОС: 01, 02, 03, 04, 05, 06, | |профілю |07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,| | |19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26*, | | |28, 29, 30, 34 | |----------------------------------------------------------------| | * Крім ВОС: 260100, 260101, 260102, 260103, 260200. | |У групі 34 класна кваліфікація присвоюється (підтверджується) за| |додатковими вимогами ВОС офіцерського складу тих підрозділів, у | |яких спеціалісти з гуманітарних питань та виховної роботи беруть| |участь у підготовці та проведенні занять з бойової та | |морально-психологічної підготовки. | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальності інженерного і |Групи ВОС: 42, 43, 44, 45, 46, 47, | |технічного профілю |48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,| | |57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67,| | |68, 79 | |----------------------------+-----------------------------------| |Спеціальності юридичного |Групи ВОС: 85 | |профілю | | |----------------------------+-----------------------------------| |Спеціальності фінансового |Групи ВОС: 31 | |профілю | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Групи ВОС - перші дві цифри військово-облікової
спеціальності.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 546 ( z1091-07 ) від 17.09.2007 }
Начальник Головного
управління особового кладу -
заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор А.С.Пушняков

Додаток 2
до Інструкції про порядок
присвоєння класної
кваліфікації
військовослужбовцям
Збройних Сил України

ПЕРЕЛІК
штатних посад і військово-облікових спеціальностей
прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин
та рядового складу, у тому числі військовослужбовців
військової служби за контрактом, за якими може бути
присвоєна класна кваліфікація

------------------------------------------------------------------ | Штатні посади | Номери ВОС, за якими може| |-------------------------------------| присвоюватися класна | | код | найменування | кваліфікація | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 01 |Авіаційний механік |220-228 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 002 |Авіаційний механік |220-228 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 003 |Автопілотник |057, 065 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 005 |Акумуляторник |264, 366, 663 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 007 |Апаратник |860, 862, 981 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 015 |Баталер |900, 911 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 018 |Бортовий механік-випробувач |220-224 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 019 |Бортовий механік (літака, |220-224 | | |вертольота) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 021 |Бортовий технік |220-224 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 022 |Боцман |302, 303 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 024 |Машиніст бурової установки |408 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 025 |Бухгалтер |Усі ВОС | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 036 |Візирник |626, 641 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 037 |Водій |124, 837, 838, 839 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 039 |Водолаз |172, 379-386 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 041 |Повітряний радист |220-224 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 042 |Повітряний стрілець |220-224 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 043 |Повітряний стрілець-радист |220-224 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 044 |Вулканізаторник |973 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 045 |Обчислювач |048, 188, 629, 673, 674, | | | |929 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 049 |Авіаційний технік |220 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 051 |Газівник |981 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 053 |Бухгалтер (2 категорії) |900 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 054 |Гідроакустик |340, 341, 343-346, 542 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 055 |Гідрометеоспостерігач |631, 632 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 056 |Гіроскопіст |057, 058, 334 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 057 |Головний боцман (корабля |303 | | |1 рангу, морського судна, де за| | | |посадою командира цього судна | | | |встановлено військове звання | | | |"капітан 1 рангу") | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 058 |Водій-електрик |124, 837 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 061 |Гранатометник |103, 320 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 065 |Головний боцман (крім головного|303 | | |боцмана корабля 1 рангу | | | |морського судна, де за посадою | | | |командира цього судна | | | |встановлено штатне військове | | | |звання "капітан 1 рангу") | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 067 |Далекомірник |626 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 068 |Черговий зі зв'язку та |525-533 | | |радіотехнічного забезпечення | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 069 |Черговий зі зв'язку |403, 404, 415-419, 421, | | |(радіозв'язку) |422, 424-430, 465-468 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 072 |Дегазатор |189 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 077 |Дешифрувальник |265, 273-275, 638-640, | | | |676, 677 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 078 |Дешифрувальник |544, 677 | | |(аерофотографічної служби) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 079 |Дизеліст |369, 659 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 084 |Дозиметрист |187-193, 195-197, 818 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 086 |Дресирувальник |886 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 093 |Провідний бухгалтер |900, 911 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 097 |Заступник командира взводу |Усі ВОС | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 099 |Заступник командира |107 | | |розвідувальної групи | | | |(спеціального призначення) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 100 |Заступник командира бойової |121, 122 | | |машини - навідник-оператор | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 103 |Заступник начальника обслуги |016, 034, 035, 048, | | | |070-072, 081, 612, 628, | | | |630, 638-640, 644 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 104 |Машиніст заправної машини |081, 084-086, 859, 860, | | | |862 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 106 |Звукометрист |627 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 110 |Інструктор команди |380 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 111 |Бухгалтер (1 категорії) |900 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 119 |Інструктор (крім |усі ВОС | | |інструктора-водія, санітарного | | | |інструктора, санітарного | | | |інструктора-дезінфектора, | | | |санітарного | | | |інструктора-дозиметриста, | | | |інструктора команди на кораблі | | | |або судні) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 120 |Інструктор команди (на кораблі |379, 429, 619, 651, 869, | | |або судні) |983 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 122 |Інструктор з водіння |127, 175-177, 180, | | | |837-840, 842-844 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 126 |Інструктор з водіння (танків і |113, 116-118, 121-126, | | |бойових машин) |132, 134, 136, 140, 144, | | | |157, 168, 178, 179 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 128 |Кабельник |400-402 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 129 |Кабельник-спаювальник |401-402 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 137 |Кодувальник |904, 909 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 138 |Кок-інструктор |869 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 139 |Кок |869 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 140 |Командир морської баржі |300 | | |(ракетної, | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | |артилерійської, мінної, | | | |торпедної) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 141 |Командир морської баржі (крім |302 | | |ракетної, артилерійської, | | | |мінної, торпедної) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 142 |Командир рейдової баржі |302 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 144 |Командир бойової машини |121, 122 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 145 |Командир морського буксира |300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 146 |Командир буксира (рейдового та |302 | | |річкового) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 147 |Командир взводу |Усі ВОС | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 148 |Командир гранатомета |145 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 150 |Командир зенітної самохідної |157 | | |установки | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 151 |Командир артилерійського катера|300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 152 |Командир великого |300 | | |гідрографічного катера | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 153 |Командир буксирного катера |302 | | |(потужністю 150 к.с. і більше) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 154 |Командир буксирного катера |302 | | |(потужністю до 150 к.с.) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 155 |Командир катера-водія мішені |300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 156 |Командир десантного катера |300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 157 |Командир рейдового |302 | | |катера-заправника | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 158 |Командир малого гідрографічного|302 | | |катера | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 159 |Командир катера мішені |300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 160 |Командир морського катера |300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 161 |Командир дослідного катера |300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 162 |Командир пошуково-рятувального |302 | | |катера (водотоннажністю 15 т і | | | |більше) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 163 |Командир пошуково-рятувального |302 | | |катера (водотоннажністю до | | | |15 т) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 164 |Командир протичовнового катера |300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 165 |Командир протипожежного катера |300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 166 |Командир катера радіаційної, |300 | | |хімічної, біологічної розвідки | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 167 |Командир рейдового водолазного |302 | | |катера | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 168 |Командир навчального катера |300 | | |(водотоннажністю 140 т і | | | |більше) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 169 |Командир рейдового робочого |302 | | |катера | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 170 |Командир рейдового роз'їзного |302 | | |катера (водотоннажністю 15 т і | | | |більше) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 171 |Командир рейдового роз'їзного |302 | | |катера (водотоннажністю до | | | |15 т) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 172 |Командир рейдового санітарного |300 | | |катера | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 173 |Командир катера зв'язку |300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 174 |Командир торпедного катера |300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 175 |Командир катера-торпедолова |300 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 176 |Командир навчального катера |300 | | |(водотоннажністю до 140 т) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 177 |Командир машини |056, 139, 140, 168, 175, | | | |177-180 | | | |189-192 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 178 |Командир міномета |143-144 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 179 |Командир нейтралізуючої машини |862 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 180 |Командир вогневих установок |220-224 | | |корабля | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 181 |Командир гармати |132-137, 145, 153, 155, | | | |156 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 182 |Командир відділення |Усі ВОС | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 183 |Командир плавучої казарми |302 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 185 |Командир підводного розвідника |168 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 186 |Командир тральщика (базового, |302 | | |рейдового та річкового) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 187 |Командир самохідної |118 | | |артилерійської установки | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 188 |Командир морського водолазного |300 | | |судна | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 189 |Командир судна (мішені, |300 | | |дослідного, плавучого стенда) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 191 |Командир рейдового судна |302 | | |(розмагнічування, зарядного, | | | |електростанції) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 192 |Командир |300 | | |навчально-тренувального судна | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 194 |Командир танка |113, 116 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 195 |Командир установки |033-037, 179 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 199 |Комендор |133, 135, 140, 148, 153, | | | |155, 156, 324 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 200 |Комплектувальник |929 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 201 |Машиніст компресора |982 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 206 |Копрівник |941 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 210 |Кранівник |040 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 215 |Командир танка (з |117 | | |ракетно-гарматним озброєнням) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 225 |Лаборант (військових навчальних|671 | | |закладів) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 232 |Лаборант |081, 084-086, 187, 189, | | | |191-193, 196, 197, 261, | | | |630, 644, 675, 677, | | | |813-816, 859, 860, 862, | | | |878, 960, 983 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 233 |Лінійний наглядач |400-405 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 234 |Лінотипіст |922 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 244 |Майстер |212, 214, 407, 586, 663, | | | |702-704, 706-709, 713-719,| | | |741-743, 752-754, 756-764,| | | |768-774, 777-786, 800-809,| | | |813-819, 824-826, 830-832,| | | |849-851, 853, 855, 905, | | | |909, 923, 929, 943 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 245 |Машиніст |360-364, 938, 941, 942 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 246 |Машиніст паровоза |949 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 247 |Машиніст тепловоза |949 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 248 |Машиніст електровоза |949 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 253 |Метеоспостерігач |631 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 256 |Механік |Усі ВОС | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 257 |Механік (літака, вертольота) |220-225 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 258 |Механік-водій (машини на |028, 029, 113, 116-118, | | |бронетанковій базі) |132, 134, 175, 177-179 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 259 |Механік-водій |028, 029, 038, 121-123, | | | |125, 126, 136, 140, 157, | | | |168, 175, 176, 179, 180, | | | |220, 233, 234, 244, 245, | | | |247, 250, 260, 261, 262, | | | |267, 280, 837-840, 842, | | | |843, 967 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 260 |Мінер |320-324, 326, 381, 741, | | | |742 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 262 |Молодший геодезист |673 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 266 |Молодший топограф |672 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 267 |Монтажник |040, 404, 940 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 269 |Моторист |059, 167, 361, 368, 371, | | | |373, 659, 859-861 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 271 |Музикант |917 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 280 |Складальник |922 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 281 |Навідник |029, 113, 116-118, | | | |132-137, 140, 143-145, | | | |153, 155, 156, 193, 628 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 282 |Навідник-оператор |121, 122 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 285 |Наладчик |759, 801 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 290 |Начальник апаратної |403-405, 407, 429, | | |(засекреченого телефонного та |450-455, 473-780 | | |телеграфного зв'язку, кросів, | | | |телебачення, контролю безпеки | | | |зв'язку, утворення ущільнених | | | |ВЧ-каналів, 12 каналів і | | | |більше, радіорозвідки та | | | |пеленгування) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 291 |Начальник апаратної |403-406, 432, 436, 611, | | | |612, 621, 659 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 306 |Начальник містечка (інженер |212 | | |парашутного, військ | | | |радіаційного, хімічного та | | | |біологічного захисту) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 308 |Начальник групи |260, 263, 269, 285, | | | |403-405, 407, 422-428, | | | |429, 430, 452, 461, | | | |474-476, 502, 525-528, | | | |531, 659, 677, 804 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 313 |Начальник кабінету |003, 007, 008, 015, 016, | | | |020, 021, 028, 029, | | | |032-040, 047, 048, | | | |052-055, 057, 058, 065, | | | |069-072, 074, 075, 133, | | | |147-149, 153, 155, 156, | | | |187, 196, 300, 302-309, | | | |320-326, 330-337, 340-342,| | | |344-346, 350, 351, | | | |360-364, 366-371, 373, | | | |379, 381, 384, 385, 405, | | | |407, 417, 429, 430, | | | |436-438, 445, 446, | | | |473-478, 503, 504, 506, | | | |517-519, 543, 569, 570, | | | |582, 602, 603, 626, 879, | | | |880, 903, 905, 909 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 315 |Начальник кабельної |408 | | |експлуатаційної машини | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 320 |Начальник кодувальної групи |904, 909 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 323 |Начальник команди (плавзасобів)|302 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 325 |Начальник крана |942 | | |(вантажопідйомністю 25 т і | | | |більше та залізничного) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 326 |Начальник крана (плавучого) |302, 942 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 327 |Начальник кроса (вузла зв'язку |407 | | |Генерального штабу, виду | | | |Збройних Сил України, | | | |оперативного командування) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 328 |Начальник кроса (вузла зв'язку |407 | | |корпусу та нижче) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 329 |Начальник лабораторії |081, 084-086, 168, 630, | | | |644, 675, 813, 859, 860, | | | |862, 903, 905, 909 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 331 |Начальник майстерні |379, 700-704, 706-709, | | |(з ремонту озброєння |713-719, 737, 742, 743, | | |та техніки) |752-754, 756-764, 768-773,| | | |779-786, 800-806, 808, | | | |809, 814, 815, 824, 825, | | | |831, 832, 850, 853, 905 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 332 |Начальник майстерні (з ремонту |774 | | |озброєння та техніки) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 334 |Начальник пожежної обслуги |967 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 337 |Начальник маяка |285 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 339 |Начальник наземного запитувача |500-504, 507 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 342 |Начальник відділення |402, 403, 404, 405, | | | |418-428, 431, 450-455, | | | |460-463, 473-477, 485, | | | |600, 659, 806, 807, 903, | | | |905 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 345 |Начальник парашутної сушарні |212, 213 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 355 |Начальник водолазного поста |379 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 357 |Начальник звукометричного поста|146, 627 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 358 |Начальник інформаційного поста |505, 543, 553, 554 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 361 |Начальник поста кодувального |904, 909 | | |зв'язку | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 362 |Начальник метеорологічного |631, 632 | | |поста | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 363 |Начальник поста спостереження |301 | | |та зв'язку | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 364 |Начальник поста спостереження |146 | | |та зв'язку | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 365 |Начальник поста наведення |654 | | |(крилатих ракет) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 368 |Начальник пеленгаторного поста |549-552, 554 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 369 |Начальник радіолокаційного |475 | | |поста | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 371 |Начальник радіометричного поста|683 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 374 |Начальник поста збору та |543, 549-554 | | |обробки інформації | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 375 |Начальник сигнального поста |302 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 376 |Начальник поста спеціального |903, 909 | | |зв'язку | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 378 |Начальник передавального |415, 416, 419, 424, 426, | | |радіоцентру |429, 430, 467 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 379 |Начальник передавальної частини|415, 416, 418, 424, 426, | | |радіостанції (великої |429, 430 | | |потужності) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 380 |Начальник пожежного нагляду |966 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 381 |Начальник приймальної машини |621 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 382 |Начальник |516 | | |приймально-пеленгувальної | | | |установки | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 383 |Начальник приймального |425, 466 | | |радіоцентру | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 384 |Начальник приймальної частини |415, 416, 418, 425, 426, | | |радіостанції (великої |429, 430 | | |потужності) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 385 |Начальник привідної |528 | | |радіостанції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 388 |Начальник пункту |404 | | |високочастотного зв'язку | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 390 |Начальник диспетчерського |211 | | |пункту | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 396 |Начальник обмінного пункту |485 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 398 |Начальник передавального |429, 430 | | |радіопункту | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 399 |Начальник приймального |420, 425 | | |радіопункту | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 402 |Начальник радіомаркерного |528 | | |пункту | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 403 |Начальник радіопеленгувального |529, 530 | | |пункту | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 404 |Начальник радіотелеграфного |405, 430 | | |пункту | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 405 |Начальник пункту |450, 451, 453-455 | | |радіотехнічного контролю | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 406 |Начальник розвідувального |146 | | |пункту | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 411 |Начальник підсилювального |404 | | |пункту | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 412 |Начальник радіостанції (великої|415, 416, 418, 421, 426, | | |потужності) |428-430, 440, 441 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 413 |Начальник радіостанції |419, 422, 427, 429, 430, | | |(середньої потужності) |440, 441 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 414 |Начальник радіостанції (малої |420, 423, 442-444 | | |потужності) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 415 |Начальник радіобюро |425, 429, 430 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 416 |Начальник радіовисотоміра |507 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 417 |Начальник радіодалекоміра |525 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 419 |Начальник радіомаяка |306, 308, 531 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 420 |Начальник радіопеленгатора |436-438, 529, 530, 554 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 421 |Начальник радіопеленгатора |436, 530, 554, 569 | | |(УКХ) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 422 |Начальник обслуги |003, 040, 059, 070, 081, | | | |180, 402, 501, 616, 628, | | | |630, 644, 659, 674, 707, | | | |754, 757, 768, 861, 929, | | | |966, 981, 982 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 423 |Начальник світлообладнання |285 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 429 |Начальник зміни |400, 403-405, 407, 415, | | | |416, 418, 419, 422, | | | |424-426, 428-430, 436-441,| | | |450, 451, 453-455, 463, | | | |465-467, 474-480, 485, | | | |505, 525-527, 529, 531, | | | |549, 552, 569, 570, 602, | | | |612, 615-617, 620, 621, | | | |630, 642, 644, 903 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 434 |Начальник аварійно-рятувальної |386 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 435 |Начальник автоматичної |403, 404 | | |телефонної станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 437 |Начальник балістичної станції |633 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 438 |Начальник водолазної станції |379 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 439 |Начальник газозарядної станції |981 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 440 |Начальник газовидобувної |981 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 441 |Начальник гелієво-кисневої |981 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 442 |Начальник гідроакустичної |341, 344, 345 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 450 |Начальник звукомовної станції |430 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 451 |Начальник звукозаписуючої |425, 432 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 453 |Начальник киснево-видобувної |981 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 454 |Начальник киснево-зарядної |981 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 455 |Начальник компресорної станції |982 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 457 |Начальник |332, 334 | | |контрольно-регулювальної | | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 458 |Начальник контрольно-технічної |474-480 | | |станції (з контролю телефонного| | | |та телеграфного ЗАЗ) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 459 |Начальник метеорологічної |631 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 462 |Начальник станції перешкод |538, 539, 549-553 | | |(великої потужності) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 463 |Начальник станції перешкод |538, 540 | | |(малої потужності) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 464 |Начальник станції посадки |525 | | |літаків | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 465 |Начальник |505 | | |приймально-пеленгаторної | | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 468 |Начальник радіолокаційної |500-504, 507, 508, 513, | | |станції |517-520 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 469 |Начальник радіометричної |306, 308, 517, 570 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 470 |Начальник станції перешкод |538-540, 549-553 | | |(автоматизованої) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 471 |Начальник станції перешкод |539, 549-551 | | |(середньої потужності) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 472 |Начальник радіорелейної станції|460 | | |(багатоканальної) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 473 |Начальник радіорелейної станції|461 | | |(малоканальної) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 474 |Начальник станції радіорозвідки|436-439, 445 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 475 |Начальник радіотехнічної |506, 527, 569 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 476 |Начальник радіотехнічної |569 | | |станції (переносної) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 480 |Начальник телеграфної станції |405 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 481 |Начальник телеметричної станції|638 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 482 |Начальник телефонної станції |403 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 484 |Начальник тропосферної |462, 463 | | |радіорелейної станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 486 |Начальник фільтрувальної |174 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 489 |Начальник щитової станції |303 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 490 |Начальник електростанції |659 | | |(200 кВт і більше) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 491 |Начальник електростанції (менше|659 | | |200 кВт) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 492 |Начальник опріснювальної |174 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 493 |Начальник станції технічного |544 | | |контролю | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 495 |Начальник міжміської телефонної|403 | | |станції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 496 |Начальник маніпуляторного |420, 527 | | |пункту (крім світлотехнічного | | | |та гідроакустичного) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 497 |Начальник маніпуляторного |344 | | |пункту (світлотехнічного та | | | |гідроакустичного) | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 498 |Начальник обслуги - старший |038 | | |механік-водій самохідної | | | |пускової установки | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 503 |Начальник друкарні |922 | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 506 |Начальник трансформаторної |660 | | |підстанції | | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 507 |Начальник тренажера |056, 113, 116-118, | | | |121-123, 125, 126, 139, | | | |212, 336, 345, 549-551, | | | |718, 719 | |-----+-------------------------------+--------------------------|

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »