Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок [...]
Національний банк; Постанова від 27.03.2013109
Документ z0638-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2013
 

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.03.2013 N 109
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2013 р.
за N 638/23170

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України,
що регулюють порядок видачі індивідуальних ліцензій
на здійснення валютних операцій

Відповідно до пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 5, 11, 13
Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93
( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів
Національного банку України, що регулюють порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій, Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Інструкції про порядок видачі індивідуальних
ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 16 березня
1999 року N 122 ( z0259-99 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами),
такі зміни:
1.1. Пункти 3.4 та 3.5 глави 3 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.6-3.12 уважати відповідно пунктами
3.4-3.10.
1.2. Абзац сьомий пункту 4.1 глави 4 виключити.
2. Унести до розділу III Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і
надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
17 червня 2004 року N 270 ( z0885-04 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484
(зі змінами), такі зміни:
2.1. У главі 2: пункт 2.2 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.3-2.14 уважати відповідно
пунктами 2.2-2.13; пункт 2.3 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.4-2.13 уважати відповідно
пунктами 2.3-2.12; у пункті 2.4 цифри "2.3, 2.9, 2.11" замінити цифрами "2.2,
2.7, 2.9".
2.2. У главі 3: у пункті 3.1: в абзаці четвертому цифри "2.11" замінити цифрами "2.9"; абзац одинадцятий виключити; абзац шостий пункту 3.4 виключити.
3. Унести до Положення про порядок видачі індивідуальних
ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для
оплати банківських металів та проведення окремих валютних
операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17 червня 2004 року N 266 ( z0897-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року
за N 897/9496 (зі змінами), такі зміни:
3.1. Пункти 3.2 та 3.3 глави 3 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.4 та 3.5 уважати відповідно пунктами
3.2 та 3.3.
3.2. У главі 4: пункт 4.1 виключити. У зв'язку з цим пункти 4.2-4.18 уважати відповідно
пунктами 4.1-4.17; у пункті 4.2 цифри "3.4" замінити цифрами "3.2"; абзац дев'ятий пункту 4.9 виключити.
4. Унести до Положення про порядок видачі Національним банком
України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти
на території України як засобу платежу, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року
N 483 ( z1429-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
9 листопада 2004 року за N 1429/10028 (зі змінами), такі зміни:
4.1. Пункти 2.4 та 2.5 глави 2 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.6-2.9 уважати відповідно
пунктами 2.4-2.7.
4.2. У главі 3: у пункті 3.5 цифри "2.6" замінити цифрами "2.4"; у пункті 3.8 цифри "2.9" замінити цифрами "2.7".
4.3. Абзац одинадцятий пункту 4.1 глави 4 виключити.
5. Унести до Положення про порядок видачі Національним банком
України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках
за межами України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 485
( z1413-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2004 року за N 1413/10012 (зі змінами), такі зміни:
5.1. У главі 2: пункти 2.6 та 2.7 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.8-2.11 уважати відповідно
пунктами 2.6-2.9; у пункті 2.7 цифри "2.8" замінити цифрами "2.6".
5.2. Абзац дванадцятий пункту 4.1 глави 4 виключити.
6. Абзац сьомий пункту 2 глави 4 Інструкції про переміщення
готівки і банківських металів через митний кордон України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України
від 27 травня 2008 року N 148 ( z0520-08 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за N 520/15211
(зі змінами), виключити.
7. Унести до глави 3 Положення про переміщення цінних паперів
через митний кордон України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 22 грудня 2011 року N 469
( z0105-12 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 року за N 105/20418, такі зміни:
7.1. Пункти 3.6 та 3.7 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.8-3.15 уважати відповідно
пунктами 3.6-3.13.
7.2. В абзаці другому пункту 3.7 цифри та слово "3.12 та
3.13" замінити цифрами та словом "3.10 та 3.11".
7.3. Абзац п'ятий пункту 3.10 виключити.
8. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики
(Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести зміст цієї постанови до відома територіальних
управлінь Національного банку України та банків України для
використання в роботі.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.
10. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова І.В.Соркін
ПОГОДЖЕНО:
Міністр доходів і зборів України О.В.Клименко
Міністр інфраструктури України В.В.Козак

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...