Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель
Держкомзем України; Наказ, Порядок, Форма від 02.07.2003174
Документ z0641-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.08.2012, підстава z1244-12
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
02.07.2003 N 174
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2003 р.
за N 641/7962
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 408 ( z1244-12 ) від 07.07.2012 }
Про затвердження Тимчасового порядку
ведення державного реєстру земель
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету
по земельних ресурсах
N 85 ( z0448-05 ) від 12.04.2005 N 286 ( z1234-05 ) від 28.09.2005 )
{ Щодо зупинення з 18 червня 2007 року дії Наказу
додатково див. Повідомлення Державного комітету
України з питань регуляторної політики та
підприємництва ( n0002563-07 ) від 27.06.2007 }
Відповідно до статті 202 Земельного кодексу України
( 2768-14 ), Закону України від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV
( 161-14 ) "Про оренду землі" (із змінами), Указу Президента
України від 17 лютого 2003 року N 134 ( 134/2003 ) "Про заходи
щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних
ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного
земельного кадастру", постанови Кабінету Міністрів України від
2 квітня 2002 року N 449 ( 449-2002-п ) "Про затвердження форм
державного акта на право власності на земельну ділянку та
державного акта на право постійного користування земельною
ділянкою", до прийняття Закону України "Про державний земельний
кадастр" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасовий порядок ведення державного реєстру
земель (додається).
2. Затвердити форму книги записів реєстрації державних актів
на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі у складі: розділ 1 - Записи державної реєстрації державних актів на
право власності на земельну ділянку фізичних осіб (додається); розділ 2 - Записи державної реєстрації державних актів на
право власності на земельну ділянку юридичних осіб (додається); розділ 3 - Записи державної реєстрації державних актів на
право постійного користування земельною ділянкою (додається); розділ 4 - Записи державної реєстрації договорів оренди землі
(додається).
3. Унести до Інструкції про порядок складання, видачі,
реєстрації і зберігання державних актів на право власності на
землю і право постійного користування землею, договорів на право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та
договорів оренди землі, затвердженої наказом Держкомзему України
від 04.05.1999 N 43 ( z0354-99 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів
на право приватної власності на землю, право колективної власності
на землю, право власності на землю і право постійного користування
землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому
числі на умовах оренди) та договорів оренди землі" (із змінами) та
зареєстрованої Мін'юстом України 04.06.1999 за N 354/3647, зміни: слова "державний акт на право приватної власності на землю",
"державний акт на право колективної власності на землю",
"договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі
на умовах оренди)" вилучити; слова "державний акт на право власності на землю" замінити на
слова "державний акт на право власності на земельну ділянку" та
слова "державний акт на право постійного користування землею"
замінити на "державний акт на право постійного користування
земельною ділянкою" у відповідних відмінках; пункти 2.11, 2.12, 2.13, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 5.4 та
додатки 1-7 вилучити; пункт 1.2 викласти в такій редакції: "Форми державного акта
на право власності на земельну ділянку та державного акта на право
постійного користування земельною ділянкою, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року N 449
( 449-2002-п )"; у пункті 2.1 слова "- унесення відомостей щодо складання та
видачі державних актів на право власності на землю та на право
постійного користування землею, договорів на право тимчасового
користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів
оренди землі до відповідної бази даних щодо реєстрації
землеволодінь та землекористувань згідно з Положенням про
реєстрацію землеволодінь та землекористувань ( z0811-01 ) (далі -
Положення), затвердженим Держкомземом України" вилучити; пункт 3.1 викласти в такій редакції: "3.1. Державні акти на
право власності на земельну ділянку, на право постійного
користування земельною ділянкою видаються структурними
підрозділами Центру державного земельного кадастру при Держкомземі
України"; пункт 3.3 викласти в такій редакції: "3.2. Державна
реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку,
на право постійного користування земельною ділянкою, договорів
оренди землі здійснюється структурними підрозділами Центру
державного земельного кадастру при Держкомземі України"; пункт 3.5 викласти в такій редакції: "3.3. Порядок ведення
книги записів реєстрації державних актів на право власності на
землю та на право постійного користування землею, договорів оренди
землі встановлюється наказом Держкомзему України"; у пункті 3.10 слова "ради або" та слова "У відповідній книзі
записів (реєстрації) робиться запис про припинення права власності
чи користування земельною ділянкою, який посвідчується підписом
начальника районного відділу, міського управління (відділу)
земельних ресурсів Держкомзему України" вилучити; у пункті 4.2 слова "а також книги їх реєстрації" вилучити; у пункті 4.3 слова "Заповнені державні акти передаються
відповідним радам для видачі власникам та користувачам земельних
ділянок" вилучити.
4. Голові Республіканського комітету по земельних ресурсах
Автономної Республіки Крим, начальникам обласних, Київського і
Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів,
генеральному директору Центру ДЗК: забезпечити з 4 серпня 2003 року видачу та реєстрацію
державних актів, договорів оренди відповідно до Тимчасового
порядку ведення Державного реєстру земель та довести цей наказ до
відома територіальних органів земельних ресурсів та структурних
підрозділів Центру ДЗК; забезпечити до 1 вересня 2003 року передачу копій індексних
кадастрових карт, у тому числі в електронному вигляді, від
територіальних органів земельних ресурсів до структурних
підрозділів Центру ДЗК; довести цей наказ до відома територіальних органів земельних
ресурсів та суб'єктів господарювання, що мають ліцензії на
впровадження господарської діяльності щодо виконання
землевпорядних робіт.
5. Начальникам Управління державного реєстру земель та
координації центрів ДЗК Кубаху С.М. та Юридичного управління
Кальніченко А.Г. забезпечити подання даного наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Комітету А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомзему України
02.07.2003 N 174
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2003 р.
за N 641/7962

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
ведення державного реєстру земель

1. Загальні положення та терміни
1.1. Цей Тимчасовий порядок ведення державного реєстру земель
(далі - Порядок) розроблено відповідно до положень Конституції
України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України ( 2768-14 ),
Закону України "Про оренду землі" від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV
( 161-14 ), на виконання Указу Президента України від 17 лютого
2003 року N 134 ( 134/2003 ) "Про заходи щодо створення єдиної
системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна
та прав на них у складі державного земельного кадастру", наказу
Державного комітету України по земельних ресурсах від 23 травня
2003 року N 135 ( z0408-03 ) "Про створення єдиної системи
державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав
на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення
структури державного підприємства "Центр державного земельного
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2003 за
N 408/7728.
1.2. У Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні: Автоматизована система державного земельного кадастру (далі -
АС ДЗК) - інформаційна система, що містить відомості про правовий
режим земель, державну реєстрацію земельних ділянок, кадастрове
зонування, кадастрові зйомки, бонітування ґрунтів, економічну
оцінку земель, грошову оцінку земельних ділянок, облік кількості
та якості земель. Адміністратор державного реєстру земель (далі -
адміністратор) - Центр державного земельного кадастру при
Державному комітеті України по земельних ресурсах (далі - Центр
ДЗК), що забезпечує створення та функціонування державного реєстру
земель, відповідає за достовірність і збереження даних, захист від
несанкціонованого доступу та руйнування бази даних АС ДЗК, має
повний прямий доступ до бази даних АС ДЗК. Виконавець робіт - суб'єкт господарювання, який має ліцензію
на провадження господарської діяльності щодо проведення
землевпорядних робіт. Витяг з державного реєстру земель (далі - витяг) - це
документ, який містить відомості, що надаються з бази даних АС
ДЗК. Державний реєстр земель - це складова частина державного
земельного кадастру, який складається з книги записів реєстрації
державних актів на право власності на землю та на право постійного
користування землею, договорів оренди землі із зазначенням
кадастрових номерів земельних ділянок та Поземельної книги, яка
містить відомості про земельну ділянку і формується за допомогою
АС ДЗК. Кадастровий план земельної ділянки (далі - кадастровий план)
- складова частина Поземельної книги, графічний документ, що
відображає межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників
і землекористувачів, лінійні проміри між точками по межі земельної
ділянки, місцерозташування земельної ділянки, розміщення об'єктів
нерухомості, розташованих на земельній ділянці, та складається з
використанням даних державного земельного кадастру. Книга записів реєстрації державних актів на право власності
на землю та на право постійного користування землею, договорів
оренди землі (далі - книга реєстрації) - це документ суворого
обліку, який є складовою частиною державного реєстру земель та
містить відомості про зареєстровані державні акти на право
власності на земельну ділянку, на право постійного користування
земельною ділянкою та договори оренди (суборенди) землі із
зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок. ( Абзац восьмий
підпункту 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного комітету по земельних ресурсах N 85 ( z0448-05 ) від
12.04.2005, N 286 ( z1234-05 ) від 28.09.2005 ) Обмінний файл - файл обміну даними результатів землевпорядних
робіт в електронному вигляді. Оператори державного реєстру земель (далі - оператори) -
структурні підрозділи Центру ДЗК, що проводять приймання,
перевірку та систематизацію реєстраційних карток земельних
ділянок, здійснюють видачу та реєстрацію державних актів на право
власності на земельну ділянку та на право постійного користування
земельною ділянкою, договорів оренди (суборенди) землі, ведуть
книгу реєстрації, формують Поземельну книгу та не мають прямого
доступу до бази даних АС ДЗК. Поземельна книга - це документ, який є складовою частиною
державного реєстру земель, містить відомості про земельну ділянку,
в тому числі кадастровий план, відомості про державний акт на
право власності на землю, державний акт на право постійного
користування землею, договір оренди землі та власника,
користувача, орендаря (суборендаря) земельної ділянки і формується
за допомогою АС ДЗК. Реєстратори державного реєстру земель (далі - реєстратори) -
структурні підрозділи Центру ДЗК, які мають доступ та вносять
відомості до бази даних АС ДЗК, ведуть Поземельну книгу,
здійснюють видачу та реєстрацію державних актів на право власності
на земельну ділянку та на право постійного користування земельною
ділянкою, договорів оренди (суборенди) землі, а також ведуть книгу
реєстрації. Реєстраційна картка земельної ділянки (далі - реєстраційна
картка) - це документ, який є складовою частиною Поземельної
книги і містить відомості, що вносяться до бази даних АС ДЗК.
1.3. Державний реєстр земель є власністю держави і ведеться
державною мовою.
1.4. Адміністратор визначає порядок функціонування АС ДЗК та
надає програмне забезпечення для роботи з АС ДЗК.
1.5. Структура, зміст та формат обмінного файла
затверджується Державним комітетом України по земельних ресурсах.
1.6. Реєстратор призначається наказом адміністратора.
1.7. Оператор призначається наказом реєстратора. До цього
призначення функції оператора виконує реєстратор.
1.8. Бланки реєстраційних карток друкуються друкарським
способом у двох примірниках, мають однакові серію і номер та є
бланками, які виготовляються відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про
встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і
документів суворого обліку" (із змінами). Організація виготовлення
та постачання бланків реєстраційних карток покладається на
адміністратора. Форма реєстраційної картки наведена в додатку 1.
( Підпункт 1.8 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного комітету по земельних ресурсах N 85 ( z0448-05 ) від
12.04.2005, N 286 ( z1234-05 ) від 28.09.2005 )
1.9. Бланки витягів друкуються друкарським способом у двох
примірниках, та мають однакові серію і номер та є бланками, які
виготовляються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку"
(із змінами). Організація виготовлення та постачання бланків
витягів покладається на адміністратора. На бланку витягу в лівому
верхньому куті міститься назва витягу "Витяг з бази даних
автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру", в
правому верхньому куті - серія та номер бланка витягу. ( Підпункт
1.9 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету по земельних ресурсах N 85 ( z0448-05 ) від 12.04.2005,
N 286 ( z1234-05 ) від 28.09.2005 )
2. Порядок взаємодії при веденні державного
реєстру земель
2.1. Виконавець робіт формує та надає реєстратору обмінний
файл разом з технічною документацією. Обмінний файл надається
реєстратору на гнучкому магнітному носії або компакт-диску (далі -
цифровому носії). Цифрові носії повинні бути марковані. Маркування
має відображати таку інформацію: - кадастровий номер кварталу, до якого належить земельна
ділянка (ділянки); - порядковий номер носія та загальну кількість носіїв у
комплекті; - назву виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові
представника виконавця робіт; - дату запису інформації на цифровий носій.
2.2. Реєстратор здійснює процедуру перевірки та приймання
обмінного файла, у тому числі порівняння з технічною
документацією. У разі відповідності обмінного файла відомостям,
які наведено в технічній документації, та вимогам до структури,
змісту та формату обміну даними, за результатами перевірки та
приймання реєстратором робиться відмітка на титульному аркуші
технічної документації про приймання обмінного файла, після чого
заповнюється реєстраційна картка. Реєстраційна картка заповнюється на кожну земельну ділянку. У
разі виникнення спільної власності при оформленні державного акта
на кожного співвласника земельної ділянки - реєстраційна картка
заповнюється на кожний державний акт. У разі неможливості
розмістити усю інформацію на одній реєстраційній картці
заповнюються додаткові реєстраційні картки, на яких зазначаються
їх порядковий номер та загальна кількість. У разі негативного висновку щодо результатів перевірки та
приймання обмінного файла виконавцю робіт для доопрацювання
надається список конкретних вимог та зауважень у вигляді протоколу
перевірки, відповідно до якого необхідно внести зміни і
доповнення. Реєстратор перевіряє структуру, формат, об'єм та склад
земельно-кадастрових даних, що містить обмінний файл за такими
критеріями: - відповідність вимогам, установленим до структури, змісту та
формату обмінного файла; - належність земельних ділянок кадастровому кварталу згідно з
індексними кадастровими планами; - відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними
ділянками, суміжними земельними ділянками суміжних кварталів,
тотожність даних балансу земель; - відсутність перетинів та розривів меж угідь земельних
ділянок; - контроль відповідності атрибутивних даних земельних угідь
чинній нормативній базі класифікаторів та кодифікаторів.
2.3. Реєстраційна картка заповнюється реєстратором та містить
підпис з зазначенням прізвища, ініціалів керівника виконавця робіт
та печатку. Заповнена реєстраційна картка разом з технічною документацією
передаються виконавцем робіт до територіального органу земельних
ресурсів для проведення державної землевпорядної експертизи. Виконання державної землевпорядної експертизи технічної
документації територіальним органом земельних ресурсів можливо
тільки за наявності відмітки про приймання обмінного файла на
титульному аркуші технічної документації. Після проведення державної землевпорядної експертизи технічна
документація разом з реєстраційною карткою (картками) та висновком
державної землевпорядної експертизи передаються до територіального
органу земельних ресурсів для підготовки відповідних рішень
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо
надання або передачі земельної ділянки у власність або
користування. У разі негативного висновку державної землевпорядної
експертизи технічної документації або потреби доопрацювання
технічної документації відмітка про приймання обмінного файла
анулюється територіальним органом земельних ресурсів, а
реєстраційна картка вилучається та передається реєстратору за
актом приймання-передавання, що вимагає від виконавця робіт
доопрацювання обмінного файла згідно зі змінами, які повинні бути
внесені до технічної документації та проходження процедури
повторного здавання обмінного файла. Якщо технічна документація не підлягає державній
землевпорядній експертизі, вона разом з реєстраційною карткою
передається виконавцем робіт безпосередньо до територіального
органу земельних ресурсів для погодження або підготовки
відповідних рішень органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування щодо надання або передання земельної ділянки у
власність або користування. Якщо рішення про надання або передання
земельної ділянки у власність або користування не було прийнято
протягом трьох місяців, відмітка про приймання обмінного файла
анулюється автоматично, що вимагає проходження процедури
повторного здавання обмінного файла.
2.4. Територіальний орган земельних ресурсів у 10-денний
термін з дня отримання оформленого бланка державного акта на право
власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою) або договору оренди землі
перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації
відмітки про приймання обмінного файла, зміст реєстраційної
картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка
та оформлений бланк державного акта на право власності на земельну
ділянку (державного акта на право постійного користування
земельною ділянкою) або договору оренди землі, до технічної
документації (реєстраційної справи) та передає бланки державного
акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на
право постійного користування земельною ділянкою) або договору
оренди землі з реєстраційними картками оператору (реєстратору) за
актом приймання-передавання. Надані документи повертаються
виконавцю робіт на доопрацювання у разі: відсутності відмітки про приймання обмінного файла; наявності розбіжностей між відомостями, що містять
реєстраційна картка, оформлений бланк державного акта на право
власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою) або договору оренди землі та
технічна документація (реєстраційна справа) . Достовірність відомостей, які відображені в технічній
документації (реєстраційній справі), реєстраційній картці та
бланку державного акта на право власності на земельну ділянку
(державного акта на право постійного користування земельною
ділянкою) або договору оренди землі, при відсутності розбіжностей,
засвідчується в реєстраційній картці підписом керівника
територіального органу земельних ресурсів з зазначенням прізвища
та ініціалів та скріплюється печаткою.
2.5. Територіальний орган земельних ресурсів за актом
приймання-передавання передає реєстраційну картку оператору
(реєстратору) разом з усіма примірниками державного акта на право
власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою, договору оренди землі для їх
видачі та державної реєстрації.
2.6. Оператор (реєстратор) приймає від територіального органу
земельних ресурсів державний акт на право власності на земельну
ділянку, державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою, договір оренди землі та реєстраційну картку. У разі
виявлення розбіжностей в державному акті на право власності на
земельну ділянку, державному акті на право постійного користування
земельною ділянкою, договорі оренди землі та реєстраційній картці
вони за актом приймання-передавання повертаються до
територіального органу земельних ресурсів для доопрацювання.
2.7. У разі оформлення договору оренди (суборенди) землі
територіальний орган земельних ресурсів надає за актом
приймання-передавання оператору (реєстратору) реєстраційну справу
для створення реєстраційної картки. Оператор (реєстратор) у 10-денний термін заповнює
реєстраційну картку.
2.8. Оператор (реєстратор) здійснює видачу та реєстрацію
державних актів на право власності на земельну ділянку, на право
постійного користування земельною ділянкою та видачу договорів
оренди (суборенди) землі. Видача державного акта на право
власності на земельну ділянку, на право постійного користування
земельною ділянкою та договору оренди (суборенди) землі
супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до
відповідних розділів книги реєстрації. При цьому оператор
(реєстратор) відображає дані державної реєстрації на всіх
примірниках державних актів на право власності на земельну
ділянку, на право постійного користування земельною ділянкою та
договорів оренди (суборенди) землі. До реєстраційної картки оператором (реєстратором) вносяться
відомості про державну реєстрацію згідно з пунктом 3.4 цього
Порядку. Після внесення відомостей про державну реєстрацію до
реєстраційної картки вона засвідчується підписом керівника з
зазначенням прізвища та ініціалів і печаткою оператора
(реєстратора). Другий примірник державного акта на право власності на
земельну ділянку, на право постійного користування земельною
ділянкою, примірники договору оренди (суборенди) землі оператор
(реєстратор) передає до територіальних органів земельних ресурсів
за актом приймання-передавання.
2.9. Оператор передає реєстратору перший примірник
реєстраційної картки, після чого реєстратор вносить відомості з
реєстраційної картки до бази даних АС ДЗК. Після внесення реєстратором відомостей до бази даних АС ДЗК
на першій сторінці реєстраційної картки ставиться штамп
реєстратора та підпис особи, яка внесла відомості.
2.10. Перший примірник реєстраційної картки передається на
зберігання до архіву реєстратора. Другий примірник реєстраційної картки включається до
Поземельної книги, формування та зберігання якої здійснює
оператор. Термін зберігання реєстраційної картки не може бути меншим за
термін зберігання державного акта на право власності чи право
постійного користування або договору оренди (суборенди) землі.
3. Порядок заповнення реєстраційної картки
та внесення відомостей до бази даних АС ДЗК
3.1. Бланки реєстраційних карток заповнюються державною мовою
з використанням комп'ютерної техніки або будь-яких інших
друкувальних пристроїв. Внесення всіх відомостей, зазначених у
пункті 3.3 і 3.4, а також даних рядків 4 та 6, зазначених у пункті
3.2 цього Порядку, можуть виконуватись кульковою ручкою синього
або чорного кольорів, розбірливо. Порядок розташування, перелік та
формат друку даних додається до цього Порядку. Виправлення в
реєстраційній картці не допускаються.
3.2. У реєстраційній картці (додатки 1, 2, 3) відображаються
відомості про земельну ділянку, власників, користувачів та
орендарів (суборендарів) земельної ділянки та документ, що
посвідчує право власності чи право постійного користування або
оренди земельної ділянки: У рядку 1 відображається повна назва документа, що посвідчує
право власності, право постійного користування, право оренди
(суборенди) земельної ділянки. У рядку 2 відображаються форма власності на землю. У рядку 3 відображаються дані про вид власників, користувачів
та орендарів (суборендарів) земельних ділянок, визначених згідно
зі статтями 2, 80 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) як
суб'єкти прав на землю. У стовпці 1 відображається порядковий номер власника
(користувача) земельної ділянки. У стовпці 2 відображаються прізвище, ім'я та по батькові
фізичної або повна назва юридичної особи власника (користувача)
земельної ділянки. У стовпці 3 відображаються код країни громадянства фізичної
або реєстрації юридичної особи суб'єкта земельних відносин згідно
з класифікатором ДК007-96 (класифікатор затверджений наказом
Держстандарту України від 18 квітня 1996 р. N 160 ( v0160207-96 ). У стовпці 4 відображається ідентифікаційний номер, наданий
Державною податковою адміністрацією України фізичній особі, або
ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному
державному реєстрі підприємств та організацій України юридичної
особи. У стовпці 5 відображається назва документа, що посвідчує
фізичну особу, або назва документа (довідка про включення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта
підприємницької діяльності - юридичної особи), що посвідчує
юридичну особу. У стовпці 6 відображаються серія та номер документа, що
посвідчує фізичну особу, або для юридичних осіб номер свідоцтва
про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької
діяльності - юридичної особи чи довідки про включення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України. У стовпці 7 відображається адреса проживання (реєстрації)
фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи. У стовпці 8 відображається частка в спільній власності у
відсотках (%) або частках у разі спільної часткової власності на
земельну ділянку. У стовпці 9 відображається порядковий номер запису в таблиці. У стовпцях 10, 11, 12, 13 відображається код
адміністративно-територіальної одиниці, на якій розташована
земельна ділянка, окремо за позиціями об'єктів 1-3 рівнів КОАТУУ
(КОАТУУ затверджений наказом Держкомстата України від 09.12.1997
N 78 ( v0078202-97 ) "Про впровадження державних класифікаторів
України: Класифікації послуг зовнішньоекономічної діяльності;
Класифікації основних фондів; Класифікатора об'єктів
адміністративно-територіального устрою України"). У стовпцях 14, 15, 16 відображається частина кадастрового
номера земельної ділянки, що містить номер кадастрової зони,
кадастрового кварталу та земельної ділянки. У стовпцях 17, 18 відображається місцерозташування земельної
ділянки: назва ради (населеного пункту) згідно КОАТУУ; тип та
назва проїзду. У стовпцях 19, 20, 21 відображаються відомості про номери
будівель (споруд), корпусів, квартир, розміщених на земельній
ділянці. У стовпці 22 відображається порядковий номер запису в
таблиці. У стовпцях 23, 31, 38, 50 відображається кадастровий номер
земельної ділянки. У стовпцях 24, 25, 26, 27, 28, 29 відображаються дані
кількісної характеристики земельної ділянки (сумарна площа угідь,
сумарна площа сільськогосподарських угідь, у тому числі площа
ріллі, площа багаторічних насаджень, площа кормових угідь, інших
несільськогосподарських угідь, площа земель під будівлями, лісами
та іншими угіддями), наданої у власність чи користування у
гектарах. У стовпці 30 відображається порядковий номер запису в
таблиці. У стовпці 32 відображається код підстави набуття права
власності (користування) земельною ділянкою. У стовпці 33 відображається код та назва цільового
призначення (використання) земельної ділянки. У стовпці 34 відображається дата прийняття документа, який є
підставою набуття права власності на земельну ділянку (права
постійного користування земельною ділянкою). У стовпці 35 відображається номер документа, який є підставою
набуття права власності на земельну ділянку (права постійного
користування земельною ділянкою). У стовпці 36 відображаються назва органу виконавчої влади,
органу місцевого самоврядування, нотаріату, який видав документ,
що є підставою набуття права власності на земельну ділянку (права
постійного користування земельною ділянкою), серія та номер бланка
(бланків) документа. У стовпці 37 відображається порядковий номер запису в
таблиці. У стовпці 39 відображаються відомості про скорочені назви
типів наявних обмежень (обтяжень) прав на земельну ділянку,
земельних сервітутів, договорів оренди (суборенди) землі. У стовпці 40 відображається код обмежень (обтяжень) прав на
земельну ділянку. У стовпці 41 відображається ідентифікаційний номер, наданий
Державною податковою адміністрацією України фізичній особі, або
ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному
державному реєстрі підприємств та організацій України юридичної
особи, на користь якої встановлюється земельний сервітут,
обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку або яка є орендарем
(суборендарем) земельної ділянки. У стовпці 42 відображається інформація про площу, на яку
поширюється дія обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку,
земельного сервітуту, або наданої в оренду (суборенду) в гектарах
чи у відсотках від загальної площі земельної ділянки з зазначенням
символу "%". У стовпці 43 відображається розмір плати за встановлення
земельного сервітуту або орендна плата. Орендна плата за землю, що
зазначена в договорі оренди землі, відображається в залежності від
її форми (грошова, натуральна, відробіткова та інші форми плати).
Якщо орендна плата за землю справляється у грошовій формі, розмір
орендної плати відображається в гривнях за рік. У стовпці 44 відображається дата початку дії обмеження
(обтяження) прав на земельну ділянку, земельного сервітуту. У стовпці 45 відображається дата закінчення дії або термін
дії (в роках) обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку,
земельного сервітуту, договору оренди (суборенди) землі. У стовпці 48 відображаються відомості про підставу
встановлення обмеження чи земельного сервітуту, нотаріуса, який
посвідчив договір оренди (суборенди) землі, земельного сервітуту,
судовий орган, який прийняв рішення про встановлення земельного
сервітуту. У рядку 4 відображаються серія, номер бланка державного акта,
який посвідчує право власності на земельну ділянку (право
постійного користування земельною ділянкою). У рядку 6 відображаються серія, номер бланка, реєстраційний
номер у Книзі реєстрації земельних часток (паїв), дата видачі
сертифіката на право на земельну частку (пай), виданого
громадянину України, якщо державний акт на право власності видано
замість сертифіката на право на земельну частку (пай). У стовпці 49 відображаються відомості про пільги щодо плати
за землю та додаткові відомості про орендаря (суборендаря)
земельної ділянки, інші відомості.
3.3. Територіальний орган земельних ресурсів відображає в
реєстраційній картці (додаток 3) такі відомості: У стовпці 49 відображаються відомості про видачу дублікатів
документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку (право
постійного користування земельною ділянкою), рішень судових
органів та інші відомості. У стовпцях 50, 51, 52 відображаються зміни відомостей, що
пов'язані з відчуженням або зміною цільового призначення земельних
ділянок, чи іншої кадастрової інформації, або позначки про
внесення та виправлення помилкових відомостей про земельні
ділянки, власника (користувача), орендаря (суборендаря) земельної
ділянки.
3.4. Оператор (реєстратор) відображає в реєстраційній картці
(додаток 1, 2) такі відомості: У стовпці 46 відображається реєстраційний номер державної
реєстрації обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку,
земельного сервітуту, договору оренди (суборенди) землі. У стовпці 47 відображається дата державної реєстрації
обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку, земельного
сервітуту, договору оренди (суборенди) землі. У рядку 4 відображаються реєстраційний номер та дата
державної реєстрації державного акта на право власності на
земельну ділянку, на право постійного користування земельною
ділянкою. У рядку 5 відображається повна назва структурного підрозділу
Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті
України по земельних ресурсах, який виконав державну реєстрацію
державного акта на право власності на земельну ділянку, на право
постійного користування земельною ділянкою, договору оренди
(суборенди) землі.
4. Порядок ведення книги записів реєстрації
державних актів на право власності на землю
та на право постійного користування землею,
договорів оренди землі
4.1. Зміст книги реєстрації та порядок її ведення є єдиними
на всій території України.
4.2. Державна реєстрація державного акта на право власності
на земельну ділянку, державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою, договору оренди землі
здійснюється шляхом внесення записів реєстрації до книги
реєстрації.
4.3. У книзі реєстрації реєструються: - державні акти на право власності на земельну ділянку; - державні акти на право постійного користування земельною
ділянкою; - договори оренди землі.
4.4. Книга реєстрації є власністю держави.
4.5. Державну реєстрацію державного акта на право власності
на земельну ділянку, державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою, договору оренди землі у книзі
реєстрації здійснює оператор (реєстратор), у межах повноважень
якого є земельна ділянка.
4.6. Внесення записів реєстрації до книги реєстрації здійснює
особа, яка призначається згідно з наказом оператора (реєстратора).
4.7. Записи реєстрації, які вносяться до книги реєстрації,
ведуться державною мовою.
4.8. Записи реєстрації у книзі реєстрації виконуються
розбірливо кульковою ручкою синього або чорного кольору.
4.9. Організація виготовлення та постачання книг реєстрації
покладається на адміністратора. Конструкція та опис книги
реєстрації затверджується Державним комітетом України по земельних
ресурсах.
4.10. Книга реєстрації є документом довічного зберігання.
Знищення та вилучення частини книги або її розділів забороняється.
5. Структура книги реєстрації
5.1. Книга реєстрації складається з окремих розділів: розділ 1 - Записи державної реєстрації державних актів на
право власності на земельну ділянку фізичних осіб (далі -
розділ 1); розділ 2 - Записи державної реєстрації державних актів на
право власності на земельну ділянку юридичних осіб (далі -
розділ 2); розділ 3 - Записи державної реєстрації державних актів на
право постійного користування земельною ділянкою (далі -
розділ 3); розділ 4 - Записи державної реєстрації договорів оренди землі
(далі - розділ 4).
5.2. Кожний розділ складається з томів. Кожному тому
присвоюється порядковий номер, починаючи з одиниці.
6. Ведення книги реєстрації
6.1. Книга реєстрації ведеться на рівні районів, міст. У
містах обласного підпорядкування, місті Києві та Севастополі - на
рівні району міста.
6.2. При відкритті кожного нового тому розділу книги
реєстрації сторінки тому мають бути пронумеровані друкарським
способом, обліковані, прошнуровані та опечатані, про що оператором
(реєстратором) робиться відповідний запис на останній сторінці
тому. Запис засвідчується підписом керівника та печаткою оператора
(реєстратора).
6.3. На початку та по закінченні ведення кожного тому розділу
книги реєстрації на першій сторінці тому вноситься відповідно дата
відкриття і дата закриття тому та ставиться печатка оператора
(реєстратора). Том розділу книги реєстрації закривається після внесення
останнього запису реєстрації. Внесення нових записів реєстрації
після закриття тому розділу книги реєстрації припиняється.
6.4. При внесенні записів реєстрації до кожного тому розділу
книги реєстрації з початком нового року нумерація записів
реєстрації починається з одиниці.
6.5. При відкритті нового тому розділу книги реєстрації
нумерація записів реєстрації продовжується, крім випадку,
передбаченого пунктом 6.4 цього Порядку.
7. Вид тому розділу книги реєстрації
7.1. Кожний том розділу книги реєстрації повинен містити 250
аркушів, мати тверду обкладинку.
7.2. На титульній сторінці кожного тому розділу книги
реєстрації містяться: герб України; орган державної реєстрації; назва книги реєстрації.
7.3. На першій сторінці кожного тому розділу книги реєстрації
вказуються: назва та номер розділу книги реєстрації; назва району, міста, району міста та області, на рівні яких
здійснюється ведення книги реєстрації; назва оператора (реєстратора), який здійснює ведення книги
реєстрації. У правому верхньому куті першої сторінки кожного тому розділу
книги реєстрації послідовно вказуються: атрибути документа, яким затверджено форму книги реєстрації; номер тому; дата відкриття та закриття тому розділу книги реєстрації, які
скріплюються гербовою печаткою.
7.4. Остання сторінка кожного тому розділу книги реєстрації
призначена для внесення кількості пронумерованих і прошнурованих
аркушів, підпису та печатки оператора (реєстратора).
8. Реєстраційний номер
8.1. Реєстраційний номер присвоюється державному акту на
право власності на земельну ділянку, державному акту на право
постійного користування земельною ділянкою, договору оренди землі
в момент здійснення його державної реєстрації.
8.2. Структура реєстраційного номера Реєстраційний номер складається: з дворозрядного числа, яке
відповідає номеру розділу книги реєстрації; двохрозрядного числа,
що відповідає двом останнім цифрам року; трирозрядного числа, яке
є кодом оператора (реєстратора), що здійснює державну реєстрацію
державного акта на право власності на земельну ділянку, державного
акта на право постійного користування земельною ділянкою, договору
оренди землі; п'ятирозрядного числа, що починається з одиниці з
початку нового року та збільшується на одиницю при внесенні
відомостей про новий державний акт на право власності на земельну
ділянку, державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою, договір оренди землі.
XX XX XXX XXXXX
| | | | Порядковий номер державного акта на право | | | -- власності на земельну ділянку, державного | | | акта на право постійного користування | | | земельною ділянкою, договору оренди землі | | | | | | Код оператора (реєстратора), що здійснює | | ---- державну реєстрацію державного акта на право | | власності на земельну ділянку, державного акта | | на право постійного користування земельною | | ділянкою, договору оренди землі | | | | Рік реєстрації державного акта на право власності на | ----- земельну ділянку, державного акта на право | постійного користування земельною ділянкою, договору | оренди землі | ------ Номер розділу книги реєстрації
8.3. Код оператора (реєстратора) призначається згідно з
переліком, затвердженим адміністратором.
9. Внесення записів реєстрації до книги реєстрації
9.1. Внесення записів реєстрації до розділу 1 книги
реєстрації 9.1.1. Для отримання державного акта на право власності на
земельну ділянку та здійснення його державної реєстрації власник
або належним чином уповноважена ним особа повинна пред'явити
оператору (реєстратору) документ, що посвідчує особу (та її
повноваження - у разі наявності), та надати копію довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера власнику органами Державної
податкової адміністрації України та копію документа про сплату
послуг за внесення записів до державного реєстру земель. Якщо
власник земельної ділянки або уповноважена особа є нерезидентом,
то пред'являються документи, які легалізовані в порядку,
встановленому законодавством України. 9.1.2. Записи реєстрації в графах: 2-3, 7-8, 12-13 розділу 1
книги реєстрації вносяться з державного акта на право власності на
земельну ділянку. 9.1.3. У графі 1 вказується порядковий номер запису
реєстрації. У графу 2 вноситься кадастровий номер земельної ділянки. У графі 3 зазначається місцерозташування земельної ділянки. У графу 4 вносяться прізвище, ім'я та по батькові власника
земельної ділянки. У графу 5 вноситься ідентифікаційний номер власника земельної
ділянки, присвоєний йому органами Державної податкової
адміністрації України, згідно з довідкою про присвоєння
ідентифікаційного номера. У тому разі, коли ідентифікаційний номер
відсутній, в графі 5 робиться відмітка про відсутність
ідентифікаційного номера. У графі 6 наводиться адреса, за якою зареєстровано
громадянина - власника земельної ділянки. Додаткові контактні дані
власника земельної ділянки зазначаються у графі 6. У графі 7 зазначається площа земельної ділянки в гектарах або
в квадратних метрах відповідно до даних у державному акті. При внесенні даних у графу 7 оператор (реєстратор) записує
одиниці виміру відповідно: гектари - га, квадратні метри - кв.м. У графі 8 зазначається цільове призначення земельної ділянки. У графах 9-11 вказується підстава виникнення права власності
на земельну ділянку. У графі 9 зазначається назва документа, який є підставою
набуття права власності на земельну ділянку фізичною особою. Назва
документа записується із зазначенням органу, який прийняв рішення
про надання земельної ділянки у власність або посвідчив
цивільно-правову угоду, право на спадщину тощо. У графу 10 вноситься дата прийняття документа, який є
підставою для набуття права власності на земельну ділянку фізичною
особою. Запис складається з дворозрядного числа, яке відповідає
дню, дворозрядного числа, яке відповідає місяцю, та
чотирирозрядного числа, яке відповідає року. У графі 11 зазначаються послідовно серія (якщо така існує) та
номер документа, який є підставою для набуття права власності на
земельну ділянку фізичною особою. У графах 12-18 вказуються дані про видачу та державну
реєстрацію державного акта на право власності на земельну ділянку. У графі 12 зазначається серія бланка державного акта на право
власності на земельну ділянку. У графі 13 зазначається номер бланка державного акта на право
власності на земельну ділянку. У графі 14 ставиться дата реєстрації державного акта на право
власності на земельну ділянку, поданого на державну реєстрацію.
Запис складається з дворозрядного числа, яке відповідає дню,
дворозрядного числа, яке відповідає місяцю, та чотирирозрядного
числа, яке відповідає року.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »