Про затвердження Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
Мінпраці України, Комнаглядохоронпраці; Наказ, Правила від 20.04.199967
Документ z0695-99, поточна редакція — Прийняття від 20.04.1999
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 67 від 20.04.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 жовтня 1999 р.
за N 695/3988

Про затвердження Правил охорони праці
в лабораторіях ветеринарної медицини

Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною
праці України, затвердженого Указом Президента України від
9 березня 1998 року N 182/98, та на підставі протокольного рішення
редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 24 листопада
1998 року N 229, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила охорони праці в лабораторіях
ветеринарної медицини, що додаються. 2. Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
ввести в дію з 1 січня 2000 року. 3. З уведенням у дію зазначених Правил вважати такими, що не
застосовуються на території України, Правила роботи і охорони
праці у ветеринарних лабораторіях, затверджені Міністерством
сільського господарства СРСР 14 січня 1975 р. (НАОП
2.1.20-1.20.03-75).
4. Управлінню по нагляду в АПК разом з Мінагропромом України: 4.1. До 1 жовтня 1999 р. визначити потребу підприємств,
установ і організацій у зазначених Правилах, установити контроль
за їх розповсюдженням. 4.2. Вжити заходи щодо вивчення вимог Правил державними
інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці,
експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств,
установ, організацій, апарату Мінагропрому України.
5. Управлінню по нагляду в АПК, начальникам територіальних
управлінь та інспекцій, державним інспекторам
Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за
дотриманням вимог цих Правил. 6. Управлінню по нагляду в АПК (Пономаренко В.І.) подати
протягом тижня Головному управлінню охорони праці відповідні
матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до
банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних
актів про охорону праці. 7. Головному управлінню охорони праці (Лесенко Г.Г.) передати
редакції журналу "Охорона праці" відповідні матеріали щодо
тиражування Правил. 8. Редакції журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.)
опублікувати цей наказ у найближчому номері журналу. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Сорокіна І.Д.
Заступник міністра,
голова Комітету С.П.Ткачук
Затверджено
Наказ Держнаглядохоронпраці
20.04.99 N 67
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 1999 р.
за N 695/3988
Правила
охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
1. Галузь застосування
Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
(далі - Правила) поширюються на лабораторії ветеринарної медицини
незалежно від їх підпорядкування і форми власності,
науково-дослідні інститути ветеринарної медицини, науково-дослідні
лабораторії ветеринарної медицини та на лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи (далі - лабораторії). Правила встановлюють вимоги безпеки праці щодо організації та
виконання робіт у лабораторіях під час догляду за піддослідними
тваринами, проведення досліджень, підготовки та виконання
аналізів, розтину трупів тварин, роботи з патологічним матеріалом,
патогенними культурами бактерій та вірусів, проведення
дезінфекції, роботи з отруйними речовинами, сильнодіючими
препаратами, кислотами, лугами, органічними розчинниками та при
виконанні інших робіт у лабораторіях. Вимоги Правил є обов'язковими для керівників, спеціалістів і
технічного персоналу лабораторій, стажерів, аспірантів, осіб,
відряджених для проходження курсів підвищення кваліфікації,
студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів під
час проходження виробничої практики (далі - працівники).
2. Нормативні посилання
--------------------------------------------------------------------- | N |Позначення | Назва |Ким, коли затверджено,| |з/п|нормативного | |реєстрація в Мін'юсті | | |акта | | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |1 | |Закон України "Про охорону| | | | |праці" ( 2694-12 ) | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |2 | |Закон України "Про ветери-| | | | |нарну медицину" | | | | |( 2498-12 ) | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |3 | |Закон України "Про забез- | | | | |печення санітарного та | | | | |епідемічного благополуччя | | | | |населення" ( 4004-12 ) | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |4 | |Водний Кодекс України | | | | |( 213/95-ВР ) | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |5 | |Кодекс Законів про працю | | | | |України ( 322-08 ) | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |6 | ДНАОП |Правила будови і безпечної|Затверджено наказом | | |0.00-1.07-94 |експлуатації посудин, що |Держнаглядохоронпра- | | | |працюють під тиском. |ці від 18.10.94 N 104.| | | |Зміни |Затверджено наказом | | | | |Держнаглядохоронпра- | | | | |ці від 11.07.97 N 183 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |7 | ДНАОП |Правила безпеки систем |Затверджено наказом | | |0.00-1.20-98 |газопостачання України |Держнаглядохоронпра- | | | | |ці від 01.10.97 N 254 | | | | |( z0318-98 ) | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |8 | ДНАОП |Правила безпечної експлуа-|Затверджено наказом | | |0.00-1.21-98 |тації електроустановок |Держнаглядохоронпра- | | | |споживачів |ці від 09.01.98 N 4 | | | | |( z0093-98 ). | | | | |Зареєстровано в | | | | |Мін'юсті 10.02.98 за | | | | |N 93/2533 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |9 | ДНАОП |Правила захисту від ста- |Затверджено наказом | | |0.00-1.29-97 |тичної електрики |Держнаглядохоронпраці | | | | |від 22.04.97 N 103 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |10 | ДНАОП |Типові норми безплатної |Затверджено наказом | | |0.00-3.01-98 |видачі спеціального одягу,|Держаглядохоронпраці | | | |спеціального взуття та ін-|від 10.06.98 N 117 | | | |ших засобів індивідуально-|( z0449-98 ). | | | |го захисту працівникам сі-|Зареєстровано в | | | |льського та водного госпо-|Мін'юсті 14.07.98 | | | |дарства |за N 449/2889 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |11 | ДНАОП |Типове положення про нав- |Затверджено наказом | | |0.00-4.12-99 |чання з питань охорони |Держнаглядохоронпра- | | | |праці |ці від 17.02.99 N 27 | | | | |( z0248-99 ). | | | | |Зареєстровано в | | | | |Мін'юсті 21.04.99 | | | | |за N 248/3541 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |12 | ДНАОП |Положення про порядок за- |Затверджено наказом | | |0.00-4.26-96 |безпечення працівників |Держнаглядохоронпра- | | | |спеціальним одягом, спе- |ці від 29.10.96 N 170 | | | |ціальним взуттям та інши- |( z0667-96 ). | | | |ми засобами індивідуаль- |Зареєстровано в | | | |ного захисту |Мін'юсті 18.11.96 | | | | |за N 667/1692 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |13 | ДНАОП |Перелік посадових осіб, |Затверджено наказом | | |0.00-8.01-93 |які зобов'язані проходити |Держнаглядохоронпра- | | | |попередню і періодичну пе-|ці від 11.10.93 N 94 | | | |ревірку знань з питань |( z0154-93 ). | | | |охорони праці |Зареєстровано в | | | | |Мін'юсті 20.10.93 | | | | |за N 154 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |14 | ДНАОП |Перелік робіт з підвищеною|Затверджено наказом | | |0.00-8.02-93 |небезпекою |Держнаглядохоронпра- | | | | |ці від 30.11.93 N 123 | | | | |( z0196-93 ). | | | | |Зареєстровано в | | | | |Мін'юсті 23.12.93 | | | | |за N 196 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |15 | ДНАОП |Порядок опрацювання та |Затверджено наказом | | |0.00-8.03-93 |затвердження власником но-|Держнаглядохоронпра- | | | |рмативних актів про охоро-|ці від 21.12.93 N 132 | | | |ну праці, що діють на під-|( z0020-94 ). | | | |приємстві |Зареєстровано в | | | | |Мін'юсті 07.02.94 | | | | |за N 20/229 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |16 | ДНАОП |Правила пожежної безпеки в|Затверджено МВС | | |0.01-1.01-95 |Україні (НАПБ А 01.001-95)|України 14.06.95 | | | | |( z0219-95 ). | | | | |Зареєстровано в | | | | |Мін'юсті 14.07.95 | | | | |за N 219/755 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |17 | ДНАОП |Санітарні правила при ро- |Затверджено МОЗ СРСР | | |0.03-1.43-88 |боті зі ртуттю, її сполу- |у 1988 р. | | | |ками та приладами зі ртут-|( v4607400-88 ) | | | |ним заповненням N 4607-88 | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |18 | ДНАОП |Основні санітарні правила |Затверджено МОЗ СРСР | | |0.03-1.72-87 |роботи з радіоактивними |26.08.87 | | | |речовинами та іншими дже- | | | | |релами іонізуючих випромі-| | | | |нювань. ОСП-72/87 | | | | |N 4422-87 | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |19 | ДНАОП |Санітарні правила для під-|Затверджено МОЗ СРСР | | |0.03-1.79-86 |приємств з виробництва лі-|14.03.86 | | | |карських препаратів |( v4079400-86 ) | | | |N 4079-86 | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |20 | ДНАОП |Санітарні норми вібрації |Затверджено МОЗ СРСР | | |0.03-3.12-84 |робочих місць N 3044-84 |15.06.84 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |21 | ДНАОП |Санітарні норми допустимих|Затверджено МОЗ СРСР | | |0.03-3.14-85 |рівнів шуму на робочих |12.03.85 | | | |місцях N 3223-85 | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |22 | ДНАОП |Санітарні норми мікроклі- |Затверджено МОЗ СРСР | | |0.03-3.15-86 |мату виробничих приміщень |у 1986 р. | | | |N 4088-86 | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |23 | ДНАОП |Норми радіаційної безпеки |Затверджено наказом | | |0.03-3.24-97 |України. НРБУ-97 |МОЗ України від | | | | |14.07.97 N 208 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |24 | ДНАОП |Граничні норми підіймання |Затверджено наказом | | |0.03-3.28-93 |і переміщення важких речей|МОЗ України від | | | |жінками |10.12.93 N 241 | | | | |( z0194-93 ) | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |25 | ДНАОП |Положення про медичний |Затверджено наказом | | |0.03-4.02-94 |огляд працівників певних |МОЗ України від | | | |категорій |31.03.94 N 45 | | | | |( z0136-94 ). | | | | |Зареєстровано в | | | | |Мін'юсті 21.06.94 | | | | |за N 136/345 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |26 | ДНАОП |Перелік важких робіт і |Затверджено наказом | | |0.03-8.08-93 |робіт із шкідливими і не- |МОЗ України від | | | |безпечними умовами праці, |31.03.94 N 46 | | | |на яких забороняється зас-|( z0176-94 ). | | | |тосування праці жінок |Зареєстровано в | | | | |Мін'юсті 28.07.94 | | | | |за N 176/385 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |27 | НАОП |Правила зберігання, обліку|Затверджено Головним | | |2.1.20-1.06- |та відпуску отруйних і си-|управлінням ветерина- | | | 67 |льнодіючих лікарських за- |рії Мінсільгоспу СРСР | | | |собів, які призначені для |04.08.67 | | | |ветеринарних цілей | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |28 | НАОП |Правила обладнання, техні-|Затверджено МОЗ СРСР | | |9.1.50-1.09- |ки безпеки, виробничої са-|20.10.81 | | | 81 |нітарії, протиепідемічного| | | | |режиму і особистої гігієни| | | | |при роботі в лабораторіях | | | | |(відділеннях, відділах) | | | | |санітарно-епідеміологічних| | | | |установ системи Міністер- | | | | |ства охорони здоров'я СРСР| | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |29 | ГОСТ |ССБП. Небезпечні та шкід- | | | |12.0.003-74 |ливі виробничі фактори. | | | | |Класифікація | | | | |(СТ РЕВ 790-77). | | | | |Зміни | 1978 р. | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |30 | ГОСТ |ССБП. Загальні санітарно- | | | |12.1.005-88 |гігієнічні вимоги до по- | | | | |вітря робочої зони | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |31 | ГОСТ |ССБП. Біологічна безпека. | | | |12.1.008-76 |Загальні вимоги | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |32 | ГОСТ |ССБП. Процеси виробничі. | | | |12.3-002-75 |Загальні вимоги безпеки. | | | | |(СТ РЕВ 1728-89). | | | | |Зміни | 1980, 1991 рр. | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |33 | ГОСТ |ССБП. Засоби захисту | | | |12.4.011-89 |працюючих. Загальні | | | | |вимоги і класифікація | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |34 | ГОСТ |Вода питна. Гігієнічні | | | | 2874-82 |вимоги і контроль якості | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |35 | ГОСТ |Знак радіаційної безпеки | | | | 17925-72 | | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |36 | ДБН 360-92 |Містобудування. Планування| | | | |і забудова міських і сіль-| | | | |ських поселень. | | | | |Зміни і доповнення |Наказ від 22.01.93 | | | | |N 8, наказ від | | | | |17.12.93 N 231 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |37 |СНиП II-4-79 |Природне і штучне освіт- | | | | |лення. | | | | |Зміни |БСТ N 8, 10 1986 р. | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |38 |СНиП |Внутрішній водопровід і | | | |2.04.01-85 |каналізація будівель. | | | | |Зміна. |Затверджено постано- | | | | |вою від 28.11.91 N 20.| | | |Зміни і доповнення |Затверджено наказом | | | | |Держкоммістобудування | | | | |України від 29.12.94 | | | | |N 106 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |39 |СНиП |Опалення, вентиляція | | | |2.04.05-91 |і кондиціювання. | | | | |Доповнення |Затверджено наказом | | | | |Держкоммістобудування | | | | |України від 29.12.94 | | | | |N 106 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |40 |СНиП |Адміністративні і побутові| | | |2.09.04-87 |будівлі | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |41 |ПТЕ |Правила технічної експлуа-|Затверджено Голов- | | | |тації електроустановок |держенергонаглядом | | | |споживачів |Міненерго СРСР | | | | |21.12.84 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |42 |ПУЕ |Правила улаштування елект-|Міненерго СРСР. Видан-| | | |роустановок |ня шосте, перероблене | | | | |і доповнене | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |43 | |Державні санітарні правила|Затверджено наказом | | | |планування та забудови на-|МОЗ України від | | | |селених пунктів |19.06.96 N 173 | | | | |( z0379-96 ). | | | | |Зареєстровано в | | | | |Мін'юсті 24.07.96 | | | | |за N 379/1404 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |44 | |Інструкція про порядок |Затверджено Головним | | | |зберігання, обігу, відпус-|управлінням ветерина- | | | |ку, а також вивозу і ввозу|рії Мінсільгоспу СРСР | | | |із зарубіжних країн куль- |10.01.74 | | | |тур мікроорганізмів, ток- | | | | |синів і отрути тваринного | | | | |і рослинного походження | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |45 | |Інструкція про збір, зне- |Затверджено МОЗ | | | |зараження, зберігання і |України 22.10.93 | | | |здачу використаних медич- |N 223 | | | |них виробів одноразового | | | | |застосування із пластичних| | | | |мас | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |46 | |Інструкція про протиепіде-|Затверджено МОЗ СРСР | | | |мічний режим роботи з ма- |29.06.78 | | | |теріалом, зараженим або | | | | |підозрілим на зараження | | | | |збудниками інфекційних | | | | |захворювань I-II груп | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |47 | |Методичні вказівки щодо |Затверджено МОЗ СРСР | | | |контролю парових і повіт- |28.02.91 (N15/6-5) | | | |ряних стерилізаторів | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |48 | |Наказ "Про удосконалення |Видано МОЗ СРСР | | | |системи медичних оглядів |29.09.89 за N 555 | | | |працівників і водіїв інди-|( v0555400-89 ) | | | |відуальних транспортних | | | | |засобів" | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |49 | |Наказ "Про режим роботи з |Видано МОЗ України | | | |патогенними мікроорганіз- |04.12.92 за N 183 | | | |мами" | | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |50 | |Настанови до лабораторної |Затверджено Головним | | | |діагностики лептоспірозу |управлінням ветерина- | | | | |рної медицини з держ- | | | | |ветінспекцією Мінсіль-| | | | |госппроду України | | | | |11.01.97 N 15-14/2 | |---+-------------+--------------------------+----------------------| |51 | |Норми санітарно-гігієніч- |Затверджено наказом | | | |ного одягу, взуття та за- |Мінсільгоспу СРСР | | | |побіжних пристосувань, які|від 13.08.71 за N 274 | | | |підлягають безплатній ви- | | | | |дачі працівникам ветери- | | | | |нарних науково-дослідних | | | | |інститутів і станцій сис- | | | | |теми міністерства сільсь- | | | | |кого господарства СРСР | | ---------------------------------------------------------------------
Примітка. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від
12.09.91 N 1545-XII ( 1545-12 ) до прийняття відповідних актів
законодавства України на території України застосовуються акти
законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані
законодавством України, за умови, що вони не суперечать
Конституції ( 254к/96-ВР ) і Законам України
3. Загальні положення
3.1. Правила застосовуються під час виконання робіт у
лабораторіях. 3.2. Безпека проведення робіт у лабораторіях повинна
забезпечуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002-75, цих Правил
та інших чинних нормативних актів. 3.3. Організація роботи з охорони праці, права і обов'язки
посадових осіб і працівників повинні бути викладені в нормативних
актах, розроблених та затверджених власником відповідно до ДНАОП
0.00-8.03-93. 3.4. Електроприводи, обладнання та електричні прилади повинні
відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ),
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ) і
ДНАОП 0.00-1.21-98. 3.5. Обладнання, яке працює під тиском, необхідно
експлуатувати відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94, а газове
господарство лабораторії відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.20-98. 3.6. На робочих місцях для кожного виду обладнання, що
використовується у лабораторіях, повинна бути інструкція
заводу-виготовлювача з експлуатації цього обладнання. 3.7. У лабораторії повинні бути розроблені та затверджені
інструкції з охорони праці. Інструкції повинні бути вивішені на
кожному робочому місці. 3.8. Біологічна безпека повинна бути забезпечена відповідно
до вимог ГОСТ 12.1.008-76. 3.9. Препарати для проведення лікувальних, профілактичних,
діагностичних і санітарних заходів повинні відповідати технічним
умовам на їх виготовлення та відповідним стандартам і
використовуватися лише в строки, зазначені на упаковці. 3.10. Якість питної води повинна відповідати вимогам ГОСТ
2874-82. 3.11. При відсутності в населеному пункті водопроводу та
каналізації влаштовують місцевий водопровід і каналізацію. 3.12. Стічні води з виробничих приміщень (секційних,
бактеріологічного відділу тощо) повинні збиратися самостійною
каналізаційною мережею в очисні споруди і перед випуском їх у
загальну мережу (лабораторії, населеного пункту тощо) піддаватися
знезараженню, способи якого встановлюються за погодженням із
місцевими органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 3.13. Вибір і погодження умов відведення й очищення стічних
вод повинні виконуватися відповідно до вимог Водного Кодексу
України ( 213/95-ВР ) та інших чинних нормативних актів. 3.14. При використанні в лабораторії праці жінок потрібно
дотримуватися вимог ДНАОП 0.03-3.28-93 та ДНАОП 0.03-8.08-93.
3.15. У процесі виконання робіт у лабораторіях на працівників
можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори (ГОСТ
12.0.003-74). 3.15.1. Фізичні небезпечні і шкідливі виробничі фактори: - машини й механізми, що рухаються; рухомі частини
виробничого устаткування; - підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; - підвищена або знижена температура поверхонь устаткування,
матеріалів; - підвищена або знижена температура повітря робочої зони; - підвищений рівень шуму на робочому місці; - підвищений рівень вібрації; - підвищений рівень інфразвукових коливань; - підвищений рівень ультразвуку; - підвищена або знижена вологість повітря; - підвищена або знижена рухомість повітря; - підвищена або знижена іонізація повітря; - підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні; - підвищене значення напруги в електричному ланцюзі,
замикання якого може статися через тіло людини; - підвищений рівень статичної електрики; - підвищений рівень електромагнітних випромінювань; - підвищена напруженість електричного поля; - підвищена напруженість магнітного поля; - відсутність або нестача природного світла; - недостатня освітленість робочої зони; - підвищена яскравість світла; - підвищена контрастність; - прямий і відбитий блискіт; - підвищена пульсація світлового потоку; - підвищений рівень ультрафіолетової радіації; - підвищений рівень інфрачервоної радіації; - підвищений рівень іонізуючого випромінювання в робочій
зоні; - гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок,
інструменту і устаткування. 3.15.2. Хімічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори: за характером впливу на організм людини: - токсичні; - подразливі; - сенсибілізувальні; - канцерогенні; - такі, що впливають на репродуктивну функцію; за шляхом проникнення в організм людини через: - органи дихання; - шлунково-кишковий тракт; - шкірні покриви і слизові оболонки. 3.15.3. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори: - патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії,
спірохети, гриби, найпростіші) і продукти їхньої життєдіяльності; - макроорганізми (рослини й тварини). 3.15.4. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі
фактори: - фізичні перевантаження (статичні й динамічні); - нервово-психічні перевантаження (розумова перенапруга,
перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні
перевантаження). 3.16. Рівні та концентрації небезпечних і шкідливих
виробничих факторів повинні відповідати чинним санітарним нормам. 3.17. Робота з матеріалом, зараженим або підозрілим у
зараженні збудниками інфекційних захворювань I-IV груп
патогенності, можлива при наявності відповідного дозволу, який
видається всім лабораторіям і науково-дослідним інститутам на
обслуговуваній території, незалежно від відомчої належності та
форми власності, обласними, Київською та Севастопольською міськими
режимними комісіями установ охорони здоров'я. 3.18. Дозвіл на проведення експериментальних робіт із
збудниками II-IV груп небезпеки, а також на випуск бактерійних та
вірусних препаратів видає Центральна режимна комісія Міністерства
охорони здоров'я України. 3.19. Дозвіл видається на підставі офіційного листа за
підписом керівника лабораторії, акта перевірки лабораторії
режимною комісією установ охорони здоров'я, з доданням схеми руху
інфікованого матеріалу, клопотання лабораторії вищого рівня,
висновків місцевих органів державного санітарно-епідеміологічного
нагляду. 3.20. Під час роботи з культурами мікроорганізмів, та в усіх
інших випадках, пов'язаних з їх зберіганням і обігом у межах
лабораторії, працівники лабораторії повинні керуватися Інструкцією
про порядок зберігання, обігу, відпуску, а також вивозу і ввезення
із зарубіжних країн культур мікроорганізмів, токсинів і отрути
тваринного та рослинного походження. 3.21. У всіх відділах та інших підрозділах лабораторії, де
проводяться роботи з культурами патогенних мікроорганізмів або
зараженими лабораторними тваринами чи матеріалом, вживають
необхідних заходів, що виключають зараження працівників і
поширення збудників інфекції за межі підрозділів (приміщень). 3.22. До початку та після закінчення роботи виробничі
приміщення лабораторії потрібно прибирати вологим способом. У
приміщеннях, де працюють з інфікованим матеріалом, прибирання
проводять з використанням дезінфекційних розчинів. 3.23. У санітарно-побутових приміщеннях (туалетах, душових,
умивальнях) потрібно систематично проводити дезінфекцію. 3.24. Перед тим, як увійти до відділу або до іншого
виробничого приміщення лабораторії, працівник повинен одягнути
спеціальний одяг (халат, медичну шапочку або білу хустинку), а при
вході в бактеріологічний чи вірусологічний відділи, крім цього,-
спеціальне взуття. 3.25. Працівники лабораторії не повинні: - виходити за межі лабораторії в спецодязі та в спецвзутті; - одягати верхній одяг на халат; - вносити у виробниче приміщення лабораторії сторонні речі; - курити, пити воду, вживати їжу, жувати гумку, користуватися
косметикою у виробничих приміщеннях; - зберігати у виробничих приміщеннях продукти харчування. 3.26. Не допускається викликати з приміщень лабораторії
працівників під час їхньої роботи із заразним або підозрілим на
зараженість матеріалом. 3.27. За кожним працівником бактеріологічного,
вірусологічного, серологічного та інших відділів, де проводяться
дослідження, закріплюється певне робоче місце. 3.28. У кімнатах, де проводиться робота з інфікованим
матеріалом, та в боксах заборонено проводити інші види робіт та
вирощувати квіти у вазонах. 3.29. У лабораторії необхідно запобігати появі мух, інших
комах та гризунів. 3.30. З метою запобігання алергічним захворюванням
працівників роботу з убитими мікроорганізмами, які висушені
будь-яким методом, слід проводити тільки в настільних боксах. 3.31. Вакцинні штами необхідно зберігати окремо від
патогенних у спеціальних шафах, термостатах, холодильниках. Не
допускається сумісне зберігання в одному холодильнику живих
культур патогенних мікроорганізмів та діагностичних препаратів. 3.32. Пробки матраців, флаконів, пробірок потрібно відкривати
тільки над полум'ям пальника. Заразний матеріал вносять у посудини
так, щоб не інфікувати горловину посудини. Краї отворів посудин
прожарюють над полум'ям пальника і закривають пробками. 3.33. Щоб запобігти утворенню аерозолей під час відкривання
ампул з ліофілізованими або рідкими культурами, не є припустимим
розбризкування та розпорошування їхнього вмісту. 3.34. Усі культури патогенних та виробничих штамів
мікроорганізмів (бактерії, віруси та інші культури зразки,
підозрілі на зараженість), виділені у лабораторії, або ті, що
надійшли для роботи, підлягають обліку й реєструються в журналі
руху інфікованого матеріалу (додаток 1). 3.35. У кожній лабораторії наказом керівника призначається
особа, відповідальна за облік, зберігання та знезараження культур
мікроорганізмів, виділених у лабораторії і таких, що надходять для
виробничих потреб. 3.36. На посуді, в якому знаходяться культури, повинна бути
чітко написана назва культури, номер експертизи та дата
надходження, посіву або пересіву матеріалу. 3.37. Щоденно, після закінчення робочого дня, інфікований
матеріал поміщають у термостат або шафу, які опечатують. Кожну
кімнату лабораторії, в якій є об'єкти із заразним матеріалом,
замикають та опечатують. 3.38. При виявленні пошкодження печатки відповідальний за її
зняття повинен негайно повідомити керівника лабораторії або його
заступника, в присутності якого проводять огляд шафи
(холодильника, термостата) і складають акт. 3.39. Працювати з патологічним та іншим досліджуваним
матеріалом необхідно в гумових рукавичках, користуючись при цьому
інструментом (пінцетом, корнцангом, ножицями тощо). Забороняється
торкатися досліджуваного матеріалу руками. 3.40. Під час роботи з патологічним матеріалом, патогенними
культурами бактерій та вірусів, а також з отруйними речовинами не
слід торкатися обличчя руками, підносити руки до рота, носа, очей,
волосся та користуватися носовою хусточкою. 3.41. Не дозволяється допускати до роботи з мікроорганізмами
працівників із свіжими або старими порізами, ураженнями шкіри та з
будь-якими відкритими ранами, включаючи ті, які утворилися після
видалення зубів. 3.42. Після зняття гумових рукавичок слід негайно помити руки
теплою водою з милом. Руки також треба мити після зняття
забрудненого захисного одягу, перед виходом із лабораторії, перед
уживанням їжі та курінням і протягом дня через інтервали,
визначені характером роботи. 3.43. Насмоктування у піпетки розчинів хімічних реактивів та
рідин, які містять збудників інфекційних захворювань, проводять за
допомогою гумової груші або автоматичної піпетки. Насмоктування
ротом забороняється. 3.44. Після закінчення робочого часу нефіксовані мазки, чашки
Петрі, пробірки та інший посуд із заразним або підозрілим на
зараженість матеріалом необхідно зберігати в опечатаних сейфах,
термостатах, холодильниках. 3.45. Після закінчення досліджень, пов'язаних з виділенням
культури мікроорганізмів, і видачі висновків експертизи виділені
культури мікроорганізмів знешкоджують автоклавуванням,
дотримуючись належного режиму стерилізації. 3.46. Після закінчення роботи з патологічним чи іншим
досліджуваним матеріалом (зараженим або підозрілим у зараженні)
робоче місце, поверхні столів, прилади, апаратуру, інструмент,
пробірки, скло, гумові рукавички та інші предмети необхідно
обробити відповідним дезінфекційним розчином. Залишки інфікованого
матеріалу (культури) термічно знезаражують (автоклавують або
спалюють). 3.47. Миття посуду після попередньої дезінфекції потрібно
проводити в гумових рукавичках. 3.48. Знезараження посуду та інших предметів одноразового
застосування, виготовлених з полімерних матеріалів, проводять
шляхом автоклавування в залежності від виду збудника, відповідно
до пунктів 9.5.17, 9.5.18 і 9.6.23 цих Правил, після чого їх
утилізують згідно з Інструкцією про збір, знезараження, зберігання
й здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із
пластичних мас. 3.49. Після роботи з інфікованим або підозрілим на зараження
матеріалом руки потрібно продезінфікувати 0,5% розчином хлораміну,
після чого вимити теплою водою з милом. 3.50. Перед пуском центрифуги потрібно перевірити стакани на
відсутність тріщин або сколотих країв та стан гумових прокладок. 3.51. Під час роботи з центрифугою не можна допускати: - перевищення кількості обертів; - різкого (раптового) гальмування; - нерівномірного завантаження; - відкривання кришки до повної зупинки центрифуги. 3.52. Для центрифугування інфекційних суспензій необхідно: - настільні центрифуги розташовувати в боксах; - користуватися безпечними центрифугальними гільзами; - між стаканом та гільзою заливати відповідний дезрозчин, щоб
у випадку, коли розіб'ється стакан, матеріал був
продезінфікований. Крім того, це створює добру амортизацію; - надосадову рідину не виливати із стакана, а відсмоктувати
безпечною вакуумною системою, яка містить безпечні ємкості та
фільтри. Якщо рідину необхідно зливати, то після її зливу
зовнішній край стакана потрібно протерти дезрозчином. 3.53. Особи, що працюють з живими культурами збудника
сибірки, з зараженими лабораторними тваринами або досліджують
матеріал, інфікований збудником сибірки, проходять профілактичне
щеплення проти сибірки. 3.54. Дозволяється використовувати тільки ті дезінфекційні
засоби, які зареєстровані та дозволені до застосування в Україні. Дезінфекційні розчини використовують тільки один раз. 3.55. Господарсько-ремонтні роботи у відділах лабораторії
дозволяється виконувати тільки в присутності працівників
відповідних відділів.
4. Вимоги до території та приміщень
4.1. Територія
4.1.1. Для кожної лабораторії повинна бути відведена ділянка
з урахуванням розташування на ній необхідних виробничих і
допоміжних будівель та споруд. Вибір майданчика під лабораторію
повинен проводитися відповідно до вимог ДБН-360 та Державних
санітарних правил планування та забудови населених пунктів
( z0379-96 ). 4.1.2. Територія лабораторії за розмірами та характером
місцевості повинна відповідати нормам технологічного проектування
об'єктів ветеринарної медицини. 4.1.3. Територія лабораторії повинна бути огороджена та
утримуватися у відповідному санітарному та протипожежному стані. 4.1.4. Проїзди, пішохідні проходи і під'їзди до виробничих
будівель та інших об'єктів на території лабораторії повинні мати
тверде вологонепроникне покриття і стоки. 4.1.5. Територія лабораторії повинна охоронятися та
освітлюватися в нічний час. 4.1.6. Виробничі, складські та допоміжні приміщення на
території лабораторії необхідно розміщувати з урахуванням
відповідних умов безпеки. 4.1.7. В'їзд стороннього транспорту і вхід сторонніх осіб на
територію лабораторії забороняється.
4.2. Виробничі приміщення
4.2.1. Будівництво нових і переобладнання наявних виробничих
приміщень лабораторії повинно проводитись за типовими або
індивідуальними проектами, погодженими з органами державної
ветеринарної медицини та державного санітарно-епідеміологічного
нагляду. 4.2.2. Види приміщень лабораторного корпусу визначаються
характером і обсягом досліджень, які проводяться, і залежать від
зони діяльності лабораторії (господарство, район, область). 4.2.3. Лабораторні приміщення розміщують, як правило, в
окремих будівлях (комплексі будівель). В окремих випадках
дозволяється розміщення лабораторії в одному приміщенні з
установами державної ветеринарної медицини за умові ізоляції
виробничих приміщень лабораторії від адміністративних. Розміщення
на території або в приміщеннях лабораторії інших установ та
організацій не допускається. Лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи необхідно
розміщувати в торговельній зоні ринків, в приміщеннях, які мають
окремий вхід, або в окремих будівлях. 4.2.4. Приміщення лабораторії повинні мати центральне
опалення та, крім боксів, загальну примусову припливно-витяжну
вентиляцію, які повинні відповідати СНиП 2.04.05-91 та ДНАОП
0.03-3.15-86. Вентиляція повинна забезпечувати необхідну кратність обміну
повітря та мікрокліматичні умови. 4.2.5. Вентиляція повинна бути влаштована так, щоб тиск в
коридорах був дещо вищий, ніж в лабораторних приміщеннях та
боксах. Повітря із коридорів у бокси повинно надходити через
верхній отвір, обладнаний фільтрувальними установками. 4.2.6. У блоці для заразного або підозрілого в зараженні
матеріалу на виході припливно-витяжної вентиляції встановлюють
біологічний фільтр. 4.2.7. Приміщення хіміко-токсикологічного відділу, де
проводять роботу з особливо шкідливими та отруйними речовинами,
додатково обладнують місцевою витяжною вентиляцією (витяжною
шафою). Вентиляційні пристрої витяжних шаф повинні бути ізольовані
від загальної вентиляційної системи. 4.2.8. Бокс обладнують самостійною автоматичною
припливно-витяжною вентиляцією з бактеріологічним фільтром. Щоб
запобігти надходженню повітря з інших приміщень, вентиляцію
влаштовують так, щоб вона автоматично вимикалася при відчиненні
дверей боксу. Вікна у боксах повинні бути зачинені наглухо. 4.2.9. Природне і штучне освітлення виробничих і побутових
приміщень лабораторії повинно відповідати вимогам СНиП II-4-79. Світильники й арматура у виробничих приміщеннях повинні бути
закритого типу і доступними для вологого очищення. 4.2.10. Магістральні короби припливно-витяжної вентиляції,
електроживлення, водопровідно-каналізаційних труб повинні
розміщуватись у спеціальних нішах коридорів, щоб забезпечити
вільний доступ до них під час профілактичного огляду та ремонту. 4.2.11. Приміщення лабораторії повинні розташовуватись
відповідно до основного потоку технологічного процесу (приймання
матеріалу для дослідження, первинна обробка, власне дослідження,
знезараження відпрацьованого матеріалу, посуду тощо). 4.2.12. У кожному лабораторному корпусі має бути вхід для
працівників лабораторії та окремий вхід (двері) для внесення
патологічного та інших матеріалів, що надходять для дослідження.
Вхід для внесення патматеріалу повинен вести в кімнату для їхнього
приймання та в секційну. Кімнату відділяють від передньої
(тамбуру) дверима, в яких є віконце зі стулками. 4.2.13. Секційну, приміщення для посівів та обробки
матеріалів розміщують біля кімнати для приймання проб з
урахуванням поточності роботи із зараженим матеріалом. 4.2.14. Автоклавні, мийні, лаборантські та кімнати для
приготування середовищ необхідно згруповувати в один вузол. 4.2.15. У лабораторії необхідно передбачити ізоляцію: - приміщень для приймання патологічного матеріалу, секційної,
віварію, а також вірусологічного, бактеріологічного, серологічного
й радіологічного відділів від інших підрозділів; - приміщень для ізолятора та карантину у віварії від інших
приміщень віварію; - між кормокухнею, секціями для тварин та
дезінфекційно-мийним відділенням віварію. 4.2.16. Віварії для утримання здорових (не заражених) і
піддослідних (заражених) тварин необхідно розміщувати у
відокремлених приміщеннях або в окремо розташованих будівлях. 4.2.17. У виняткових випадках, при розташуванні віварію для
заражених тварин в основному лабораторному корпусі, приміщення
цього віварію повинні бути повністю ізольовані від інших
підрозділів. 4.2.18. При вході до віварію і до кожного з його приміщень,
для знезараження взуття повинні бути обладнані дезінфекційні
бар'єри на ширину входу і довжиною не менше ніж 1 метр. Верх
дезбар'єра повинен бути на одному рівні з підлогою або мати
плавний перехід до неї. 4.2.19. Нижня частина дверного отвору приміщень віварію, в
яких утримуються тварини, повинна перекриватися знімним металевим
або дерев'яним, обшитим бляхою, бар'єром висотою не менш як 30 см. 4.2.20. У лабораторії необхідно додержуватися принципу поділу
приміщень, у яких безпосередньо проводиться робота з інфікованим
матеріалом, з отруйними хімічними речовинами, а також радіологічні
дослідження, та приміщень, у яких проводяться інші роботи, не
пов'язані зі шкідливими умовами.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »