Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення [...]
МОЗ України; Наказ, Положення від 21.04.199991
Документ z0686-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2018, підстава z0518-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 91 від 21.04.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 жовтня 1999 р.
vd990421 vn91 за N 686/3979

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 283 ( z0518-18 ) від 19.02.2018 }

Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій
з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних
досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
для атестації робочих місць за умовами праці
{ Щодо зупинення дії Наказу з 18.01.2018 див. Повідомлення
Державної регуляторної служби
( n0001873-18 ) від 24.01.2018 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.92 N 442 ( 442-92-п ) "Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці" та з метою встановлення єдиних
вимог до організації і здійснення органами, установами та
закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я
України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій
на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці (далі - атестація санітарних лабораторій)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Положення про проведення органами, установами та
закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я
України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій
на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці (додається). 1.2. Форму свідоцтва державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України про атестацію санітарних лабораторій
підприємств і організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці
(додається). 1.3. Форму постанови про скасування свідоцтва про атестацію
(додається).
2. Головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному,
залізничному та повітряному транспорті, Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Національної гвардії України, об'єктів, що мають
особливий режим роботи, головному лікарю Українського центру
держсанепіднагляду МОЗ України, головному лікарю СЕС
лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України,
директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю,
ректорам установ вищої медичної освіти (інститути, університети,
академії), міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади взяти до керівництва у своїй роботі згадані вище
документи.
3. Головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному,
залізничному транспорті: 3.1. Переглянути та затвердити склад комісій республіканської
(Автономної Республіки Крим), обласних, Київської та
Севастопольської міських, на водному, залізничному транспорті з
атестації санітарних лабораторій підприємств, організацій на право
проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу з метою атестації робочих місць за
умовами праці. 3.2. Щорічно, станом на 20 січня та 20 липня, надсилати до
Головного санепідуправління МОЗ України перелік атестованих
санітарних лабораторій підприємств, організацій (номер, дата
виданих свідоцтв і термін їх дії) та скасованих свідоцтв. 3.3. До роботи з атестації санітарних лабораторій
підприємств, організацій залучати (за згодою) представників
державної експертизи умов праці.
4. Вважати такими, що втратили чинність, постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 26.11.92 N 6 "Про
атестацію санітарних лабораторій підприємств, установ,
організацій", від 08.02.95 N 26 "Про посилення контролю за
виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92
N 442" і вказівку Міністерства охорони здоров'я України від
01.02.93 N 29 "Про атестацію міжгалузевих, міжрегіональних
санітарних лабораторій, підприємств, установ"; такими, що не
застосовуються на території України, форми медичної документації
NN 330/У, 333/У, 334/У, 335/У, 336/У, які були затверджені
Міністерством охорони здоров'я СРСР (наказ від 04.10.80 N 1030), і
наказ МОЗ України від 26.08.98 N 261 як такий, що не набув
чинності. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного санепідуправління Бережнова С.П.
Перший заступник Міністра охорони
здоров'я, Головний державний
санітарний лікар України О.О.Бобильова
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.04.99 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 1999 р.
за N 686/3979
Положення
про проведення органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства охорони
здоров'я України атестації санітарних лабораторій
підприємств і організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу для
атестації робочих місць за умовами праці
1. Загальні положення
1.1. Метою впровадження Положення про проведення органами,
установами та закладами державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації санітарних лабораторій
підприємств і організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці є: реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня
1992 року N 442 ( 442-92-п ) "Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці"; установлення єдиних вимог з організації та виконання
органами, установами та закладами державної санепідслужби
Міністерства охорони здоров'я України атестації санітарних
лабораторій підприємств і організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу (далі - санітарно-гігієнічні дослідження) для
атестації робочих місць за умовами праці (далі - атестація); визначення загальних вимог до проведення
санітарно-гігієнічних досліджень; здійснення методичного керівництва атестованими санітарними
лабораторіями підприємств і організацій. 1.2. Атестації підлягають санітарні лабораторії підприємств і
організацій за списками, що узгоджені з органами Державної
експертизи умов праці. 1.3. Атестацію проводять постійно діючі атестаційні комісії: Міністерства охорони здоров'я України, республіканської (Автономна Республіка Крим) санепідстанції, обласних, Київської та Севастопольської міських
санепідстанцій. Склад атестаційної комісії Міністерства охорони здоров'я
України затверджує Головний державний санітарний лікар України. До
складу комісії залучається (за згодою) представник Державної
експертизи умов праці та соціальної політики України. Склад атестаційних комісій санепідстанцій: республіканської
(Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та
Севастопольської міських затверджує відповідний головний державний
санітарний лікар. Очолює атестаційну комісію заступник головного
державного санітарного лікаря з гігієнічних питань (голова
комісії). До складу комісії обов'язково залучаються лікар з
гігієни праці, завідувачі відповідних структурних підрозділів
лабораторій санітарно-гігієнічного, радіологічного відділів
санепідстанцій. До роботи в атестаційній комісії залучається (за
згодою) представник Державної експертизи умов праці Міністерства
праці та соціальної політики України, Автономної Республіки Крим
та державні експерти умов праці обласних, Київської,
Севастопольської міських держадміністрацій. Експертиза поданих матеріалів проводиться експертом (членом
комісії) у робочий час за основним місцем роботи. Засідання та розгляд матеріалів комісією проводиться у
робочий час. 1.4. Атестація передбачає: розгляд та гігієнічну експертизу поданих матеріалів; ведення журналу реєстрації санітарних лабораторій
підприємств, організацій, які подали заяви для атестації на право
проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу (додаток 1); складання висновку санітарно-гігієнічної експертизи (додаток
2); перевірку фактичного стану санітарної лабораторії
підприємства, організації на відповідність поданим матеріалам про
атестацію; складання акта перевірки (додаток 3); підготовку листів-запрошень (телефонограм, телефаксів)
підприємствам і організаціям на засідання атестаційної комісії; оформлення протоколу атестаційної комісії за розглянутими
питаннями (форма довільна); видачу свідоцтва за формою, затвердженою цим наказом, або
листа з обгрунтованою відмовою в атестації. 1.5. Допускається атестувати санітарну лабораторію
підприємства, організації на право проведення окремих видів
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу. 1.6. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого
середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за
умовами праці проводяться за методами, затвердженими МОЗ.
Дозволяється використовувати чинні ГОСТи та ДСТУ щодо методів
санітарно-гігієнічних досліджень, оцінки факторів виробничого
середовища та трудового процесу. 1.7. Санітарні лабораторії підприємств і організацій, у яких
термін дії свідоцтва закінчився, не мають права проводити надалі
санітарно-гігієнічні дослідження для атестації робочих місць.
2. Вимоги до санітарних лабораторій підприємств,
організацій
Матеріали щодо атестації санітарної лабораторії подаються у
такій послідовності: 2.1. Керівник санітарної лабораторії підприємства,
організації: 2.1.1. Направляє атестаційним комісіям такі матеріали в
одному примірнику: заяву (додаток 4); копію атестата акредитації лабораторії на право проведення
вимірювань, здійсненої в установленому порядку відповідно до
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ); перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу,
які можуть досліджуватись (додаток 5); відомості про засоби вимірювальної техніки, які
використовуються для виконання санітарно-гігієнічних досліджень
виробничого середовища і трудового процесу (додаток 6); відомості про забезпеченість нормативною, методичною
документацією для проведення санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і трудового процесу та їх оцінки
(додаток 7); відомості про склад кадрів, що виконують санітарно-гігієнічні
дослідження (додаток 8); наказ про створення санітарної лабораторії на підприємстві,
організації та положення про неї. 2.1.2. У разі закінчення терміну дії свідоцтва заявник
направляє комісіям матеріали на чергову атестацію згідно з
додатками 9, 10, 11, а також копії протоколів
санітарно-гігієнічних досліджень на 2 - 3 підприємствах. 2.1.3. Якщо санітарна лабораторія підприємства, організації
хоче розширити обсяг санітарно-гігієнічних досліджень, то після
закінчення терміну дії свідоцтва атестаційним комісіям подаються
матеріали згідно з додатками 4 - 11.
2.2. Санітарні лабораторії підприємств, організацій повинні
мати: 2.2.1. Засоби вимірювальної техніки для проведення зазначених
у заяві та переліку санітарно-гігієнічних досліджень. 2.2.2. Кадри, які володіють зазначеними в додатку 7 цього
Положення методами санітарно-гігієнічних досліджень, а також
працюють із засобами вимірювальної техніки, зазначеної у додатку
6. 2.2.3. Методичну та нормативну базу, зазначену в додатку 7. 2.2.4. Приміщення для проведення санітарно-гігієнічних
досліджень, обробки результатів вимірювань та досліджень згідно з
нормативними документами. 2.2.5. Протоколи та журнали для оформлення результатів
санітарно-гігієнічних досліджень та вимірювань (додатки 12 - 36).
2.3. Санітарні лабораторії підприємств, організацій мають
право: 2.3.1. Проходити атестацію. 2.3.2. Проходити чергову атестацію у зв'язку з розширенням
обсягу санітарно-гігієнічних досліджень. 2.3.3. Вносити пропозиції про зміну терміну атестації або
припинення дії свідоцтва. 2.3.4. У разі незгоди з рішенням атестаційної комісії
опротестовувати його головним державним санітарним лікарям
України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя.
2.4. Санітарні лабораторії підприємств та організацій, що
атестуються, зобов'язані: 2.4.1. Нести відповідальність за об'єктивність та
достовірність відомостей, викладених у поданих матеріалах. 2.4.2. Надавати комісії додаткову інформацію, потрібну для
проведення атестації. 2.4.3. Забезпечувати умови для перевірки матеріалів про
проведення атестації.
2.5. Атестованим санітарним лабораторіям суворо дотримуватися
обсягу санітарно-гігієнічних досліджень, наведених у свідоцтві на
період його дії, та нести відповідальність згідно з чинним
законодавством за результати досліджень.
3. Вимоги до атестаційних комісій
3.1. Атестаційні комісії МОЗ України, санепідстанцій
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
після одержання документів від замовника, а також підтвердження
фінансування робіт з атестації протягом 20 календарних днів
проводять їх оцінку. Початком розгляду матеріалів вважається день реєстрації їх у
журналах зазначених комісій, оформлених за формою додатка 1. У разі відхилення матеріалів замовнику надсилається лист з
обгрунтуванням причин відмови. Повторна експертиза доопрацьованих матеріалів, відповідно до
офіційних зауважень комісій, проводиться в термін - 10 календарних
днів з дня повторної їх реєстрації в комісії. 3.2. Після розгляду матеріалів, у разі позитивного рішення
про можливість атестації санітарної лабораторії підприємства,
комісія перевіряє на місці відповідність кадрів, нормативних
документів, засобів вимірювальної техніки, приміщень поданим
матеріалам і складає акт згідно з додатком 2. Термін перевірки
узгоджується з підприємством, організацією, санітарні лабораторії
яких атестуються.
3.3. Прийняття комісією рішення (згідно з протоколом
засідання) про видачу (відмову) свідоцтва про атестацію
проводиться на підставі: 3.3.1. Реєстрації заяви в журналі (додаток 37). 3.3.2. Розгляду документів, які подані для атестації та їх
експертної оцінки. 3.3.3. Перевірки відповідності поданих відомостей фактичному
стану згідно з актом, оформленим за формою додатка 2.
3.4. Список атестованих санітарних лабораторій підприємств та
організацій надсилається до Державної експертизи умов праці
Міністерства праці та соціальної політики України та відповідних
державних експертиз умов праці Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя двічі на рік, у якому
вказуються термін дії свідоцтва, його номер та дата видачі,
перелік факторів виробничого середовища і трудового процесу, які
досліджуються санітарною лабораторією. 3.5. Оригінал примірника свідоцтва про атестацію видається
представнику атестованої санітарної лабораторії підприємства,
організації не пізніше як через 7 календарних днів після
позитивного рішення на засіданні комісії. Другий примірник
зберігається в комісії. 3.6. Максимальний термін дії свідоцтва про атестацію три
роки. 3.7. У разі закінчення терміну дії свідоцтва комісія, яка
його видала, розглядає матеріали, що подають санітарні лабораторії
підприємства, організації згідно з додатками 9 - 11 цього
Положення, та видає нове свідоцтво або обгрунтовану відмову в його
видачі.
3.8. Комісії мають право: 3.8.1. Залучати до роботи з проведення атестації як експертів
фахівців НДІ, навчальних закладів освіти, установ державної
санепідслужби на договірних засадах (з числа атестованих
санітарних лабораторій). 3.8.2. Запитувати від підприємств, організацій, санітарні
лабораторії яких атестуються, додаткові матеріали, потрібні для
проведення атестації.
3.9. Комісії зобов'язані: 3.9.1. Виконувати пп. 1.6, 3.1 - 3.7 цього Положення. 3.9.2. Видавати свідоцтва або лист з обгрунтуванням відмови в
атестації. 3.9.3. Вести облік свідоцтв про атестацію санітарних
лабораторій згідно з додатком 37.
4. Питання про скасування дії свідоцтва санітарної
лабораторії підприємства, організації з числа атестованих
вирішують Головний державний санітарний лікар України (його
заступники), головні державні санітарні лікарі Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя. 4.1. Підставою для скасування дії свідоцтва є: 4.1.1. Рішення атестаційної комісії (довільна форма) за
висновками гігієнічної експертизи (додаток 2) матеріалів атестації
санітарної лабораторії підприємства, організації. 4.1.2. Акт перевірки діяльності санітарної лабораторії
підприємства, організації та виявлені при цьому порушення з питань
проведення санітарно-гігієнічних досліджень за формою додатка 3, у
тому числі за поданням державної експертизи умов праці стосовно
атестації робочих місць.
4.2. Скасування дії свідоцтва оформляється постановою
Головного державного санітарного лікаря України, областей, міст
Києва, Севастополя за формою, яка затверджена цим наказом. 4.3. Повідомлення про скасування дії свідоцтва надсилаються
до підприємства, організації, яким підпорядкована санітарна
лабораторія, та Державної експертизи з умов праці Міністерства
праці та соціальної політики. При потребі копії постанови можуть
бути надіслані до інших зацікавлених державних органів,
організацій.

Додаток 1
до пункту 1.4 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації
робочих місць за умовами праці
Журнал
реєстрації санітарних лабораторій підприємств,
організацій, які подали заяви для атестації на право
проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу
----------------------------------------------------------------------------- | N |Назва |Дата |Повнота |Оцінка |Дата |Номер і |N, |Примітка| |з/п|підпри-|отри-|поданих |поданих |перевірки |дата |дата | | | |ємства |мання|матеріа-|матеріалів|фактичного |протоколу|видачі| | | | |заяви|лів | |становища |засідання|свідо-| | | | | | | |санітарної |комісії |цтва | | | | | | | |лабораторії| | | | | | | | | |підпри- | | | | | | | | | |ємства | | | | |---+-------+-----+--------+----------+-----------+---------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-------+-----+--------+----------+-----------+---------+------+--------| -----------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 1.6 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств,
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації
робочих місць за умовами праці
Висновок
гігієнічної експертизи матеріалів санітарної
лабораторії
__________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)
на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу для атестації
робочих місць за умовами праці
Висновок складається з: 1. Переліку поданих та розглянутих документів, їх
відповідності пункту 2.1.1 Положення. 2. Зауважень за результатами розглянутих документів. 3. Висновку про можливість атестації конкретної санітарної
лабораторії.
Форма довільна за кожним пунктом.
Експерт ___________________ ___________________ _______________
(посада) (підпис) (ініціали,
прізвище)
Додаток 3
до пункту 1.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств,
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації
робочих місць за умовами праці
Акт
перевірки ________________________________________________________
(назва санітарної лабораторії підприємства)
з метою його атестації на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.92 N 442
У період з "___" _________ 199_ р. до "___" ________ 199_ р.
на підставі поданої ______________________________________________
(назва санітарної лабораторії підприємства) __________________________________________________________________
заявки N ______ від "___" _______ 199__ р. атестаційна комісія МОЗ
України у складі: ________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
провела перевірку ________________________________________________
(назва санітарної лабораторії підприємства) __________________________________________________________________
Перевіркою встановлено: 1. __________________________________________________________
(назва санітарної лабораторії підприємства) буде проводити (проводила) санітарно-гігієнічні дослідження
факторів виробничого середовища і трудового процесу. Крім того, за
період дії свідоцтва були проведені дослідження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2. Засоби вимірювальної техніки відповідають (не
відповідають) (потрібне підкреслити) вимогам проведення
санітарно-гігієнічних досліджень (при невідповідності - вказати
причини). 3. Лабораторія забезпечена нормативною та методичною
документацією, яка відповідає (не відповідає) (потрібне
підкреслити) вимогам проведення санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища. 4. Кваліфікація та досвід роботи персоналу дає змогу (не дає)
(потрібне підкреслити) проводити санітарно-гігієнічні дослідження. 5. Мають (не мають) (потрібне підкреслити) місце факти
проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів, які не
перелічені у свідоцтві від "___" __________ 199_ р. N ____, а саме ______________________
(перелік факторів) _________________________________________________________________.
Висновок
Санітарна лабораторія підприємства _______________________________
(назва) _________________________________________________________________:
1. Має умови для виконання санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища та трудового процесу: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік шкідливих речовин та факторів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
для проведення атестації робочих місць за умовами праці і може
бути рекомендовано атестаційній комісії МОЗ України (області,
міста) (потрібне підкреслити) для його атестації у вищевказаному
обсязі. 2. Порушує (не порушує) (потрібне підкреслити) покладені на
нього обов'язки.
Голова атестаційної комісії _________________
(підпис)
Члени комісії _________________ _________________
(підписи)
З актом ознайомився ____________________________ _________________
(прізвище, ініціали, посада) (підпис)
Додаток 4
до пункту 2.1.1 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Головному (заступнику)
державному санітарному лікарю
____________________________________________
(назва державної санепідустанови) ____________________________________________
Заява
Прошу атестувати санітарну лабораторію ___________________________
(назва підприємства, адреса, __________________________________________________________________
відомча належність) для проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 1992 року N 442 "Про порядок атестації
робочих місць за умовами праці".
Додатки:
перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу,
які можуть досліджуватися; відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання
санітарно-гігієнічних досліджень; копія атестата акредитації лабораторії на право проведення
вимірювань, здійсненої в установленому порядку відповідно до
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"; забезпеченість нормативною та методичною документацією для
проведення санітарно-гігієнічних досліджень та гігієнічної оцінки
їх результатів; кадровий склад фахівців, що проводять санітарно-гігієнічні
дослідження; наказ про створення санітарної лабораторії. Оплату гарантую. Р/р N _______________ в ____________________ _______________________________ МФО ______________________________
Ідентифікаційний N __________________________________________
(код підприємства)
_____________________________ ___________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
М.П.
"___" __________ 199_ р.
Додаток 5
до пункту 2.1.1 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Перелік
факторів виробничого середовища та трудового процесу *,
які можуть досліджуватися
_______________
* Мовою документа-оригіналу.
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________
(назва санітарної лабораторії підприємства)
1. Шкідливі хімічні речовини ________________________________
(назва згідно з нормативними документами) _____________________________________________________________ 2. Пил-аерозоль _____________________________________________
(назва згідно з нормативними документами) 3. Вібрація _________________________________________________
(загальна або місцева) 4. Шум ______________________________________________________
(рівень звукового тиску або еквівалентний рівень) 5. Інфразвук ________________________________________________ 6. Ультразвук _______________________________________________ 7. Неіонізуюче випромінювання _______________________________
(вид та діапазон) 8. Іонізуюче випромінювання _________________________________
(вид та діапазон) 9. Мікроклімат ______________________________________________
(назва показників) 10. Атмосферний тиск ________________________________________
(вказати рівень) 11. Біологічні фактори ______________________________________
(назва згідно з нормативними документами) 12. Важкість праці __________________________________________
(перелік показників) 13. Напруженість праці ______________________________________
(перелік показників) 14. Освітлюваність для визначення напруженості зору
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації) "___" ___________ 199_ р.
Додаток 6
до пункту 2.1.1 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Відомості
про засоби вимірювальної техніки для виконання
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу санітарної лабораторії
________________________________________________________
(указати підприємство)
-------------------------------------------------------------------- |Назва небез-|Назва засобів|Заводський N,|Головні |Дата і N | |печного та |вимірювальної| засіб |технічні |свідоцтва | |шкідливого | техніки |вимірювальної|характе- |повірки засобів| |фактора |(марка), вид | техніки |ристики |вимірювальної | | | | |(діапазон|техніки та | | | | |вимірю- |термін дії | | | | |вальної | | | | | |техніки) | | |------------+-------------+-------------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+-------------+-------------+---------+---------------| --------------------------------------------------------------------
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
"___" __________ 199_ р.
Додаток 7
до пункту 2.1.1 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Забезпеченість нормативною та методичною документацією
санітарної лабораторії
______________________________________________________
(указати підприємство) для проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу та гігієнічної
оцінки
--------------------------------------------------------------------- |Назва |Нормативно-методичні документи,|Нормативні документи, за| |шкідливого| які використовуються для |якими проводиться оцінка| |та небез- | проведення досліджень | | |печного |-------------------------------+------------------------| |фактора | назва НМД | коли і ким | назва | коли і ким| | | | затверджений |документа |затверджений| |----------+---------------+---------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------+---------------+---------------+-----------+------------| |----------+---------------+---------------+-----------+------------| ---------------------------------------------------------------------
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
"___" __________ 199_ р.
Додаток 8
до пункту 2.1.1 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Кадровий склад санітарної лабораторії
______________________________________________
(указати підприємство)
----------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище|Посада|Освіта, фах|Дослідження,| Де, коли | Стаж |Примітка| |з/п| та | | (назва |яке виконує | проходив |роботи| | | |ініціали| | закладу, | |спеціалізацію,| за | | | | | | який | | підвищення |фахом | | | | | | закінчив, | | кваліфікації,| | | | | | | рік | |удосконалення | | | | | | |закінчення)| | | | | |---+--------+------+-----------+------------+--------------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+--------+------+-----------+------------+--------------+------+--------| -----------------------------------------------------------------------------
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
"___" ___________ 199_ р.
Додаток 9
до пункту 2.1.2 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Матеріали
за 199__ р. щодо характеристики виробничого
середовища і трудового процесу за результатами
проведених санітарно-гігієнічних досліджень
----------------------------------------------------------------------------- | N |Назва |Фактори |Кількість |З них, що |III клас умов праці згідно з| |з/п|підпри-|виробничого|досліджень|перевищують| Гігієнічною класифікацією, | | |ємства |середовища | |гранично | у тому числі: | | | |і трудового| |допустимі |----------------------------| | | |процесу | |концен- | 1 | 2 | 3 | | | | | |трації | ступінь | ступінь |ступінь | | | | | |та рівні | | | | |---+-------+-----------+----------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------+-----------+----------+-----------+---------+---------+--------| -----------------------------------------------------------------------------
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
М.П.
"___" ___________ 199_ р.
Додаток 10
до пункту 2.1.2 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Забезпеченість нормативними документами та засобами
вимірювальної техніки
_________________________________________________,
(назва санітарної лабораторії підприємства)
що були використані для проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу за 199_ р.
-------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Назва нормативно-|Назва нормативно-|Назва засобу | |з/п|шкідливого і|методичного |методичного |вимірювальної| | |небезпечного|документа для |документа для |техніки, що | | | фактора |проведення |оцінки |використо- | | | |досліджень |результатів |вувався при | | | | |досліджень |проведенні | | | | | |досліджень | |---+------------+-----------------+-----------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+------------+-----------------+-----------------+-------------| --------------------------------------------------------------------
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
"___" ___________ 199_ р.
Додаток 11
до пункту 2.1.2 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Звіт
про роботу санітарної лабораторії ________________________
(назва підприємства, організації)
за період дії свідоцтва N __________________ "____"__________ _____________________________________________________________
(довільна форма)
У звіті подаються загальні відомості про санітарно-гігієнічні
дослідження, що виконувалися для атестації робочих місць, загальна
кількість досліджень за видами і кількістю, що не відповідає
діючим нормативам, труднощі, з якими зіткнулися фахівці при виборі
та проведенні досліджень, зміни в кадровому складі, нормативній
документації та приладах. Місцезнаходження санітарної лабораторії підприємства,
організації (адреса), забезпеченість обладнанням (каналізація,
вентиляція, лабораторні меблі та ін.) та набором приміщень
відповідно до вимог СН N 535-81 "Інструкція до проектування
санітарно-епідеміологічних станцій" та Положення про взаємодію
підприємств, організацій, установ і санітарно-епідеміологічних
станцій з лабораторного контролю за станом умов праці N
5.05.25-1170 від 20.10.88 та ін.
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
М.П.
"___" ___________ 199_ р.
Додаток 12
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 330/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень повітря робочої зони
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення відбору проб повітря _____________________ 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________ _____________________________________________________________ 3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що
виконується ______________________________________________________ 4. Мета відбору проб повітря ________________________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) 6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, клеймування, дата дії)

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »